Kirişler Dörtgeni

Dört köşesi çember üzerinde olan dörtgene denir.
Kirişler dörtgeninde karşılıklı açılar bütünlerdir.

Karşılıklı açıları bütünler olan bütün dörtgenler kirişler
dörtgenidir ve köşelerinden geçecek şekilde çember
çizilebilir.

şekilde verilenlere göre, ABC açsının ölçüsü kaç derecedir?
A) 90 B) 80 C) 75 D) 70 E) 60

bahar yayınevi uyarı