Ana Sayfa » Roman Özetleri » Şiir Öykü Roman » Osmancık (Tarık Buğra) – Roman (Kitap) Özeti
111


(Tarık Buğra)

ROMANIN ADI: Osmancık
YAZARI: Tarık BUĞRA
SAYFA ADEDİ: 350
BASIM YERİ – YILI: İstanbul – 2004
YAYINEVİ ADI: Ötüken Kitabevi

YAZARLA İLGİLİ KISA BİLGİ: Tarık Buğra (Akşehir 1918 – İstanbul 26 Şubat 1994). İlk ve orta tahsilini Akşehir’de tamamladı. Konya lisesini bitirdi. Çeşitli aralıklarla İstanbul Üniversitesi Tıp, Hukuk ve Edebiyat Fakültelerinde ikişer üçer yıl okuyup sonra vazgeçti. Akşehir’de çıkardığı Nasrettin Hoca gazetesi ile gazeteciliğe başladı. İstanbul’a gelince Milliyet, Yeni İstanbul, Haber ve Tercüman gazetelerinde fıkralar yazdı, sanat sayfaları düzenledi, Haftalık Yol dergisini çıkardı. “Oğlumuz” hikayesi ile Cumhuriyet gazetesinin hikaye yarışmasında ikincilik kazandı. Çınaraltı dergisinde hikayeler yayınladı. Sonra roman yazmaya başladı. Sanat eseri için her türlü basmakalıbı reddeden, hür ve bağımsız bir sanat anlayışını benimsedi. Güzel Türkçesi, derin tipleri, şiirli üslubuyla Türk tiyatro ve roman yazarlarının başında yer aldı.

 

ROMANIN ÖZETİ: Osman Gazi Hân, ölüm döşeğinde; Allah’tan mehil istiyor, Bursa’nın fetih müjdesini alabilmek için. O, tâ bahardan badem ağaçlarının çiçeğe durduğu günden seçmiştir ölümü: “Oğul, ben öldüğüm vakit, beni Bursa’da şu gümüşlü kubbenin altına koy!” Osman gazi’nin, oğlu Orhan Beğ’ e vasiyetidir bu. Bu, O’nun soy sop ülküsü yaptığı rüyasının gerçekleşmesi demektir. Ancak, o zaman gülümseyerek “hoş geldin, hoşnutluk getirdin” diyebilecektir ölüme. Son göçe, tek başına çıkılan yolculuğa hazırlanan Osman Gazi Hân, şimdi, hayatı boyunca dinlediklerini, gördüklerini, deliliklerini, durulup arınışını, büyük yörüngeye oturuşunu; yerleri, halleri, kişileri ve büyük ülküsünün adım adım gerçekleşmesini hatırlamamaktadır. O, şimdi Uludağ’dan da büyük bir hatıralar dağıdır:

Osmancık’ın çocukluğu, herhangi bir çocukluktan farksızdır. Gençliği de öyle… Ele avuca sığmaz; nerede çalgı, orada kalgı günleri. Gücünün, kuvvetinin sahibi değildir; aksine gücü kuvveti, onun sahibidir. Kılıçta ve yayda üstünleştikçe değil meydan okumaya, bir yan bakışa bile katlanamaz olur. Gururu için yaşamaktadır. Babası Ertuğrul Beğ, bir müddet Osmancık’ı takip eder, öğütler verir. Fakat sonradan onu kendi haline bırakır. Öteki oğlu Gündüz Beğ’ e önem vermeğe başlar. Osmancık, ağasını kıskanacak yerde rahatlamış ve mutlu olmuştur. Azâd edilmiş sayar kendini ve keyfince yaşamaya başlar. Tâ ki Şeyh Ede Balı ile tanışıncaya kadar. Domaniç temmuzlarından birinde, Sivrikaya’ da Osmancık, Ede Balı ile karşılaşır. Gökte ay ve yıldızlar… Osmancık, yıldızlara bakarak “dünya ne kadar büyük!” diyor. Osmancık’ı gizliden gizliye takip eden Ede Balı: Dünya’yı bize büyük gösteren bizim küçüklüğümüz oğul! Hırsımız, sabırsızlığımız, bencilliğimiz. Önce bu yüzden küçülüyor sonra da Dünya’yı çok büyük görüyoruz, der ve ilave eder: dünya bir ömür için, bir TEK İNSAN için büyüktür. Bir soy için değil; bir soyun benimseyeceği, bir soya benimsetilecek bir amaç, bir inanç, bir ülkü için değil!, , Roman Özetleri, Yüz Temel Eser, Özet

Osmancık’ın kafası ve ruhu altüst olmuştur. Öfkelenir, Ede Balı’ ya saygıda kusur eder. Ertuğrul Gazi, oğluna “Ede Balı’ ya sakın karşı gelme; bana karşı gel, ona gelme. Ede Balı soyumuzun ışığıdır” diye tembih eder. Osmancık, Ede Balı’nın tekkesine gittiği bir gün Malhun Hâtun’u görür ve ona âşık olur. Töresince istetir. Ede Balı kızını vermez: Halleri müsavi değil, diye… Bundan sonra Osmancık için değişim ve arayış dönemi başlar.

