Basit Harmonik Hareket

Basit Harmonik Hareket

 • Denge konumundan eşit uzaklıktaki iki nokta arasında periyodik olarak yer değiştiren cismin hareketine basit harmonik hareket denir.

basit_harmonik_hareket

 • gitarın tellerindeki titreşim hareketi, bir ip ucuna bağlanmış cismin yaptığı salınım hareketi ya da dairesel hareket yapan aracın çap üzerindeki izdüşümü basit harmonik harekettir.
 • Bu hareket iki nokta arasında eşit zaman aralıklarında tekrarlanır ve denge konumunun her iki yanında simetriktir.
 • Cisme etkiyen kuvvet ve dolayısıyla cismin ivmesi hareket boyunca değişkendir.
 • Yatay düzlemde ucuna kütle bağlanmış bir ı örnek alarak konu içinde geçecek terimlerin tanımlarını yapalım.

harmonik_hareket

 

Genlik

 • Bir yay, sürtünmesiz yatay düzlemde denge konumu olan O noktasında bulunurken önüne bir m kütlesi koyalım.
 • Yay K noktasına kadar sıkıştırılır ya da L noktasına kadar uzatılıp serbest bırakılırsa KL noktaları arasında periyodik hareket yapar.
 • Basit harmonik harekette denge konumundan itibaren cismin gidebileceği en büyük uzaklığa genlik denir. r ile gösterilir.

|KO| = |OL| = r

Genlik

Uzanım

 

Uzanim

 • Basit hormonik hareketlinin herhangi bir anda denge konumundan olan uzaklığına uzanım denir. x ile gösterilir.
 • Uzanımın en büyük olduğu uzaklık genliktir. Denge konumunda uzanım sıfırdır. Yani denge konumundan uzaklaştıkça uzanım artar.

Periyot

Periyot

 • Harmonik hareket yapan bir cismin herhangi bir noktadan ard arda aynı yönlü iki geçişi arasında geçen süreye periyot denir. T ile gösterilir.
 • K noktasından harekete başlayan cisim KL arasını T/2 dönüşte LK arasını yine T/2 sürede alıp tam bir salınımı T sürede tamamlar. KO arasını hızlanarak T/4 sürede alan cisim O noktasından sonra geri çağırıcı kuvvet etkisiyle yavaşlayarak L noktasında durur.
 • OL arasında yavaşlayan cisim ON arasını T/12, NL arasını T/6 saniyelik zaman diliminde alır.

cisim_hizi

Frekans

 

 • Basit harmonik hareketlinin 1 saniyedeki salınım sayısına frekans denir. f ile gösterilir. Dairesel hareketteki gibi frekans periyodun tersidir.

_Frekans

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)