K

Kofi Annan – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kofi Annan – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kofi Annan (Hayatı – Biyografisi) 30 yıldan bu yana Birleşmiş Milletler’de çalışan Ganalı diplomat Kofi Annan, 17 Aralık 1997’de Birleşmiş Milletler’e Genel Sekreter seçildi. Eğitimini ABD’de alan Annan, Macalester College’de ekonomi, MIT’te yöneticilik okudu. Eğitimini tamamlamasının ardından Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Organizasyonu’nda çalışmaya başlayan Annan, 1993’te BM’nin “barış koruma” operasyonlarıyla ilgili biriminde başkanlığa atandı. Annan […]

Kerkük Kızı – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kerkük Kızı – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kerkük Kızı (Hayatı – Biyografisi) Kerkük Kızı, Bağdat Radyosunun Türkmence bölümünden sesini duyuran, ırak Türklerinin ilk kadın ses sanatkârıdır. Asıl adı Selime’dir. 1928 yılında Kerkük’ün Avcılar mahallesinde doğmuştur. Umumiyetle Türkmeneli bölgesinde, özellikle de Kerkük ilinde ve Kerkük’e bağlı ilçe ve kasabalarında Kerkük kızı adıyla anılmıştır. Kerkük’ümüzün emekli belediye muhasebecisi Salih Efendi’nin eşi olan bu değerli […]

Kiziroğlu Mustafa – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kiziroğlu Mustafa – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kiziroğlu Mustafa (Hayatı – Biyografisi) Efendim rivayetlere bakarsanız Köroğlu, Bolu civarlarında zor işler başarıp efsane olunca, uzak illere de el atar. Tutar Bolu gibi şirin bir memleketi bırakıp Doğu Anadolu’da ferman okutmaya kalkar. O diyar senin, bu diyar benim derken, gider kalesini, Çıldır gölünü ayaklar altına alan bir tepeye kurar. Bazı ozanlara göre Kısır Dağları’nı […]

Kleopatra – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kleopatra – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kleopatra (Hayatı – Biyografisi) “Cloepatra’nın ruh haletleri, boyuna dönerek, renk renk camlardan ışıklar saçan bir fener gibiydi.” -Mina Urgan- Cloepatra çağında Batı, buyurgan Romalı erkeklerin tefecilik ve siyaset arenası; Doğu ise üretken ana tanrıçaların ve kraliçelerin egemen olduğu zengin bir dünyaydı. Romalılar, Cloepatra’yı hiç sevmediler. Onu, J. Caesar, Marcus Antonius, Octavianus gibi önderlerini baştan çıkartan, […]

Mim Kemal Öke – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Mim Kemal Öke – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Mim Kemal Öke (Hayatı – Biyografisi) Cerrahi profesörü, operatör. 1884 yılında İstanbul’da doğdu. Ortaöğrenimini Askeri Rüştiye’de ve Tıbbiye İdadisi’nde tamamladıktan sonra Mektebi Tıbbiyei Şahane’ye (Askeri Tıp Okulu) girdi. Hekim Yüzbaşı rütbesiyle bu okulu bitirdi (1910). Gülhane Hastanesinde (Askeri Tıp Akademisi) stajını tamamladıktan sonra Cerrahi ihtisasına başladı. Türk-İtalyan savaşında gönüllü olarak Derne Cephanesinde görev aldı. Savaş […]

Mehmet Rauf – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Mehmet Rauf – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Mehmet Rauf (Hayatı – Biyografisi) Mehmed Rauf, Servetifünun romancılarından, 1875 yılında doğdu, 1931 yılında İstanbul’da öldü. Bahriye Mektebi’ni bitirdi (1893), deniz subayı oldu, staj için Girit’e (1894), Kiel kanalının açılış töreninde bulunmak üzere Almanya’ya (1895) gönderildi, dönüşte İstanbul’da Tarabya’da elçilik gemilerinin irtibat subaylığına atandı. 1908’den sonra bahriye’den ayrıldı, hayatını yazarlıkla kazanmaya başladı. Cumhuriyet devrinde kadın […]