Yine tekkeye misafir olduğu bir gün, rüyasında Ede Balı’nın göğsünden çıkan bir ayın kendi göğsüne girdiğini, sonra bir çınar ağacı şeklinde dünyaya dal budak saldığını görür. Dört yana rahmet ve nur yağdıran bir çınar ağacıdır. Rüyanın tabirine göre, bu ay Malhun Hâtun, bu çınar ağacı ise Osmancık’ın kuracağı devlettir. Osmancık artık değişmektedir. Kılıcını, yayını, topuzunu kendisi için değil, soyu sopu için, soyunun amacı için kullanmaktadır. Sonunda Ede Balı kızını Osmancık’a verir. Sade bir törenle evlenirler. Osmancık, artık yaşlanmış ola babası Ertuğrul Gazi’nin yerine beğ seçilir.

Osman Beğ, ilk iş olarak civardaki Türk boylarını birleştirir. Kendi buyruğunda ve hepsinin rızalarını alarak… Domaniç ve civarı dar gelmeye başlamıştır. Her gün yeni topraklar alınır, kaleler düşürülür yeni gelenler, tâ Orta Asya’dan ve daha yakın yerlerden gelenler, bu topraklara yerleştirilir. Savaş, akın, ganimetin paylaşılması, yerleşme biçimi, doğumlar, evlenmeler, dostluk ve düşmanlıklar her şey bir düzene bağlanmıştır. Herkes nefsini ve bencilliğini yok etmiştir; başkalarını, soylarının geleceğini düşünmektedirler. Pazar yerlerinin emniyeti sağlanmıştır. Yöredeki herkes ( Rumlar dahil; Osman Beğ’ e tâbi olan herkes ) hayatından, ırzından, malından emindir. Bu günlerde Osman Beğ’ in anası Cankız, ardından da 90 yaşındaki Ertuğrul Gazi vefat ederler. Orhan dünyaya gelir.

Bütün bu olup bitenler sırasında Osman Beğ’ in önemli meselelerinden birisi amcası Dündar Beğ’ dir. Dündar Beğ, ağabeyi Ertuğrul Gazi’den sonra beğliğin kendisinin hakkı olduğunu düşünüyor, Osman Beğ’ i kıskanıyor ve bozgunculuk ediyordu. Osman Beğ, saygısını bir an bile ihmal etmeden, amcasını uyarıyordu. Hatta bir gün Dündar Beğ’ e: Elin öperim amuca, dizin öperim amuca. De ki davarın güdeyim, odunun kırayım amuca. Amma ko ki beğliğime eller taş atsın ki beğliğimi korumam zor olmasın. Ben bunda akıl isterim, rey isterim, ışık isterim.Yanılırsam doğruyu isterim. Ben bunda takaza istemem, dokunç istemem, kakınç istemem demiştir. Dündar Beğ aldırmaz, bildiğince devam eder. Düşman üstüne ılgar eden savaşçıları geri çağırır. Osman Beğ, bir yay darbesiyle amcası Dündar Beğ’ i düşürür.

Osman Beğ’ in ikinci oğlu Alaeddin dünyaya gelir. Mihail Kosses Müslüman olur. Töreye bağlılık şuuru, zayıfa yardım fazileti, din uğrunda göz kırpmadan ölüme gitme heyecanı Mihail’ i Abdullah yapmıştır.
İnegöl, Yarhisar, Aydos, Bilecik, İznik kaleleri alınır. Zaman, geçip gitmektedir; Osman Beğ’ e rağmen… Alaeddin bile at bitmektedir artık. Orhan Beğ, Yarhisar tekfürünün kızı Holofira ile evlenir. Holofira’nın rızası, arzusu, isteği ve aşkı ile… Osman Beğ, gelininin adını Nilüfer olarak değiştirir. Müslüman olan Nilüfer, Osman Beğ’ e torunlar, Orhan Beğ’ e oğullar verecektir; Murad’ ı verecektir… Selçuklu Sultanı, bir fermanla Osman Beğ’ in hanlığını tebasına duyurur. Artık Cuma namazlarında hutbe Osman Han adına okunmaktadır.

