C

Cevat Fehmi Başkurt – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Cevat Fehmi Başkurt – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Cevat Fehmi Başkurt (Hayatı – Biyografisi) 1905’te Edirne’de doğdu. 15 Mart 1971’de İstanbul’da yaşamını yitirdi. Oyun yazarı ve gazeteci. Eyüp Rüşdiyesi ve İstanbul Sultanisi’nde (İstanbul Erkek Lisesi) öğrenim gördü. Kurtuluş Savaşı yıllarını Ankara’da geçirdi. TBMM Basımevi’nde düzeltmenlik yaptı. Meclis’te zabıt katibi olarak çalıştı. 1928-1963 arasında Vakit, Son Saat, Son Posta, Cumhuriyet gazetelerinde muhabirlik, yazarlık, yazıişleri […]

Cezmi Ersöz – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Cezmi Ersöz – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Cezmi Ersöz (Hayatı – Biyografisi) 1959 yılında İstanbul’da doğdu. Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra eğitimine İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nde Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümünde devam etti. Edebiyat yaşamının başlangıcını edebiyat dergilerinde yayımladığı şiir ve eleştiriler oluşturdu. Daha sonda Cumhuriyet, Güneş, Özgür Gündem, Aydınlık gibi günlük gazetelerde yazıları ve röportajları yayımlandı. Ardından haftalık Deli dergisinde […]

Anton Çehov – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Anton Çehov – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Anton Çehov (Hayatı – Biyografisi) ”ÇEHOV’UN OYUNLARININ EN ÖNEMLİ İKİ ÖĞESİ, TIPKI YAŞAMIN KENDİSİ GİBİ, ONUN ÇELİŞKİN BİRER YANSILARI OLAN OYUN KİŞİLERİ İLE -DRAMATİK- İÇ EYLEMDİR.”   S860 Taganrog-1904 Badenweiler, Karaorman; Rus oyun yazarı ve hikayecisidir. 19. yüzyıl Rus eleştiri gerçekçi tiyatrosunun en önde gelen temsilcilseri arasında yer alır. Büyükbabası serf olan Çehov, çocukken babasının […]

Çelebi Mehmet – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Çelebi Mehmet – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Çelebi Mehmet (Hayatı – Biyografisi)   Osmanlı padişahlarının beşincisi Saltanatı: 1413-1421 Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun Doğumu: 1379 Vefatı: 26 Mayıs 1421 Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah’ın kızı Devlet Hatun’dur. Küçüklüğünden itibaren devrin en yüksek alimlerinden ders aldı. Din ve fen ilimlerini öğrendi. 1393’te devlet idaresinde […]

Çerkes Ethem – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Çerkes Ethem – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Çerkes Ethem (Hayatı – Biyografisi) Büyük Çerkes sürgününde Kafkasya’nın Şapsığ yöresinden göçederek Bandırma’ya yerleşen bir Adıge ailesindendir. 1886 yılında Emre Köyü’nde doğdu. Pşevu Ali Bey’in oğludur. Rüşdiyeyi ve Küçük Zabit Mektebi’ni bitirdi. Balkan Savaşları’na katılarak yaralandı. Birinci Dünya Savaşı’nda Sencer Eşref Bey’in yönetimindeki Teşkilat-ı Mahsusa’da çalıştı. Dr.Hanakhe Reşit Bey’in (Diyarbekir Valisi) ve Aşharuva Rauf (Orbay) […]

Çaka Bey – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Çaka Bey – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Çaka Bey (Hayatı – Biyografisi) Alpaslan, Anadolu’yu fethettikten sonra, birçok Türkmen beyleri iç Anadolu’ya doğru fetihlerine devam ettiler. Bunlardan Afşin, Orta Anadolu’da, Kutulmuş oğlu Süleyman Bey de İznik taraflarında savaşırken yine bir Türkmen Beyi olan Çaka Bey de İzmir ve yöresini fethederek burada bir Türk Beyliği kurmuştu.   Çaka Bey, İzmir Beyliği(1081-1097)’nin kurucusudur. İzmir Beyliği’nin […]

Çağrı Bey – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Çağrı Bey – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Çağrı Bey (Hayatı – Biyografisi) Büyük Selçuklu Devletinin kurucularından. Selçukluların ilk hükümdârı Tuğrul Beyin kardeşidir. 990 yılında doğdu. Künyesi Ebû Süleymân olan Dâvûd Çağrı Bey, Horasan bölgesinin emîri idi. Târihçi Beyhekî ve Gerdizî onu dâimâ Dâvûd ismiyle zikretmişlerdir. Diğer kaynaklarda da öbür isimleri geçmektedir. Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında yer alan meşhur ilim ve irfân […]

