Ana Sayfa » Karışık Başlıklar » Keşifler ve Buluşlar » Tekerlek (Keşifler ve Buluşlar)
110(Keşifler ve Buluşlar)

http://resim.bilgicik.com/icatlar_ve_buluslar/tekerlek.jpg

Tabiatta hiç bir örneğine rastlanmadığı halde, bize son derece doğal gelen ve modern tekniğin ekseni olacak kadar önemli bir icadı, tekerleği de Güneybatı Asya’ya borçluyuz.

 

Elimize, tekerleğin hangi tarihte edildiğini gösterecek hiç bir belge geçmemiştir. Ancak bu aracın günümüze en eski çağlardan geldiği de kesindir. Amerikalı arkeolog Speiser, Gawra’da, M.Ö. 3.000-2.500 yıllarının kalıntılarında tekerleğe rastlanmış; İngiliz meslektaşı Woolley de Ur’da, M.Ö. 2.950 yıllarından kalma mezardan bir tekerlek çıkarmıştı. Ne gibi bir ihtiyacın bu icada yol açtığı kesinlikle bilinmiyor. General Frugier’nin ilginç ve inandırıcı varsayımına göre; Yontma Taş Çağı’ndan başlayarak insan, avladığı hayvanı, kaya parçaları gibi bazı şeyleri taşıma ihtiyacını duymuştur. Bu soruna çare ararken, kesilmiş bir ağacın yuvarlandığını, böylece taşımayı kolaylaştırdığını fark eden insanlar yüklerini iki ağaç kütüğünün üzerine koymayı akıl ettiler. İngiliz tarihçisi Maccurdy’ye göre; tekerleğin atası, tomar denilen silindir biçiminde durulmuş kağıt ya da deridir. Bu gelişmeyi kazılar da doğrulamaktadır. Yapılan kazılarda Sümer ülkelerinde, M.Ö. 3.000’den kalma kızaklar ve arabalar çıkartılmıştır.

 

Tekerleğin icadını hemen arabanın izlediği kesindir. Bir çift tekerleği dingille birleştirmek ve buna demirsiz bir saban oturtmak işten bile değildir. Gerçekten de, M.Ö. 3.000 yıllarının Sümer kalıntılarında rastlanan arabalar böyledir. Sürücüsü, iki tekerleğin arasına konmuş bir eyere, ata biner gibi otururdu. Bu taslak çabuk gelişerek dört tekerlekli bir araç oldu; fakat henüz ön tekerlekler sabitti.

 

Bu araca ilkin hangi hayvan koşulmuştu? Fransız arkeologu Georges Contenau’ya göre, yaban eşeği. O dönemde, bu bölgede at bilinmiyordu ve henüz sözünü etmediğimiz Türkler atı ehlileştirmişlerdir.

 

Ortaçağda önemli bir rol oynayacak olan bu ulus. Orta Asya, Doğu Sibirya ve Mançurya’da yaşamaktaydı. Henüz Yontma Taş Çağı’nda yaşayan bu göçebe halkın hayatı, Babil ve Mısır uygarlığının tam karşıtıydı. Ama onların buz gibi ve dümdüz steplerde uzanan ülkeleri. Yakın Doğu’nun güneşli ve serin vahasının da karşıtı değil miydi? Asyalı göçebe halkın hayatı, her çeşit yiyeceğe alışan bu yorulmaz hayvanın, atın sırtında geçiyordu. Onu gem’e alıştıran Türklerin Güneybatı Asya’ya akınları sonucunda, bu bölgede atı tanıdı, ilk uygarlıklar, insanlığın bu en soylu buluşunu, paha biçilmez armağanını onlardan aldılar.

 

Koşum kayışlarıyla arabaya bağlanan atla birlikte ilk savaş aracı da doğmuş oldu. Antik dünya, arabayı ve atları bu korkunç görünümüyle ilk defa tanıyordu. Sonra M.Ö. 2.000 yılında Mezopotamya’da görülen araba, giderek Sami ırkından Hiksosların akınıyla Mısır’a girince, Firavun’un ordusunda, 1917’de ilk müttefik tanklarının Alman askerleri üzerinde yarattığı paniğe benzer bir korku yarattı. Mısırlılar hayvan gücü olarak henüz öküz ve eşekten yararlanıyorlardı. Ancak tecrübeden çabuk ders almayı bildiler. istilâcıları ülkeden atar atmaz bu yeni savaş aracını kullanmaya başladılar. Öyle ki. Mısır tarihinin en parlak dönemi olan Yeni İmparatorluk’tan kalan belgeler, Firavun’u gelecek kuşaklara savaş arabasının üstünde, bir eliyle dizginleri tutar, ötekiyle de düşmanı yere serer biçimde gösterebilmiştir.

