Kim Kimdir?

Türkan Şoray – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Türkan Şoray – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Türkan Şoray (Hayatı – Biyografisi) 1945 yılında İstanbul’da doğdu. Köyde Bir Kız Sevdim adlı filmiyle sinemaya geçti (1960). Ayrıca Dönüş’le başlayarak, yönetmenlik yaptı. Oyuncu Cihan Ünal ile evlenip ayrıldı. Türk sinemasının en uzun soluklu yıldız oyuncusu olup halk içinde efsane boyutlarına ulaştı. Önemli filmleri: Otobüs Yolcuları (Ertem Göreç), Acı Hayat (Metin Erksan), Çalıkuşu (Osman F. […]

Tuğrul Bey – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Tuğrul Bey – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Tuğrul Bey (Hayatı – Biyografisi) Selçuklu Devletinin kurucusu. Oğuzların Kınık boyundan Selçuk Beyin torunudur. Babasının adı Mikail’dir. Muhtemelen 993 yılında doğdu. Babası Mikail, gazâ akınında şehit düşünce, dedesi Selçuk’un yanında büyüdü. Çocukluğu Cend’de geçti. Büyük bir îtinâ ile yetiştirildi. Âilesinden dînî ve millî terbiye alıp, mükemmel silâh kullanmasını öğrendi. Selçuk Beyin vefâtıyla amcası Arslan Yabgu’nun […]

Tuna Kiremitçi – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Tuna Kiremitçi – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Tuna Kiremitçi (Hayatı – Biyografisi) Tuna Kiremitçi, 24 Şubat 1973’te Eskişehir’de doğdu. İlk şiirleri, Galatasaray Lisesi’nde okuduğu sırada Varlık dergisinde yayımlandı (1991). 1994 yılında ‘Yaşar Nabi Nayır Şiir Ödülü’ni kazandı ve aynı yıl ilk şiir kitabı olan ‘Ayabakanlar’ okuyucuyla buluştu. 1997’de ‘Erguvan Balkan Şiir Ödülü’ni Bosnalı şair İzzet Sarayliç’le paylaşan Kiremitçi, sonraki yıllarda Varlık, Gösteri, […]

Hüseyin Rahmi Gürpınar – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Hüseyin Rahmi Gürpınar – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Hüseyin Rahmi Gürpınar (Hayatı – Biyografisi) 19 Ağustos 1281/1864 tarihinde İstanbul’da doğdu. Hünkar yaveri Mehmet Sait Paşa’nın oğlu olan Hüseyin Rahmi, üç yaşında iken annesinin ölümü üzerine Girit’te bulunan babasının yanına gönderildi. İlkokula başladı ancak babasının evlenmesi üzerine altı yaşında tekrar İstanbul’a anneannesinin yanına gönderildi ve eğitimine burada devam etti. Yakubağa mektebi, Mahmudiye Rüşdiyesi ve […]

Dündar Taşer – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Dündar Taşer – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Dündar Taşer (Hayatı – Biyografisi) 1925 yılında Gaziantep’te doğdu. Köklü ve gelenekli bir aileye mensuptur. Aile ve aile çevresinde köklü ve derin bir Türk terbiyesi almış. Çocukluk ve okul yıllarını burada geçirmiştir. Ailesinin desteği ve kendi isteği ile kara harbokuluna girmiş, bu okulun tank sınıfından teğmen olarak mezun olup ordu saflarına katılmıştır. Bilahare kurmay subay […]

Doğan Aksan – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Doğan Aksan – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Doğan Aksan (Hayatı – Biyografisi) 1929’da İzmir’de doğdu. Ankara Atatürk Lisesi’ni (1948), Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1952). Aynı bölümde asistanlığa atandı. Dilbilim alanında çalışmaya başladı. A. von Humboldt bursunu kazanarak Bonn Üniversitesi Dilbilim Enstitüsü’nde bilimsel çalışmalara katıldı. Daha sonra Frankfurt Üniversitesi Doğu Dilleri Kürsüsünde Türk Dilbilimi dersleri verdi. 1972’de […]

Dostoyevski – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Dostoyevski – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Dostoyevski (Hayatı – Biyografisi) Rus romancısı Fyodor Mihayloviç Dostoyevski, 1821’de Moskova’da doğdu, 1881’de Petersburg’da öldü. Annesini küçük yaşta kaybetti; babası Dostoyevski’yi Petersburg Mühendislik okuluna yazdırdı; babası da bir süre sonra öldü. Mühendislik okulunun bilimsel ve askeri disiplini, okumak, kitaplar yazmak isteyen Dostoyevski’nin eğilimleriyle hiç bağdaşmıyordu. Bu nedenle, öğrenimini bitirdikten sonra yoksul kalma pahasına kendini kitap […]