Şevket Rado – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Şevket Rado – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Şevket Rado (Hayatı – Biyografisi) 1913 yılında Radovişte’de doğdu (Yugoslavya).Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ ni bitirdi (1936), Akşam Gazetesi’nde 25 yıl fıkra yazarlığı yaptı (1934-1960), sonra Resimli Hayat, Hayat, Ses, Resimli Roman gibi dergilerin sahibi ve yöneticisi oldu. 50 yıllık gazetecilik hizmetinden dolayı 1987 Burhan Felek Ödülü’ ne layık görüldü.9 Nisan 1988 tarihinde öldü.   ESERLERİ […]

Şinasi – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Şinasi – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Şinasi (Hayatı – Biyografisi) İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826’da İstanbul’da doğdu. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829’da Osmanlı-Rus Savaşı sırasında vurularak ölünce, annesi onu yakınlarının desteğiyle büyüttü. Şinasi ilköğretimini Mahalle Sıbyan Mektebi’nde ve Feyziye Okulu’nda tamamladıktan sonra Tophane Müşiriyeti Mektubî Kalemi’ne katip adayı olarak girdi. Burada görevli memurlardan İbrahim Efendi’den Arapça ve Farsça öğrendi. […]

Şeyh Galip – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Şeyh Galip – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Şeyh Galip (Hayatı – Biyografisi) 1757 yılındaİstanbul’da doğdu. Babası da Mevlevî bir şairdi. Mevlevî çevrelerinde yaşadı. Konya’ya gitti. Mevlânâ Dergâhında girdiği çileyi bitirerek İstanbul’a döndü. Bir süre sonra Galata Mevlevihanesi’ne şeyh oldu. Ölümüne kadar irşad görevini sürdürdü. Önceleri Es’ad, sonraları ise Gâlib mahlasıyla şiirler yazdı. Sebk-i Hindî etkisinde “yeni tarz” şiirler yazdı. Klasik edebiyatımızın son […]

Şevket Süreyya Aydemir – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Şevket Süreyya Aydemir – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Şevket Süreyya Aydemir (Hayatı – Biyografisi) Yazar ve İktisatçı Şevket Süreyya Aydemir 1897 yılında Edirne’de doğdu. Edirne Muallim Mektebi’ni bitirdi. Azerbaycan, Dağıstan ve Gürcistan’da öğretmenlik yaptı. Moskova İktisadi ve Sosyal Bilimler Okulu’nu bitirdi. 1924 yılında Türkiye’ye döndükten sonra siyasal faaliyetlerinden dolayı Ankara İstiklal Mahkemesi’nce 10 yıl hapse mahkum edildi ve 1925’de 18 ay sonra aftan […]

Şah Cihan – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Şah Cihan – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Şah Cihan (Hayatı – Biyografisi) Şah Cihan, Ekber Şah’ın torunu ve Cihangir Selim Şahın oğludur. 1591’de doğdu. 1628’de tahta çıktı. Hindistan’da kurulmuş olan Türk İmparatorluğunun beşinci hükümdarı olan Şah Cihan, Hindistan’daki Türk hâkimiyetinin en parlak dönemlerinden birini yarattı. Şah Cihan, çok zengin ve muhteşem bir hükümdarlık devri yaşadı. Sanata ve ilme büyük değer verirdi. Onun […]

Şeyh Şamil – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Şeyh Şamil – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Şeyh Şamil (Hayatı – Biyografisi) Kuzey Kafkasya’nın efsanevi lideri ve “devletleşme” çabalarının en kayda değer ismi İmam Şamil, 1797 yılında Dağıstan’da Gimri (Genu) köyünde dünyaya geldi. Babası bölgenin yerli halklarından Avarlara mensup Dengau Muhammed’dir. Annesi Aşiltalı Bahu Mesedo, Avar beyi olan Pir Budah’ın kızıdır. Genç yaşında, Rus yayılmacılığına karşı Kuzey Kafkasya’da halkı “gazavat”a çağıran Nakşibendi […]

Şükrü Saraçoğlu – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Şükrü Saraçoğlu – (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Şükrü Saraçoğlu (Hayatı – Biyografisi) Mehmet Şükrü Saracoğlu, siyaset ve devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin beşinci Başbakanı. 1887 yılında Ödemiş’te doğdu. Mülkiye Mektebi’ni (1909) bitirdikten sonra İzmir liselerinde öğretmenlik yaptı. Birinci Dünya Savaşı yılarında Cenevre Siyasal Bilimler Fakültesi’ni bitirdi. İkinci dönem çalışmalarına başlayan T.B.M.M.’ye, İzmir milletvekili olarak katılan Mehmet Şükrü Bey, Fethi Okyar hükümetinde Milli Eğitim […]

