K

Kanuni Sultan Süleyman – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kanuni Sultan Süleyman – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kanuni Sultan Süleyman (Hayatı – Biyografisi) Osmanlı sultanlarının onuncusu ve İslam halifelerinin yetmişbeşincisi. Saltanatı: 1520-1566 Babası: Yavuz Sultan Selim- Annesi: Hafsa Sultan Doğumu: 27 Nisan 1495 Vefatı: 7 Eylül 1566 1509’da Kefe sancakbeyliğine gönderilinceye kadar babasının yanında kalmış ve bu müddet içinde iyi bir öğrenim ve eğitim görmüştür. Babası Yavuz Sultan Selim’in 1514 İran ve […]

Kemal Sunal – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kemal Sunal – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kemal Sunal (Hayatı – Biyografisi) 1944 yılında İstanbul’da doğdu. Vefa Lisesi’nden mezun oldu. Sanat hayatı, “Zoraki Tabip” adlı tiyatro oyunuyla başladı. 1 yıl kadar Kenterler Tiyatrosu’nda çalıştıktan sonra Devekuşu Kabare Tiyatrosu’nda görev aldı. 1973 yılında Ertem Eğilmez’in yönettiği bir filmle sinemaya adımını attı ve kalabalık kadrolu filmlerde rol almaya başladı. Türk sinemasında başta İnek Şaban […]

Karacaoğlan – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Karacaoğlan – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Karacaoğlan (Hayatı – Biyografisi) (17. Yy.)Türk halk şairi. Etkileyici bir dil ve duygu evreni kurduğu şiirleriyle Türk halk şiiri geleneğinde çığır açmıştır. 1606′ doğduğu, 1679’da ya da 1689’da öldüğü sanılmaktadır. Yaşamı üstüne kesin bilgi yoktur. Bugüne değin yapılan inceleme ve araştırmalara göre 17.yy’da yaşamıştır. Nereli olduğu üstüne değişik görüşler öne sürülmüştür. Bazıları Kozan Dağı yakınındaki […]

Kazım Karabekir – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kazım Karabekir – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kazım Karabekir (Hayatı – Biyografisi) Kazım KARABEKİR, 1882 yılında İstanbul’da doğdu. Mehmet Emin Paşa’nın oğludur. İlköğrenimini İstanbul, Van, Harput ve Mekke’de tamamladıktan sonra, 1896’da İstanbul Fatih Askeri Rüştiyesi’ni, 1899’da Kuleli Askeri İdadisi’ni, 1902’de Harbiye Mektebi’ni ve 1905’te de Erkân-ı Harbiye Mektebi’ni bitirerek yüzbaşı rütbesiyle orduya katıldı. İki yıllık kıta stajını Manastır’da yaptı. İttihat ve Terakki’nin […]

Kaşgarlı Mahmut – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kaşgarlı Mahmut – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kaşgarlı Mahmut (Hayatı – Biyografisi) XI. yüzyılda yaşayan Türk dil bilginidir. Divân-ı Lügati’t-Türk adlı eseriyle ünlüdür. Karahanlılar soyundandır. 1072 yılında yazmaya başladığı eserini 1074’te tamamlayarak Bağdat’ta Abbasî halifesi El-Muktedî Billah’a sunmuştu. Eserin el yazması tek kopyası Fatih Millet Kütüphanesi’nde 1910 yılında bulundu. 1915-1917 yıllarında öğretmen Kilisli Rifat Efendi’nin çevirisi üç, Besim Atalay’ın çevirisi ise beş […]

Kadir Has – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kadir Has – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kadir Has (Hayatı – Biyografisi) 1921 Yılında Nuri-Zekiye HASOĞLU’nun evladı olarak Kayseri’de doğdu. 1942 yılında Boğaziçi Lisesi’nden mezun oldu. Kayseri’nin tanınmış ailesi ve eşrafından olan Mehmet-Şehime Germirli’nin kızı Rezan Hasoğlu ile 1942 yılında evlendi. Babası Nuri HASOĞLU, yorulma bilmez çalışkanlığı, azmi ve dirayeti ile, Adana’da yoktan başlayıp kurduğu birçok fabrika ve ticari kuruluşlarla Ülkenin sayılı […]

