İki Değişkenli Polinomlar Konu Anlatımı


İki Değişkenli

Katsayıları reel sayı, x ve y nin kuvvetleri doğal sayı olan P(x,y) biçimindeki polinomlara denir.

İki Polinomun Eşitliği

İki polinomun eşit olabilmesi için aynı dereceli terimlerin katsayılarının birbirine eşit olması gerekir.
bahar yayınevi uyarı