Tarama – 1 – (Testler – Sorular)

Tarama – 1
(Testler – Sorular)

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

18. XVII() yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı devletinin zayıfladığını() Rönesans ve reformun hareketlendirdiği() özgür düşüncenin altın çağının yaşandığı Avrupa'nın ise sürekli yükseldiğini görüyoruz()

 

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (.), (,), (,), (.)
B) (), (,), (;), (.)
C) (), (,), (,), (.)
D) (.), (;), (,), (.)
E) (.), (;), (;), (.)

 

 

  

19. Halit Ziya ile ilk yetkin örneklerini veren Türk romanı() Yakup Kadri ile daha gelişti() Ömer Seyfettin ise hikâyecilikte zirvedir()diye düşünüyorum()

Parçada parantezlerle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 

A) (,), (.), (,), (.)

B) (,), (;), (,), (.)

C) (.), (.), (;), (.)

D) (;), (;), (.), (.)

E) (,), (,), (;), (!)

 

  

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgül ( ; ) ün kullanım amacı diğerlerinden farklıdır?

A) Biraz durdu; öfkeli,şaşkın bir hali vardı.
B) Makale, deneme, söyleşi düşünsel; mektup, anı ve günlük ise duyuşsal türlerdir.
C) Romanın, öykünün bir iç yapısı vardır; bunu değiştiremezsiniz.
D) Ömründe ilk defa yalan söylüyordu; babasını, “Aman yalan söyleme !” diyen annesini düşündü.
E) Edebiyat içsel çatışmalardan doğar; ikiyüzlülüğün, sahtekarlığın mekânı olamaz.

    

21. Edebiyata şiirle giren sanatçı, içinde yetiştiği günlerin etkisiyle hep hüzünlü eserler verdi.”

 

 Yukarıdaki cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A) Birden çok türemiş sözcük vardır.
B) Birden çok yapım eki almış sözcük vardır.
C) İyelik eki kullanılmamıştır.
D) Hâl eki kullanılmıştır.
E) Zaman eki kullanılmıştır.

   

22. Herkes bilir bunu, ne kadar dikkat edilirse edilsin, bir kitapta, bir dergide yanlışlar bulunur (I). Bunu söylemiyorlar mı tepem atıyor (II). Dizgi yanlışı ortak yazgısı mıdır toplumun (III). Bizim kültürde yanlışlar ne kadar da mubahlaştırılmış böyle(IV).

Numaralandırılmış cümlelerin hangi ikisinde iyelik ( aitlik ) eki kullanılmıştır?

 

A) I – II   B) I – III C) III – IV D) II – IV E) II – III

 

 

 

23. Eğitimine, yetiştirilmesine özen gösteren bir anne babanın varlığı küçük yaşlarda kişiliğini belirlemiş; ama o, hayatı boyunca kendini  yetiştirmekten geri kalmamıştır.

 

Yukarıdaki cümlede yer alan altı çizili sözcüklerin ortak özelliği nedir?

 

A) Fiilden türemiş olmaları

B) Türemiş olmaları

C) Basit yapılı olmaları

D) Hâl eki almaları

E) Hem yapım hem çekim eki almaları

 

 

24. Edebiyat yapıtının (I) tek amacının estetik olduğuna inanmasam da hiçbir (II) edebiyat yapıtının hayatı düzenleme (III) yolunda reçete olarak kullanılmaması gerektiğini (IV) düşünüyorum.(V)”                                      

Numaralandırılmış sözcüklerin hangisi, yapı yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) I     B) II     C) III      D) IV      E) V

  

 

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gövdeden türemiş sözcük kullanılmamıştır?

 

A) Çağdaş insan, gündelik yaşantıyı, şiirde görmek istiyor.

B)  Günümüzde iyi şiir, kötülerden ayrılıp gerekli beğeniyi toplar.

C)  Güzel sanatların amacı, sıradan insanı farklı kılmak olmalı.

D) Doğru tartışamayan insanla tartış girmemeliyiz.

E) Gerçek edebiyat eserleri, kişiye yaşamın doğruları konusunda yol gösterici olanlardır.

 

 

  

26. En büyük zevkimiz dertlerimizle dostlarımızı acındırmak, kendimize vah vah dedirtmek. Başımıza gelenleri büyü, şişirir, karşımızdakini ağlatmak isteriz neredeyse. Başkalarını kendi dertleri karşısında soğukkanlı gördük mü överiz ama soğukkanlılığı bizim dertlerimize karşı gösterdiler mi darılırız, kızarız. Dertlerimizi anlamaları yetmez, yanıp yakılmalarını isteriz.