Şeyh Ede Balı rahmet-i rahmân’a kavuşur. Orhan yavaş yavaş pişmekte, olgunlaşmaktadır. Hem gazada hem yönetimde. Osman Gazi Hân’ın etrafı boşalıyor. Baba dostları, yola beraber çıktığı yoldaşları birer birer âhirete intikal ediyorlar. Malhun Hâtun da vefat ediyor. Osman Gazi Hân, hasta yatağında, iki aydır yatmaktadır. Kulakları nal seslerinde, Bursa’nın fetih müjdesini bekliyor. Derken ,müjdelerin hası, nal sesleri… Sungur dışarı fırlıyor ve göz açıp kapayıncaya kadar da geri dönüyor. Nefes nefesedir: Gözün aydın Hânım! Bursa bizimdir! Osmancık, Osman Beğ, Osman gazi Hân; babası Ertuğrul Gazi’ye, şeyhi ve kayınpederi Ede Balı’ ya, kendinden önce giden baba dostlarına, yoldaşlarına ve Zümrüdü Ankası Malhun Hâtun’a mülâki olmak için gözlerini yumuyor. Mesut ve huzurlu… ÂLAMLERİMİZDEN SEFER EYLER OSMAN GAZİ HÂN; BİR GARİP YOLCU GİBİ…

TAHLİL
ROMAN KİŞİLERİ:
Osman Beğ: Osmanlı Devleti’nin kurucusu. Bileği ve yüreği kuvvetli, âdil, nefsini yenmiş; kendini, soyuna ve soyunun ülküsüne adamış; dindar, neyzen, cömert, ahlaklı, dünya malına kayıtsız, yoksul, ataya ve anaya son derce saygılı, eşi bulunmaz baba;vefalı, muhabbetli, karısına deliler gibi aşık bir koca… Osmancık, Osman Beğ, Osman Gazi Hân Uludağ’dan da büyük bir hatıralar dağı… Ve Hâdis-i Şerif’in sıfatlandırdığı gibi: Tam bir garip yolcu.

Şeyh Ede Balı: Osmancık’ın kayınpederi. Devletin mimarı. Allah aşkı ve Kur’an adaletini temsil eden büyük mürebbi.
Malhun Hâtun: Ede Balı’nın kızı, Osman Beğ’ in hanımı, Zümrüdü Ankası… Güzelliği, hanımlığı, anneliği ile bir timsal.
Orhan Beğ: Osman Gazi Hân’ın büyük oğlu. Babası ve dedesi Ede Balı’nın manevi mirasçısı. Bursa fatihi.
Nilüfer: Asıl adı Holofira. Osman Gazi’nin “Nilüferleri pek andırır” dediği bir Rum kızı. Orhan Beğ’ in hanımı. Aşkı ve İslamı seçmiş ve buna layık olmuş bir güzeller güzeli.
Ertuğrul Beğ: Osman Gazi Hân’ın babası. Osman’ı yetiştiren adam. Orta Asya’yı, Söğüd’ e şahsında ve şahsiyetinde taşıyan insan.
Ve diğerleri; Cankız (Osman Gazi’nin annesi), Dündar Beğ (Osman Gazi’nin amcası), Mihail Koses (sonradan Müslüman ve Abdullah olan bir Rum),Osman Gazi ve Ertuğrul Beğ’ in silah ve gönül dostları; Sungur, Akça Koca, Gazi Rahman, Derviş Uruz, Şeyh Mahmud, Ak Temür…

ROMAN MEKANI: Romanın büyük bölümü Osmancık’ın çocukluğunu ve gençliğini geçirdiği Söğüt’te ve Domaniç’te geçmektedir.Buraları aynı zamanda beğliğin ilk merkezidir. Beğliğin büyümesi ve buna bağlı olarak beğliğin merkezinin değişmesi ile romanda mekan sürekli değişmektedir.

ROMAN ZAMANI: Romanda olay süresi Osman Beğ’ in yaşamı boyunca geçen süreyi kapsamaktadır. Romanda Osman Beğ’ in doğumu ve ölümü ilgili tam bir bilgi olmadığından geçen süre bilinmemektedir.

ROMANDA OLAY: Roman, Osman Beğ’ in yaşadıklarını, gördüklerini anlatmaktadır. Dünyaya sımsıkı bağlı olan bir insanın dünyada garip bir yolcu haline gelmesini anlatmaktadır. Cîhan devletini kuran irâde, şuûr ve karakteri anlatmaktadır.

ROMANDA ÜSLÛP: Yazar romanda çok sade bir dil kullanmış, anlaşılmayan kelimelerden kaçınmıştır. Romanda yöresel ağzı bozmaması kullanılan sade dili bozmamış aksine romana akıcılık kazandırmaktadır. Ayrıca Şeyh Ede Balı gibi büyük bir şeyhin o insanı alıp başka dünyalara götüren sözleri insanı kitaba iyice bağlamaktadır.

