Basınç

Monometreler

Monometreler

Monometreler Kapalı kaplardaki gazların basıncını ölçmeye yarayan araçlardır. İki tip monometre vardır. Bunlar açık uçlu monometreler ve kapalı uçlu monometrelerdir. Kapalı uçlu Momometre Gazın basıncı, gaz basıncından dolayı yükselen civanın seviyeleri arasındaki basınca eşittir. Açık uçlu Manometre Gaz basıncı ile birlikte açık hava basıncınında etkisiyle civa seviyeleri arasında fark oluşur. Bu fark gaz basıncı ve atmosfer basıncı arasındaki basınç farkıdır. […]

Kapalı Kaplardaki gaz basıncı

Kapalı Kaplardaki gaz basıncı

Kapalı Kaplardaki gaz basıncı Kapalı kaplardaki gaz moleküllerinin hareketinden ve ağırlıklarından dolayı kabın bütün yüzeylerine uyguladığı basıçtır. Gazın ağırlığından dolayı oluşacak basınç çok küçük olduğundan dolayı ihmal edilir. Gazın kabın bütün yüzeylerine uyguladığı basınç eşittir. Yüksekliğe bağlı değildir. Gazların basıncı PV =n.R.T ile ifade edilir. P : Gazın Basıncı (atm) V : Gazın hacmi ( t) n […]

Barometre

Barometre

Barometre Toricellinin yapmış olduğu deney de kullandığı düzenek bir tür barometredir. Barometre açık hava basıncını (atmosfer basıncı ) ölçmeye yarayan araçlardır. İki tip barometre vardır. I. Metal Barometre Metalin esneklik özelliğinden yararlanılarak hava basıncını ölçmeye yarayan aletlerdir. II. Cıvalı Barometre Toricelli deneyinde kullanılan sıvıların basıncından yararlanarak çalışan barometrelerdir. Barometrede kullanılan borunun şekli kesit alanı değiştirildiğinde içindeki sıvının yüksekliği […]

Gaz Basıncı

Gaz Basıncı

Gaz Basıncı Atmosfer içinde bulunan hava ağırlığından ve hareket halinde olmasından dolayı basınç uygular. Bu basınca açık hava basıncı denir. Açık hava basıncı sıcaklık, gaz yoğunluğu, rüzgar gibi nedenlerden dolayı değişir. Deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça açık hava basıncı düşer. Açık hava basıncı Toriçelli isimli bilim adamının yaptığı deneyle ölçülebilir hale getirilmiştir. Toriçelli deniz seviyesinde ve 0°C sıcaklıkta yaptığı […]

Pascal Prensibi

Pascal Prensibi

Pascal Prensibi   Bileşik Kaplar Şekildeki gibi bir kaç bölmeden oluşan bileşik kaba aynı cins sıvı konulursa, bütün kollardaki sıvı yükseklikleri eşit olur. Bu nedenle tüm kollardaki sıvıların kabın tabanına uyguladıkları basınçlar birbirine eşittir. PK = PL = PM = PN = h.ds.g dir. U Borusu İçerisinde birbirine karışmayan farklı özkütleli sıvıların olduğu, şekli U […]

Durgun Sıvıların Basıncı

Durgun Sıvıların Basıncı

Durgun Sıvıların Basıncı Sıvı ağırlıklarından dolayı içinde bulundukları kabın tabanına ve yan yüzeylerine basınç uygularlar. Bu basınç noktanın sıvının yüzeyine uzaklığına ve sıvının öz ağırlığına bağlıdır. Kapların içine su doldurulduğunda, kapların şekli ne olursa olsun aynı derinlikteki K, L ve M noktalarına su tarafından uygulanan basınçlar eşittir. Sıvı basıncı sıvı kütlesinden bağımsızdır. Bir havuz ile denizin aynı derinlikteki […]

Katıda Basınç

Katıda Basınç

Katıda Basınç NOT: Eğik düzlemin yatayla yaptığı açı a artarsa basınç kuvveti ve basınç azalır.

Basınç

Basınç

Basınç Birim yüzeye dik etki eden kuvvete basınç denir. P ile gösterilir. Birimi pascal, bari ve atm dir. Basınç yüzey ile ters orantılı, uygulanan kuvvetle doğru orantılıdır. Basınca ait bu ilkeyi günlük hayatımızda kullanmaktayız. Bıçağımız daha iyi kessin diye bıçağı bileyleriz yüzeyi küçülterek basıncı artırırız. Böylece bıcağın daha iyi kesmesini sağlarız. Ucu sivri olan çivi daha kolay çakılır. Karda yürürken […]

Özağırlık

Özağırlık

Özağırlık

Karışımların Özkütlesi

Karışımların Özkütlesi

Karışımların Özkütlesi Birbiriyle türdeş karışabilen iki ya da daha fazla sıvının karışımıyla elde edilen maddenin özkütlesi karışıma giren maddelerin kütleleri toplamının hacimleri toplamına oranı ile bulunur. Karışımın özkütlesi karışıma giren maddelerin özkütleleri arasında bir değer alır. Yani karışımın özkütlesi karışımdaki en büyük özkütleden küçük, en küçük özkütleden büyüktür. Karışımda hangi maddeden hacimce daha fazla eklenmişse karışımın özkütlesi o maddenin özkütlesine daha yakın bir […]