Fahri Korutürk- (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Fahri Korutürk- (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Fahri Korutürk (Hayatı – Biyografisi) 6.CUMHURBAŞKANI   GÖREV SÜRESİ   6 NİSAN 1973 6 NİSAN 1980   1903 yılında İstanbul’da doğdu. 1916 yılında Bahriye Mektebi’ne girdi. 1923 yılında Deniz Harp Okulu’nu, 1933 yılında Deniz Harp Akademisi’ni bitirdi. Deniz Kuvvetleri’nin çeşitli kademelerinde görev aldı. Roma, Berlin ve Stokholm’de Deniz Ataşesi olarak hizmet verdi. 1936’da Montreux Boğazlar […]

Farabi- (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Farabi- (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Farabi (Hayatı – Biyografisi) Asıl adı, Muhammed bin Muhammed bin Tahran bin Uzlugdur. 870 tarhinde Farab [Otrar] kentinde doğdu. Farabi [Farablı] diye anılır. Medrese öğrenimi gördükten sonra, Harranda felsefe araştırmaları yaptı. Halepte Hemedani hükümdarı Seyfüddevlenin konuğu oldu. Arap ülkelerinde yaşamıştır. 950 tarihinde Şamda vefat etti.   Aristonun etkisinde kaldı. Farabi, ilimleri sınıflandırdı. Onun bu metodu, […]

Faruk Nafiz Çamlıbel- (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Faruk Nafiz Çamlıbel- (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Faruk Nafiz Çamlıbel (Hayatı – Biyografisi) Hecenin Beş Şairi’nden biri olan Faruk Nafiz Çamlıbel 898’de İstanbul’da doğdu. Tıp öğrenimini yarıda bırakıp bir süre gazetecilikle uğraştıktan sonra, 1922-1946 arasında Kayseri, Ankara ve İstanbul’da edebiyat öğretmenliği yaptı. 1946’dan 27 Mayıs 1960’a kadar Demokrat Parti’den İstanbul milletvekili olarak TBMM’de bulundu.   27 Mayıs’ta tutuklanıp Yassıada’ya gönderildiyse de on […]

Fatih Kısaparmak- (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Fatih Kısaparmak- (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Fatih Kısaparmak (Hayatı – Biyografisi) 1961 yılında Elazığ’da doğdu. Annesi Yıldız Hanım, ülkemizin birçok il ve ilçesinde binlerce aydın insan yetiştirmiş, emekli bir ilkokul öğretmeni; babası Necip Bey ise, sırasıyla ortaokul ve öğretmen okulu müdürü, il milli eğitim müdürü, ortaöğretim genel müdürü ve bakanlık teftiş kurulu başkanı olarak hizmetler vermiş; basılı beş eseri de bulunan […]

Fatih Sultan Mehmet- (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Fatih Sultan Mehmet- (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Fatih Sultan Mehmet (Hayatı – Biyografisi) Yedinci Osmanlı padişahı ve İstanbul’un Fatihi.   Saltanatı: 1451-1481 Babası: II. Murat Han – Annesi:Hatice Alime Hüma Hatun Doğumu: 30 Mart 1432 Vefatı: 3 Mayıs 1481   Sultan Murat Han, oğlu şehzade Mehmet’i yalnız din ve fen ilimlerinde yüksek bir tahsil yaptırmak ve bir takım kültür dillerine (Arapça, Farsça, […]

Fazıl Hüsnü Dağlarca- (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Fazıl Hüsnü Dağlarca- (Biyografi, Hayatı, Kim Kimdir?)

Fazıl Hüsnü Dağlarca (Hayatı – Biyografisi) 1914 yılında İstanbul’da doğdu.Kuleli Askeri Lisesi’ni (1933), Harp Okulu’nu (1935) bitirdi, piyade subaylığıyla doğu ve orta Anadolu’nun, Trakya’nın bir çok yerlerini dolaştı, orduda hizmeti on beş yılı doldurunca, önyüzbaşı iken askerlikten ayrıldı (1950), Çalışma Bakanlığı İş Müfettişi olarak İstanbul’da çalıştı (1952-1960), Aksaray’da Kitap Kitabevini açtı (Aralık 1959), yayımcılık yaptı, […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)