Tarama – 2 – (Testler – Sorular)

Tarama – 2
(Testler – Sorular)

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

1. “Son kitabınızı okudum, açık söylemeliyim kendinizi aşmışsınız. Diyebilirim ki kelimenin tam anlamıyla sözcüklerle akraba olmuşsunuz. Bırakınız kusuru, tekleme dahi yok.

Bu parçadaki “sözcüklerle akraba olmak” sözleriyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sözcükleri temel anlamlarıyla kullanma
B) Sözcükleri yerli yerinde kullanma
C) Sözcükleri,sözlükteki anlamlarıyla kullanma
D) Sözcük seçiminde özentisiz davranma
E) Sözcüklerin yan anlamlarını göz ardı etme

 

2. “ Yazar, son eserine öyle bir makyaj yapmış ki eser, eser olmaktan çıkıp, Tanzimat devrinin rüküş ve kafası çalışmayan salon kadınlarına dönmüş.”

Bu cümlede yer alan “makyaj yapmak” sözleriyle anlatılmak istenen düşünce, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Eseri bilimsel ve teknik terimlerle doldurmanız okuyuşu zorlaştırıyor.
B) Konularınızı eski zamanlardan seçmeniz okur kitlenizi azaltacaktır.
C) Sürekli aynı şeyleri tekrar ediyorsunuz, bu durum okuyucuyu sıkar.
D) Anlatımınız oldukça ağır ve süslü, daha yalın yazmalısınız.
E) Okur kitlesini,sürekli kültürsüz insanlar arasından seçiyorsunuz.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim kullanılmamıştır?

A) Bilim, sanat veya birtakım özel mesleklere gösterilen ilgi artıyor.
B) Gazetecilikte en önemli şey, manşeti iyi ayarlamaktır.
C) Bilgisayar kurslarında en önce klavye tanıtılır.
D) Golü atınca savunmaya ağırlık verdiler.
E) Yazılıdan düşük alınca sözlüye kalkmak istedim.

 

4. “ Vurmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “olduğundan başka bir biçime çevirmek veya başka biçimde görünmek” anlamını verecek şekilde kullanılmıştır?

A) Sen bakma bunların vur patlasın çal oynasın tavırlarına, düşünemiyorlar işte.
B) Sözlerinin son kısmını vurgulayınca, odadaki herkesin yüzü değişik bir hal aldı.
C) Avda vurdukları hayvanlar, o gün gözüne daha farklı görünmüştü.
D) Parasızlıktan iyice bıkınca o da işi deliliğe vurmaya başladı.
E) Masaya yumruğunu vurarak bir şeylerin değişmesi gerektiğini söyledi.

 

5. “ İçerisi sigaradan göz gözü görmez bir hale gelmiş.” cümlesinde “sigara” sözcüğüyle kastedilen, “duman”dır. Bu şekilde, bir sözcüğü, benzetme amacı gütmeden başka bir sözcük yerine kullanma sanatına mecaz-ı mürsel adı verilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz-ı mürsel sanatı yapılmamıştır?

A) O yıllarda henüz Reşat Nuri’nin öğrencisi olma-mıştım.
B) Yaşım on üç olmasına rağmen babamın kitaplığını tamamen okuyup bitirmiştim.
C) Yirmi yaşına girdiğimde bütün kasabanın bana hayran olduğunu hissederdim.
D) Medresedeki hocanın bana okuttuğu ilk kişi Fuzuli idi.
E) Sonradan Nedim ve Galip’i de delicesine ezber-lediğimi hatırlıyorum.

 

6. “ Görmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “ Görmedim ömrümün âsûde geçen bir demini.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Bu rahatlığı, bu ferahlığı bana çok görüyorsunuz.
B) Sizin durumunuzu, açık söyleyeyim, çok iyi görmüyorum.
C) Şu küçücük köyde insanların, bir gün olsun rahat durduklarını görmedim.
D) Gözlerimle görmeseydim, çocuğun söylediklerine inanmazdım.
E) Cebi para görünce bizleri çoktan unutmuş.

