Güdülenmenin Mucizesi (George Shinn) – Roman (Kitap) Özeti

Güdülenmenin Mucizesi

 (George Shinn)

Kitabın Adı : Güdülenmenin Mucizesi
Kitabın Yazarı : George SHINN
Yayınevi ve Adresi : Sistem Yayıncılık, İstanbul
Basım Yılı : 1996

KİTABIN ÖZETİ

Güdülenme, amaçların gerçekleştirilmesinin anahtarıdır. Yaşamımızı geliştirmek için amaçları belirleyip, eyleme geçirmeliyiz. Kendimiz olmaktan gurur duymalıyız.

Yazara göre güdülenmenin iki farklı türü vardır: İçten güdülenme ve dıştan güdülenme. İçten güdülenme, kişinin kendi kendini güdülemesidir. Dıştan güdülenme ise deneysel psikolojide sık sık ölçülen bir kavramdır, labirentteki farelerle yapılan deneyler, karşılıklı ilişkiler gibi…

Yaşamda başarılı olmak için güdülenmeye gereksinimimiz vardır. İçten güdülenmenin iki aşaması olduğuna inanmak gerekir. Birincisi zihinsel, ikincisi ise fiziksel güdülenmedir. Kişiler başarılı olmak için içten güdülenerek harekete geçmelidir. İnsan aklıyla kavrayabileceği her şeyi başarabilir.Yüz Temel Eser Özetleri, Özetleri, Roman Özetleri, Yüz Temel Eser, Özet

Kişilik; inanç, tutum, bakış açısı ve düşünce tarzı ile ilgilidir. Mutlu veya mutsuz olmak kişinin kendi elindedir. Bunun için çaba sarf etmek, davranışlarda olumlu olmak ve davranışları geliştirmek gerekir. Başarılı olmak için önce kendimize inanmamız gerekiyor.

Kendimiz dahil her şey için olumlu düşünmeli, yapabileceğimizin en iyisini yapmalı, sürekli olarak amacımızı düşünüp gerçekleştirmeyi aklımızda canlandırmalıyız.

Güdülenmek için kendimize güvenmeliyiz. Kendimize inanmak, özgüvenin ve huzurlu bir aklın anahtarıdır.

Kişilerin içinde birçok gizli yetenekler vardır. Gizli yetenekler kullanıldığında mucizeler açığa çıkar. Bunun için de güdülenmek gerekir.

Amaca ulaşmak için olumlu düşünmek, bunu eyleme geçirmek ve ateşlemek gerekir. Coşku, amaçlarımıza ulaşmada canlı, etkin olma, heyecan ve şevklendirmenin içimize yansımasıdır. Biraz risk ve cesaretle birlikte güven, merak ve beklentiye dayanan bir tutumdur. Coşkulu insan, amacına ulaşır ve olumlu düşünme gerçekleştirir. Kişinin doyumlu bir yaşamı olur.

Canlıların, değişimi kabul ederek uyum sağlamaları gerekir. Yoksa ruhsal olarak çökerler. Gelişme ve başarı birlikte yürütülmelidir. Sağlık, kişinin ruhsal ve bedensel durumudur. Herkes kendi sağlığından sorumludur ve yararlı alışkanlıklar edinmelidir. Düzenli olarak sağlık kontrolünden geçmeli, beslenmesine dikkat etmeli, egzersiz ve dinlenmeye zaman ayırmalıdır. Düşünce sağlığında ise gereksiz endişelerden sakınmalıdır.
İyi bir izlenim yaratmak için güdülenmeli, görünüme önem gösterilmelidir. İlk izlenim başarılı görünmektir. Giyim kuşam da kişiliğe bağlıdır. Bunları yaparken de kendimizi iyi hissetmeliyiz. Çekici bir kişilik için, insanların sizin yararınıza çalışmalarını sağlamak da çok etkilidir. Herkes duygularını dışa vuramaz. Ama iletişim içinde olduklarından kişiliği onu ele verir. Başarılı olmak için insanların yardımına ve desteğine ihtiyaç vardır. Başkalarında görmek istediğimiz nitelikler nelerse, bunları bularak kendimizin de hangi niteliklere sahip olduğumuzu buluruz. Bunlar, dürüstlük, bağışlamayı bilmek, alçak gönüllülük, şaka ve espriye yol vermek, kişilik ve sevgi olmalıdır.

Kişinin başarılı ilişkiler kurmasının yolu, güçlü ve uyumlu olmasından geçer. Benlik denen şey, insanlarla paylaşma ve iyi şeyler yararına kullanmamızdır. İnsanlar ındaki iletişim önemlidir. İletişim, kendimizi başka bir kişinin düşüncesine yansıtmadır. Anne, baba, çocuk ilişkisi, iş ilişkileri, dostluklar önemli unsurlardır. Sosyal yaşamda hepimiz insanlarla iç içeyiz. Kendimizi sosyal konumdan soyutlamamalıyız.

