Ondalık Kesirlerle Dört İşlem

Ondalık Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri yapılırken, virgüller alt alta gelecek şekilde sayılar yazılır ve virgül yokmuş gibi işlemi yapılır. Sonuç, virgüllerin hizasından virgülle ayrılır.Virgülün sağında eksik olan basamakların yerine sıfır konur.

Örnek Soru

Aşağıdaki toplama işlemlerinin sonuçlarını bulalım.

ondalik-kesir-ornek-soru-45

Çözüm

ondalik-kesir-ornek-soru-46

Örnek Soru

Aşağıdaki çıkarma işlemlerinin sonuçlarını bulalım.

ondalik-kesir-ornek-soru-47

Çözüm

ondalik-kesir-ornek-soru-48

Örnek Soru

ondalik-kesir-ornek-soru-49

Otobüsle İstanbul'dan Sivas'a gidecek olan ıl'ın koltuk numarası otobüsün üzerinde yazan işlemin sonucu ile aynıdır.

Buna göre, Anıl otobüse bindiğinde kaç numaralı koltuğa oturmalıdır?

A) 23  B) 24  C) 25  D) 26

Çözüm

ondalik-kesir-ornek-soru-50

Yanıt B

Örnek Soru

ondalik-kesir-ornek-soru-51

A) 12,938  B) 13,026  C) 13,124  D) 13,218

Çözüm

ondalik-kesir-ornek-soru-52

Yanıt C

Örnek Soru

ondalik-kesir-ornek-soru-53

Efe evlerinin kapısını açan anahtarın hangisi olduğunu unutmamak için kapının ve anahtarlığın üzerine bir ipucu yazmıştır. İpucuna göre, kapının üzerindeki işlemin sonucunun yazılı olduğu anahtarlıktaki anahtar Efe'nin oturduğu evin kapısını açacaktır.

Buna göre, doğru anahtar aşağıdakilerden hangisidir?

ondalik-kesir-ornek-soru-54

Çözüm

ondalik-kesir-ornek-soru-55

Yanıt B

Örnek Soru

ondalik-kesir-ornek-soru-56

Yukarıda verilen eşitlikler doğru (D) ve yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde aşağıdaki sembollerden hangisine ulaşılır?

ondalik-kesir-ornek-soru-57

Çözüm

ondalik-kesir-ornek-soru-58

Yanıt B

Ondalık Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri Etkin Katılım

 A. Aşağıdaki balonların üzerindeki kesirlerin toplamını sepetin üzerine yazınız.

ondalik-kesir-ornek-soru-59

B. Aşağıdaki balonların üzerine toplam ağırlıkları yazılmıştır. Ece üzerinde ağırlığı yazan paketi balondan atınca balonun son durumdaki ağırlığını bulunuz.

ondalik-kesir-ornek-soru-60

 Ondalık Kesirlerle Çarpma İşlemi

Ondalık kesirlerle çarpma işlemi yaparken virgül yokmuş gibi çarpma işlemi yapılır. Çarpanlarını kesir kısmındaki basamak sayıları toplamı kadar çarpım sağdan sola doğru virgülle ayrılır.

Örnek Soru

Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulalım.

ondalik-kesir-ornek-soru-61

Çözüm

ondalik-kesir-ornek-soru-62

NOT:Çarpanları 0 ile 1 ında olan ikiondalık kesir çarpıldığında sonuç çarpanların her ikisinden de küçük olur.

Örnek Soru

0,5 x 0,2 işleminin sonucunu bulalım.

Çözüm

ondalik-kesir-ornek-soru-63

Çarpanlar da virgülden sonraki toplam basamak sayısı 2'dir. Virgül yokmuş gibi çarpma yapıp, çarpımın en sağından 2 basamak sayıp virgül koyarız.

3. Yol
Çarpma işlemini yüzlük kartı 1 tam olarak düşünüp modelleyelim.

ondalik-kesir-ornek-soru-64

Örnek Soru

ondalik-kesir-ornek-soru-65

Yukarıdaki çiçeğin yapraklarındaki çarpma işlemlerinin sonucunun yazılı olduğu çiçek aşağıdakilerden hangisidir?

ondalik-kesir-ornek-soru-66

Çözüm

ondalik-kesir-ornek-soru-67

Yanıt D

Örnek Soru

ondalik-kesir-ornek-soru-68

Ata Öğretmen'in tahtaya yazdığı sorunun cevabı ile ilgili ı öğrencilerin yorumları aşağıdaki gibidir.

ondalik-kesir-ornek-soru-69

Buna göre, aşağıdakilerden hangisidoğrudur?
A) Yalnız İpek'in yorumu doğrudur.  B) Yalnız Can'ın yorumu doğrudur.  C) Her iki öğrencinin yorumu da doğrudur.
D) Her iki öğrencinin yorumu da yanlıştır.

Çözüm

ondalik-kesir-ornek-soru-70

O halde, her iki öğrencinin yorumu da doğrudur.