Mehmet Akif Ersoy – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Mehmet Akif Ersoy – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Mehmet Akif Ersoy (Hayatı – Biyografisi) 1873 yılında İstanbul’da doğdu. Bir medrese hocası olan babası doğumuna ebced hesabıyla tarih düşerek ona “Rağıyf” adını vermiş, ancak bu yapay kelime anlaşılmadığı için çevresi onu “Âkif” diye çağırmıştır. Babası Arnavutluk’un Şuşise köyündendir, annesi ise aslen Buharalı’dır. Mehmed Âkif ilköğrenimine Fatih’te Emir Buharî mahalle mektebinde başladı.Maarif Nezareti’ne bağlı iptidaîyi […]

Melikşah – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Melikşah – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Melikşah (Hayatı – Biyografisi) İran’da hüküm süren Türk Selçuk hükümdarlarının üçüncüsü ve en büyüğüdür. 1054 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 yılında Bağdat’ta 38 yaşında iken ölmüştür. Babası Alp Arslan’ın vurulması üzerine 1072’de 18 yaşında tahta geçti. Önce amcasının isyanını bastırarak Maveraünnehir ile Harzem’i ele geçirdi. Ünlü vezir Nizamülmülk, Melikşah’ın gerek tahta çıkmasında, gerekse zaferlerinde önemli bir […]

Mahmut Esat Bozkurt – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Mahmut Esat Bozkurt – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Mahmut Esat Bozkurt (Hayatı – Biyografisi) Mahmut Esat Bozkurt (1892 Kuşadası – 21 Aralık 1943 İstanbul) Atatürk’ün yakın çalışma arkadaşlarından ve döneminin genç Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuki temellerinin atılmasında büyük katkılarda bulunmuş bir devlet adamıdır.   1892’de o dönemde İzmir’e bağlı bir kaza olan Kuşadası’nda doğdu. Babası Kuşadası’nın ilerigelen ailelerinden Hacımahmutoğulları’ndan Hasan Bey’dir. İki yıl İzmir […]

Korkut Eken – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Korkut Eken – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Korkut Eken (Hayatı – Biyografisi) 1945 yılında doğdu. Emekli Yarbay. 1965’de Kara Harp Okulundan mezun oldu. Özel Harb Dairesinde görev aldı. Almanya, İngiltere ve ABD’de kontr-terör kurslarına katıldı. 1974’de Kıbrıs Barış Harekatı’nda paraşüt birliklerinde görev yaptı. 1982 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Özel Harekat Şubeleri’nin kurulmasında ve bu birimlerdeki polislerin eğitilmesinde görev aldı. 1986’da […]

Mustafa Kemal Atatürk – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Mustafa Kemal Atatürk – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Mustafa Kemal Atatürk (Hayatı – Biyografisi) 1881 yılında Selanik’te doğdu. İlk öğrenimini ve askerî öğrenci olarak orta öğreniminin bir kısmını Selanik’te yaptı. Manastır Askerî Lisesi’ni bitirdi.1902 yılında Kara Harp Okulu’ndan, 1905 yılında Harp Akademisi’nden mezun oldu.Orduda çeşitli vazifeler aldı. 1913 yılında Sofya’da Ataşe Militer olarak bulundu.   Birinci Dünya Harbi sırasında, Çanakkale Muharebelerinde, Tümen Komutanı […]

Mustafa Necati Sepetçioğlu – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Mustafa Necati Sepetçioğlu – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Mustafa Necati Sepetçioğlu (Hayatı – Biyografisi) 1932 Zile doğumlu. İlk ve ortaokulu Zile’de okuduktan (1947) sonra İstanbul’da Haydarpaşa Lisesi’ni (1950) ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1956). İstanbul Belediyesi şubelerinde memurluk, Türkiye Kızılay Derneği’nde Neşriyat Müdürlüğü (1962), İstanbul sosyal Sigortalar Kurumu Hukuk İşleri Müdürlüğü’nde şeflik, Milli Eğitim Basımevi (1968) ve […]

Müzeyyen Senar – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Müzeyyen Senar – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Müzeyyen Senar (Hayatı – Biyografisi) Türk Sanat Müziği’nin ünlü sesi Müzeyyen Senar, 1919 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Müzik eğitimine Anadolu Musiki Cemiyeti’nde, kemençe üstadı Kemal Niyazi Seyhun Bey ve udi Hayriye Hanım gözetiminde başladı. Hayranlık uyandıran bir sese sahip olan bu yetenekli kız çocuğunun ünü yayıldıkça, hafız Sadettin Kaynak, Selahattin Pınar, Lem’i Atlı, Mustafa Nafiz […]

