Nitel – Nicel Anlam


Anlam

Nitel anlam
Ölçülemez, sayılamaz, soyut kelimelerin kattığı anlamdır.

Derin anlam Küçük mutluluklar
Büyük hayaller

Nicel Anlam
Ölçülebilir, sayılabilir ve genellikle somut kelimelerin kattığı anlamdır.

Küçük ev Büyük bina Uzun yol

İnce ip

nitel nicel anlam ornek soru

bahar yayınevi uyarı