ROMANIN ANAFİKRİNİN TESPİTİ: Yazar, tarih boyunca görülmemiş bir devleti yani Osmanlı gibi bir cihan devletini kuran irâdeyi, bu irâdenin yaşadıklarını ve bu irâdeyi yetiştiren insanları anlatmıştır.

|» Roman Özetleri Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…İle Yorum Yap!
111 Yorum Bulunmaktadır
begüm on Mart 4th, 2008 at 22:53

Çok güzel olmuş, ellerinize sağlık

ebruşum on Mart 10th, 2008 at 21:02

teşekkür ederim ellerinize saglık

melek on Mart 11th, 2008 at 15:36

süper ya çok güzel bir kitap

sueda on Mart 13th, 2008 at 18:40

ya daha ayrıntılısı yok muydu çok özür dilerim ama öyle bizim öğretmen gıcık olduğu için saçma sapan sorular veriyor biz de ona göre cvplıyoruz ama hiçbir yerde bulamıyorum

tarık on Mart 13th, 2008 at 19:01

Çook çooook sağ olun ya çok güzel olmuş ellerinize sağlık

dilara on Mart 20th, 2008 at 20:08

çok güzel bir site açmışsınız sağ olun sizin sayenizde artı aldım öğretmenden her zaman böyle olun kitap özetleri çıkarın

emine on Mart 21st, 2008 at 14:05

Harıkasınız sağ olun çok işe yaradı

yeliz on Mart 24th, 2008 at 14:14

bu kitap önce okunması zor ama hızlı ilerleyen bir kitap.Bu kitabı aldığımda okuyamıyacağımı düşündüm ama sonra mükemmel oldugunu anladım ve sevkle okudum.İyi bir başlangıç oldu.bence herkes okusu mükemmel bir roman.

harikasınız ya bu site olmasa kütapaneye gidip belkide vaktimi boşa harcayacaktım.bence okumayın gelin bilgisayarın başına oturum bulun bir yandanda msn,oyun vb. ne yaparsanız yapın sonra hocadan 100 alın.

burcu on Mart 28th, 2008 at 07:16

çook güzel olmuş sizleri tebrikliyorum

zeynep on Mart 28th, 2008 at 09:58

sağ olun yarışma için çok yardımcı oldu

yasemin on Mart 30th, 2008 at 20:03

ya çok tşk ama ben 6. sınıfa gidiyorum bu ödev işe yarar mı dersiniz bilmiyorum

MeLeK on Nisan 1st, 2008 at 16:33

allah razı olsun gerçekten bana çok yardımcı oldunuz teşekkür ederim ögretmen istemişti 350 sayfa hemen bitmeycegi için burdan aldım ama inşallah dogrudur :-O

knight on Nisan 2nd, 2008 at 17:52

tşk ama hoca anlarsa bittim!!!

CaNaN on Nisan 10th, 2008 at 22:38

site çok güzel olmuş ama hocalar anlarsa gerisini düşünmek istemiyorum

aslıcık on Nisan 22nd, 2008 at 18:56

Bence buradan özeti yazmayın. Öğretmenler kabul etmiyorlar hem roman sürükleyici korkmayın 350 sayfa biter.

demet on Nisan 24th, 2008 at 22:37

Bu proje ödevimm yarına ama ben de daha kitap bile alamadım. Ama allahtan bu site var valla olmasa ‘0’ almıştım işallah diğer arkadaşlarımda burdan bakmamıştır. Bir de inşalah hocalar anlamaz.

kübra on Mayıs 7th, 2008 at 21:00

Çok teşekkür ederim. Gerçi ben kitabı almıştım ama şimdi daha istekli okuyacagım. Önceleri ne olduğunu anlamadıgım ıcın sımdı daha kolayıma geliyorr. Sağ olun.

burak on Mayıs 8th, 2008 at 10:58

Benım de yarın sunumum var ve bu yazıyı gorunce havalara uctum. Kıtabı okudum ama nasıl baslayıp nasıl surdurecegımı nelerı anlatmam gerektıgını bır turlu kestırememedım ama bu sayfa bana cok yardımcı olacak.

RoCk Am Ring on Mayıs 15th, 2008 at 18:15

Valla süper oldu bu. Yarın sınavım var, son sınav ve üç kitaptan… Diğerleri çocuk kitabı hemen bitiyor ama bunu nasıl okurdum bilmiyorum.

avrill on Mayıs 17th, 2008 at 14:17

Ya arkadaşlar bu site olmasa ne yapardım bilmiyorum. Kitabi aldım ama yazılı gününe kadar okumam imkansız. İyi ki varsınız. (Aman dikkat hocalara yakalanmayın. :-P )

betül on Haziran 20th, 2008 at 14:23

Ben Türk çocuğuyum.

songül on Eylül 12th, 2008 at 15:35

Arkadaşlar ben hocanın isteğiyle okumuştum ilk baştan hiç bişe anlamamıştım ama okudukça anladım. 356 syf deyip okumamazlık yapmayın sakın. Çünkü osmanlı devletinin kurucusu osman beyi anlatıyor. Tarih dersinde de yardımcı olacak çok güzel bir kitap.

