Tarama – 2 – (Testler – Sorular)

Tarama – 2
(Testler – Sorular)

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?

A) Türkiye Büyük Millet meclisi, yılın son toplantısını yarın yapacak.
B) Dün ölen milletvekilimiz, Askeri Törenle gömülmüş.
C) Bu yıl kurban bayramı, 24 Mart salı gününe rastlıyor.
D) Muhittin Amcam, bu hafta sonu askerden gelecek.
E) ’in; Türkleşmek, İslamlaşmak ve Muasırlaşmak adlı eserini okuduk.

 


22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır?

A) Dün öğretmenimiz, ana – baba hakkı üzerine güzel bir konuşma yaptı.
B) Toplumsal yaşamın vazgeçilmez öğelerinden biri de sevmeyi, saymayı öğrenmektir.
C) Okul, genç beyinlerde, eleştirel düşünme gücünü harekete geçirmelidir.
D) Paylaşmayı ve iyi geçinmeyi öğrenemeyen çocuk, bir süre sonra saldırganlaşacaktır.
E) Bireyin özgürlüğü, toplum refahının önüne hiçbir zaman geçmemelidir.

 


23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez “()” işaretinin kullanım amacı diğerlerinden farklıdır?

A) Dil alanında yapılan ilk çalışmalardan ödün ( taviz) verilemezdi.
B) Geriye bir tek olasılık ( ihtimal) kalıyordu, o da dil çalışmalarını sona erdirmek.
C) Tüm kurul, ellerindeki olanak ( imkân) ları kullanmak istiyordu.
D) Gece gündüz çalışarak sonunda bir sözlük (lügat) çıkardılar.
E) Bu kurul, dağılıncaya kadar bir eser daha ( imlâ kılavuzu) çıkarabildi.

 

24. “ Sizler ilerde köprüler, yollar, gökdelenler yapacaksınız.

Virgül ( , ), aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır?

A) Çok acıkınca biraz meyve, çokça ekmek, bir parça da pasta yedim.
B) Bana doğru yürüdü, yerinde duramıyordu.
C) Kitaplarıma, dergilerime iyi bakmayacaksanız onları götürmeyiniz.
D) Sınavda Aylin, Mehmet ve Songül başarılı olmuş.
E) Okula giderse, gideceğini sanmıyorum ya, kimse ondan bir şey sormayacak.

 


25. Ruh ( ) zevkini çalışmada bulur ( ) hiçbir işle uğraşmayan ( ) yaşama zevkini yavaş yavaş yitirir ( )

Bu parçada parantezle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) ( , ), ( , ), ( ; ), ( . )
B) ( , ), ( , ), ( , ), ( . )
C) ( , ), ( ; ), ( , ), ( . )
D) ( , ), ( ; ), ( , ), ( … )
E) ( , ), ( ; ), ( ; ), ( . )

 


26. (I) Şu yaşadığınız hayatı, en son ne zaman sorguladınız? (II) Eğlencelerinizi, uğraşılarınızı, zevklerinizi irdelemeyeli ne kadar oldu? (III) Bıkmadınız mı hâlâ uslu çocuk olmaktan, sorumlu insan rollerinden. (IV) Bugün bir iyilik yapın kendinize ve doyasıya eğlenin. (V) Yarın, evet yarın, kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır?

A) I      B)II      C)III      D) IV      E) V

 


27. “ Şairlik yaşamımın küçük bir bölümünde heceyi aruza tercih ettiğim olmuştur. Şimdi bakıyorum da en güzel şiirlerimi, o küçücük dönemde yazmışım.”

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Şair, bazı şiirlerini daha çok beğenmektedir.
B) Daha çok aruz ölçüsüyle şiirler yazmıştır.
C) Şiirlerinde aruzu da heceyi de kullanmıştır.
D) Artık şiirle uğraşmamaktadır.
E) Heceyle yazdığı şiirleri daha çok beğenmektedir.

 


28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaş-tırma” yapılmamıştır?

A) Çocuklar için sütten daha yararlı bir olabilir mi?
B) Yazılarınızda, dostluktan ve samimiyetten vazgeçemeyeceğinizi söylüyorsunuz.
C) İyimserlik konusunda yaşlıların , gençler kadar iyi olduğu söylenemez.
D) Eserin son bölümündeki anlatım, bütün acemiliklerini kapatmış.
E) Diğerlerinin aksine o, eseri daha çekici ve okunur bulmuştu.

 


29. “Türk romanını, ulusal alandan uluslar arası alana taşımak istiyorsak, ulusal kimliğimizi her yönüyle romanımıza yansıtmalıyız.”

