Matematik 2 (LYS)

Artan ve Azalan Fonksiyonlar

Artan ve Azalan Fonksiyonlar

olmak üzere, fonksiyonunun artan ve azalan olduğu aralıkları bulunuz. fonksiyonunun artan ve azalan olduğu aralıkları bulunuz. f(x) fonksiyonu 0 < x < aralığında pozitif olarak tanımlı ve artan bir fonksiyon olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi aynı aralıkta azalan bir fonksiyondur? aralığında pozitif olarak tanımlı ve artan bir fonksiyon olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi aynı aralıkta azalan bir […]

İki Eğri Arasındaki Açı

İki Eğri Arasındaki Açı

y = f(x) , y = g(x) denklemleri ile verilen kesişen iki eğri arasındaki açılardan biri ve kesişim noktasında çizilen teğetlerin eğimleri ise eğrilerinin kesiştikleri noktadan çizilen teğetleri arasındaki açılardan birinin tanjantı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 2 B) 1 C) –1 D) –2 E) –3 fonksiyonunun x eksenini kestiği noktalardan çizilen teğetler arasındaki dar açının […]

Türevin Geometrik Yorumu Örnekleri

Türevin Geometrik Yorumu Örnekleri

fiekildeki d do¤rusu, y = f(x) fonksiyonunun grafi¤ine A noktas›nda te¤ettir. oldu¤una göre, f›(–2) ifadesinin de¤eri kaçt›r? A)1 B)2 C)3 D)4 E)6 fiekildeki d do¤rusu, y = f(x) fonksiyonunun grafi¤ine A(4, 2) noktas›nda te¤etdir. oldu¤una göre, h(x) fonksiyonunun x = 4 noktas›ndaki te¤etinin e¤imi kaçt›r? Yukar›daki e¤ri y = f(x) fonksiyonuna aittir. oldu¤una göre, h(x) […]

Türevin Geometrik Yorumu

Türevin Geometrik Yorumu

y = f(x) eğrisi üzerindeki noktasından çizilen te- ğetin eğimi o noktadaki türevine eşittir. Teğet doğrusuna teğet noktasında dik olan doğruya eğrinin o noktadaki normali denir. y = f(x) eğrisinin x = noktasında teğet ve normal doğruları birbirine dik olduğundan eğimleri çarpımı (–1) olur. fonksiyonu üzerindeki A(1, 2) noktasından çizilen teğetin eğimi kaçtır? A)1 B)2 […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)