 

Bunu izleyen on yüzyıl boyunca, araba, savaş alanlarında fetih aracı olarak hizmet etti. Asurlular, M.Ö. 1.000 yıllarında bir sürücünün kullandığı, iki savaşçıyı çeken çift at koşulmuş arabaları sayesinde dünyaya egemen oldular. Asur’un ünlü kralları Surgon ve Assurbanipal birçok şehirleri, güçlü savaş makineleri halini alan arabalarıyla kuşattılar. Bu arabaların, tekerlekleri üzerine oturtulmuş ağır koçbaşlarıyla şehir kapılarına saldırdılar; savaşçılar kalkanlarının arkasına saklanarak kale duvarlarının üstüne yürüdüler. Ancak bu ağır “topçu gücü”nün yanı sıra yeni bir silahlı birlik daha meydana getirmişlerdi: Atlılar. Bir halı parçasının üzerinde oturan bu eyersiz ve üzengisiz Asur atlıları, İskender in fetihlerine yol açan öncüler oldular.

 

 Wikipedia Bilgisi: Tekerlek, bir eksen etrafında dönen bir disk veya dairevi bir çatı vasıtasıyla dönme hareketi yapabilen mekanik bir düzen. Tekerlekle elde edilen dönme hareketi makinanın temelidir. Öyle ki makinalaşmış medeniyetin onsuz gelişebilmesi düşünülemezdi. Tekerleğin keşfi çok eski zamanlara uzandığından zaman içinde sayısız kullanma alanı ortaya çıktı. Önce kara taşımacılığında yeni bir devir açtı. Sonraları bir seri değişikliklerle işçiliği azaltmak, verimi arttırmak, taşıma hayvanının ve insanın sınırlı kas gücü kapasitelerine destek olan güç kaynaklarının yerini almak üzere makinalar geliştirildi.

 

Tekerlek prensibinden geliştirilen sadece birkaç düzeni zikretmek bile tekerleğin yol açtığı gelişmenin, boyutları hakkında bir fikir verir. Dönen miller, makara ve kasnaklar, dişliler, volanlar ve diğer düzenler, türbinler, içten yanmalı motorlar ve elektrik motorları gibi karmaşık düzenler, sıkça kullanılan tekerlek prensibinden geliştirilmiş mekanizmalardan sadece bir kısmıdır. Bunlardan bazısı vinç ve dairevi testerelerde olduğu gibi gücün doğrudan çalışma noktasına uygulanmasını sağlar. Diğerleri, tabii güç kaynaklarını yel değirmeni ve dinamoda olduğu gibi aktarılabilen şekillere dönüştürür.

 

Tekerleğin çalışması sonsuz sayıda kaldıraç gibi düşünülerek açıklanabilir. Mesela at arabası tekerleğinde yere değen çember dayanak noktası olmak üzere her parmak bir kaldıraçtır. Lokomotifteki tekerlekteyse dingil dayanak noktası olmak üzere yarıçapın ortasında bir yere bağlanan kol, gücü tekerlek çemberine aktarır. Dingilin sabit olması halindeyse tekerlek çemberine uygulanan kuvvet, bağlanan kolu hareket ettirir. Çeşitli dişli takımları, gücü ve hızı yarıçap uzunluklarıyla orantılı olarak değiştirir. Tekerlek, yükü ileriye çektiği gibi sürüklenen bir cismin aksine sürtünmeyi de azaltır. Böylece at veya insan, sırtında taşıyabileceğinden çok fazlasını çekebilir.

 

İlk Tekerleğin Tarihçesi Tekerlek hakkında ilk bilgi, milattan 3500 yıl önce Sümerlerin kullandığı iki tekerlekli araba olarak belirlenmiştir. Diğer bütün keşifler gibi tekerleğin keşfinde de daha önceden bilinen düzenlerin rolü olmuştur. 2000 yıl süreyle büyük ağırlıkların taşınması için yuvarlak cisimler kullanılmış, yükler hayvanlar tarafından sürüklenen ağaç gövdeleri ve kızaklar üzerinde nakledilmiştir. Bu tip kızaklar altındaki gövdelerin kılavuzlarla gönderilmesi taşımayı büyük ölçüde geliştirmiş daha sonra kılavuzların karşılaştığı güçlükleri kaldırmak için gövdenin ortası inceltilmiştir. Böylece gövdenin iki tarafında ilk tekerlekler elde edilmiştir. Nihayet sabit dingillere takılıp serbestçe dönebilen tekerlek tipine ulaşılmıştır. Arkeolojik bilgilere göre tekerleğin menşeinin Yakın Doğu olduğu anlaşılmaktadır. Tekerlekli araçlar Sümerlerde M.Ö. 3500, Asurlularda M.Ö. 3000, İndüs Vadisinde M.Ö. 2500, Orta ve Kuzey Avrupa’da M.Ö. 1000 ve İngiltere’de M.Ö. 500 yıllarında bilinmekteydi. Bu sıra, tekerleğin tek bir menşe’den yavaş yavaş Eski Dünya’ya yayıldığını göstermektedir.

