Devirli Ondalık SayılarBu tür ondalık açılımlara devirli ondalık açılım denir.
Her rasyonel sayının bir devirli ondalık açılımı mutlaka vardır. O halde, tersten düşünülürse, her devirli ondalık açılım bir rasyonel sayı biçiminde ifade edilebilir.

Devirli ondalık sayılarda tekrarlayan rakam veya sayı grubunu sonsuza kadar yazmak yerine, bu rakam veya sayı grubunun üzerine devir çizgisi konulabilir.

Pay kısmı yazılırken devirli ondalık sayıda virgül yokmuş gibi düşünülür. Payda yazılırken ise sadece virgülden sonrası dikkate alınır.


Devirli ondalık sayılarda devreden kısım 9 ise, 9 silinerek bir önceki basamaktaki rakamın değeri 1 artırılır.


arasında eldesiz toplama ve çıkarma işlemleri yapılabilir.


bahar yayınevi uyarı