 

 Bu paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Dostlarımızın, bizim dertlerimize bizden daha fazla üzülmeleri bizi keyiflendirir.
B)
Dostlarımızı üzmek, onları sıkıntıya sokmak en büyük zevkimizdir.
C)
Dertlerimizi bir dosta anlatarak hafiflemek, çoğu kez bizi neşelendirir.
D)
Dostun dosta yapabileceği en büyük kötülük, dertlerini anlatmasıdır.
E)
Başkalarının dertlerini dinlemekten çok, kendi dertlerimizden bahsetmeyi severiz.

 

 

27. “Niçin hayat sofrasından karnı doymuş bir davetli gibi kalkıp gitmek istemiyorsun; niçin günlerine, yine sefalet içinde yaşanacak, yine boşu boşuna geçip gidecek başka günler katmak istiyorsun? Yoksa…….

 

Bu paragraf düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez?

 

A) Ölümün tüm sıkıntılarını sona erdireceğini düşünemiyor musun?
B)
Bu dünyada sonsuza kadar, hiç değişmeden kalabileceğini mi zannediyorsun?
C)
Hayatın ve tüm zevklerin sonsuza kadar süreceği düşüncesinde misin?
D)
Daha nasıl olsa sıra bana gelmemiştir deyip, yaşama sımsıkı sarılmak niyetinde misin?
E)
Ölümün seni şimdikinden daha iyi koşullara kavuşturacağını mı zannediyorsun?

 

 

  

28. “…. Örneğin Geothe'ye bakalım. Genç Werther'in Acıları adlı o güzelim romanın yazarının, “Ben Werther değilim.” demesi kimi inandırabilir? Sekseninde on sekiz yaşında bir kıza aşık olacak kadar kafaca, yürekçe genç kalabilen bir yazarın gençlik dönemindeki coşkusunu Werther'le dile getirmesi övünülesi bir genç atılım değil mi?

Düşüncenin akışına göre parçanın giriş cümlesi aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Alman edebiyat oldukça yetkin isimler yetiştirdi.
B) En büyük yazar, eserde didaktizmi en iyi gizleyendir.
C) Yaşam öyküsü yazanlar kervanı her geçen kalabalıklaşıyor.
D) İnsan, kendini genç hissettiği müddetçe gençtir.
E) Tüm yazarlar romanlarında az çok kendilerinden bahsederler.

 

 

  

 

 

 

29. Ve gittim. Her şeyin beyaz olduğu bir odaya. Işıkların bile beyaz olduğu bir odaya. İnsanların bile beyaz olduğu bir odaya. Üstüme eğilmiş bütün gözlerin tümüyle beyaz olduğu bir odaya. Sesler bile beyazdı. Bana dedi ki: “Ölür müyüm doktor diye soruyorsun öyle mi? Ölürsen… Tıp tarihine mide ameliyatından ölen ilk hasta diye geçersin, bil!”

 

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmamıştır?

 

A) Öykülemeden
B)
Kişileştirmeden
C)
Görsel öğelerden
D)
Betimlemeden
E)
Nitelemelerden

 

 

 

30. Şiir coşkuyla yazılmaz. Coşkuyla yazılmış etkisini uyandıran şiirler bile hesaplı bir düşünce, hesaplı bir duyguyla düzülmüştür. Gerçek şu ki ozanlar, coşkuyu duyularıyla değil uslarıyla kavramak istemeyi yeğlerler. Benim şiirlerimin kimi dizelerindeki korkunç başarısızlık, o şiirleri yazdığım zamanki coşkularımın bir sanat eserini yok edecek kadar güçlü oluşuna dayanmaktadır. Coşku, şiire değil günah çıkartma ya da evlenme önerisi yapma gibi yürek hoplatıcı sahnelere yakışır ancak.

 

Bu paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 

A) En coşkulu şiirler bile, üzerinde kafa yorularak hazırlanmıştır.
B) Şair, şiirini oluştururken duygularının dizginini sürekli kontrol altında tutmalıdır.
C) Duygu yönü eksik olan şiirlerin düşünce bakımından da birtakım eksikleri vardır.
D) Şiir ciddi bir iştir, dingin bir ruh ve düşünme ister.
E) İyi şair, şiirlerini oluştururken akla dayalı bir duygusallık oluşturur.

