Fonksiyonlarla Limit ve Süreklilik

Trigonometrik Fonksiyonların Limiti

Trigonometrik Fonksiyonların Limiti

ifadesinin değeri kaçtır? A) –1 B)0 C)1 D)2 E)3 ifadesinin değeri kaçtır? A) –2 B) –4 C) –6 D) –8 E) –10 ifadesinin değeri kaçtır? ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) tanu C) sin2u D) cosu E) sinu

Belirsizliği

Belirsizliği

Belirsizliği ifadesinin değeri kaçtır? ifadesinin değeri kaçtır? ifadesinin değeri kaçtır?

Limitte Belirsizlik Durumları

Limitte Belirsizlik Durumları

gibi belirsizlik durumuyla karşılaşılabilir.

Fonksiyonların Limiti ile İlgili Teoremler

Fonksiyonların Limiti ile İlgili Teoremler

ifadesinin değeri kaçtır? A) – 9 B)– 6 C) – 2 D) 3 E) 6 ifadesinin değeri kaçtır? A) –12 B) –10 C) –8 D) –6 E) –4

Tam Değer Fonksiyonun Limiti

Tam Değer Fonksiyonun Limiti

olmak üzere, Tam değerin içini tamsayı yapan değer kritik noktadır. Yani dir. Kritik noktada limit sorulursa f(x) fonksiyonunun sağdan ve soldan limitlerine bakılır.  

İşaret (Sgn) Fonksiyonunun Limiti

İşaret (Sgn) Fonksiyonunun Limiti

Signum (sgn) un içini sıfır yapan değer kritik noktadır. Yani f(a) = 0 dır. Kritik noktada limit sorulursa f(x) fonksiyonunun sağdan ve soldan limitlerine bakılır. olmak üzere, f(x) = x – 1 + sgn(x – 4) fonksiyonunun x = 1 ve x = 4 noktalarındaki limitlerini bulunuz.

Mutlak Değer Fonksiyonunun Limiti

Mutlak Değer Fonksiyonunun Limiti

mutlak değerin içini sıfır yapan değer kritik noktadır. Yani f(a) = 0 dır. Kritik noktada limit sorulursa f(x) fonksiyonunun sağdan ve soldan limitlerine bakılır. Kritik nokta dışında limit sorulursa

Parçalı Fonksiyonların Limiti

Parçalı Fonksiyonların Limiti

fonksiyonu verilsin. f(x) fonksiyonunun kritik noktası x = a noktasıdır. Kritik noktada limit sorulursa f(x) fonksiyonunun sağdan ve soldan limitlerine bakılır. Kritik nokta dışında limit sorulursa limitin sorulduğu noktada fonksiyon belirlenir ve o noktayı belirlediğimiz fonksiyonda yerine yazarak fonksiyonun o noktasındaki limiti bulunur.

Fonksiyonlarda Limit

Fonksiyonlarda Limit

Yukarıdaki y = f(x) fonksiyonunun grafiğine göre, x = 2,4 için y = 5,4 x = 2,2 için y = 5,2 grafikte x = 2 noktasının sağından x azalan değerlerle yaklaştıkça y değerlerinin y = 5 noktasına yaklaştığı görülür. Böylece f(x) fonksiyonunun x = 2 noktasındaki sağdan limiti 5 tir denir. x = 1,6 için […]

Fonksiyonların En Geniş Tanım Kümesi

Fonksiyonların En Geniş Tanım Kümesi

Polinom fonksiyonu için, tanımlı olduğundan tanım kümesi R dir. biçimindeki kesirli fonksiyonlar paydayı sıfır yapan x değerleri dışındaki bütün reel sayılarda tanımlıdır. biçimindeki fonksiyonların en geniş tanım kümesi g(x) fonksiyonunun tanım kümesidir.

Tek Ve Çift Fonksiyonlar

Tek Ve Çift Fonksiyonlar

f(–x) = – f(x) ise f fonksiyonuna tek fonksiyon denir. f(–x) = f(x) ise f fonksiyonuna çift fonksiyon denir. Aşağıdakilerden hangisi çift fonksiyondur?

Tam Değer Fonksiyonunun Grafiği

Tam Değer Fonksiyonunun Grafiği

fonksiyonunun grafiğini çizmek için, önce x in değişim aralığı bulunur. Örnekler fonksiyonunun aralık uzunluğu

Tam Değer Fonksiyonunun Özellikleri

Tam Değer Fonksiyonunun Özellikleri

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) [17, 18) B) (18, 19) C) (18, 19] D) [18, 19) E) [18, 19] denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) [6,7] B)[6,7) C)(6, 7] D) (6, 7) E) [5, 6) denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

Tam Değer Fonksiyonu

Tam Değer Fonksiyonu

olmak üzere, x ten büyük olmayan en büyük tamsayıya x in tam değeri denir ve şeklinde gösterilir.

İşaret (Signum) Fonksiyonu

İşaret (Signum) Fonksiyonu

biçiminde tanımlanan fonksiyona işaret (signum) fonksiyonu denir. İşaret (signum) fonksiyonunun görüntü kümesi {–1, 0, 1} dir. İşaret fonksiyonunun içini sıfır yapan noktalar fonksiyonun kritik noktalarıdır. Bu kritik noktalara göre, önce fonksiyon parçalı fonksiyon şeklinde yazılır. x < y < 0 olmak üzere, sgn(x – y) + sgn(–x) + |y – x| ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)