6. Sınıf SBS Matematik

Ondalık Kesirlerle İlgili Problemler

Ondalık Kesirlerle İlgili Problemler

Örnek Soru Yukarıdaki tabloda verilenlere göre 4 defter, 3 kalem ve 2 silgi alan Can’ın kırtasiyeciye kaç TL ödemesi gerekir? A)20,95     B)21,05   C)22,15   D)22,85 Çözüm   Örnek Soru Bir çuvalda 80,4 kg leblebi olan çuvalın tamamı 0,4 kg’lik küçük paketlere doldurulup paketlerin tanesi 2,5 TL’ye satılacaktır. Buna göre, toplam gelir kaç TL olur? A) 512  B) […]

Ondalık Kesirlerle Tahmin

Ondalık Kesirlerle Tahmin

Ondalık kesirlerle tahmin yapılan işlemlerin sonuçlarını tahmin ederken farklı tahmin stratejilerini kullanabiliriz. Bunlardan bazıları, Yuvarlama Gruplandırma Uyuşan sayıları kullanma İlk ve son basamakları kullanmadır. Örnek Soru Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını yuvarlama stratejisini kullanarak tahmin edelim. A:. 2,89 + 3,93 + 5,14   B: 6,12 x 8,81  C: 23,73 : 6,03 Çözüm Örnek  Soru Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını gruplandırma stratejisini kullanarak tahmin edelim. A:. 4,5 + […]

Ondalık Kesirlerle Dört İşlem

Ondalık Kesirlerle Dört İşlem

Ondalık Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri yapılırken, virgüller alt alta gelecek şekilde sayılar yazılır ve virgül yokmuş gibi işlemi yapılır. Sonuç, virgüllerin hizasından virgülle ayrılır.Virgülün sağında eksik olan basamakların yerine sıfır konur. Örnek Soru Aşağıdaki toplama işlemlerinin sonuçlarını bulalım. Çözüm Örnek Soru Aşağıdaki çıkarma işlemlerinin sonuçlarını bulalım. Çözüm Örnek Soru Otobüsle İstanbul’dan Sivas’a gidecek olan […]

Ondalık Kesirlerde Yuvarlama

Ondalık Kesirlerde Yuvarlama

Ondalık kesirleri istenilen basamağa göre yuvarlarken önce yuvarlanacak basamağın sağındaki ilk rakama bakılır.Bu rakam 5’e eşit veya 5’ten büyük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam 1 artırılır ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır.5’ten küçük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam değişmez ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır. Örnek Soru 3,48 ondalık kesrini en yakın onda birliğe yuvarlayalım. Çözüm 3,48 ondalık kesri 3,4 ile […]

Ondalık Kesirleri Karşılaştırma ve Sıralama

Ondalık Kesirleri Karşılaştırma ve Sıralama

ÖRNEK SORU Yukarıda aynı markada bir makarnanınfarklı marketlerdeki fiyatları verilmiştir.Fiyatları ucuzdan pahalıya doğru sıralayalım. ÇÖZÜM 1. Yol Ondalık kesirlerin yerini sayı doğrusunda belirleyerek karşılaştıralım. 2. Yol Onluk taban blokları ile modelleyip karşılaştıralım. 3. Yol Basamak tablosu yardımı ile karşılaştıralım. Ondalık kesirler sıralanırken önce tam kısıma bakılır. Tam kısmı büyük olan kesir büyüktür.Tam kısımları eşitse onda birler basamağı na bakılır. […]

Kesirlerin Ondalık Kesir Olarak Gösterimi

Kesirlerin Ondalık Kesir Olarak Gösterimi

Kesirlerin paydalarını 10, 100, 1000, …olacak şekilde genişleterek ondalık kesirler elde ederiz. ÖRNEK SORU Aşağıda verilen kesirlerin ondalık kesir olarak gösterimini yazalım. ÇÖZÜM NOT:Kesirleri yüzde sembolünü kullanarakda gösterebiliriz Örnek: ÖRNEK SORU Kesirler de sadeleştirme yaparak aşağıda verilen kesirlerin ondalık kesir olarak gösterimini yazalım. ÇÖZÜM ÖRNEK SORU Buna göre, Uğur hangi renk topu seçmelidir? A) Turuncu B) Mor C) Sarı […]

6.Sınıf Ondalık Kesir

6.Sınıf Ondalık Kesir

Ondalık Kesir Konu Anlatımı Paydası 10 veya 10’un kuvveti biçiminde yazılabilen kesirlere ondalık kesirlerdenir. Örnek: ÖRNEK SORU Aşağıda verilen ondalık kesirlerin okunuşlarını yazalım. a. 3,48  b. 46,024  c. 18,003 ÇÖZÜM a. Üç tam yüzde kırk sekiz b. Kırk altı tam binde yirmi dört c. On sekiz tam binde üç ÖRNEK SORU Aşağıda okunuşları verilen ondalık kesirleri yazalım. a. […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)