seda on Eylül 18th, 2008 at 21:22

Valla ben daha almadım ama bu yazdıklarınıza bakılırsa iyi bir kitap ama size göre. Site daha iyi olmuş.

nur on Ekim 5th, 2008 at 16:23

Bence bu kitabı herkes okumalı. Ben okumadım ama burada özetinden yardım aldım.

enes on Ekim 7th, 2008 at 17:48

Gerçekten bana çok yardımcı oldu teşekkür ederim.

esra on Ekim 9th, 2008 at 19:10

Osmancık adlı kitap gerçekten çok güzel bir eser. Herkesin okumasını tavsiye ederim. Bu kitaba iki defa başlayıp bıraktım çok sıkıcı diye. Başlarda sıkıcı geliyor insan olayları ve karakterleri tanımadıgı için ama tanımaya başladıkca bu fikrinden hemen vazgeçiyor. Bu sene hocaların bu kitabı okumayı zorunlu tutmasıyla mecburiyetten okudum ve kitabın nasıl bittini anlayamadım. Keşke ilk elime aldığımda okuyup bitirseymişim dedim sonradan ama sonuçta okudum. Herkese de tavsiye ediyorum.

tuğba on Ekim 14th, 2008 at 20:05

Aslında öğretmen istedi diye son okuduğum bir kitaptı ama güzelmiş… Tarihe de yardımcı oluyor.

habibe on Ekim 16th, 2008 at 22:08

Ben kitabı aldımm ama 34`e kadar okudum. Şu sınavı atlatayım kesin okuyacağım. Çünkü int. bulup yazmak bir şey degil. Onu iyice okumak ve anlamaktır. (tşk)

adsız on Ekim 18th, 2008 at 09:53

Bu kitap bir harika 350 sayfa ama okumaya değer.

Mahir on Ekim 23rd, 2008 at 19:34

Çok güzel bir kitapmış. Site sahibine çok teşekkürler. Emeğe saygı lütfen. NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE!

özge on Ekim 28th, 2008 at 17:45

Öncelikle selam… Ben beğendim şahsen ama kitaptan ilk hiç bişey anlamadım. Şimdi baştan başlayacağım. Umarım iyi anlarım… Bana şans dileyin çünkü pazartesi sıavım var osmancık’tan… Görüşmek dileğiyle.
Özge

onur on Kasım 1st, 2008 at 17:27

Bana tarih hocası önerdi. Çok güzel bir kitap, okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Okudukça sayfalar biter kitabı aklınızda canlandırın.

selenay on Kasım 2nd, 2008 at 13:53

Bence güzel bir okul hayatı olmuş. Tarık buğranın daha sonra da zevkli işler yapmış kitabını çok okumak istiyordum. Okuyunca çok etkilendim. Tarık buğra’nın kitabını herkese tavsiye ederim. Ayrıca hasan nail canat ın bir küçük osmancık vardı. Kitabını da herkese tavsiye ederim. Bu iki kitaptan çok etkilendim. Bu kitapları mutlaka okuyun. Hele hele hasan nail canat bir küçük osmancık vardıyı da unutmayın.

selenay on Kasım 2nd, 2008 at 13:54

Tarık Buğra’yla iligili de arştırma yapmayı unutmayın.

elif on Kasım 8th, 2008 at 14:40

Osmancık kitabını okudum 350 sayfaydı. Ama nedense hiçbir şey anlamadım.

baki oğuz on Kasım 18th, 2008 at 17:24

Sizin sayenizde çocuklar kitabı okumadan özetine bakıyorlar. Bu da çocukları okumadan uazklaştıtıyor.

aysu on Kasım 23rd, 2008 at 16:49

Benim yengem çok zor dedi. Bu yorumlara baktım ama bu kitaba yeni başlıyorum. Öğretmen yazılda soracak 2 – 3 soru.

esea on Aralık 22nd, 2008 at 14:59

Merhaba. Ben esra. Ben bu kitabı hiç beğenmedim. Ayrıca hiç de anlamdım. Çünkü kitap bana göre çok ağır. Öğretmenimiz bunu okuyun dedi. Ama ben okuyamıyorum. Bu yüzden bu siteden özetini okuyup öğretmenime okudum diyeceğim. Çünkü buna mecburum. Anlamıyorum. Kitapları çok iyi anlarım ama bunu anlamadım.

