sabit reklam
Düsukilik – (Dünya Dinleri)

Düsukilik
()

Düsukilik (Dusukiye) tarikatının kurucusunun gerçek adı ’dir. 1255 te Mısır da Düsuk ilçesinde doğdu 12594 de öldü. Mısır da öğrenim gördükten sonra tasavvufa yöneldi., toplumdan uzak, içine kapanık bir yaşam sürdü. Düsukilik tarikatını kurdu.Şeriata çok bağlı, gövdesel gereksinimleri en aza indiren, çok azla yetinen ir yaşam anlayışı vardır. Mutluluk Allah’ın adlarını anmakla, en azla yetinmekle, başkalarına iyilik etmekle, içe kapanmakla sağlanır.

Düsukilik’e girenlere, tekkede özel tören düzenlenir, belli görevler verilir, içe kapalı bir yaşama biçimi benimsetilir, başarılı olduğu görülürse topluk arasına alınır, anma törenlerine katılınılır.

Düsukilik genellikle Mısır dolaylarında yayılmış, Anadolu’da benimsenmemiştir. Pek gelişmiş bir tarikat değildir. Dört kolu vardır. Bunlar ;

 

1.Aşurulik (Aşuiye) : Kurucusu Seyyid Salih Aşur Mağribidir.

 

2.Süyütilik (Suyutiye): Kurucusu Cemaleddin Abdurahman Suyutidir.

 

3.Şernubilik (Şernubiye) : Ahmed Bin Osman Şernubi tarafındn kurulmuştur. Bu kişi bir süre İstanbul’a gelmiş, Cerrahilik Şeyhi Nureddin le görüşmüş, Halvetilik ilkelerini benimsemiş, ülkesine dönünce kendi adıyla anılan tarikatı kurmuştur.

 

4.Tazilik (Taziye) : Kurucusu Seyyid İbrahim Tazî dir. Pek gelişmemiştir.

 

DÜSUKİLİK (Dusukiye)Tarikatı Kütüğü

– İmam Ali
– Hasan Basrî
– Habib Acemî
– Davud Taî
– Maruf Kerhî
– Seriyus – Sakatî
– Cüneyd Bağdadî
– Mümşadül Deynurî
– Mehmed Deynurî
– Mehmed Bekrî
– Vecibeddin Kaadı
– Ömer Bekrî
– Ebülnecib Sühreverdî
– Ömer Şahabedin Sühreverdî
– Necibeddin Ali Şirazî
– Nureddin Abdüssamed
– Necmeddin Mahmud İsfahanî
– İbrahim Düsukî …

|» “Dünya Dinleri” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, “www.dunyadinleri.com”dan alıntılanarak derlenmiştir…

Dünya Dinleri, Bütün Dinler, Din, İslamiyet, Hristiyanlık, Alevilik, Sünnilik, Budizm, Musevilik


Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)