Ondalık Kesirlerle İlgili Problemler

Örnek Soru

ondalik-kesir-ornek-soru-111

Yukarıdaki tabloda verilenlere göre 4 defter, 3 kalem ve 2 silgi Can'ın kırtasiyeciye kaç TL ödemesi gerekir?

)20,95     B)21,05   C)22,15   D)22,85

Çözüm

ondalik-kesir-ornek-soru-112

 

Örnek Soru

Bir çuvalda 80,4 kg leblebi olan çuvalın tamamı 0,4 kg'lik küçük paketlere doldurulup paketlerin tanesi 2,5 TL'ye satılacaktır.

Buna göre, toplam gelir kaç TL olur?

A) 512  B) 502,5   C) 492,5  D) 468

Çözüm

ondalik-kesir-ornek-soru-113

Yanıt B

Örnek Soru

ondalik-kesir-ornek-soru-114

Kroki üzerinde çizilen doğru parçasında ardışık noktalar arasındaki uzaklıklar eşittir.Kütüphane, market ve okul sırasıyla A,
B ve C noktalarında bulunmaktadır.

Kütüphanenin uzaklığı 1,5 km oldu-ğuna göre, market ile okul arası kaç kilometredir?

A) 0,   B) 1   C) 1,2   D) 1,4

2008 SBS

Çözüm

ondalik-kesir-ornek-soru-115

 

Örnek Soru

ondalik-kesir-ornek-soru-116

Efe kendisine bir fotoğraf makinesi almak istiyor.

Buna göre, yapılan kampanyalar için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) 1. kampanyada toplam 324,5 TL ödenecektir.
B) 2. kampanyada toplam 344 TL ödenecektir.
C) 3. kampanyada 2. kampanyadan 28,5 TL daha fazla para ödenecektir.
D) 4. kampanyada 1. kampanyadan 25 TL daha fazla para ödenecektir.

Çözüm

ondalik-kesir-ornek-soru-117

ondalik-kesir-ornek-soru-118

Örnek Soru

ondalik-kesir-ornek-soru-119

Öğretmenin verdiği ödevin çözümünü defterine yapan Akın ilk hatayı kaçıncı adımda yapmıştır?

A) 1.   B) 2.   C) 3.   D) 4.

Çözüm

ondalik-kesir-ornek-soru-120

Örnek Soru

Bir sepet 32 elma ile doluyor. 328 tane elma sepetlere yerleştirilecektir.

Buna göre, elmanın konduğu sepetin ne kadarı boş kalır?

A) 0,875     B) 0,75    C) 0,5    D) 0,25

Çözüm

ondalik-kesir-ornek-soru-121

Örnek Soru

ondalik-kesir-ornek-soru-122

Bir deponun 0,25'i dolu iken 20,85 kg geliyor. Yarısı dolu iken 29,7 kg geliyor.

Buna göre, deponun boş ağırlığı kaç kg'dır?

A) 8,85      B) 9,25     C) 11,50     D) 12

Çözüm

 ondalik-kesir-ornek-soru-123

 

 Ondalık Kesirlerle İlgili Problemler Etkin Katılım

Aşağıda verilen soruların çözümlerini boş bırakılan kutulara yazınız.

ondalik-kesir-ornek-soru-124

ondalik-kesir-ornek-soru-125

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)