Endişe, şüphe ve korkuyu sürekli hisseden kişiler mutsuzdurlar. Bu durum üretkenliği engeller. Yalnızca, güdülenen olumlu eylem sorunları çözer. Endişe, şüphe ve korku gibi duyguları bütünüyle yenmek mümkündür. Ama bu güdülenme ve eylem gerektirir. Bu konuda da, olumlu düşünmeyi alışkanlık haline getirmelidir.

Kişiye bağımlı kaygılar geçmişle, şimdiyle ve gelecekle ilgili olarak sınıflandırılır. Geçmişteki kaygılar geride kalmıştır. Önemli olan bir daha tekrar etmemektir. İnsanlar kendilerini iyi güdüleyerek gelecek kaygılarını yenmelidir. Korkunun insanı başarılardan alıkoyduğu kadar iyi yönleri de vardır. Ölümden korkan kişi kendine daha iyi bakar. Bu yönden olumlu davranmamızı sağlar. Yaşam bir eylemdir ve sevmektir. Hayal ürünü endişelerden uzak durulmalıdır.

Gerginliğinizi denetleyip gevşemeyi öğrenmek için olaylarla başa çıkabilmeli, onu yenmeli, sakinleşmeli, gevşemeli ve yaşamın denetimini elimizde tutmalıyız.

Güven ve enerji kazanmak için müzik dinlenmeli, doğın mucizelerinden yararlanmalı, meditasyon uygulanmalıdır.

Başarısız olmak dünyanın sonu olmamalıdır. Hiç kimse mükemmel değildir. Başarısızlıktan ders alınmalı, denemeye devam edilmelidir. Başarısızlığı yenen bir çok ünlü insan vardır. Bunlar yılmadan başarısızlığın üzerine giderek ünlü olmuşlardır.

Yaşam bir çabadır, sürekli savaşılmalıdır. Çabaların olmadığı yerde yaşam yoktur. Çabalama asla durağan değildir. Gelişim ve değişim, yeni fırsatların kaynağıdır. Gelişen herkes hata yapabilir. Asıl yanlışlık denemeyi bırakmaktır.

Başarısızlıktan korkmak başarısızlığın bir başka nedenidir. Hataları aşmak için çaba vermek bir öğrenme sürecidir, olumlu düşüncedir, amaca yönelmedir ve gelişimin belirtisidir. Gelişme çalışma demektir. Çaba, hayal gücünü ve fiziksel yetenekleri geliştirmeye, inancı artırmaya zorlar.

Sorunlar olgunlaşmanın ve güdülenmenin özüdür. Sorunlardan korkmamalı üzerinde çalışılmalıdır. Çözüme odaklanmalı, cesaretsizliğe kapılmamalıdır. Sorunları insanlar kendileri çözebilir. Sorunlar insanın düşünmesini sağlar, düşünmek de insanı bilgeliğe ulaştırır.

Yaşam fırsatlarla doludur. Önce amaçlar belirlenmeli, sonra yapılmalıdır. Amaçlar canlı tutulmalı, gerçekçi ve ahlaka uygun olmalıdır. Amaçlar hedeftir. Plan ise hedeflere götüren ve amaçların gerçekleştiği yere ulaştıran yollardır. İşe yarayan hiçbir şey plansız elde edilemez. Her plan sürekli değerlendirilmelidir.

Zaman insanın en değerli varlığıdır. Bilgece kullanılmalıdır. Kaybedilen zaman asla geri gelmez. Zamanımızı yararlı ve verimli kullanma başlı başına güdüleyici bir yardımdır.

Başarı bir yaşam felsefesidir. Maddi ve manevi başarılar vardır. Maddiyat satılık olan şeyleri alır, ama, bu mutluluk değildir. Yaşamdaki ödüller mutluluk ve başarıdır. Kişisel ve iş yaşamında başarılı olmanın yolu sevgi dağıtmaktır. Mutluluk çevreye ne kadar verdiğimize bağlıdır. Başarının sırrı budur.

İletişim yeteneğini geliştirmek için güdülenen kişi iyi iletişimin ilkelerini anlamalı ve öğrenmelidir. Güdülenen kişiler başarı için başkalarının yardımının gerektiğini bilerek kendi yaşamlarını, sorumluluklarını alırlar. Destekler zamanla çekilir ve kendi ayaklarımızın üzerinde duramazsak aciz kalırız.

