Kim Kimdir?

Osman Yüksel Serdengeçti – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Osman Yüksel Serdengeçti – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Osman Yüksel Serdengeçti (Hayatı – Biyografisi) Gazeteci-yazar (1917 Akseki-10 Kasım 1983 İstanbul).Asıl adı Osman Zeki Yüksel’ dır. Serdengeçti dergisinde bu imzayla çıkan yazılarından dolayı bu soy adla tanındı. Aralarında Ahmet Hamdı Akseki, eski müftülerden Hacı Salih Efendi’nin de bulunduğu alimler yetiştirmiş bir aileye mensuptur. İlkokulu Akseki’de, ortaokulu yatılı öğrenci olarak Antalya’da okudu. Ankara’da Atatürk Lisesi’ni […]

Rauf Denktaş – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Rauf Denktaş – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Rauf Denktaş (Hayatı – Biyografisi) Rauf Raif Denktaş 27 Ocak 1924 tarihinde Kıbrıs’ın Baf bölgesinde doğdu.Rauf Denktaş 1,5 yaşındayken annesini kaybetti.Babası hakim Raif Bey’dir.Anneannesi ve babaannesi tarafından büyütülen Denktaş, 1930 yılında eğitim için İstanbul’a gönderildi.Arnavutköy’de ilkokuldan liseye kadar eğitim veren Fevziati Lisesi’nde yatılı okumaya başladı.Ortaokuldan sonra Kıbrıs’a döndü ve liseyi Kıbrıs’ta bitirdi.II.Dünya Savaşı’ndan sonra hukuk […]

Rahmi Koç – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Rahmi Koç – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Rahmi Koç (Hayatı – Biyografisi) 1930 yılında Ankara’da doğdu. İlk öğrenimini Ankara’da, orta ve lise öğrenimini Robert Kolej, yüksek öğrenimini ise Johns Hopkins University (A.B.D.) B.A. Endüstriyel Sevk ve İdare Bölümü’nde yaptı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 1958 yılında Ankara, Otokoç şirketinde görev almak suretiyle Koç Topluluğu’nda bilfiil çalışmaya başladı. 1960 yılında Koç Topluluğu’nu Ankara’da temsil […]

Recaizade Mahmut Ekrem – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Recaizade Mahmut Ekrem – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Recaizade Mahmut Ekrem (Hayatı – Biyografisi) 19. yüzyıl Osmanlı edebiyatının önde gelen isimlerindendir. Takvimhane Nazırı Recai Efendi’nin oğlu, Ercüment Ekrem Talu’nun babasıdır. Babasından Arapça ve Farsça öğrendi. 1858’de ilköğretimini tamamladı, özel öğrenim görerek yetişti. Mekteb-i İrfan’ı bitirdikten sonra (1858) girdiği Harbiye İdadisi’ndeki öğrenimini sağlık sorunları nedeniyle tamamlayamadı. Hariciye Nezareti Mektubi Kalemi’nde memurluğa başladı (1862). Tanzimat […]

Refik Halit Karay – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Refik Halit Karay – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Refik Halit Karay (Hayatı – Biyografisi) 1888’de İstanbul’da doğan Refik Halit, Bank-i Osmani serveznedarlarından, “bâlâ” rütbesine sahip Mehmed Halid Bey’in oğludur. Vezneciler’de Şemsu’l-Maarif ve Göztepe’de Taş Mektep’te okuyan ve ayrıca özel dersler de alan Refik Halid, Mekteb-i Sultani’yi terkettiği gibi, Mekteb-i Hukuk’u da yarıda bırakıp Maliye Merkez Kalemi’ne katip olarak girdi. 1908’de katipliği bırakarak, Servet-i […]

Reşat Nuri Güntekin – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Reşat Nuri Güntekin – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Reşat Nuri Güntekin (Hayatı – Biyografisi) 25 Kasım 1889 tarihinde İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ ni bitirdi (1912). Bursa’ da başladığı (1913) öğretmenlik hayatına çeşitli okullarda devam etti. Milli Eğitim müfettişi (1931), Çanakkale milletvekili (1933-43), Paris Kültür Ateşesi ve emekli (1954) oldu, kanser tedavisi için gittiği Londra’ da öldü. İstanbul’ da Karacaahmet Mezarlığı’nda gömülü. […]

