Türevin Geometrik Yorumu Örnekleri

001

fiekildeki d do¤rusu, y = f(x) fonksiyonunun grafi¤ine A noktas›nda te¤ettir.

002

oldu¤una göre, f›(–2) ifadesinin de¤eri kaçt›r?
A)1 B)2 C)3 D)4 E)6

003

004

fiekildeki d do¤rusu, y = f(x) fonksiyonunun grafi¤ine A(4, 2) noktas›nda te¤etdir.

005

oldu¤una göre, h(x) fonksiyonunun x = 4 noktas›ndaki te¤etinin e¤imi kaçt›r?

001

002

003

Yukar›daki e¤ri y = f(x) fonksiyonuna aittir.

001

oldu¤una göre, h(x) fonksiyonunun x = 3 noktas›ndaki te¤etinin e¤imi kaçt›r?
A)2 B)3 C)4 D)5 E)6

002

003

›n›n x = 2 noktas›ndaki te¤etleri birbirine paralel oldu¤una göre, a kaçt›r?

004

005

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)