sabit reklam
Mitoloji Sözlüğü – (G)

Mitoloji Sözlüğü
(G)

 

Gaia – Toprak, bütün Tanrıların soylarının çıktığı, en eski ilk Tanrıça. Kocasız olarak Uranos’u doğurdu. Onun hem annesi, hem karısı oldu.

Galateia – Güzel bir peri kızı. Kyklop Polyphemos, ona aşık olmuştu.

Galates – Herakles’in bir prensesten olan oğlu.

Galeotes – Apollon ile Themisto’nun oğlu.

Galinthias – Herakles’in annesi. Alkmene’nin arkadaşı, Hera’nın emri ile doğum Tanrıçaları, Alkmene’nin doğurmasına engel olurlarken Galinthias, hile ile onları lohusanın başından uzaklaştırdı. Herakles, doğdu fakat Galinthias da bir hayvan, bir gelincik oldu.

Ganges – Bir peri kızı olan Kalauria ile İndos’un oğlu ve Ganj nehrinin Tanrısı. Bu delikanlı sarhoşken, istemeyerek öz annesi ile birleştiği için; aklı başına gelince utancından kendini Khliaros ırmağına attı ve o günden sonra bu ırmağın adı Ganj oldu.

Ganymedes – Troia Kralı Toros’un çok güzel oğlu. Zeus, onu çok sevdi, kaçırdı. Olympos’da saki oldu.

GeGea – (Bak. Gaia) Ge, Yunanca Toprak anlamına gelir.

Geantes – Yer (Gaia)’in çocukları. Kocası Uranos’un yarasından akan kanlardan yaratıldılar. (Bak. Titan’lar)

Genius – Roma Tanrısı. Herkesin, her mevkiin kendine özel bi Genius’u vardı. İnsan, hayata kendi Genius’unun gelişiyle başlar ve Genius ömür boyunca insanı terkedemezdi.

Gerena – Pygme’ler, bir nevi cüceler soyundan bir kadın. Tanrılara yüz vermediği için turna kuşuna çevrildi. Turna kuşuna çevrilmeden önce Gerena’nın Mopsos adında bir oğlu olmuştu. Zavallı anne turna olduktan sonra, boş yere evine gitmeye uğramıştı. Fakat Pygme’ler ile turnalar savaş halinde olduğu için giremedi.

Geras – İhtiyarlık Tanrısı. Herakles bütün insanların yaşlandıkları zaman başlarına bela olan Geras’ı mağlup etti.

Geryoneus – Üç başı ve üç kocaman vücudu olan korkunç dev. Herakles tarafından öldürüldü.

Gigant’lar – Uranos’un, kesilen üreme organının kanlarından yaratılmış devler. Tanrılar bunlardan nefret ederlerdi. Dağ gibi gövdeleri, yılandan kuyrukları vardı. Toprağın oğulları sayılan bu korkunç devler, Titan’lar gibi, büyük kayalar ve ağaç gövdelerini ellerine alarak Olympos’a saldırdılar. Fakat Herakles pek çoğunu tek başına yenerek Vezüv yanardağının altına hapsetti. Mitologlar bu savaşa Gigantomakhia derler.

Gigantromakhia – (Bak. Gigant’lar)

Glaukia – Phriygia’da akan Skamandre Menderes suyunun kızı.

Glaukos – Sisyphos’un oğlu. İnsan eti yiyen atları tarafından parçalandı. Mitologlar başka Glaukos’lardan da bahsederler. Onu Deniz Tanrılarından sayar ve Pontiuos lakabını verirler. Anlattıklarına göre Glaukos, Deniz Tanrısı olmadan önce Anthedon şehrinde balıkçılık yaparmış. Bir gün denizden çıkardığı balıkları kıyıda otlar üzerine atıyormuş. Bir ara, otlar üzerine bıraktığı balıkların dirildiklerini ve zıplayarak denize düştüklerini görmüş. Balıkları tekrar canlandıran hassanın otlarda olduğunu anlamış, oradan birkaç ot koparmış ve yemiş. Halbuki bu otlar Kronos’un ektiği sihirli otlarmış. Ondan tadınca balıkçı, fani insanlıktan kurtulmuş ve bir Deniz Tanrısı olarak kendisini denize atmış. Glaukos, denize dalınca, kendisinde bulunan beşeri vasıfları kaybetti ve Tanrılaştı, şekli değişti. Belden aşağısı uzadı, kuvvetli ve büyük bir balık kuyruğu oldu. Yanakları tunç rengine dönüştü ve yeşil ışıklar saçan ince bir tüyle örtüldü.

Glyphios – Bu delikanlı Tiresias adında bir kadına, hamamda yıkarınken saldırmak istemiş ve kadın tarafından öldürülmüştü. Fakat Glyphios, Poseidon tarafından seviliyordu. Bu sebeple Tanrı, Tiresias’ı tekrar tekrar yeryüzüne getirdi.

Gordias – Phrygia’da, bugünkü Eskişehir bölgesinde Kral’dı. Gordion şehrini o kurmuştu. Arabasının çözülmez döğümünü, Büyük İskender kılıcıyla kesmişti. Kral Gordias, Anadolunun en büyük toprak Tanrıçası Kybele ile evlenmiş, ondan Midas adında bir çocuğu olmuştu.

Gorgon’lar – Phorkus ile Keto’nun üç kızına verilen ad. Saçları yılandan, korkunç bakışlı ifritler. Bunlara taş kesilirmiş. Sthèno, Euryale ve Medusa adlarını taşıyan Gorgon’ların en azılısı Medusa idi.

Grazia’lar – (Graces) – Letâfet perileri Kharit’lerin Latincesi.

Gree’ler – (Graiai) – İhtiyar kadınlar anlamına gelen Gree’ler; Phorkus ile Keto’nun kızları olduğundan bunlara Phorkid’ler de denir. Enyo, Peyhredo ve Dino adlarını taşırlar. Bunlar doğdukları zaman saçları bembeyazdı.

Griffon’lar – Arslan gövdeli, başlı efsanevi kuşlar. Bunlar Apollon’a tahsis edilmişlerdi. Hazinelerin bekçiliğini yapıyorlardı.

Gryps’lerGryphus’lar – (Bak. Arimasp’lar)

GuraGyaraGyarus – Ege Denizinde fakir, küçük kayalıklı bir ada.

GygesGyes – Titan’lardan biri. Uranos ile Gaia’nın oğlu. Yüz kolu, elli başı vardı.

 

|» “Mitoloji Sözlüğü” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Mitoloji, Mitoloji Sözlüğü, Sözlük, Sözlükler

 

 

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)