SİBEL on Aralık 27th, 2008 at 14:01

Kitap gerçekten de yazılmış tarih kitapları arasından bir lise öğrencisinin okuyabileceği düzeyde. Tarihle ilgilenmeyenleri sıkabilir ama yine de orhan bey ve Holofira’nın hikayesi beni etkiledi ve ilgimi çekti. En azından sadece savaşları ele almamış.

aylin on Ocak 1st, 2009 at 14:36

Bende okudum bitmesne biraz vardı ama çok sıktı kitap beni okulda hocamız okuyup sınav yapacak. Çok saçma bence ama okuyamadığım için burdan okuyup hocaya anatacağım. Buna mecburum.

kitap kurdu on Ocak 1st, 2009 at 19:10

Ya gerçekten ben hep kitaplarımı burayı okuyarak alıyorum. Süpersiniz çok teşekkürler. Kitap çok güzel bu arada tavsiye ederim…

buket on Ocak 5th, 2009 at 16:00

bence kitap güzel gibi… hocam kitabı alıp okumamı söledi saha sonra bunların bide formunu dolduruyoruz 2 gün içerisinde kitabı bitirmem lazım 350 sayfalık kitap iki gün içerisinde biter mi ya… en iyisi şimdi özetini daha sonra kitabın hepsini okumak.sitede çok güzel olmuş bana çok yardımcı oldu (tşk)inşallah hoca anlamaz çünkü çok kötü bir hoca

erkekceerkek38 on Ocak 8th, 2009 at 20:32

Ben bu kitabın özetini okudum fakat pek birşey anladığım söylenemez ama yazılıda hoca soru sorunca nasıl cevap vereceğimi hiç bilmiyorum…

sanane on Ocak 17th, 2009 at 10:49

Siz kitabın arkasındaki özetleri yazmışınız.Keşke kitabın içindekiler hakkında daha ayrıntılı bilgi verseydiniz.

btül on Şubat 6th, 2009 at 12:06

Bence güzel bir şekilde yapmışlar.Zaten benim ödevimdi bunun özeti bana çok lazım olacak.Teşekkürler.

merve on Şubat 8th, 2009 at 19:41

Kitabı ilk aldığımda Osmanlı tarihini güzel biçimde anlattığını düşündüm. Ama maalesef düşüncelerimde yanıldım.Bu kitabı bizim sınıfın hepsi okudu hatta bütün sekizler,ama birkaç arkadaşımla konuşyum kitaptan ya hiçbir şey anlamamışlar ya da biraz anlamışlar. Doğrusunu söylemek gerekirse Tarık BUĞRA’nın bu kadar güzel kitabını okuduktan sonra bu kitabı okurken biraz şaşırdım.Neyseki internet ve internetteki kitap özetleri var yoksa halimizi düşünemiyorum.
TEŞEKKÜRLER!BİLGİCİK
İyi ki varsın

esra on Şubat 13th, 2009 at 19:15

Benim dönem ödevim bu kitap okuyorum şimdi ama hiç bir şey anlamadım intertten alıp kendimde bir şeyler katıp yazacağım buna mecburum yoksa 1 alacağım.

aşk kız on Şubat 14th, 2009 at 18:53

Teşekürler sayenizde ödevimi yapabildim biliyorum okumak daha güzel ama mecbur kaldım. :-)

arslandogan on Şubat 23rd, 2009 at 18:03

Çok güzel bir kitap herkesin okumasını tavsiye ederim

emel on Mart 14th, 2009 at 16:53

Ben kitabı zaten okudum ama hoca yazılıda soracağından bir de özetini okuyum dedim ama romanda olan bazı kişiler yok keşke onlarda olsaydı.

mahmure on Nisan 11th, 2009 at 12:28

Benim yıllık ödevimdi osmancık okudum ama bir de burdan bakayım dedim teşekkürler.

aydan xx on Eylül 2nd, 2009 at 16:31

Ben kitabı zaten okumuştum. Ama gerçekten çok açıklayıcı yazılmış. Müthiş.

berkcan on Kasım 1st, 2009 at 14:56

Çok tşk ama hocalarda buradan öğreniyor siz kafanızı takmayın.

MuZo on Kasım 3rd, 2009 at 12:46

Ya arkadaşlar bu kitabın kısaltılmışı yokmu çok uzun banada bu kitap geldi okumak için çok uzun. :(

kanat on Kasım 3rd, 2009 at 19:37

Ya arkiler burası harika bizimde yarın sınavımız var bundan başarılar dileyin bende size başarılar diliyorum.

burcu on Kasım 4th, 2009 at 10:07

Çok güzel bir site gerçekten. Elleriirinize sağlık. Bu arada site dedim ama Türkçesi felan varmı bunun? :-)

esmer bomba on Kasım 8th, 2009 at 16:50

Çok teşekkür ederim.Çok sağ olun.Yazılım var yarın,ona büyük bir hazırlık oldu.

