İkizkenar Üçgen Konu Anlatımı
banner


İkizkenar Üçgen Konu Anlatımı

İki kenar uzunluğu eşit olan üçgenlere denir.

Özellik

  • ABC ikizkenar üçgeninde [AH] hem yükseklik, hem kenarortay, hemde açıortay olur.
  • Bir üçgende aynı doğru parças› hem yükseklik hem kenarortay olursa bu üçgen ikizkenar üçgendir.
  • Bir üçgende aynı doğru parças› hem yükseklik hem de açıortay oluyorsa bu üçgen ikizkenar üçgendir.
  • Bir üçgende aynı doğru parçası hem açıortay hem de kenarortay oluyorsa bu üçgen ikizkenar üçgendir.


  • bahar yayınevi uyarı