Reşit Rahmeti Arat – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Reşit Rahmeti Arat – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Reşit Rahmeti Arat (Hayatı – Biyografisi) Aslen Kazanlı olan R. Rahmeti Arat, Kazan’a yakın bir köyde, Eski Ücüm’de, İsmetullah adlı bir baba ile Mahbeder adlı anneden 1900 yılının 15 mayısında dünyaya gelmiştir, ilk mektebi mahallî şartlara göre kendi köyünde tamamladıktan sonra, bir amcası tarafından bugünkü Kazakistan’ın Kızılyar (Peterpavel) şehrine götürülmüş, orada ilk önce, bu yüzyılın […]

İlhan Selçuk – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

İlhan Selçuk – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

İlhan Selçuk (Hayatı – Biyografisi) 1925 yılında Aydın’da doğdu.İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.(1950). Avukatlık, matbaacılık, dergi ve gazetelerde yazı işleri müdürlüğü yaptı. İlk yazıları 41 Buçuk isimli mizah dergisinde çıkmıştı (1952). Cumhuriyet gazetesinde fıkra yazarlığını sürdürüyor (1963- ). ESERLERİ İlk iki kitabı gittiği yerler üzerine bir incelemedir:Güzel Amerikalı (1976), Uzak Komşu Rusya’dan Gezi Notları (1967). […]

İlber Ortaylı – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

İlber Ortaylı – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

İlber Ortaylı (Hayatı – Biyografisi) 1947 yılında Avusturya’da doğdu. Ankara Atatürk Lisesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari Şube ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Yeniçağ Tarihi Bölümü’ni bitirdi. Viyana Üniversitesi’nde Slavistik ve Orientalistik Bölümü’nde okudu. Chicago Üniversitesi tarih bölümünden yüksek lisans diploması aldı. 1979 yılında doçent, 1989 yılında profesör oldu. Paris, Princeton, Moskova, Berlin, Viyana […]

İbni Sina – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

İbni Sina – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

İbni Sina (Hayatı – Biyografisi) Ailesi Belh’ten gelerek Buhara’ya yerleşmişti. İbni Sinâ, babası Abdullah, maliyeye ait bir görevle Afşan’dayken orada doğdu. Olağanüstü bir zekâ sahibi olduğu için daha 10 yaşındayken Kur’an-ı Kerim’i ezberledi. 18 yaşında çağının bütün ilimlerini öğrendi. 57 yaşındayken Hemedan’da öldüğü zaman 150’den fazla eser bıraktı. Eserleri Latince’ye ve Almanca’ya çevrilmiş, tıp, kimya […]

İbni Haldun – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

İbni Haldun – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

İbni Haldun (Hayatı – Biyografisi) Ünlü İslam Bilgini İbni Haldun, 1332 yılında Tunus’ta doğdu. Geçmişte birçok önemli devlet ve bilim adamı yetiştirmiş bir aileye mensuptu. Babası değerli bir bilim adamıydı. İbni Haldun küçük yaşlarda eğitime başladı ve Kuran-ı Kerim’i ezberledi. 17 yaşında eken babasını kaybetti. İlk bilimsel çalışmalarını hukuk üzerinde yaptı ve bu konuda kendisini […]

Itri – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Itri – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Itri (Hayatı – Biyografisi) İstanbul’da doğdu.Doğum tarihi bilinmiyor. Çağdaşlarının, ölümüne tarih düşürmek amacıyla kaleme aldığı mısralar ile, bestelediği yapıtlarda güfte olarak kullandığı şiirlerin yazılış tarihlerine göre, yaklaşık 1630 ile 1640 yılları arasında doğduğu sanılmaktadır. Çeşitli kaynaklarda ölümü için 1711 ve 1712 tarihleri gösterilmektedir. Asıl adı Mustafa’dır. Itrî, şiirlerinde kullandığı mahlastır. Buhurîzade Mustafa Efendi diye de […]

Halikarnas Balıkçısı – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Halikarnas Balıkçısı – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Halikarnas Balıkçısı (Hayatı – Biyografisi) Asıl adı Cevat Şakir Kabaağaçlı olan Halikarnas Balıkçısı 1890’da doğdu. İlköğrenimini Büyükada Mahalle Mektebi’nde, ortaöğrenimini Robert Koleji’nde yaptı (1904). Oxford Üniversitesi’nde dört yıl Yakın Çağlar Tarihi okudu, üniversiteyi orada bitirdi. İstanbul’a dönünce Resimli Ay, İnci vb. dergilerde yazılar yazdı, kapak resimleri ve süslemeler yaptı, karikatürler çizdi (1910 – 1925). Cumhuriyetten […]

