Kim Kimdir?

Ziya Nur Aksun – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Ziya Nur Aksun – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Ziya Nur Aksun (Hayatı – Biyografisi) 29 Mayıs 1930’da Konya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimi Konya’da yaptı. 1955 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Ziya Nur, eserlerinden ziyade sohbetleriyle tanınmıştır. Osmanlı ve İslam tarihi hakkında geniş bilgisi, günlük siyasetimizin muhtelif elişmelerini sağlam bir tarih muhakemesiyle değerlendirmesi, Osmanlı-Türk devlet telakkisi hakkındaki efsunkar tesbitleri, çevresinde toplanan her […]

Sadık Tural – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Sadık Tural – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Sadık Tural (Hayatı – Biyografisi) SÖYLEŞİ   Prof. Dr. Sadık TURAL Betül EYÖVGE YILMAZ’un Sadık TURAL ile yaptığı bir söyleşiden’ www.bilgicik.com   -Sayın Hocam, bize kendinizden söz eder misiniz?   7 Temmuz 1946 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin yarattığı bir sanayi şehri olan Kırıkkale’de Kemal Beyin çocuğu ve beş kardeşin en büyüğü olarak dünyaya geldim. Hacettepe Üniversitesinde […]

Salah Birsel – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Salah Birsel – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Salah Birsel (Hayatı – Biyografisi) 1919 yılında Bandırma’da doğdu. Orta öğrenimini İzmir Erkek Lisesi’nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde tamamladı. Salâh Birsel’in 1947 yılında çıkan ilk kitabı olan Dünya İşleri, Orhan Veli ve arkadaşlarının Garip yıllarındaki deneylerine uzak kalmayan bir şairden haber verir. Şairanelikten kaçınma özelliği, ince yergi eğilimleri ve yalın söylenmiş […]

Safiye Ayla – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Safiye Ayla – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Safiye Ayla (Hayatı – Biyografisi) Cumhuriyet döneminin en tanınmış kadın yorumcularındandır. İstanbul’da doğdu. Bursa kız Muallim Mektebi’ni bitirdi. Müziğe küçük yaşta piyano çalarak başladı. Önce besteci rebabi Mustafa Sunar’dan, sonar Yesari Asım Arsoy, Sadettin Kaynak, Selahattin Pınar, Udi Nevras, Mesut Cemil, Refik Fersan gibi müzikçilerden yararlandı. İlk kez 1931’de, Darüttalim-i Musiki Heyeti’nin konserlerinde sahneye çıktı. […]

Satuk Buğra Han – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Satuk Buğra Han – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Satuk Buğra Han (Hayatı – Biyografisi) Abdülkerim Satuk Buğra Han ilk Müslüman-Türk hükümdarı. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Babası Karahanlı hükümdar ailesinden Bezir Han idi. Babasının ölümü üzerine amcası ve üvey babası Oğulcak Kadır Hanın himayesinde büyüdü. Satuk Buğra on iki yaşlarında iken Maveraünnehr ve Horasan bölgesine hakim olan Müslüman Samanlı Devleti şehzadeleri arasında anlaşmazlık […]

Sedat Simavi – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Sedat Simavi – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Sedat Simavi (Hayatı – Biyografisi) Türkiye’de yüksek tirajlı gazeteciliğin temellerini atan gazeteci, yazar ve karikatürist. 1898’de İstanbul’da doğan Simavi 1912’de Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. 1916’da haftalık olarak yayımlamaya başladığı Hande dergisiyle basın hayatına başladı. 1917’de Pencere ve Casus isimli ilk konulu Türk filmlerini yönetti. 1920’de Dersaadet adıyla günlük bir gazete çıkardı; Kurtuluş Savaşı yıllarında yayınladığı Güleryüz […]

Seyrani – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Seyrani – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Seyrani (Hayatı – Biyografisi) 1800 yılında Kayseri-Develi’de (Everek) doğdu.Develi ilçesi imamı Cafer Ağanın oğludur. Öğrenimine memleketinde başladı, İstanbul’da tamamladı. Sultan Abdülmecid döneminde İstanbul’da yedi yıl kaldı. Âşık kahvehanelerinde, konaklarda ve hatta sarayda çalıp söyledi. Tasavvufa ilgi duydu. Hicivleri yüzünden İstanbul’dan kaçmak zorunda kaldı. Bir süre Halep’te bulundu. Memleketine döndü. Hayatının son zamanları yokluk ve sefalet […]

