İntegral Yardımıyla Limit Hesabı

f, [a, b] aralığında sürekli bir fonksiyon olmak üzere,

002

003

004

005

006

007

bahar yayınevi uyarı