Dünya Edebiyatı – Genel Bilgiler

Dünya Edebiyatı – Genel Bilgiler
(Dünya Edebiyatı)

YUNAN EDEBİYATI

HOMEROS
Destan türünde eserler yazmıştır.
– Eserleri: İlyada, Odysseia

HESİODOS
– Didaktik eserler yazmıştır.
– Eserleri: İşler ve günler, Kosmosk

SAPHO
– Lirik aşk şiirleri yazmıştır.
– Eserleri: Düğün, Şarkı, İç Savaşlar.

AİSSPOS
– Fabl türünün kurucusudur.

AİSKHYLOS
Yunan geleneklerini ve ahlakını savunur. .
– Eserleri: Yalvaran Kızlar, Persler, Zincire Vurulmuş, Prometheyus

SOPHOKLES
– İnsanlar arası çatışmaları işlemiştir.

EURUPİDES.
– Eserleri: Kylops(dram),Fenikeli Kadınlar, Heleno, Elektra.

ARİSTOPHANES
– Eserlerinde çileri aşırı bir biçimde eleştirmiştir.
– İlk büyük komedya şairidir
– Eserleri: Kuşlar, Eşek Arıları.

HEREDOTOS'un tarih alanında, SOKRATES, EFLATUN (PLATON) ve ARİSTO'nun felsefe alanında çeşitli eserleri vardır.

İSPANYOL EDEBİYATI


– Osmanlı Devleti ile yapılan İnebahtı deniz savaşında esir olarak alınmıştır. Sonradan serbest bırakılmıştır.
– Döndükten sonra “DON KİŞOT” ını yazmıştır. (İlk roman)
– Bu eserle modern romanın kuruluşu başlamış oldu.
– Bu kitapta Don Kişot adlı bir şahıs kendini şövalye zannedip uşağı Pança ile dünyadaki haksızlığı kaldırmak için yel değirmenlerine saldırır.

İTALYAN EDEBİYATI

DANTE
– Rönesans'ın fikir babalarındandır. Ancak onu göremedi.
– Bilge biridir.
– En önemli eseri: Tanrısal Komedya'dır.

BOCCACIO
– Dünyada küçük hikâye türünün ilk örneklerini yazmıştır.
– Hikâyelerinde insanoğlunun tüm yaşam koşullarını işlemiştir.
– En önemli eseri: Decameron'dur. (Dünya edebiyatında ilk )

ARİOSTO
– Rönesans'ın önemli yazarlarındandır.
– En önemli eseri: Çılgın Orlando'dur.

TASSO
– En önemli eseri: Kurtarılmış Kudüs'tür.

FRANSIZ EDEBİYATI

MONTAIGNE
– Deneme türünün babası sayılır.
– Özgür düşüncenin savunucusu olmuştur.
– Rönesans edebiyatının en önemli temsilcisidir.
– En önemli eseri: DENEMELER'DİR

CORNEILLE
– Fransız tragedyasının babası sayılır.
– Le Cid, Horace, Cinna, Polyeucte en önemli eserleridir.

RACINE
– Klasisizm akımının öncülerindendir.
– Andromague, İphigenle, Phedre en önemli eserleri sayılır.
– Tragedyaları ünlüdür.(Andromague, İphigenle, Phedre)

MOLİERE
Dünyanın en önemli komedi yazarlarındandır.
– İnsanın gülünç yönlerini ortaya koymaya çalışmışlardır.
– En önemli eserleri: Gülünç Kibarlar, Kadınlar Mektebi, Kocalar Mektep, Zorla Evlenme, Cimri Hastalık Hastası, Kibarlık Budalası.

LA FONTAİNE
– Fabl türünün en önemli temsilcisidir.
– En önemli eseri: Fabl'lar (masallar) dır dır.

VİCTOR HUGO
– Dünyanın en büyük romancılarındandır.
– Şiir, dram, roman türlerinde eser vermiştir.
– En önemli eserleri: Sefiller, Notre Dame Kamburu, Kral Eğleniyor, Hernani, Sonbahar Yaprakları

BALZAC
– Dünyanın en büyük romancılarındandır.
– Realizmin kurucularındandır.
– Toplumun her katmanından kişileri eserlerinde işlemiştir.
– İnsanlık Komedyası adlı bir eserde bütün romanlarını toplamıştır. Bazılarını sonradan ayırmıştır.
– En önemli romanları: Eugenie Grandet, Goriot Baba, Vadideki Zambak'tır.

