Sözcük Türleri


(Görüntülemek istediğiniz başlığa dokunun.)

Sözcükler tür bakımından üç ana gruba ve sekiz ayrı türe ayrılır.

A. SOYLU SÖZCÜKLER
1. İsim (Ad)

- İsim Çekim Ekleri
2. Sıfat (Önad)
3. Zarf (Belirteç)
4. Zamir (Adıl)

B. SOYLU SÖZCÜKLER
1. Edat (İlgeç)
2. Bağlaçlar
3. Ünlem

C. FİİLLER
1. Fiiller
- Ekfiil (Ekeylem)
- Birleşik Fiiller
- Fiilimsiler
- Birleşik Zamanlı Fiiller
- Fiilerde Anlam (Zaman) Kayması

 

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…