 

 

 

 

31. Gogol'un ‘Yeni Bir Oyunun İlk Oynanışından Sonra Tiyatrodan Çıkış' adlı oyununda, iki seyirciden biri ötekine, “Oyunu nasıl buldun?” diye sorar. Öteki de, “Eleştirmenler düşüncelerini yazmadan bir şey söylenemez.” der.

 

Yukarıdaki cevabı veren kişiyi en iyi anlatan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Eleştirmenlerin görüşlerine son derece saygılıdır.
B) Oyunu değerlendirebilecek sanat birikimi yoktur.
C) Kendi beğenisine güvenmemektedir.

D) Oyunu beğenmemiş; fakat bunu söylememektedir.

E) Oyun, beğeni sınırlarının çok altındadır

 

 

 

32. Kesinlikle hayır. Eğitmenliğe yakışmadığını düşünüyorum bunun. Çünkü genç insanlarımıza eğitim verir görünürken, aslında kendi kalıplarımıza göre düşünmeyi öğretmek, yalnız onlar için değil, bütün toplum için de zararlı bir tutum. Düşünmeyi öğrenmeden yetişen genç, günü gelir, öğretilenlerin dışında kalan yeni durumlar karşısında şaşkınlaşır, kendi yerini bilemez ve rüzgarlar önünde savrulur durur.

 

Yukarıdaki sözler, aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı olabilir?

 

A) Hocalık yaptığınız yıllarda, fikirlerinizi ve dünya görüşünüzü öğrencilerinize aktarmayı hiç düşündünüz mü?

B) Eğitmenlik yaptığınız yıllarda sizin gibi düşünmeyen insanlara tahammül edebilir miydiniz?

C) Sizce eğitmenliğin ilk koşulu, öğrencilerdeki örf ve âdetlerimize uymayan davranışları düzeltmek midir?

D) Hocalıkla eğitmenliğin farklı kavramlar olduğu ve iyi bir hocanın, iyi bir eğitmen olamayacağı fikrine katılır mısınız.

E) Sizin gibi düşünmeyen öğrencilerinize karşı da son derece demokrat olduğunuz düşüncesi doğru mu?

 

 

 

  

34. Türk hikâye ve romanının daha yeni yeni başlamakta olduğu bir dönemde bu alanın en gerçekçi örneklerini verdi. Hatta realizmi aşarak natüralizme uzanan bir yazar karakterinde göründü. Memleket manzaralarına ve gerçeklerine yönelik hikâye ve romanlarının yanı sıra İstanbul'u anlatan şeyler de yazdı. Köy yaşamını anlatan büyük hikâyesi bu alanda ilk olma özelliğini de taşımaktadır.

 

Yukarıdaki parçada, sözü edilen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 

A)  Türk yazınının önder şahsiyetlerinden biri olduğuna

B)  Eserlerinde gerçekçiliğe önem verdiğine

C)  Edebiyatımızdaki ilk köy hikâyesinin ona ait olduğuna

D)  Mekân seçiminde tutucu olmadığına

E)  Konu seçimindeki titizliğine

 

  

35. Bir yazar , gördüğünü, bildiğini, düşündüğünü yazıyorsa, bunu toplumsal bir fayda için yapıyordur. Benim görevim duyurmaktır, anlatmaktır diye düşünüyordur. Bunu yaparsa insanlar ve toplumlar daha mutlu olacak inancındadır. Yazar vurulmayı, acıyı, ölmeyi göze alıyorsa, korumak istediği değerleri kendi yaşamından üstün tutuyor demektir.

 

Bu düşünceleri savunan bir kişinin, aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?

 

A) Yazar olmanın ilk koşulu, doğruları toplumdan gizlememektir.
B) Yazar, içinde yaşadığı topluma karşı sorumludur, onu eğitmeye çalışmalıdır.
C) Birtakım zorluklar, yazarı, bildiklerini söyleme konusunda kısıtlayamaz.
D) Edebi eserlerin belli bir düzeyi olmalıdır, hiçbir amaç uğruna, bu düzey düşürülemez.
E) Okuyucusunun seviyesini gözetmeden yazan , topluma faydalı olamaz.

 

| « İlk 17 soru |

 

...Yanıtlar…

1. E
2. A
3. C
4. C
5. B
6. E
7. A
8. D
9. A
10. D
11. B
12. C
13. D
14. C
15. A
16. D
17. E
18. D
19. A
20. B
21. C
22. E
23. D
24. B
25. C
26. A
27. E
28. E
29. B
30. C
31. C
32. A
33. E
34. D

 

|» “Testler – Sorular” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)