Kişileştirme
banner


İnsana ait özellikleri canlı ya da cansız başka bir varlığa aktarmaya denir.

Rüzgâr ağaçların yanağını okşuyor.

Kişileştirilen varlıkların konuşturulmasına intak denir.

 • Kişileştirme de bir çeşit kapalı istiaredir.
 • Dalgalar bana akıl veriyor.


  Sözcükler Arası Anlam İlişkileri

  Eş Anlamlı Sözcükler

  Aynı anlama sahip sözcüklere denir.
  Burada sözcüğün cümlede kullanıldığı anlama da dikkat edilmelidir.Çünkü temelde aynı anlamı veren sözcükler cümle içinde farklı anlamlara gelecek şekilde kullanılabilir.


  bahar yayınevi uyarı