Matematik 2 (LYS)

Bir Matrisin Toplama İşlemine Göre Tersi

Bir Matrisin Toplama İşlemine Göre Tersi

matrisi verilsin. matrisine A matrisinin toplama işlemine göre, tersi denir. matrisinin toplama işlemine göre tersi –A =

Matrislerde Toplama İşlemi

Matrislerde Toplama İşlemi

Aynı türden matrisleri olmak üzere, matrisine A matrisi ile B matrisinin toplamı denir. Farklı türden matrisler toplanamaz. olduğuna göre, a – b farkı kaçtır? A) –1 B)0 C)1 D)2 E)3

İki Matrisin Eşitliği

İki Matrisin Eşitliği

mxn türünden matrislerinde her i, j için ise A matrisi B matrisine eşittir denir. A = B biçiminde gösterilir.

Üçgen Matris

Üçgen Matris

Bir kare matriste asal köşegenin üstünde ya da altında kalan tüm elemanlar sıfır ise bu matrise üçgen matris denir. matrisi 3×3 türünde üst üçgen matristir. matrisi 3×3 türünde alt üçgen matristir.

Skaler Matris

Skaler Matris

Bir kare matriste asal köşegen üzerindeki tüm elemanlar aynı ise bu matrise skaler matris denir. matrisi 3×3 türünde skaler matristir.

Köşegen (Diagonal) Matris

Köşegen (Diagonal) Matris

Bir kare matriste asal köşegen üzerindeki elemanların dışında kalan tüm elemanlar sıfır ise bu matrise köşegen matris denir. matrisi 3×3 türünde köşegen matristir.

Ters Simetrik Matris

Ters Simetrik Matris

Bir kare matriste asal köşegen üzerindeki elemanlar sıfır ve asal köşegene göre simetrik olan elemanların toplamı sıfır ise matrise ters simetrik matris denir. bir matris 2×2 türünde ters simetrik matristir. bir matrisi 3×3 türünde ters simetrik matristir.

Simetrik Matris

Simetrik Matris

Bir kare matriste tüm elemanlar asal köşegene göre simetrik ise bu matrise simetrik matris denir. matris 3×3 türünden bir simetrik matristir.

Sıfır Matris

Sıfır Matris

Bütün elemanları 0 olan matrise sıfır matris denir. matrisi 3×2 türünden sıfır matristir.

Birim Matris

Birim Matris

Asal köşegen üzerindeki elemanları 1, diğer elemanları 0 olan kare matrislere birim matris denir. nxn türündeki bir birim matris ile gösterilir. matrisi 2×2 türünde bir birim matrisitir.

Kare Matris

Kare Matris

Satır ve sütun sayısı eşit olan matrise kare matris denir. matrisi kare matris ise m = n dir. matrisi 2×2 türünde kare matristir. nxn türündeki bir kare matriste elemanlarının oluşturduğu köşegene asal köşegen (esas köşegen), elemanlarının oluşturduğu köşegene yedek köşegen denir.

Sütun Matrisi

Sütun Matrisi

Bir sütundan oluşan matrise sütun matrisi denir. Matrisi mx1 türüde sütun matrisidir. Matrisinin 2. satırını ve 3. sütununu bulunuz.

Satır Matrisi

Satır Matrisi

Bir satırdan oluşan matrise satır matrisi denir. Matrisi 1xn türünde satır matrisidir.

Matris

Matris

m ve n birer sayma sayısı i = 1, 2, 3, …, m şeklindeki tabloya mxn türünden matris denir. m tane satır ve n tane sütundan oluşan bir A matrisi her sayıya matrisin elemanı denir. elemanındaki i sayısına 1. indis j sayısına 2. indis denir. mxn türündeki bir matriste m ye satır sayısı, n ye […]

İntegral Ile Hacmi Bulma

İntegral Ile Hacmi Bulma

1. y = f(x) fonksiyonu x =a, x = b doğruları ve x ekseni arasında kalan bölgenin x ekseni etrafında 360° döndürülmesi ile oluşan cismin hacmi, 2. x = f(y) fonksiyonu y = a, y = b doğruları ve y ekseni arasında kalan bölgenin y ekseni etrafında 360° döndürülmesi ile oluşan cismin hacmi, 3. y […]

İntegral İle Alan Bulma

İntegral İle Alan Bulma

1. y = f(x) fonksiyonu ile x = a, x = b doğruları ve x ekseni (y = 0 doğrusu) arasında kalan bölgenin alanı, x = f(y) fonksiyonu ile y = a, y = b doğruları ve y ekseni (x = 0 doğrusu) arasında kalan bölgenin alanı, 2. y = f(x) ve y = g(x) […]

Bir Eğrinin Yay Uzunluğu

Bir Eğrinin Yay Uzunluğu

y = f(x) eğrisinin x = a ve x = b doğruları arasındaki yayının uzunluğu, eğrisinin x = 0 ve x = 9 doğruları arasında kalan parçasının uzunluğu kaç birimdir? A) 6 B) 9 C) 12 D) 15 E) 18

2. Sınırları İçerisinde Süreksiz İntegraller

2. Sınırları İçerisinde Süreksiz İntegraller

f fonksiyonu x = a noktasında süreksiz, (a, b] aralığında sürekli ise f fonksiyonu x = b noktasında süreksiz, [a, b) aralığında sürekli ise f fonksiyonu x = a ve x = b noktalarında süreksiz, (a, b) aralığında sürekli ise a < c < b olmak üzere, f fonksiyonu [a, b] aralığındaki x = c […]

1. Sınırları Sonsuz Olan İntegraller

1. Sınırları Sonsuz Olan İntegraller

Alt sınır sonsuz ise Üst sınır sonsuz ise Alt ve üst sınır sonsuz ise

Genelleştirilmiş İntegraller

Genelleştirilmiş İntegraller

f(x) dx integralinde a veya b den en az biri veya f fonksiyonu [a, b] aralığında süreksiz veya sınırsız ise f(x) dx integraline genelleştirilmiş integral denir. f(x) dx integralinin limiti reel sayı ise f(x) dx integrali yakınsaktır. f(x) dx integralinin limiti ise f(x) dx integrali ıraksaktır.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)