Yukarıdaki cümleyle anlamca özdeş düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türk romanının en önemli sorunu Batıya açılamamış olmasıdır.
B) Milli kültürümüzün romanımıza yansıması, romanımızı uluslar arası üne kavuşturacaktır.
C) Ulusal kültür öğelerimizi yaşatmanın tek koşulu, onları romanda anlatmaktır.
D) Milli benliğinden uzaklaşan bir milletin, roman alanında başarılı olması beklenemez.
E) Türk romanı, ulusal alanda çok başarılı olmasına rağmen, dışarıda başarısızdır.

 

30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “zaman” vurgulanmaktadır?

A) İki yıldır beklediğimiz misafirler yarın gelecek.
B) Akşama annemler geleceği için hazırlık yapıyorum.
C) O yıllarda mavi bir bisikletimin olmasını ne çok isterdim.
D) Ankara’dan gelecek olan misafirlerimiz, öğleye burada olur.
E) Erken gelirseniz sıcağı sıcağına anlaşmayı da yaparız.

 

31. “ Pop müzik mi yaşamımızı popülistleştirdi, yoksa iyice popülist olan yaşamımız mı pop müziğin patlamasına yol açtı bilemiyorum.” cümlesine anlamca en yakın yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batı kaynaklarına fazlaca yönelmemiz, müziğimizin bozulmasına yol açtı.
B) Son yıllarda yaşanan pop müzik patlamasının kökeninde önemli toplumsal sorunlar yatmaktadır.
C) Toplumsal yaşamla toplumsal zevkler arasındaki ilişki girift bir haldedir.
D) Yaşamı popülist bir tarzda yaşayanların en sevdiği müzik türü poptur.
E) Toplumsal yaşamla kişisel zevkler arasındaki ilişki son zamanlarda açmazlar yaşamaya başladı.

 


32. “ Suyu taşırma tehlikesi, çoğunlukla bardağı fazla doldurma isteğinden kaynaklanır.”

Bu cümle, üslupla ilgili olarak düşünülse aşağıda-kilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Yazar, anlatmak istediklerini daha anlaşılır kılmak için sık sık benzetmelere başvuruyor.
B) Daha eserin ilk sayfalarından itibaren dilin, bir kuyumcu titizliğiyle kullanıldığını görüyoruz.
C) Özgün olabilmek için, sık sık yeni kelimeler kullanılmış, aslında bu, hiç fena olmamış.
D) Az sözle çok şey anlatmak için konuyu çok sıkıştırmış, bu da konuyu anlaşılmaz kılmış.
E) Mecazları, eğretilemeleri öyle ustalıkla kullanmış ki hayran olmamak elde değil.

 


33. “ Bir romanı ya da öyküyü değişik zamanlarda yeniden okuma ihtiyacı hissederiz. O eserin konusunu bildiğimiz halde yaparız bunu.”

Bu düşünceye sahip olan bir kişinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?

A) Bir sanat eserinde önemli olan, yazarın dili ve anlatımıdır.
B) Bazı eserlerden aldığımız tat, onları birkaç defa okumamızı kaçınılmaz kılar.
C) Bir sanat eserinde konu, o eserin en önemli yönüdür.
D) Aynı konuyu işleyen farklı eserler okumak kişinin bakış açısını genişletir.
E) Bir eserin konusunu bilmek, onu okumamak için bir gerekçe sayılamaz.

 


34. (I) Son çıkardığınız şiir kitabı elimde. (II) Yine pek cicili bicili bir kapağı var. (III) İlk şiirinizi okudum da sanki, Orhan Veli veya Cahit Sıtkı’yı okur gibi oldum. (IV) Doğayı yine eşsiz bir şekilde betimlemişsiniz.(V) Azıcık ölçü ve uyağa da dikkat etseymişsiniz …

Parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde olumlu ya da olumsuz olduğu belli olmayan değerlendirmeler söz konusudur?

A) I ve II    B) II ve IV    C) III ve V    D) II ve V    E) II ve III

 


35. “ Sabahları erken uyanabilmek için saati mutlaka kurar da yatar.”

Aşağıdakilerden hangisinde bu cümledekine benzer bir anlam ilişkisi yoktur?

A) Etraftaki çöpleri zamanında toplayabilmek için yeni bir çöp arabası alınmış.
B) Konuşmacıyı daha iyi duyabilmek için en öne oturdum.
C) Amcama yetişebilmek için bütün gün hiç durmadan çalıştım.
D) O çocuğa bu kadar güvendiğin için bunlar başına geldi.
E) Bütün eşyaları, iyice birikmiş borçlarımı ödeyebilmek için sattım.

 


36. “ Tarih,bir bilim olarak sürekli geçmişten bahseder; ama siz tarihi masal dinler gibi dinlemekten vazgeçerseniz, onda geleceğin ipuçlarını yakalayabilirsiniz.”

