Alman Edebiyatı – (Dünya Edebiyatı)

Alman Edebiyatı
(Dünya Edebiyatı)

Alman edebiyatı, Orta Avrupa`da yaşayan Almanca konuşan toplulukların edebi yaratısıdır. Almanya, Avusturya, İsviçre ve bunların yanındaki Alsas (Fransa), Bohemya (Çek Cumhuriyeti) ve Silezya (Polonya) gibi bölgelerdeki çalışmaları kapsar.

Diğer Avrupa edebiyatlarıyla karşılaştırıldığında Alman Edebiyatı diğerlerine oranla daha fazla yerel farklılık gösterir. Bunun sebeplerinden biri, 1800`lerde Berlin` ortaya çıkmasına kadar, Almanca konuşan toplulukların Fransa`nın Paris`i ya da İngiltere`nin Londra`si gibi başkentinin olmamasıdır. Daha doğrusu, Almanya uzun süre ayrılıklar ve bölünmeler yaşamıştır. Bu tip bölünmeler, 1600`lerdeki din savaşları boyunca ve 1900`lerin ortasında başlayan Soğuk Savaş döneminde sıklıkla yaşanmıştı.

Almanya, Reform denen dini hareketin merkezi olması nedeniyle 1500`lerde Protestanlık`ın ortaya çıktığı yerdir. Reform, kişinin içsel ruhani özgürlüğünü vurguluyordu. Alman edebiyatını şekillendiren içsellik ve felsefi yansıma da bu tip bir ruha sahiptir.

GOETHE (1749 -1832)

Alman edebiyatında romantizmin en önemli temsilcilerindendir. İlk yıllarındaki yapıtlarında, sanat dünyasındaki yapmacık aşkları ve eğlenceli yaşamı işleyen bir anlayış egemendir. sanat dünyasında çok büyük yankılar uyandıran romanı “Genç Werther'in Acıları” bu gençlik döneminin ürünüdür. Schiller'le tanıştıktan sonra 1805'e kadar uzayan yıllarda klasik sanat anlayışına bağlanmıştır. sanat yaşamının bu döneminde, daha çok, oyun yazmış, 1770'ten beri tasarlayıp geliştirdiği “Faust” adlı dramını tamamlamıştır. Bu yapıtında yaşam felsefesini ortaya koymuştur.

Eserleri: roman:Genç VVerther'in Acıları, Wllhelm Meister'in Çıraklık Yılları, Gönül Yakınlıkları
Oyun: Faust, Stella, Egmont, Pandora, Clavio

GENÇ WERTHER'İN ACILARI – Goethe

VVerther, büyük kentin yarattığı ruhsal çöküntüden doğaya kaçarak Wahlheim'e yerleşen aydın bir gençtir. Orada tanıştığı soylu bir ailenin güzel kızı Lotte'ye âşık olur. Lotte de kayıtsız değildir bu aşka; ama Alberfle nişanlıdır ve verilen sözler, ahlaki değerler önemlidir. Lot­te, Albert ile evlenir. VVerther ise bir aile dostu olarak yer alır yanlarında. Ne var ki aşk ve dostluk arasındaki sınır çizgisi zayıftır. Sının geçmekten korkan Lotte, bir daha görüşmemeleri gerektiğini bildirir genç adama. Werther'in bu acıya dayanması ise imkânsızdır. Lotteye bir mektup yazar: “Silahlar dolu. Saat on ikiyi vuruyor. Alınyazısı bu, önüne geçilmez. Lotte! Lotte! Elveda!” sözleriyle son verir mektubuna ve yaşamına.

FAUST – Goethe

Oyunun başkahramanı Faust; felsefeyi, tıbbı, doğa bilimlerini, teolojiyi araştırmış, gençlik ve olgunluk çağını yeryüzünün sırlarınıçözmek için tüketmiştir. Faustun bu arayışı Şeytan'ı (Mefistoteles) rahatsız etmektedir. Çünkü pek çok insanı felaketlerle yok etmesine, pek çok insanı dünyasal bazlarla uçuruma düşürmesine karşın, yeryüzündeki Faust adındaki doktor, akıl ve bilgi ile kendisine direnmektedir. Tanridan Faustu doğru yoldan çıkarmak için izin isteyen Mefistoteles, onun bunalımlar İçinde olduğu bir gece karşısına çıkar ve Faust'a dünya hazlarını vaadeder.

SCHİLLER (1759 – 1805)

Alman edebiyatında romantizmin önemli temsilcilerindendir. Oyun ve şiirlerinin yanı sıra edebiyat teorisi alanındaki çalışmalarıyla da tanınmıştır. İlk oyunu “Haydutlar”, özgürlük düşüncesinin dile getirilişi bakımından hem tiyatro tarihi, hem de Almanya için bir ilktir. “Wllhelm Teli” adlı oyununun konusu; özgürlüğü için savaşan ve cesaretin timsali olarak görülen dağlı bir adamın, gerçek bir halk kahramanının öyküsüdür.

Eserleri: Haydutlar, Wilhelm Teli, Don Carlos: Oyun Mutluluk Şarkısı: Şiir

GRİMM KARDEŞLER

Almanya'nın köylerini dolaşarak masallar derleyip yayımlamış; ayrıca Almancanın tarihini ve gramerini içeren kitaplar yazmışlardır.

Eserleri: Pamuk Prensesle Yedi Cüceler, Bremen Mızıka­cıları, Büyülü Şato, Altın Saçlı Kız, Çizmeli Kedi, Kül Kedisi: masal

|» “Dünya Edebiyatı” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)