Hızla değişen bir dünyada yaşıyoruz. Geçmişte iyi olan şey bugün iyi olmayabilir. Bağımsızlık, değişimi kabul etme ve değişime uyum sağlama becerisini geliştirir.

İş hayatında başarılı olmak için sevilen ve inanılan bir işi yapıyor olmanın gereği ve önemi açıktır. İnsanlar fırsatlarını kendileri yaratırlar. Kişinin güvenilir ve çalışkan olması önemlidir.

Yaşamı iyi yönde değiştirmek için, kişinin amaçlarını gerçekleştirmesinde hiçbir şeyin buna engel olamayacağına inanması lazım. Olumlu düşünme yalnızca yaşamımızı değil dünyamızı da değiştirir. Olumlu tutum olmadan amaçların bir değeri yoktur.

Akıl sınırsız bir kaynağıdır. İnsanın aklı neyi kavrar ve neye inanırsa onu gerçekleştirebilir. Gerçekleştirebilmek için de duyarlı ve canlı olmak gereklidir.

Her sorun gibi bilinmeyende bir gelişme fırsatıdır. Bilinmeyenin anahtarı değişimdir. Değişim olmasaydı amaçların anlamı kalmazdı. Gelecek bilinmeyen olduğundan bilinmeyen, bir gelişme fırsatı haline gelir. Güdülenen kişi her gün bilinmeyeni keşfetmeye çalışır. Çalışma olmadan kazanç olmaz. Sorunlarımızı aşmamızı sağlayan şey çalışmaktır.

İman, umut ve sevgi yaşamı anlamlı kılar. Ama en büyüğü sevgidir. Mutluluğun, her şeyin istediğimiz gibi gitmesi ve hiç sorun bulunmaması olduğunu düşünürüz. Ama böyle değildir. Mutluluğun anahtarı sevgidir. İnsanları sevebilmek için önce kendimizi sevmeliyiz. Kişisel mutluluk sorunları çözmede bize güç verir. Tüm insanlığı düşünmemizi sağlar. Paylaşılmayan sevginin bir değeri yoktur. Sevgi ve güdülenme gurur duyabileceğimiz gerçeğe ve sevgiye dayanan eylemdir. Gerçek sevgi sürekli ve koşulsuzdur. Sevgi göstermenin en etkin yolu bağışlamadır. Bağışlama bir sevgi belirtisidir. Sevgi kesinlikle insanoğlunun en büyük güdülenme kaynağıdır.

Bilinen en büyük güç inançtır. Tanrıya inanç yaşama gücünü getirir. İnanç kişiliğe güç verir ve yaşama, dünyaya mutlu bakmamızı sağlar. Bağlılık, dürüstlük, içtenlik ve güven gönülden inancın unsurlarıdır. Tanrı ile temas dua yolu ile olur. Tanrıya, insanlara, kendimize ve ülkemize inanç hep birbirleriyle ilişkilidir. Hepsini birlikte düşünmek inanç dolu bir yaşamla olabilir.

Güdülenmenin amacı eyleme geçmektir. Başarılı insanlar çoğu kez amaçlar belirleyerek güdülenirler. Amaçlarımıza ulaşmayı başarmak zamanlamayla yakından ilgilidir. Gerçekçi, sabırlı ve inanç sahibi olmak bize yardım eder.

Sonuç olarak; özgüven ve güdülenme olumlu eylemi yaratır. Kendi kendinizi ateşleyen biri olduğunuzda, hiçbir şeyin sizi durduramayacağına inanırsınız. Kendimize verdiğimiz söz aynı zamanda bu güveni sürekli eyleme dönüştüreceğimizi söyler. Güdülenme, amaçlarımıza ulaşmak için tüm çabamızı harcamamız gerektiğine inanmaktır. Bir amaç uğruna her şeyimizi verebilmek tümden bir bağlılık, kendini adama ve kararlılık gerektirir. Bağlılık tutumla yakından ilgilidir. Amacın gerçekleşmesinde olumlu düşünmede önemli bir unsurdur. Yaptıklarımızın denetimi elimizde olmalı, kişi kendini, güçlerini ve zayıflıklarını tanımalıdır, bilmelidir. Zorlukları karşılamayı, başarısızlığı yenmeyi, insanlarla birlikte çalışmayı ve iletişim kurmayı bilmelidir. Eylem çalışmadır ve çalışma mutluluktur.

Güdülenme bir mucizedir. Çünkü, başarmanıza yardım eder, sorunları aşmanızda anahtardır ve amaçlarınızı gerçekleştirmenize yardım eder. Yazar kendi başarısının altında yatan sırların birçoğunu okuyucu ile bu kitapta paylaşmaktadır.

|» Roman Özetleri Sayfasına Dön! « |

 Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)