Köprülü Mehmet Paşa – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Köprülü Mehmet Paşa – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Köprülü Mehmet Paşa (Hayatı – Biyografisi) Osmanlı tarihinin en sarsıntılı döneminde iş başına geçip, 35 yıl devleti başarıyla yöneten Köprülü soyundan gelmiş, büyük sadrazamlardan ilkiydi. Samsun’un ilçesi Vezirköprü’de doğdu. İktidarının ilk yıllarında çok fazla kan dökmüş olmakla beraber, memleketin içinde bulunduğu karışık durum, yaptıklarına hak verilmesini sağlamıştı. Padişahla anlaşarak yaptığı akit sonrası 75 yaşında sadrazam […]

Köroğlu – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Köroğlu – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Köroğlu (Hayatı – Biyografisi) Ünlü bir destana konu olmuş bir halk kahramanıdır. Bu isimde XVI. yüzyılda yaşamış bir halk şairi de vardır. Ama tarihî kişiliği bilinemeyen, asıl Köroğlu, XVII. yüzyılda Bolu havalisinde yaşamış, sonradan ünü bütün Anadolu’ya yayılmıştır. Babası da Bolu beyi tarafından gözlerine mil çektirilerek cezalandırıldığı için Köroğlu diye tanınmıştır. Zulme karşı ayaklanarak halkın […]

Neşet Ertaş – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Neşet Ertaş – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Neşet Ertaş (Hayatı – Biyografisi) Muzaffer Sarısözen’in tabiri ile bir zamanlar sadece ve sadece “Kırşehirli Mahalli Sanatçı” olarak bilinen Neşet Ertaş’ı binlerce, hatta milyonlarca saz çalıp türkü söyleyen diğerlerinden ayıran nedir? Onun sazımn ve sesinin insanı büyüleyen sırrı nereden gelmektedir? Neredeyse yarım asra varan bir süreden beri gerçek anlamda gönül telimizi titreten, ruhumuzu ürperten bu […]

Kösem Sultan – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kösem Sultan – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kösem Sultan (Hayatı – Biyografisi) Osmanlı tarihinin ünlü ve nüfuzlu kadınlarından olan Kösem Sultan, 1590 yılında doğdu. Sultan Birinci Ahmed’in eşi, Sultan Dödüncü Murad’ın annesidir. Bosna beylerbeyi tarafından İstanbul’a kızlarağası olarak gönderilmiş, on beş yaşındayken Sultan Birinci Ahmed’e haseki olmuş, keskin zekasıyla bütün saraya nüfuzunu kabul ettirmiştir. Genç yaşında dul kalınca, tahta geçen kaynı Sultan […]

Nasuh Mahruki – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Nasuh Mahruki – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Nasuh Mahruki (Hayatı – Biyografisi) Nasuh Mahruki, 21 Mayıs 1968’de İstanbul’da doğdu, ilk ve orta öğrenimini Şişli Terakki Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1992 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Dağcılıkla 1988 sonlarında, isim babalığını ve üç yıl boyunca başkanlığını yaptığı Bilkent Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu’nda (DOST) tanıştı. Üniversite yıllarında, mağaracılık, yamaç paraşütü, aletli dalış ve […]

Sabri Ülker – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Sabri Ülker – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Sabri Ülker (Hayatı – Biyografisi) Ülker Grubu’nun kurucusu işadamı Sabri Ülker 92 yaşında hayatını kaybetti. 1920 yılında Kırım’da doğdu. 1929 Ağustos’unda ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etti. Sabri Ülker Kadırga İlkokulu’nu bitirdikten sonra sırasıyla İstanbul Erkek Lisesi, Bilecik Lisesi ve Kütahya Lisesi’nde okudu. Mühendis olmayı istedi ancak koşullar buna elvermedi. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdi. […]

Kristof Kolomb – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kristof Kolomb – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Kristof Kolomb (Hayatı – Biyografisi) Amerika’yı keşfettiği kabul edilen denizci. Cenova doğumlu olup 1451-1506 yılları arasında yaşadı. Harita yapma merâkına sâhib olup genç yaşlarında deniz yolculukları yaptı. İngiltere’ye, muhtemelen Grönland’a seyâhat etti. 1482’de Portekizliler tarafından inşâ edilen Afrika Altın kıyısındaki Kale’ye gitti. Hemen hemen bu zamanlarda meşhur ‘Batıya giderek Hindistan’a ve Uzak Doğuya varılacağı’ fikrine […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)