hüseyin çelebi on Aralık 8th, 2009 at 16:38

süper olmuş elinize sağlık. teşekkürler

- on Aralık 27th, 2009 at 23:34

Çok teşekkürler çok güzel hazırlamışsınız elinize sağlık herkese okumasını tavsiye ederim Osman Bey’in ne kadar ender rastlanıcak bir kişiliğe sahip olduğunu ve büyüklüğünü öğrenirsiniz. (:

selin on Şubat 17th, 2010 at 15:57

çok güzel bir kitap

Burçin on Şubat 21st, 2010 at 00:10

Gerçekten mükemmel bir kitap. Herkesin okumasını tavsiye ederim. Buradaki anlatımlarla kitabı daha iyi pekiştirebilirsiniz.

asd on Şubat 22nd, 2010 at 16:57

Valla helal olsun süper bir yazı dönem ödevimide bu sayede tamamlamış oldum emeği geçen herkese teşekkürler

osman on Mart 2nd, 2010 at 21:06

tek kelimeyle mükemmel

cansu on Mart 11th, 2010 at 13:35

Sizlere çok teşekkür ederim.Sizker böyle güzel eserlerin özetlerini yayınlıyorsunuz.Yalnız hikayenin özetleri çok kısa ve üstelik hikayelerin yarısının özetleri yok.LÜTFEN BUNLARI DÜZELTİN.Teşekkürler

HEPSİ :D on Mart 17th, 2010 at 17:11

gerçekten çok ama çok teşekkür ederim.bu özet çok işime yaradı.bu kitap yazılı da çıkacak ve ben yapamayacaktım şu an bu özeti bulduğum için çok mutluyum….

beti on Temmuz 5th, 2010 at 19:36

Bu hikayeyi çok seviyorum ve ilgilenip anlattığınız içinde çok teşekkür ederim.

gizem on Eylül 6th, 2010 at 16:55

Çok güzel bir site. Aradığım bir kaç özet hariç hepsini bu sitede buldum. Siteye çok teşekkür ediyorum.

tuğçe on Ocak 8th, 2011 at 14:52

Ya özeti çooook kısa hoca en az beş sayfa olsun dedi biraz daha uzatamaz mısınız?

maldonado on Ocak 9th, 2011 at 12:19

Sevgili sitedekiler çok güzel olmuş fakat keşke sitenin oyunlarıda olsa daha güzel olur tabiki.

SEVGİLERLE. MALDONADO

aleyna on Ocak 9th, 2011 at 14:11

Çok güzel bir site çok faydalı ve gerçekten kitabın tam özeti. Gerekli olan herşey yazıyor.

BEYZA on Ocak 12th, 2011 at 19:15

Çok güzel bir site.Ödevime yararlı oldu çünkü kitabı okumamıştım :) Elinize sağlık.

kadir on Ocak 18th, 2011 at 18:29

ya süpersiniz iyiki kısa koymussunuz çok ii oldu

yaren on Ocak 26th, 2011 at 14:55

Kitap tarihimizi anlatıyor.Ama anlaması çok zor.Kitap bana göre çok kalın değil ama baştan okunmasıda saçma geliyor.Eğer anlamıyorsan bir kitabı baştan okumanın da bir anlamı yoktur.

dilara on Şubat 5th, 2011 at 13:31

ya kitap güzel ama çok uzun değil mi biraz kısaltamazmısınız ?

hande on Şubat 10th, 2011 at 14:18

vallaha ben bu siteyi azcık beğendim ama daha çok geliştirmelisiniz bence yani benim fikrim bu öyle böyle azıcık güzel yani tenk yu

su on Şubat 14th, 2011 at 18:03

Özeti bu siteden yazmıştım hoca beğenmedi.

TuĞbA on Mart 6th, 2011 at 14:09

Çok SağOlUn ElLeRiNİzE sAğLıK

terabithea on Mart 15th, 2011 at 16:59

çok güzel çok faydalı bir site gerçekten kitabın tam özeti yazıyor

murat on Mart 27th, 2011 at 22:22

Çok sağolun ödevime çok yararlı oldu ellerinize sağlık.

Eylül on Mart 28th, 2011 at 22:26

Gerçekten çok iyi bir kitap ve bu site de gayet iyi bir site imiş.Gerçek bir Türk sitesi kurucusuna teşekkür eder saygılarımı sunarım…Özet içinde ayrıca teşekkür ederim ve saygılarımı sunarım!

