Tarama – 1 – (Testler – Sorular)

Tarama – 1
(Testler – Sorular)

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

1.  – Klübe geliyorsunuz değil mi?

 Her halde yâni…

Yukarıdaki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? 

A) Bir an için teklifini kabul ettiğimi düşünelim.
B) İyi de her durumda biz zararlı çıkıyoruz.
C) Tüm olasılıkları gözden geçirmeden kabul etmeyin.
D) Büyük bir ihtimalle yarınki yemekte ben yokum.
E) Babam bütün veli toplantılarına mutlaka gelirdi.

 

 

 

2. Yazacaksanız adam gibi yazacaksınız. Ne o öyle bin dereden su getirmeler, allayıp pullamalar, ısıtıp ısıtıp yeniden sürmeler… Yazarlık ciddiyet ve sorumluluk ister. 

Bu parçada altı çizili sözlerin cümleye kattığı anlamlar, sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? 

A) sözü gereksiz yere uzatmak – süslü bir anlatım kullanmak – tekrara düşmek
B) kapalı bir anlatım denemek – süslü bir anlatım kullanmak – özgün olamamak
C) süslü bir anlatım kullanmak – dil yanlışları yapmak – eskiyi sürekli kullanmak
D) sözü gereksiz yere uzatmak – yapmacık bir üslup – geçmişe özlem
E) açık olamamak – yapmacık bir üslup – eski kelime konusunda ısrar 

 

 

 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tam bir (benzeyen, benzetilen, benzetme yönü, benzetme edatı bulunan) benzetme kullanılmıştır?

 

A) Ne yaptıysak misafir gibi davranmasını engelleyemedik.
B) Zahmet etmeyiniz, yemiş kadar olduk.
C) Akşama kadar ölü gibi hareketsiz bir şekilde yattı.
D) Sen gidene kadar burada kalmaya kararlıyım.
E) Güzelim karanfiller, vazonun içinde pek öksüzdü. 

 

 

 4.   Şiirlerinde tutuculuğu bir türlü bırakamadı, yirmi yıl önceki imgeleri, hâlâ baş tacı eder.”

Bu cümledeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

 

A) Yarını iyi göremeyen, son derece sorumsuz biriydi.
B) Dinine son derece bağlıydı.
C) Her türlü yenilik ve gelişmeye kapalıdır.
D) Örf ve âdetlere bağlılık konusunda taviz vermez.
E) Şiir sahasındaki eski ihtişamı hala devam eder.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yanlış kullanılmıştır?

 

A) Utanmazın tekidir, yüzüne tükürsen yağmur yağıyor sanır.
B) Öyle korktum ki o an yer yarılsa da içine geçseydim.
C) Ağzı çok sıkıdır, ser verir sır vermez.
D) Böyle yalın ayaklara laf düşürüyorsun.
E) Artık bıçak kemiğe dayandı, para bulmalıyız.

 

 

6.  Aşağıdaki cümlelerde yer alan ikilemelerden hangisi görev bakımından diğerlerinden farklıdır?

 

A) Bu dükkândan, paralı parasız alabiliriz her şeyi.
B)
Adam olanları görünce sessiz sedasız uzaklaştı.
C)
Duyduklarını, oradaki herkese uzun uzun anlattı.
D)
Alınan kararları duyunca birer ikişer çıktılar.
E)
Manava irili ufaklı karpuzları doldurmuşlar.

 

7.  “Birçok insan ölmekle dertlerinden kurtulmuştur ama kimse ölmekle daha kötü olmamıştır”                                                        

Yukarıdaki düşünce aşağıdakilerden hangisinin gerekçesi durumundadır?

 

A) Ölüm kimi durumlarda bir nîmet olabilmektedir.
B)
Ölümü düşünmeden yaşamak sorumsuz insanların işidir.
C)
Hiçbir yaşam, ölüm kadar gerçek değildir.
D)
Ölümü özlemek, idealsiz insanların işidir.
E)
Ölüm, gerçeklik kazandığında, yaşamanın tadı iyi anlaşılır.

 

8. “ Yazarların çoğunda yazan adamı görüyorum, Montaigne’de ise düşünen adamı.” diyen bir yazar, Montaigne’ in hangi yönünü vur-gulamak istemektedir?

 

A) Eserlerinin biçimden yoksun olduğunu
B)
Yazarken başkalarının fikirlerini önemsemediğini
C)
Hayatını yazmaktan çok, düşünerek kazandığını
D)
Eserlerinin, düşünsel açıdan nitelikli olduğunu
E)
Eserlerinin hâlen çok sevildiğini

 

9. “Hayatlarının bir döneminde şiir yazanlar, şiir kitapları ve dergileri satın alsaydılar, yeryüzünde en fazla şiir kitabı satılan ülke olurdu Türkiye.”

 

Yukarıdaki cümle ile özdeş olan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Ülke olarak, şiire gösterdiğimiz ilgiyi, şiirle ilgili yayınlar konusunda gösteremiyoruz.

B) Türkiye, gençlerinin şiire ilgi göstermesi bakımından dünyanın sayılı ülkelerindendir.

C) edebi türler yanında şiir, ilgi çeken bir tür değildir.

D) Türk şiiri, insanların aşırı duyarsızlığı yüzünden bugün ciddi çıkmazlar içindedir.

