sabit reklam
İbazilik – (Dünya Dinleri)

İbazilik
(Dünya Dinleri)

Yazgıya bağlanan, Haricilik’ten doğan kuruluştur. Bu kuruluşa göre Tanrı, bütün evreni, onun kapsadığı varlık türlerini yaratmıştır. Bütün bu yaratılanlar Tanrısal birliğin kanıtlarıdır. Öyleyse Tanrı birliğini anlamak için, önce bunları tanımak gerekir. Ancak, Sünnilik’in ileri sürdüğü bütün görüşler de doğru değildir. Burda Tanrının yüceliğini anlamak için, birtakım tapım biçimlerini kurumlaştırmanın, onlara genel – kesin geçerlik tanımanın gereği yoktur, Tanrıyı bilmek için, onun yarattıklarına bakmak yeter.

 

İbazilik’in kurucusu İbaz bin Abdullah’ göre, ona inanmayanlar suçludur, ancak dinsiz değildir, onlarla evlenilebilir, kalıtları(miraslan) alınabilir. İbazilik’in sonradan ortaya çıkan Harisilik (Harisiye), Hafisilik (Hafisiye) adlı iki kolu daha vardır, ancak aralarında önemli ayrılık yoktur.

|» “Dünya Dinleri” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, “www.dunyadinleri.com”dan alıntılanarak derlenmiştir…

Dünya Dinleri, Bütün Dinler, Din, İslamiyet, Hristiyanlık, Alevilik, Sünnilik, Budizm, Musevilik

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)