Sezai Karakoç – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Sezai Karakoç – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Sezai Karakoç (Hayatı – Biyografisi) 1933’de Diyarbakır/Ergani’de doğdu. İlkokulu Ergani’de, ortaokulu Diyarbakır ve Maraş’ta, liseyi Gaziantep’te okudu. Lise sonda Necip Fazıl Kısakürek’le tanıştı.   Burslu öğrenci olarak girdiği Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni 1955’de bitirdi. 1959-1965 yılları arasında Maliye Müfettiş Yardımcılığı ve Gelirler Kontrolörlüğü görevlerinde bulundu. 1967 yılında İslamın Dirilişi ve Yazılar adlı kitaplarından dolayı yargılandı. Büyük […]

Suavi – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Suavi – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Suavi (Hayatı – Biyografisi) 1950 yılında Kırıkkale’de doğdu. ODTÜ Mimarlık mezunu olan şarkıcı uzun yıllar orkestralarda gitar ve davul çaldı şarkı söyledi.. Sırasıyla ‘Deli Gönlüm’, ‘Yıllar Sonra-Aydın mısın’ ve ‘Yalı Çapkını’ adlı albümlerini çıkardı.. Suavi çalışmalarında kendi söz ve müziklerinin yanı sıra yurdumuzun tanınmış şairlerinin şiirleri ile besteler yaptı.. Bunlar arasında Nazım Hikmet, Ahmed Arif, […]

Somuncu Baba – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Somuncu Baba – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Somuncu Baba (Hayatı – Biyografisi)   Asıl adı Hamid Hamidüddin’dir. Somuncu Baba olarak da bilinen Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri, Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid Han zamanında yaşamıştır. Miladi 1331 tarihinde Kayseri’nin Akçakaya köyünde doğmuştur. Anadolu’yu manevi fetih için gelen Horasan erenlerinden Şemseddin Musa Kayseri’nin oğludur. Soyu Peygamber Efendimiz (s.a.s)’e ulaşır, 24. kuşaktan torunudur, Seyyiddir. Şeyh Hamid-i […]

Ziya Osman Saba – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Ziya Osman Saba – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Ziya Osman Saba (Hayatı – Biyografisi) 1910 yılının Mart ayında, İstanbul’da doğdu. Babası askerdi. Sekiz yaşında iken annesi ölen Saba, Mütareke yıllarında yatılı olarak başladığı Galatasaray Lisesi’nden 1931 yılında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1936 yılında mezun oldu. Servet-i Fünun’da yayımlanan şiiriyle edebiyata başlayan ve Yedi Meşale topluluğu içinde yeralan (1928) Saba, Hukuk Fakültesi’nde iken Cumhuriyet […]

Süleyman Demirel – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Süleyman Demirel – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Süleyman Demirel (Hayatı – Biyografisi) 1 Kasım 1924′ te Isparta’nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy’de doğdu. İlköğrenimini doğduğu köyde, ortaokul ve liseyi Isparta ve Afyon’da bitirdi. Şubat 1949’da İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Elektrik İşleri Etüd İdaresi’ nde göreve başladı. Önce 1949-1950, daha sonra 1954-1955 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri’nde barajlar, sulama ve […]

Ziya Paşa – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Ziya Paşa – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Ziya Paşa (Hayatı – Biyografisi) 1825 yılında İstanbul’da doğdu. Asıl adı Abdülhamid Ziyaeddin’dir. Beyazıt Rüştiyesı’ni bitirdi. Özel öğretmenlerden Arapça ve Farsça öğrendi. Sadaret Mektubî Kalemi’ne devam etti. Mustafa Reşid Paşa’nın yardımıyla 1855’te Saray Mabeyn Kâtipliği’ne girdi. Âli Paşa’nın sadrazam olmasıyla saraydan uzaklaştırıldı. Zaptiye Nezareti müsteşarlığı, 1861’de Kıbrıs, 1863’te Amasya mutasarrıflığı görevlerinde bulundu. Bosna bölgesi müfettişliği […]

Süleyman Çelebi – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Süleyman Çelebi – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Süleyman Çelebi (Hayatı – Biyografisi) Meşhûr Türkçe “Mevlid” kasîdesinin yazarı. Bursa’da doğdu. Kaynaklarda Süleymân Çelebi’nin doğum târihine dâir bir kayda tesâdüf edilmedi. Ancak, Süleymân Çelebi’nin Mevlid’i 60 yaşında yazdığı ve eserin 1409 (H.812) senesinde bittiği, en eski olarak bilinen nüshasında mevcut bir beyte istinâd etmektedir.1422 (H.825) senesinde vefât ettiği bilindiğine göre, onun 1351 (H.752) senesinde […]