Maddelerin Ayırt Edici Özellikleri

Maddelerin Ayırt Edici Özellikleri

Maddelerin Ayırt Edici Özellikleri Maddeleri birbirinden ayırmaya yarayan özelliklerdir. Özkütle, erime ısısı, kaynama sıcaklığı, vb. Özkütle Bir maddenin birim hacminin kütlesine özkütle (yoğunluk) denir. Özkütle, basınç ve sıcaklığa bağlı kalarak değişebilir.  Sıcaklık ve kütle sabit kalarak bir maddenin basınç etkisiyle hacmi değişirse özkütleside değişir. Basınçla maddenin hacmi azaltıldığında özkütlesi artar. Bir maddenin kütlesi sabit […]

Maddelerin Ortak Özellikleri

Maddelerin Ortak Özellikleri

Maddelerin Ortak Özellikleri Bütün maddelerin sahip olduğu özelliklerdir. Bunlar;  Eylemsizlik  Hacim  Kütle  Tanecikli (Atomik) yapı a. Eylemsizlik Bir maddenin şekil ve hareket durumunu koruma isteğidir. Dinamiğin I. prensibi olarak açıklayacağımız gibi cisim üzerine etkiyen net kuvvet sıfır olduğunda duran cisim durmaya, hareket halindeki cisim sabit hızla ilerlemeye devam eder. Ya da bir araçta belli […]

Madde

Madde

Madde Belli bir kütlesi olan ve uzayda yer kaplayan herşeye madde denir. Örneğin toprak, su, hava birer maddedir ancak ısı, ışık ve ses enerji çeşidi olup madde değildir. Cisim Maddelerin şekil almış haline cisim denir. Örneğin çelik bir madde, çelikten yapılmış bir bıçak cisimdir. Maddeleri tanıyabilmek için bir takım sınışandırmalar yapılır. Örneğin maddeler içinde bulundukları sıcaklığa göre katı, sıvı […]

Vida

Vida

VIII. Vida Vida ilerlediği yüzeyde, yüzey tarafından kendisine uygulanan direnç kuvvetine karşı iş yapar. NOT: Vidanın yüzeyde ilerleme miktarı yalnız tursayısı N ve vida adımı a ya bağlıdır.

Çıkrık

Çıkrık

VII. Çıkrık Aynı eksen etrafında dönebilen iç içe geçmiş farklı yarıçaplı iki silindir ya da bir silindir ile bir koldan oluşan düzeneğe denir. Genellikle kuyudan su çekmek için kullanılır. Çıkrık 1 tur döndürüldüğünde yük yerden silindirin çevresi ç = 2pr kadar yükselir. Bu yükselme miktarına h diyelim. Çıkrık N tur döndürülürse yükün yer değiştirme miktarı ise; […]

Dişliler

Dişliler

VI. Dişliler Bir merkez etrafında dönebilen silindir şeklindeki çarklara denir. Dişliler ve kasnaklar, kuvveti başka bir noktaya aktarmaya yarar. Bu aktarma işlemi kayış veya dişliler yardımı ile gerçekleşir. Eş merkezli dişliler Merkezleri bir, aynı eksen etrafında dönebilen, farklı yarı çaplara sahip dişlilere denir. K dişlisi ok yönünde N tur dönerse, L dişliside ok yönünde N tur döner Farklı merkezli […]

Kasnaklar

Kasnaklar

V. Kasnaklar Bir merkez etrafında dönebilen silindir şeklindeki cisimlere denir. Eş merkezli kasnaklar O noktası etrafında dönen eş merkezli K ve L kasnaklarının dönme yönleri ve dönme sayıları yarıçaplarından bağımsız olarak aynıdır. K kasnağı ok yönündeki N tur dönerse L kasnağı ok yönünde N tur döner. NOT: Sistemde eşmerkezli kasnak olmamak şartıyla üç ve üçten fazla birbirine bağlı kasnak […]

Palangalar

Palangalar

IV. Palangalar   En az bir hareketli ve bir sabit makaradan oluşan düzeneğe palanga denir. Palanga soruları “aynı iplerdeki gerilme kuvvetleri birbirine eşittir.” ilkesine göre çözülür. İp üzerinde takip edilen gerilim veya kuvvet sabit bir noktaya (duvara ya da makaranın merkezine) geldiğinde biter. İki tip palanga düzeneği vardır. I. Kuvvet ile yükün farklı makaralar üzerinde olduğu palanga.II. Kuvvet […]

Makaralar

Makaralar

III. Makaralar a. Sabit Makara Kuvvetin yönünü değiştirmek için kullanılır. Sürtünmeler ve makara ağırlığı ihmal edilirse; NOT: Sabit makarada yük denge halinde ise kuvvetin şiddeti, ipin çekilme yönüne bağlı değildir. NOT: Yükün yerdeğiştirme miktarı (aldığı yol) bulunurken makaraların ağırlığı dikkate alınmaz. b. Hareketli Makara Hareketli makara yardımı ile bir yükü, kendinden daha küçük bir kuvvet ile kaldırabiliriz. Enerji her […]

Basit Makinalar

Basit Makinalar

Basit Makinalar İş kolaylığı sağlayan aletlere basit makina denir. Enerji her zaman korunacağı için (Alınan Enerji = Verilen Enerji) basit makinalar işten kazanç sağlamaz. Kuvvetten kazanç var ise yoldan kayıp, kuvvetten kayıp var ise yoldan kazanç vardır. NOT: Bütün basit makinalar, moment ve iş prensibine göre çalışır. İş: Bir kuvvet, herhangi bir cisme kendi doğrultusunda yol aldırıyorsa iş yapar. Moment […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)