Halide Edip Adıvar – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Halide Edip Adıvar – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Halide Edip Adıvar (Hayatı – Biyografisi) 1884 yılında İstanbul’da doğdu. İngiliz terbiyesiyle yetişmesini isteyen babası onu Üsküdar Amerikan Kız Koleji’nde okuttu. Orada Rıza Tevfik’den (Bölükbaşı) Fransız edebiyatı dersleri aldı ve Doğu’nun mistik edebiyatını dinledi.Sonradan evlendiği Salih Zeki’den de matematik dersleri alıyordu. Koleji 1901’de bitirdi. 1908 yılında gazetelerde kadın haklarıyla ilgili yazılar yazmaya başladı. 1909’dan sonra […]

Halide Nusret Zorlutuna – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Halide Nusret Zorlutuna – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Halide Nusret Zorlutuna (Hayatı – Biyografisi) Halide Nusret adını ilk defa Konya Lisesi’nin orta kısmına yatılı öğrenci yazıldığım yıllarda duydum (1937 -1940). Şiire meraklı olduğumu öğrenen, büyük sınıflardaki ağabeylerimiz, bana – ballandıra ballandıra-iki şair arasında çıkan bir kavgayı anlatmışlardı. Halide Nusret adında bir hanım şair, erkeklere çatan bir şiir yazmış, Faruk Nafiz de ona gereken […]

Halit Ziya Uşaklıgil – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Halit Ziya Uşaklıgil – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Halit Ziya Uşaklıgil (Hayatı – Biyografisi) Halid Ziya’nın ailesi, “Uşak’ta helvacılıkla uğraşırken, İzmir’e göçerek “Uşşakizadeler” diye anılmaya başlayan zengin bir ailedir. Bu aile, işleri çok gelişince İstanbul’a da bir şube açtı ve bu şubeyi sermayesiyle birlikte oğul Hacı Halil Efendi’ye verdi. Halid Ziya, Hacı Halil Efendi’nin üçüncü çocuğu olarak 1866’da İstanbul’da doğdu. İstanbul’da ilk mektep, […]

Hasan Ali Yücel – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Hasan Ali Yücel – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Hasan Ali Yücel (Hayatı – Biyografisi)   1897 yılında İstanbul’da doğdu. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi. İzmir ve İstanbul’da edebiyat ve felsefe öğretmenliği, müfettişlik, genel müdürlük, İzmir milletvekilliği ve Milli Eğitim Bakanlığı (1938-1946) yaptı. iş Bankası Kültür Yayınları’nı yönetti. Bakanlığı döneminde Köy Enstitüleri kuruldu ve dünya klasikleri Türkçe’ye çevrildi. Şiirlerini önce aruzla, sonra heceyle […]

Hz. Muhammed – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Hz. Muhammed – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Hz. Muhammed (Hayatı – Biyografisi) Soyu : Hz.Muhammed, Mekke’nin büyük ailelerinden, Kureyş kabilesinin kollarından biri olan “Haşimoğulları” ndandır. Babası Abdullah , annesi Amine’ dir. Dedesi Abdülmuttalip, Mekke’ nin ileri gelenlerindendir. Doğumu ve Çocukluğu : 571 yılında Mekke ‘de dünyaya gelmiştir. Doğumundan önce babası Abdullah’ı , Altı yaşında Annesini kaybetmiştir. Annesinin ölümüyle sekiz yaşına kadar dedesi […]

Hz. Ali – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Hz. Ali – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Hz. Ali (Hayatı – Biyografisi) Resûlullahın amcası Ebu Tâlibin dördüncü oğludur. Hulefâ-i râşidîn ve Aşere-i mübeşşerenin de dördüncüsüdür. Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” dâmâdı idi ve çok sevgilisi idi. Ehl-i beytin, Ehl-i abânın birincisi idi. Allahü teâlânın arslanı idi. Çeşidli hadîs-i şerîflerde medh edildi. Ehl-i sünnetin gözbebeğidir. Evliyânın reîsidir. Kerâmetler hazînesidir. Hicretden 23 yıl önce […]

Hz. Ömer – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Hz. Ömer – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Hz. Ömer (Hayatı – Biyografisi) Hz. Ömer, hz. Muhammed’in ölümünden sonra İslam toplumunun başına geçen ikinci halifedir. Hz. Muhammed’in ölümünden sonra İslam toplumunun basma geçen ikinci halife olan Hz. Ömer, Hz. Muhammed’in bağlı olduğu Mekke’nin Ku-reyş kabilesinin Beni Adiyy ailesindendi. Babası kabileler arasındaki sorunları çözmesiyle tanınmıştı. Hz. Ömer de bir süre bu görevi yürüttü. Cesareti […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)