Süleyman Şah – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Süleyman Şah – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Süleyman Şah (Hayatı – Biyografisi) Osmanlı Türkleri, Oğuzların Bozok kolundan Kayı boyuna mensupturlar. Kayıhan, Günhan’ın oğludur. Kayı kelimesi ise dağdan inen sel, tipi, çığ manasına gelmektedir.   Oğuzlar, Oğuz Han’ın neslinden gelen en temiz bir soydur. Bunlar Müslümanlığı kabul edince, Türkmen adıyla adlandırılırlar. Türkler, Avrupalı kavimler gibi beyaz ırka mensupturlar. Moğollarla katiyen bir alakaları yoktur. […]

Süreyya Serdengeçti – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Süreyya Serdengeçti – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Süreyya Serdengeçti (Hayatı – Biyografisi) Merkez Bankası’nda 1980 yılında göreve başlayan Serdengeçti, önce dış borç ertelemelerinde çalıştı. Daha sonra döviz rezervlerinin yönetimi alanına geçen Serdengeçti, 1990’da Döviz İşlemleri Müdürü, 1992’de Açık Piyasa İşlemleri Müdürü oldu ve 1994’de Genel Müdür Yardımcısı olarak, Genel Sekreterlik Basın Danışmanlığına getirildi. Serdengeçti, aynı yıl Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün, Genel Müdür […]

Taha Akyol – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Taha Akyol – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Taha Akyol (Hayatı – Biyografisi) 1946 yılında Yozgat’ta doğdu.Fatma ve Mustafa Akyol’un oğlu.Yozgat Lisese ve İÜ Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.1977 yılında Hergün gezetesinde yazar olarak mesleğe başladı.MHP yönetiminde bulundu.12 Eylül 1980’den sonra yargılandı ve beraat etti.Yankı dergisinde Tercüman, Meydan ve Milliyet gazetelerinde çalıştı.Evli ve iki çocuk babası.Halen CNN Türk Genel Müdürü. ESERLERİ Politika’da Şiddet, Tarihten Geleceğe, […]

Tevfik Fikret – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Tevfik Fikret – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Tevfik Fikret (Hayatı – Biyografisi) 24 Aralık 1867’de İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mehmet Tevfik’tir. Çocuk yaşta annesinin ölümü onu hayatı boyunca etkiledi. Ortaöğrenimini önce Mahmudiye Rüştiyesi’nde, sonra da Galatasaray Sultanisinde yaptı. Burada Recaizade Ekrem’in öğrencisi oldu. Duygulu kişiliği onu genç yaşlarda şiire yöneltti.   1888’de Galatasaray’ı bitirdikten sonra Hariciye Nezareti İstişare Odası’nda (Dışişleri Bakanlığı Enformasyon […]

Tonyukuk – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Tonyukuk – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Tonyukuk (Hayatı – Biyografisi) Tonyukuk, adı bilinen ilk Türk yazar, tarihçi ve büyük devlet adamı. Milattan sonra 8. asırda Göktürkler devrinde yaşamış İlk defa Türk adını taşıyan Türk devletidir. Göktürkler, Türklerin atlı uygarlık ya da bozkır uygarlığından yerleşik uygarlığa geçiş döneminde, Türk boylarının başına geçerek hüküm süren bir hakan sülâlesidir (552-745). Kurdukları devlete de Göktürk […]

Tirmizi – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Tirmizi – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Tirmizi (Hayatı – Biyografisi) Kütüb-i Sitte adı verilen (6 hadis kitâbının) birisi, Sünen’i Tirmizi’dir. Eserin asıl adı Câmiü’s-Sahih olup, hazreti Tirmizi’nin asıl adı ise, Muhammed b. İsâ’dir. Hicri 209 yılında, Türkistan’ın Buhârâ vilâyeti; Ceyhun nehri kıyısındaki, Tirmiz kasabasında doğduğu için ”Tirmizi”olarak anıldı. Hadis ilmini öğrenmek üzere, çok seyâhatler yaptı. Hadis-i şerif aldığı âlimler, sayılamayacak kadar […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)