Ondalık Kesirlerle Tahmin

Ondalık kesirlerle tahmin yapılan işlemlerin sonuçlarını tahmin ederken farklı tahmin stratejilerini kullanabiliriz. Bunlardan bazıları,

  • Yuvarlama
  • Gruplandırma
  • Uyuşan sayıları kullanma
  • İlk ve basamakları kullanmadır.

Örnek Soru Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını yuvarlama stratejisini kullanarak tahmin edelim.

A:. 2,89 + 3,93 + 5,14   B: 6,12 x 8,81  C: 23,73 : 6,03

Çözüm

ondalik-kesir-ornek-soru-100

Örnek  Soru Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını gruplandırma stratejisini kullanarak tahmin edelim.

A:. 4,5 + 4,6 + 4,7    B:2,54 + 2,52 + 2,5 + 2,46

Çözüm

A: 4,5; 4,6 ve 4,7 ondalık kesirlerinin her biri 4,6'ya yakındır. 4,6 x 3 = 13,8

B: 2,54; 2,52; 2,5 ve 2,46 ondalık kesirlerinin her biri 2,5'e yakındır. 2,5 x 4 = 10

Örnek Soru

Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını uyuşan sayıları kullanma stratejisini kullanarak tahmin edelim.

A: 8,9 + 10,6 + 15,1 + 4,2           B: 3,2 + 4,8 + 5,3 + 7,4 + 8,7 + 9,6

Çözüm

ondalik-kesir-ornek-soru-101

Örnek Soru

Aşağıdaki işlemin sonucunu veya son basamakları kullanma stratejisini kullanarak tahmin edelim.

4,9 + 5,3 + 8,5 + 9,6

Çözüm

ondalik-kesir-ornek-soru-102

Örnek Soru

ondalik-kesir-ornek-soru-103

Helikopter, uç başladıktan sonra üzerindeki işlemin tahmini sonucunun yazılı olduğu piste iniş yapacaktır.

Buna göre, helikopter aşağıdaki pistlerden hangisine iniş yapmalıdır?

ondalik-kesir-ornek-soru-104

Çözüm

ondalik-kesir-ornek-soru-105

Yanı B

Örnek Soru

ondalik-kesir-ornek-soru-106

Yukarıdaki tabloda verilen işlemlerin en uygun tahmini sonuçları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? ondalik-kesir-ornek-soru-107

Çözüm

İşlemlerin tahmini sonuçlarını bulurken yuvarlama stratejisini kullanalım

. ondalik-kesir-ornek-soru-108

Yanıt A

 

 

Ondalık Kesirlerle Tahmin Etkin Katılım

A. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını altlarında yazan sayılardan hangisine en yakın olduğunu tahmin ediniz.

ondalik-kesir-ornek-soru-109

B. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını altlarında yazan yöntemlerini kullanarak tahmin ediniz.

ondalik-kesir-ornek-soru-110

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)