STENDAL
– Süssüz bir dil kullanmıştır.
– Realist bir yazardır.
– En önemli eserleri: Kırmızı ve Siyah, Parma Manastırı

FLAUBERT
Realizmin en önemli temsilcilerindendir
– Kuvvetli bir üslubu vardır.
– En önemli eserleri: Madam Bovary, Salambo, Duygusal Eğitim

MAUPASSANT
– Hikâye dalında kendine ait bir tarz oluşturmuştur.
– En önemli eserleri: Tombalak, Ayışığı, Bir Hayat, Güzel Dost, Ölüm Gibi Kuvvetli, Kalbimiz

BOUDELAİRE
– Şiirlerinde kusursuz bir biçim sunmuştur.
– En önemli eseri: Kötülük Çiçekleri adlı eserdir.

ALMAN EDEBİYATI

GOETHE
– Şiir, tiyatro, roman dallarında eser vermiştir.
Dünya edebiyatının en önemli yazarlarındandır.
Romantizmin kurucularındandır.
– Lirik şiirler yazmıştır.
– En önemli eseri: Faust'tur.
– Ayrıca Genç Warter'in Istırapları, Roma Elejileri

SCHİLLER
– Romantizmin temsilcilerindendir.
– En önemli eserleri: Wilhem Tell, Don Carlos, Haydutlar, Maria Stuart ‘tır.

İNGİLİZ EDEBİYATI

SHAKESPEARE
– Dünyanın en büyük tiyatro yazarlarındandır.
– Komedi ve dram türlerinde eser vermiştir.
– Eserlerinde nazım ve nesir karışık kullanılmıştır.
– Romeo ve Jüliet, Hamlet, Macbeth, Othello, Kral Lear dramlarından biridir.
– Venedik Taciri, Yanlışlıklar Komedyası, Vindsor'lu Şen Kadınlar komedilerinden bazılarıdır.

MİLTON
– Tasvir ve ruh çözümlemelerini oldukça ustaca kullanmıştır.
– En önemli eseri: Kaybolmuş Cennet'tir.

DANİEL DEFOE
– Maceracı bir kimliğe sahiptir
– En önemli eseri: Robinson Crusoe'dir.

SWİFT
– Toplum içindeki aksaklıkları işlemiştir.
– En önemli eseri: Güliver'in Gezileri'dir.

RUS EDEBİYATI

PUŞKİN
– Romantizmin temsilcilerindendir.
– Çeşitli dallarda eser vermiştir.
– En önemli eserleri: Kafkas Esiri, Yüzbaşının Kızı, Çingeneler, Maça Kızı, Bahçesaray Çeşmesi'dir.

TURGENYEV
– Realist bir yazardır.
– Bir Avcının Notları, Babalar ve Oğullar, Rudin, Taşralı Kadın eserlerinden bazılarıdır.

DOSTOYEVSKİ
– Dünyanın en büyük romancılarındandır.
– Derin bir insan sevgisi vardır.
– Yoksul insanların hayat koşullarını işlemiştir.
– Suç ve Ceza, Ölü Bir Evden Hatıralar, Budala, Karamazov Kardeşler en tanınan eserleridir.

TOLSTOY
– Edebiyat dünyasının en usta kalemlerindendir.
– Kuvvetli ve bilge bir üslubu vardır.
– Savaş ve Barış, Hacı Murat, Anna Karanina, Yaşayan Ölü, İvan İliç'in Ölümü, Ölümden Sonra Dirilme, Karanlığın Kudreti en önemli eserleridir.

AMERİKAN EDEBİYATI

MARK TWAİN
– Çeşitli dallarda eser vermiştir.
– Mizahçıdır.
– Eserlerindeki karakterler oldukça canlıdır.
– Tom Savyer'in Maceraları, Mississipi'de Yaşam Huclerbery'in Maceraları en önemli eserleridir.

EDGAR ALLAN POE
– Şiirleri ünlü olmakla beraber hikâye de yazmıştır.
– Kuzgun, Annabel Lee ve şiir kitaplarıdır.
– Acayip ve Çapraşık Hikâyeler de hikâye kitabıdır.

ERNEST HEMİNGVAY
– Modern Amerikan edebiyatının en önemli yazarlarındandır.
– Nobel ödülü almıştır.
– Çanlar Kimin İçin Çalıyor? Silahlara Veda ,İhtiyar Adam ve Deniz eserlerinden bazılarıdır.

JOHN STEİNBECK
– İşçi haklarını savunmuştur.
– Realist bir yazardır.
– Nobel ödülü almıştır.
– Eserleri: Bitmeyen Kavga, Gazap Üzümleri, Yukarı Mahalle, Fareler ve İnsanlar

İSKANDİNAV EDEBİYATI

KANT HAMSUN
– Genellikle kendi çevresini işlemiştir.
– Tasvir gücü oldukça gelişmiştir.
– Açlık, Pan, Victoria, Dünya Nimeti en önemli eserleridir.

|» “Dünya Edebiyatı” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)