 

7.  I. Bu gezme işini haftaya bırakalım.
II. Bakalım evin anahtarlarını yine nerede bıraktın.
III. Bırakın şu adamı güzelce döveyim.
IV. Sigaramı, çakmağımı ve davamı bırakıyorum sizlere.

Aşağıdakilerden hangisi “bırakmak” sözcüğünün yukarıdaki kazandığı anlamlardan biri değildir?

A) Emanet etmek
B) Unutmak
C) Terk etmek
D) Engel olmamak
E) Ertelemek

 

8. Aşağıdaki cümlelerde yer alan ikilemelerden hangisi kuruluş bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Doğru dürüst konuşacaksan konuşalım.
B) Eski işinde iyi geçinebiliyordu.
C) Bu işlerden az çok ben de anlarım.
D) Kasabada büyük küçük herkesin dilindesin
E) Dün yine ileri geri konuşmuşlar.

 

9. Soyut kavramları daha görünür kılmak için somut kavramlardan faydalanılır. Buna somutlama adı verilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somutlama yapılmamıştır?

A) Seni kırmak istemem ama teklifin hiç kabul edilir gibi değil.
B) Son oylamada ezici bir çoğunlukla tüm rakiplerini geride bıraktı.
C) Dün olanları duyunca hepimize ateş püskürdü.
D) Bizi zamanında dinlemedi, şimdi bırakın çürüsün kahvehane köşelerinde.
E) Bu kadar sinirleneceğinizi bilseydim ağzımı hiç açmazdım.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açık lamasıyla birlikte verilmiştir?

A) Maçı kaybedince futbolcuların ağzından girip bur-nundan çıktım, hepsi de çok üzgündü.
B) Bu kadar ince eleyip sık dokumaya gerek yok, alt tarafı müfettiş gelecek.
C) Kılı kırk yaran bir anlatımı var, keşke okuyucu değerini bilseydi.
D) O kadar beceriksiz ki elinden kör eşek yem yemez.
E) Daha ilk günden onu hiç gözüm tutmamıştı zaten.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, yanlış anlamda kullanılmıştır?

A) Konuşmaya başladı mı mangalda kül bırakmaz.
B) Çocuğu anneme bırakırsam gözüm arkada kalmaz.
C) Beni görünce çok korkmuş, adeta küçük dilini yutmuştu.
D) Bu iş uğruna ölümü bile göze alırım ben.
E) Bizim kız çok hamarattır, taşı sıksa suyunu çıkarır.

 

12. I. Akıllı insan, nelerden kazanç sağlayacağını bilir.
II. Kısa sürelere sığdırılan işlerin kazançları da az olur.
III. Kâr getirecek iş daha yolun başında belli olur.
IV. Ticaretteki kârın tadına varan kişiler bunu hiçbir şeyle değişmezler.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin karşılığı yukarıdaki açıklamaların içinde yoktur?

A) Ar gözünden, kâr yüzünden bellidir.
B) Kısa günün kârı da az olur.
C) Su verip, yağ alırsan zarar edersin
D) Arı bal alacağı çiçeği bilir.
E) Kâr yârdan tatlıdır.

 

13. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, karşısında verilen deyime uygun değildir?

A) İki tarafı uzlaştırmaya çalışırken zor durumda kalmak: arada kalmak
B) Karışık bir durumda gerekli ilgiyi görmemek: arada kaynamak
C) İki kişi arasındaki dostluğu bozmak: aralarını açmak
D) Bir işte sözü geçer bir kimsenin aracılığına başvurmak: araya gitmek
E) İlişkileri bozulmuş kişileri barıştırmak: arayı yapmak

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ birinin yolunda giden işini aksatan, engelleyen davranışta bulunmak “ anlamına gelen bir deyim kullanılmıştır?