Karamanoğlu Mehmet Bey – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Karamanoğlu Mehmet Bey – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Karamanoğlu Mehmet Bey (Hayatı – Biyografisi) Karamanoğullarının ikinci beyi Kerimüddin Karaman�ın oğludur.Doğum tarihi belli olmayıp ölümü 1280’dir. Mehmet Bey askeri ve idari yönden bilgili bir devlet adamı idi. Bilim adamlarını etrafına toplayıp onlara büyük önem vermiştir. 13.yüzyıl ortalarında Selçuklular, edebi dil olarak Farsçayı, devlet dili olarak Arapçayı kullanırlardı. Halk ise öz dili olan Türkçeyi kullanırdı. […]

Kim Kimdir?

Kim Kimdir?

Kim Kimdir? (Lütfen aşağıdan bir harf seçin.)   A Harfi B Harfi C Harfi Ç Harfi D Harfi E Harfi F Harfi G Harfi H Harfi I Harfi İ Harfi J Harfi K Harfi L Harfi M Harfi N Harfi O Harfi Ö Harfi P Harfi R Harfi S Harfi Ş Harfi T Harfi U […]

Katip Çelebi – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Katip Çelebi – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Katip Çelebi (Hayatı – Biyografisi) Şubat 1609’da İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mustafa’dır. Doğu’da Hacı Halife, Batı’da ise Hacı Kalfa adıyla da tanınır. Babası Abdullah Enderun’da yetişmiş, silahdarlık göreviyle saraydan ayrılmıştı. 14 yaşına kadar özel eğitim gören Kâtib Çelebi, 1623’te Anadolu Muhasebesi Kalemi’ne girdi. IV. Murad döneminde (1624-1640) girişilen Doğu seferlerinde kâtib olarak katıldı. 1635’te İstanbul’a […]

Kemal Tahir – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kemal Tahir – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kemal Tahir (Hayatı – Biyografisi) Kemal Tahir (İsmail Kemalettin Demir) 15 Nisan 1910 tarihinde İstanbul’da doğdu. Deniz subayı olan babası Sultan II. Abdulhamid’in yaverlerindendi. İlkokulu muhtelif okullarda, rüştiyeyi Kasımpaşa’daki Cezayirli Hasan Paşa Rüştiyesi’nde okudu (1923). Galatasaray Lisesi’ni onuncu sınıfta bırakarak (1930) hayata atıldı. Avukat Katipliği, Fransızların idaresindeki Zonguldak Kömür İşletmeleri’nde ambar memurluğu yaptı. İstanbul’da Vakit, […]

Kenan Evren – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kenan Evren – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kenan Evren (Hayatı – Biyografisi) 7.CUMHURBAŞKANI GÖREV SÜRESİ 9 KASIM 1982 9 KASIM 1989 1918 yılında Manisa ilinin Alaşehir ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Alaşehir, Manisa, Balıkesir ve İstanbul’da sürdürdü ve Maltepe Askerî Lisesi’nden mezun oldu. 1938 yılında Kara Harp Okulu’nu, 1949 yılında Harp Akademisi’ni bitirdi. Topçu subayı ve Kurmay subay olarak Silahlı Kuvvetler’in […]

Ahmet Haşim – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Ahmet Haşim – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Ahmet Haşim (Hayatı – Biyografisi) 1884’te Bağdat’ta doğdu, 1933’te İstanbul’da yaşamını yitirdi. Fizan Mutasarrıfı Arif Hikmet Bey’in oğlu. Çocukluğu Bağdat’ta geçti. 12 yaşında annesinin ölümü üzerine babasıyla birlikte İstanbul’a geldi. Mektebe-i Sultani’de (Galatasaray Lisesi) yatılı okudu. Tevfik Fikret ve Ahmed Hikmet Müftüoğlu’nun öğrencisiydi. 1907’de mezun oldu. Bir süre Reji İdaresi’nde çalıştı. Bir yandan da Hukuk […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)