Bu cümlede anlatılmak istenenler kullanılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Tarihsel bir olayı kavrayıp ondan ders çıkarabilmek için onu, yaşandığı dönemin şartları içinde değerlendirmek gerekir.
B) Tarihi olayları, neden sonuç ilişkisi içinde, olayların görünen ve görünmeyen nedenlerini ayırt ederek incelemek gerekir.
C) Tarih ilmi, milletlerin bir bakıma beyni sayılır, tarihini unutan bir millet, hafızasını yitiren bir insana benzer.
D) Tarihin, objektif bir biçimde ortaya çıkarılmasında duygusallığın ve bencilliğin yeri yoktur.
E) Tarihteki olayların belirli periyotlarla tekrarlandığı düşünülürse, gerçekçi bir yaklaşımla, tarihten, gelecekteki olaylar hakkında fikir edinilebilir.

 

37. (I) Gençlerin, duygularıyla; ihtiyarların, akıllarıyla hareket ettikleri, yaygın bir söylentidir. (II) Hatta bununla yetinmeyip gençlerin fikirsel alanda tümden boş oldukları iddiası bile vardır.(III) Bakın bunu söyleyenlere, hepsinin orta yaşın üstünde ve biraz da alık kişiler olduklarını göreceksiniz. (IV) Allah aşkına yaşı mı olurmuş düşünmenin? (V) Ben ne gençler tanırım değme ihtiyarlara taş çıkartan.(VI) Ve ne ihtiyarlar tanırım, toy mu toy.

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinden itibaren yazar, kendi kişisel duygu-larını belirtmeye başlamıştır?

A) II      B) III      C) IV      D) V      E) VI

 


38. “ Edebiyatımızda Fuzuli, sevgiliye kavuşunca aşkın biteceğine inandığı için sevgiliye kavuşmayı arzulamaz; Yunus ise aşkın ancak sevgili ile birlikteyken bir anlam kazanacağına inandığından sevgiliye kavuşma arzusu ile doludur. Onların şiirlerini aşksız da düşünemeyiz zaten”

Yukarıdaki parçadan Fuzuli ve Yunus’un aşk anlayışları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Yunus’un sevgiliden ayrı kalmaya tahammülü yoktur.
B) Fuzuli için aşkı besleyen en önemli kaynak ayrılıktır.
C) Her iki şair için de aşk, şiirlerinin önemli bir öğesidir.
D) Her iki şair de maddi aşkı geçerek manevi aşka yönelmişlerdir.
E) Her iki şairin aşk anlayışlarında birbirine zıt unsurlar vardır.

 


39. “Daha çok küçük yaşlardan itibaren, devrin en önemli müzisyenlerinden ders alabilme şansını yakalamış ama o bunlarla da yetinmeyerek Tanrı vergisi yeteneği ve sarsılmaz öğrenme arzusuyla şöhretin basamaklarını bir bir tırmanmayı bilmiştir.”

Bu cümle, olayların sıralanış ve sonlanışı bakımından aşağıdakilerden hangisiyle benzerlik göstermektedir?

A) Eğitimde kitabın ve okumanın önemini kavramıştık ama ne kitap alacak paramız ne de okuyacak zamanımız vardı.
B) Yeni kaydolduğu okul, araç gereç açısından çok zengin değildi ama o, yılmıyor ve çalışarak bu olumsuzlukları aşabileceğini biliyordu.
C) Piyasa yeni bir öykü kitabı çıkarmak için son derece uygundu ama o, bu durumdan yararlanmayı kendisine yediremiyordu.
D) Bilgisayar almanın tam zamanı diye düşündü ama daha ödemesi gereken bir yığın borcu vardı.
E) Yeni mahalleleri, çocuk eğitmek için biçilmiş kaftandı ama onlar bunu yeterli görmeyip çocuklarını en iyi okullara gönderip yarınlara hazırladılar.

 


40. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir tanım cümlesi değildir?

A) Tanzimat, bizim için aynı zamanda Batılılaşma dönemi olmuştur.
B) Sevmek, en olmadık zamanda hatırlamak ve anlamsız bir şekilde ağlamaya başlamaktır.
C) Dava adamı, kendi duygularını toplumun düşüncelerinin her zaman altında gören kişidir.
D) Özgür düşünce, bütün basma kalıp düşünceleri elinin tersiyle itebilmektir.
E) Yazar, bir yönüyle toplumdan ayrı duyan, ayrı düşünen insandır.

  | « İlk 20 Soru… |

 

...Yanıtlar…

1. B
2. D
3. A
4. D
5. A
6. C
7. C
8. A
9. E
10. D
11. E
12. C
13. D
14. B
15. B
16. E
17. C
18. B
19. E
20. D
21. E
22. A
23. E
24. A
25. C
26. C
27. D
28. B
29. B
30. A
31. C
32. D
33. C
34. E
35. D
36. E
37. B
38. D
39. E
40. A

 

|» “Testler – Sorular” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)