A) Bu davranışınla bir çuval inciri berbat ettiğinin farkında mısın?
B) Dayın tekerimize taş koymasaydı bu sektörün en güçlüsüydük.
C) Dişe diş mücadele ile sonunda galip gelmesini bildi.
D) Aynı yanlışı tekrar yapınca gözünün yaşına bakmadan kovdum onu.
E) İşlerimizin bu en yoğun gününde izin istemesi olacak şey değil.

 

15. Sene sonu bitirme sınavlarının tam ortasındaydık. geç saatlere kadar çalışıyor, sabahleyin erkenden kalkıyordum. Anlayacağınız uykusuzluk son noktasına gelmişti. Yine kalktım, yüzümü yıkamak için lavaboya gittim, bir de ne göreyim…..

Düşüncenin akışına göre parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) gözlerim faltaşı gibi açılmış.
B) gözlerim kan çanağına dönmüş.
C) gözlerim çakmak çakmak olmuş.
D) gözüm gözüme çökmüş.
E) gözüm arkada kalmış.

 

16. Sert sessizlerle biten bir sözcüğe “c, d, g “ ile başlayan bir ek geldiğinde bu yumuşak sesler sertleşerek “ç, t, k” ye dönüşür. Bu durum sadece kökle ek arasında değil, kök içerisinde de gerçekleşir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya aykırı bir kullanım söz konusudur?

A) Bilgisayarın evimizin baş köşesine kurulmaya hakkı var.
B) Artık dünya bilişim çağını yaşarken bizim bunu kaçırmamız olanaksızdır.
C) Bizler hesap makinelerini tam çözemedik, çocuk-lar bilgisayar oynuyor.
D) Dünün teknolojiden korkan insanının yerini bu-günün cesur çocukları aldı.
E) Biz yaşlılar, dama ve satrançla meşgulken, ço-cuklar bilgisayarı tercih ediyor.

 

17. “ Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.” cüm- lesinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünsüz sertleşmesi
B) Ünsüz yumuşaması
C) Ünlü daralması
D) Ünlü düşmesi
E) Ulama

 

18. “p, ç, t, k” ile biten bir sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde, sert olan bu harfler yumuşar.”

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya aykırı bir kullanım söz konusudur?

A) Anladım ki giden sevgililer dönmeyecekler.
B) Biriken kinim sana değil, senden kalanlara.
C) Sende unuttum ben her şeyi.
D) Ağlamak kâr etmez, mazideki günlere.
E) Geçmesin günümüz sevgisiz, sensiz.

 

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde bir ünlü düşmesi söz konusudur.

A) Sabretmeyi bilmeyen, başarıyla hiç tanışamaz.
B) Son derece savruk bir anlatımla yazıyorsun.
C) Olanları benden hep gizlemişler.
D) Bırak artık ağlamayı, sızlanmayı.
E) Sıyrıldım tüm dertlerden ve sıkıntılardan.

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Anlattıklarından hiçbir şey anlamadım ki konuşayım.
B) Onun anlayışında bir problem olduğunu hiç sanmıyorum.
C) Öğretmenimiz söz verdi mi mutlaka yerine getirirdi.
D) Dün yapılan sınavdan Ayşenur’da çok ümitsiz.
E) Okulun ihtiyaçlarının da görüşüldüğü toplantıda kimse söz almak istememiş.


| Son 20 Soru…  » |

 

...Yanıtlar…

1. B
2. D
3. A
4. D
5. A
6. C
7. C
8. A
9. E
10. D
11. E
12. C
13. D
14. B
15. B
16. E
17. C
18. B
19. E
20. D
21. E
22. A
23. E
24. A
25. C
26. C
27. D
28. B
29. B
30. A
31. C
32. D
33. C
34. E
35. D
36. E
37. B
38. D
39. E
40. A

 

|» “Testler – Sorular” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)