E) Şiir, ülkemizde sadece gençlerin ilgi gösterip desteklediği bir türdür.

 

 

10. (I) Şair işini en iyi bilen adamdır. (II) Çünkü o bir öykücüden, bir romancıdan, bir denemeciden, bir oyun yazarından daha çok oynar sözcüklerle. (III) Yani ortaya koyduğu yaratının her parçasını, her an bir kartal gibi kavrar.(IV) Bir romancı yapıtının sekizinci, onuncu ya da on beşinci bölümlerini yazarken daha önceki bölümlerde hangi sözcükleri, hangi tümceleri kullanmış olduğunu bilmeyebilir. (V) Ama bir şair için böyle bir şey söz konusu olamaz; o, şiirini tek bir soluk halinde içine çeker.

 

 Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde “olmasa da olur” anlamı vardır?

 

 A) I    B) II    C) III     D) IV     E) V

 

 

 

 11. “Güncel yargılardan hiç etkilenmedim, zamana inanırım ben, sınavımı zaman karşısında vereceğimi bilirim.”

 Bu düşüncede olan bir şairin aşağıdakilerden hangisini söylemesi kesinlikle beklenemez?

 

A) Sanat eserlerinden anlayanların sayısı gerçekten üç beş kişiyi geçmiyor.

B) Bir şaheser de yaratsanız, onun değeri, onu okuyanların sayısı kadardır.

C) Sanat eserlerini değerlendirecek olan halk değil, zamandır.

D) Eserlerimde halkı eğitmek, onu ileriye götürmek gibi bir kaygım olmadı hiç.

E) Kişinin çok eser vermesi, onun ideal bir sanatçı olduğunu göstermez.

 

 

 

 

12. (I)Bir ülkenin yönetim işiyle görevlendirildiğinde ne yapması gerektiği sorulan Konfüçyüs, “dil” der; “İlk iş olarak dili gözden geçirirdim.” (II) Çünkü dil kusurlu olursa sözcükler düşünceyi doğru anlamlandıramaz. (III). Görev ve sorumlulukların gerektiği gibi yerine getirilemediği ülkede kanun ve kurallar bozulur. (IV) Kanun ve kurallar bozulunca da adalet yanlış yola sapar. (V) Adalet yoldan çıkınca da şaşıran halk, ne yapacağını, nasıl davranacağını bilemeyeceği için ürkü ve kargaşa baş gösterir.

Bu parçaya, düşünce akışını düzeltmek için, hangi cümleden sonra bir cümle eklemek gerekir?

 

 A) I     B) II    C) III       D) IV      E) V

 

 

13. (I) Ben edebiyata düz yazı ile başladım. (II) Sekiz yaşında iken bir öykü yazdım. (III) Sonra on beş yaşıma kadar da bir sürü roman yazdım. (IV) Şimdi çok şükür onların hiçbiri ortalarda değil. (V) Ama düzyazı tutkum daha sonraki yıllarda beni gölgem gibi izledi.

 

Numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde yazarın kişisel düşüncelerine yer verilmiştir?

 

A) I – II     B) II – III       C) III – IV     D) IV – V      E) V – II

 

 

  

 

14. “Kimi sözcükler türetilirken ses düşmesine uğrarlar.”

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türerken ünlü düşmesine uğrayan sözcük, belirtili nesne görevinde kullanılmıştır?

A) Kardeşimin uykusu, hepimizinkinden ağırdır.
B) Tekerleğin bulunması tam anlamıyla bir devrimdir.
C) Buyruklarınızı, emrinizdeki insanlara yöneltin.
D) Kazayı küçük sıyrıklarla atlatmışlar.
E) Uygar ülkeler, benzini daha az kullanıyor.

 

 

15. “Eserlerinde insanlık (I) tarihinin (II) serüvenlerini (III),  zevklerini (IV), acılarını (V) dile getirmeye çalıştı.”

Numaralanmış sözcüklerin hangisi “ seçim” sözcüğüyle yapıca özdeştir?

 

A) I    B) II     C) III     D) IV    E) V

 

  

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

 

A) Söylediğinde şarkı olsa bari.
B) Karşı ki eve taşınmışlar.
C) Söylediklerini duymuşmu ki bağırıyor.
D) Beni dikkatli dinle ki faydalı olsun.
E) Kızdığındanmı gelmemiş toplantıya.

 

 

 

17. “Kaynaştırma ünsüzü olan ‘n’, iki ünlü harf arasına girer.”

Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya aykırı bir kullanım vardır?

A) Eline aldığın her şeyi bozuyorsun.
B)
Derenin ağıdını dinledik bütün gece.
C)
İşte geldim kapına,çaresizim şimdi.
D)
Yeterince konuştuğumuzu sanmıştım.
E)
Zamanında gelmeseydiniz, mahvolmuştum.

 

| Son 18 Soru…  » |

 

...Yanıtlar…

1. E
2. A
3. C
4. C
5. B
6. E
7. A
8. D
9. A
10. D
11. B
12. C
13. D
14. C
15. A
16. D
17. E
18. D
19. A
20. B
21. C
22. E
23. D
24. B
25. C
26. A
27. E
28. E
29. B
30. C
31. C
32. A
33. E
34. D

 

|» “Testler – Sorular” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)