Eylül on Mart 28th, 2011 at 22:35

Afedersiniz… ‘Neyzen’ ne demek bana bunu biraz açar mısınız?
Şimdiden teşekkür ederim…

ilayda on Nisan 7th, 2011 at 18:22

Çok iyi bu siye sayesinde Türkçe proje ödevimi yaptım kitabı bitiremedim bu yüzdende buradan aldım özetini çok tşk… :)

ebru on Nisan 10th, 2011 at 20:31

Aman ne güzel site neresi güzel bee yağcılık yapmayın.

bahar on Mayıs 24th, 2011 at 20:22

Siteniz güzel fakat bilgilerinizde çok fazla detaya kaçmayın. :)

elif on Haziran 2nd, 2011 at 20:09

Bu özetten 2 tane daha kitap çıkar. :)

simay on Ocak 5th, 2012 at 17:00

kitap çok üzel bir kitap kitabın özeti pek iyi olmasada ben anladım siteyi beğendim çok teşekkürler

esra zeytin on Şubat 9th, 2012 at 21:16

off ne kadar kötüsün ebru yazmışlar koymuşlar emek vermşler emek verenlerin ellerine sağlık sınava giricime çok yardımcı oldu arkadaşlar siz moralinizi bozmayın arada kafadan noksn olanlar çıkar elbet hahaha :D

cok sağolun on Ekim 29th, 2012 at 14:39

Cok sağolun sayenizde ödevimi yaptım teşekürler.

Selin on Kasım 7th, 2012 at 22:56

Allah askın yapmayın ya neresi güzel bu kitabın. inanın hayatımda okudugum hatta yarıasınuı okudum cok sıkıcı bır kıtap. oda zorunlu olmasa asla okumazdım :( yarın sınavım var ne yapacagımı bilmiyrummmmmm :((((

SELMA on Kasım 25th, 2012 at 16:48

Bence çok güzel performans ödevime yardımcı oldu.Teşekkürler

ozge on Aralık 7th, 2012 at 16:18

senın gıbı cahıler kıtap okumaktan ne anlar

emir on Aralık 11th, 2012 at 19:51

valla çok güzel olmuş performans ödevime çok yardımcı oldu

aslı on Aralık 17th, 2012 at 22:58

çok güzel bi hikaye özetide çok güzel çıkartılmış

alp on Ocak 20th, 2013 at 16:26

özge kitap okumaktan ne anlar diyorsunda sen okuyormusunda bu siteye girip yorum yapıyorsun hem bu site ödeve yardımcı olmak için bir yapılan bir site + demek ki sen de sınav için girip bakmışsın bu siteye yoksa bu sitede de işin olmaz¿:)

Ahmet on Ekim 1st, 2013 at 10:00

doğru söylüyorsun alp kardeşim bizim edebiyatçıda 1. sınavı osmancıktan soracakmıs ben de kitabı alamadığım için buraya girdim gerçekten işime yararmı bilmiyorum iyi günler

zeliş on Ekim 11th, 2013 at 21:20

bencde güzel bir kitap özeti

yegal on Kasım 4th, 2013 at 21:11

yarınki sınavımda bu kitaptan çıkçak bu kitabı almıştım ama hiç bişi anlamadım ama bundan anladım nede olsa özeti çok yardımcı oldu

Burak Tasdemir on Aralık 8th, 2013 at 15:54

beğenmeyenlere bişey dicem kendiniz yapın bence güzel elinden geleni yapmış ne yapsın
daha:D

şeybe hatun ispirli on Aralık 19th, 2013 at 22:13

bence güzel bir site güzel yapılmış özet bende özetimi kendim yazdım aynı bunun gibi oldu emek verilerek yapılan her şey güzeldir herkese tavsiye ederim

snm on Aralık 29th, 2013 at 20:00

performans ödevim için çok yardımcı oldunuz teşekkür ederim.

Fuat Yiğit on Aralık 30th, 2013 at 08:46

Bu özeti yazana çok teşekkürler çok ama çok işime yaradı. Çok Saolun bu kitaptan sınav olacağız ve bu özet çok işime yarayabilir

süleyman BAYCU on Ocak 7th, 2014 at 16:31

güzel bir roman

gizem tatlı on Şubat 3rd, 2014 at 17:04

kitap güzel ama konuları anlamadım bence kitap kafa karıştırıcı kitabı zaten kültür için okutuyorlar :DDDD

Kaan Keskin on Mayıs 2nd, 2014 at 13:17

Bu özeti yazana helal olsun

Çağlar karaman on Mayıs 15th, 2014 at 15:43

Bu özeti yazan kimse Allah razı olsun çok işime yaradı bu kitaptan sınav olacaktık çok sağolun:-)

mustafa ağır on Kasım 8th, 2014 at 14:46

Çok güzel bir roman ve ellerinize sağlık .

Ad Soyad on Aralık 15th, 2014 at 20:33

okudugum en kotu roman ozeti

huseyin on Ocak 14th, 2015 at 11:04

çok uzun

mert on Şubat 7th, 2015 at 09:14

kitabı okuyup ozet cıkarsaydınızya

mehmet on Şubat 7th, 2015 at 09:19

Güzel bir kitapmış iyiki okumadım özeti baya ayrıntılı yazmışsınız.

merve on Şubat 18th, 2015 at 22:06

Bence güzel ama az olsun yine de işime yaradı sınav olacağım

Yazı Detayı