Kış ile Yazın Atışması – (Divan-ı Lügati’t Türk’ten Dörtlükler)

Divan-ı Lügati't Türk'ten Dörtlükler
(
ile Yazın Atışması)

 

Karahanlı Türkçesiyle

Türkçesiyle

 

Kış yay bile tokuştı
Kıngır közün bakıştı
Tutuşkalı yakıştı
Utgalı mat ograşur
Kış ile yaz döğüştü,
Düşman gözle bakıştı,
Tutuşmak iç yaklaştı,
Yenmek için uğraşır.
Yay kış bile karıştı
Erdem yasın kurıştı
Çerig tutup küreşti
Oktagalı utruşur
Yaz ile kış çekişti,
Hüner yayını kuruştu,
Asker tutup güreşti.
Karşılıklı okıaşır.
KIŞ:
Kış yaygaru savlayur
Er at menin yavrayur
İğler yeme savrayur
Et yin takı bekrişür
KIŞ:
Kış yaza karşı söyler:
Er, at benimle sertleşir,
Hastalıklar iyileşir,
Et ve beden pekleşir.
YAZ:
Tumlıg kelip kapsadı
Kutlug yayıg tepsedi
Karlap ajun yapsadı
Et yin üşüp emrişür
YAZ:
Soğuk gelip kapladı,
Kutlu yazı kıskandı,
Kar dünyayı kapattı,
Vücut üşüyüp titreşir.
KIŞ:
Sende kopar çadanlar
Kudgu singek yılanlar
Düg ming kayu tümenler
Kudruk tikip yügrüşür
KIŞ:
Sende çıkar çiyanlar,
Sivri sinek, yılanlar,
Binlerce, on binlerce
Kuyruk dikip koşuşur.
YAZ:
Senden kaçar sundılaç
Mende tmar kargılaç
Tatlıg öter sanduvaç
Erkek tisi uçruşur
YAZ:
Çır kuşu senden kaçar,
Kırlangıçlar bende durur,
Bülbül tatlı tatlı öter,
Erkek dişi çiftleşir.
KIŞ:
Öl kar kamug kışm iner
Aşlık tarıg anın öner
Yavlak yağı mende tınar
Sen kelipen tepreşür
KIŞ:
Yağmur kar kışın yağar,
Yiyecek ekin onunla biter,
Kötü düşman durgun durur,
Sen gelince depreşir.
YAZ:
Balçık balık yoğrulur
Çıgay yavuz yıgrılur
Erngekleri ogrulur
Odguç bile evrişür
YAZ:
Balçık çamur karışır,
Yoksul düşkün büzüşür,
Parmakları titreşir,
Kıvılcımla güreşir.

…Diğer Şiirler…

 

Kış ile Yaz

Alp Er Tonga Bahar Geldi Dedim Dedi
Ağıt Bilgi Aşk Savaş
Kurt Peşinde Türk Gece 

|» “Divan-ı Lügati't Türk” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir.

Divan, Türk, Divanı Lügatit Türk, Kaşgarlı Mahmut, Divan-u Lügati't Türk

 

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)