Deniz Gezmiş – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Deniz Gezmiş – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Deniz Gezmiş (Hayatı – Biyografisi) 1947 yılında Ankara’da doğdu.Liseyi İstanbul’da okudu.1966’da İÜ Hukuk Fakültesi’ne girdi.Kısa sürede gençlik eylemlerinde öne çıktı.TİP’de çalıştı.1968’de Devrimci Hukuklular Örgütü’nü kurdu.Amerikan 6.Filosu’nu protesto eylemlerine katıldı ve İstanbul Üniversitesi’nin işgaline öncülük etti.DÖB’ün kurucuları arasında yer aldı.Samsun’dan Ankara’ya Mustafa Kemal Yürüyüşü’nü tertipledi.1969’da Filistin’e gitti, gerilla eğitimi gördü.THKO örgütünü kurdu.Örgütün ilk eylemi olan İşbankası […]

Dede Korkut – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Dede Korkut – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Dede Korkut (Hayatı – Biyografisi) Büyük Türk destan bilgesi Dede Korkut’un kişiliği üzerinde bilgilerimiz yetersiz kalıyor. Korkut-Ata adıyla da tanınan Dede Korkut, söylentilere göre Oğuzların Bayat Boyundan Kara Hoca’nın oğludur. Onun, IX. ve XI. yüzyıllar arasında Türkistan’da Sir-Derya nehrinin Aral Gölüne döküldüğü yerde doğduğu, Ürgeç Dede adında bir oğlu olduğu, Oğuz Türklerinden büyük saygı gördüğü, […]

Gevheri – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Gevheri – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Gevheri (Hayatı – Biyografisi) Adı Mehmed’dir. Doğumu, değişik yerlere bağlanmakla birlikte, kuvvetli bir ihtimalle İstanbulludur. Yüzyılın ortalarındaki mecmualarda şiirlerinin görülmesinden yola çıkan araştırmacılar doğum tarihi olarak yüzyılın ilk çeyreğinden biraz sonrasını ileri sürmektedirler. Onun, İstanbul ve Bursa’daki divan katipliklerini, imparatorluğun diğer büyük memleketlerinde de kısa aralıklarla yürüttüğüne bakılırsa medrese tahsili gördüğü anlaşılmaktadır. Aruz ile yazdığı […]

Daimi – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Daimi – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Daimi (Hayatı – Biyografisi) Aşık Daimi (İsmail Aydın). Aşık Daimi 1932 yılında İstanbul’da doğdu, aslen Erzincan’ın Tercan ilçesindendir. Ali Babaoğullarından Baba Daimi, Birinci Dünya savaşı sıralarında İstanbul’a göç etmiştir. Aşık Dami’nin iki dedesi de saz şairiydi o nedenle saz çalmayı ve söylemeyi kolayca öğrendi. Bir süre sonra da kendi deyişlerini okumuştur. İstanbul’dan ayrılarak bir süre […]

George W. Bush – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

George W. Bush – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

George W. Bush (Hayatı – Biyografisi) George W. Bush 1946’da Connecticut’de doğan George W. Bush, aslında siyasi kariyeri yüksek bir aileden geliyor. Babası George Bush, 1988 başkanlık seçimini kazanarak, 1989-1993 yılları arasında bu görevi ürüttükten sonra Bill Clinton’a mağlup oldu. George W. Bush’un kardeşi Jeb Bush da halen Florida valiliği görevini yürütüyor ve geleceğin muhtemel […]

Galib Paşa – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Galib Paşa – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Galib Paşa (Hayatı – Biyografisi) 28 Şaban 1244 (5 Mart 1829) tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Mısır tüccarlarından Kitabcızade Sadık Efendi’nin oğludur. Özel hocalardan Arapça, Farsça, Fransızca öğrendiği, geometri ve coğrafya tahsil edildiği hal tercümesinde yazılıdır.Memuriyete Maliye Varidat Muhasebesi Rumeli Odası’nda maaşsız olarak başlamıştır. 1871’de Seraskerlik Makamı Müsteşarlığı’na, ardından Maliye Nezareti Müsteşarlığı’na daha sonra da Maliye Nezareti’ne […]

