Ondalık Kesirlerde Yuvarlama

Ondalık kesirleri istenilen basamağa göre yuvarlarken önce yuvarlanacak basamağın sağındaki rakama bakılır.Bu rakam 5'e eşit veya 5'ten büyük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam 1 artırılır ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır.5'ten küçük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam değişmez ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır.

Örnek Soru

3,48 ondalık kesrini en yakın onda birliğe yuvarlayalım.

Çözüm

ondalik-kesir-ornek-soru-38

3,48 ondalık kesri 3,4 ile 3,5 ondalık kesirleri ındadır. 3,48 ondalık kesri sayı doğrusunda da görüldüğü gibi 3,5 ondalık kesrine daha yakındır.

ondalik-kesir-ornek-soru-39

Örnek Soru

Aşağıdakilerden hangisi, birler basamağına yuvarlandığında 1, onda birler basamağına yuvarlandığında 0,5 olur?

A) 0,45  B) 0,48  C) 0,53   D) 0,58

2009 SBS

Çözüm

ondalik-kesir-ornek-soru-40

Yanı C

Örnek Soru

8,623 ondalık kesrini en yakın yüzde birliğe yuvarlayalım.

Çözüm

ondalik-kesir-ornek-soru-41

8,623 ondalık kesri 8,62 ile 8,63 ondalık kesirleri arasındadır.
8,623 ondalık kesri sayı doğrusunda da görüldüğü gibi 8,62 ondalık kesrine daha yakındır.

ondalik-kesir-ornek-soru-42

 Ondalık Kesirlerde Yuvarlama Etkin Katılım

A. Aşağıda verilenlere göre, Can'ın bulunduğu yer hangi sayıya daha yakınsa o sayının bulunduğu yuvarlağı boyayınız.

ondalik-kesir-ornek-soru-43

ondalik-kesir-ornek-soru-44

 

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)