Yanıt C

ondalik-kesir-ornek-soru-71

Yukarıdaki düzgün çokgenlerin kenar uzunlukları ve çevreleri verilmiştir.

Buna göre, kaçıncı çokgenin çevresi yanlış hesaplanmıştır?

A) 1.   B) 2.   C) 3.   D) 4.

Çözüm

ondalik-kesir-ornek-soru-72

O halde, 4. çokgenin çevresi yanlış hesaplanmıştır.

Yanıt D

 

Ondalık Kesirleri 10, 100 ve 1000 İle Kısa Yoldan Çarpma

Bir ondalık kesri 10 ile çarparken virgül 1 basamak sağa, 100 ile çarparken virgül 2 basamak sağa, 1000 ile çarparken virgül 3 basamak sağa kayar.

Örnek Soru

Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulalım.

ondalik-kesir-ornek-soru-73

Çözüm

ondalik-kesir-ornek-soru-74

 Ondalık Kesirlerle Çarpma İşlemi Etkin Katılım

A. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını önce tahmin ediniz ve sonra işlem sonucunu bulunuz.

ondalik-kesir-ornek-soru-75

B. Aşağıda verilen işlemlerin sonucunu örnekte gösterildiği gibi basamak tablosu kullanarak bulunuz.

ondalik-kesir-ornek-soru-76

 

 Ondalık Kesirlerle Bölme İşlemi

Ondalık kesirlerle bölme işlemi yaparken bölünen ve bölende virgülün yeri, aynı basamak sayısı kadar sağa kaydırılırsa bölme işleminde bölüm değişmez.

Örnek Soru

Aşağıdaki bölme işlemlerinin sonuçlarını bulalım.

ondalik-kesir-ornek-soru-77

Çözüm

ondalik-kesir-ornek-soru-78

Örnek Soru

2,4 : 0,12 işleminin sonucunu bulalım.

Çözüm

1. Yol
2,4 ve 0,12 sayılarını aynı anda virgülden kurtarabilmek için 100 ile çarparız.

ondalik-kesir-ornek-soru-79

2. Yol

ondalik-kesir-ornek-soru-80

Örnek Soru

0,36 : 0,4 işleminin sonucunu bulalım.

Çözüm

ondalik-kesir-ornek-soru-81

Örnek Soru

ondalik-kesir-ornek-soru-82

Çözüm

ondalik-kesir-ornek-soru-83

Yanıt D

Örnek Soru

ondalik-kesir-ornek-soru-84

Umut topu (21,6 : 0,18) x 0,3 işleminin sonucunun yazılı olduğu deliğe atmak istiyor.

Buna göre, Umut topu hangi bayrağın olduğu deliğe atmalıdır?

ondalik-kesir-ornek-soru-85

Çözüm

ondalik-kesir-ornek-soru-86

O halde, Umut topu yeşil bayrağın olduğu deliğe atmalıdır.

Yanıt C

Örnek Soru

24,06 : 0,02  işleminin sonucu kaçtır?

A) 12,3   B) 123   C) 120,3    D) 1203

Çözüm

ondalik-kesir-ornek-soru-87

Yanıt D

Örnek Soru

ondalik-kesir-ornek-soru-88

Yukarıda verilen şemada işlemler yapıldığında “?” olan yere aşağıdaki sayılardan hangisi yazılmalıdır?

A) 2040   B) 204   C) 20,4     D) 2,04

Çözüm

ondalik-kesir-ornek-soru-89

Yanıt B

Örnek Soru

ondalik-kesir-ornek-soru-90

Yukarıdaki kamyonun üzerinde yazılı olan işlemin sonucu ve tahmini sonucu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

ondalik-kesir-ornek-soru-91

Çözüm

ondalik-kesir-ornek-soru-92

Yanıt D

 

Ondalık Kesirler 10, 100 ve 1000 ile Kısa Yoldan Bölme

Bir ondalık kesri 10 ile bölerken virgül 1 basamak sola, 100 ile bölerken virgül 2 basamak sola, 1000 ile bölerken virgül 3 basamak sola kayar.

Örnek Soru

Aşağıdaki bölme işlemlerinin sonuçlarını bulalım.

ondalik-kesir-ornek-soru-93

Çözüm

ondalik-kesir-ornek-soru-94

Örnek Soru

ondalik-kesir-ornek-soru-95

Buna göre, aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur?

ondalik-kesir-ornek-soru-96

Çözüm 

ondalik-kesir-ornek-soru-97

Yanıt B

 

 Ondalık Kesirlerle Bölme İşlemi Etkin Katılım

A. Aşağıda paraşütüyle yere inen paraşütçü paraşütün üzerindeki işlemin sonucunu söyleyecektir. Bu işlemin sonucunu siz de bulunuz.

ondalik-kesir-ornek-soru-98

B. Aşağıdaki 10, 100, 1000 ile kısa yoldan çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.

ondalik-kesir-ornek-soru-99

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)