Dadaloğlu – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Dadaloğlu – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Dadaloğlu (Hayatı – Biyografisi) Dadaloğlunun doğum ve ölüm tarihleri hakkında kesin bir bilgi olmamakla beraber eldeki kaynaklardan 1785-1868 olarak belirlenmiştir.Yani Dadaloğlu’nun 18.yy’ın son çeyreğinde doğup 19.yy’ın ortalarında öldüğü bilinmektedir. Güney illerinde dolaşan Türkmen topluluklarının Avşar boyundandır.Yaşamı hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığımız Dadaloğlu’nun şiirleri yazılı kaynaklar aracılığıyla değil sözlü gelenek sayesinde bugüne ulaşmıştır. Kalktı göç eyledi […]

Damat Ferit Paşa – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Damat Ferit Paşa – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Damat Ferit Paşa (Hayatı – Biyografisi) 1853 yılında İstanbul’da doğdu. Paris, Berlin, Petersburg ve Londra elçiliklerinde çalıştı. Londra elçiliğine tayin edilmediği için Şûrayı Devlet üyeliğinden çekildi. 1908’den sonra Ayan Meclisi’ne, 1919 Mart’ında da Tevfik Paşa’nın yerine sadrazamlığa getirildi; aynı zamanda Hariciye vekiliydi. İzmir’in işgal edilmesi, Paris Barış Konferansı’nda isteklerinin kabul edilmemesi üzerine iki kere istifa […]

Gaffar Okkan – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Gaffar Okkan – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Gaffar Okkan (Hayatı – Biyografisi) Silahlı ve bombalı saldırı sonucu öldürülen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan 1952 yılında Sakarya’nın Hendek ilçesinde dünyaya geldi.İlk ve ortaokulu memleketinde tamamladıktan sonra Ankara Polis Enstitüsü’ne girdi ve 1970 yılında görevine başladı. Ege Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Okkan, İzmir, Eskişehir, Urfa ve 1993’de Mehmet Ağar’ın Emniyet Genel Müdürlüğü […]

Goethe – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Goethe – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Goethe (Hayatı – Biyografisi) Johann Wolfgang von Goethe, 28 Ağustos 1749’da Frankfurt’da doğdu. Varlıklı bir aileden geliyor. Küçük yaşta Fransızca, Latince ve Eski Yunanca öğrendi, güzel sanatlar ve tiyatroyu tanıdı. 1765’de hukuk eğitimine başladı ancak hastalanıp evine döndü. Din ve mistisizmle tanışması bu dönemdedir. İyileşince, hukuk eğitimini Strasbourg’da tamamladı. Dil üzerine araştırmalar yapan Herder’le dostluk […]

Gülşehri – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Gülşehri – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Gülşehri (Hayatı – Biyografisi)   14. yüzyıl Türk şairi. Döneminin en önemli şairlerinden olan Gülşehrî’nin hakkında bugün pek fazla bir şey bilinemese de Kırşehirli olduğu ve mutasavvıf olduğu bilinmektedir. Naklî ilimlerde bilgili olmasının yanı sıra matematik ve felsefe gibi aklî ilimlerle de ilgilendiği ve bu konularda da bilgi sahibi olduğu düşünülmektedir. Bir mutasavvıf olan Gülşehrî’nin […]

Eşrefoğlu Rumi – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Eşrefoğlu Rumi – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Eşrefoğlu Rumi (Hayatı – Biyografisi) Eşrefoğlu Abdullah Rûmî, (? – 1469) Türk şair, mutasavvıf. Eşref-i Rûmî veya Eşrefoğlu Rûmî olarak anılır.   Asıl adı Abdullah’tır. Yine de babasının ismi dolayısıyla genellikle Eşrefoğlu, Eşrefzâde veya İbnül Eşref olarak anılmıştır. İznik doğlumlu olduğu için de sık sık İznikî olarak anılmış, yine de en sık kullanılan hitabı Eşref-i […]

Ertuğrul Gazi – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Ertuğrul Gazi – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Ertuğrul Gazi (Hayatı – Biyografisi) Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Gâzinin babası. Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı boyundan Süleyman Şahın oğludur. Cengiz’in İslâm memleketini talan ettiği sırada babası, Selçuklu topraklarında yaşamak üzere kabîlesiyle berâber ülkesini terk etmiş, Amu Deryâ’yı geçip, Oğuzların yoğun olduğu Ard havzasına gelmişti. 1220’lerde Horasan’ın kuzey sınırına, oradan Karakum Gölünün güneyine, oradan […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)