 

İlk tekerlekli araçların birçok mahzurlu yanları olduğundan sınırlı kullanma alanları vardı. Dört tekerlekli araba da hemen iki tekerlekli kadar eskidir. Bunlara hareketli bir ön dingil takılana kadar bütün gövde kaldırılmak suretiyle yönlendiriliyorlardı. Ayrıca kullanılan öküz veya eşeklerle hız çok azdı. Ancak M.Ö. 2000 yıllarından sonra daha süratli olan atın, Asya steplerinden Mezopotamya’ya gelmesinden sonra iki tekerlekli araba bir savaş aracı olarak kullanılmaya başlandı.

 

Tekerleğin bir makinaya ilk uygulaması değirmen taşının akan bir suya karşı konulmuş su dolabıyla döndürülmesidir. Bu düzen Yakın Doğudan M.Ö. 1. yüzyılda yayılmış çok geçmeden basit dişliler ilave edilerek ilk un değirmenleri yapılmıştır. Bundan sonra tekerleğin kullanıldığı yerler gittikçe genişlemiş, su dolabıyla işleyen mekanik çekiçler, maden öğütme değirmenleri ve dirsekli millerle körükler ve yel değirmenleri geliştirilmiştir.

 

Dişli çarkların bulunmasından sonra saat mekanizması gibi daha karmaşık sistemler yapıldı. Zamanla bu hususta büyük gelişmeler oldu.

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

|» “Keşifler ve Buluşlar” Sayfasına Dön! « |İle Yorum Yap!
110 Yorum Bulunmaktadır
eylül on Kasım 19th, 2007 at 18:48

bune yaa ne biçim olmuş şahsen hiç beyenmedim yuhhhhhhhh giyorum yani yalan bunlar vikipediden buldum başka yazıyo burayada bakayım dedim başka yazıyo oha felan oldum yanee hiç beğenmedim kusura bakmayın….. +hayret+ +:(+

€l!F on Kasım 20th, 2007 at 21:07

ayyyy ne kusuru cnm sen begenmedın diye basımızı taslara vuracak değiliz ya

TUĞÇE on Kasım 21st, 2007 at 18:15

BAK CANSU BEN BU SİTEYE KÖTÜ DEMEDİM SEN MSNNİ SÖYLE GÖRÜŞELİM OLURMU

selim on Kasım 22nd, 2007 at 16:02

Bence güzel.Ama beya değişik

meltem güney on Kasım 24th, 2007 at 19:22

bu ne ya bnim aradağım tekerleğin nasılolduğu

gizem on Aralık 18th, 2007 at 16:23

benceeeee çok kötü

damla on Aralık 27th, 2007 at 14:54

hiç beğnmedim tekerlek nasıl oldu canım ben onu arıom banane bunlrdan m.ö miş falan feşman aman çok kötü bğnmdm

neslihan on Ocak 1st, 2008 at 20:01

iğrenç olmus beğenmedm bende tekerleğin nasıl olduğnu arıom

meryem on Ocak 6th, 2008 at 19:14

daha kısası yok mu çok lazım

eda cansu ayvacı on Ocak 8th, 2008 at 20:01

canım sen onlara bakma güzel olmuş biraz daha kısa olsa daha gzl olurdu ama olsun bende bir kısmını indirdim tşk yaptığın için çook gzl olmuşş :) :-P

kerem on Ocak 11th, 2008 at 06:28

+:(+güzel olmuş

buket on Ocak 21st, 2008 at 21:07

ben bu siteyi çok beğendim çok güzel ödevim vardı ben tekden kolejindeydim hoca100 verdi

evren on Şubat 13th, 2008 at 12:38

çok teşekkür edrim çok işime yaradı

saime kaya on Şubat 14th, 2008 at 10:52

ÇOOOOOOOOK GÜÜÜZEL BEYENDİM VE UZUN OLDUĞU İÇİN

ipek on Şubat 14th, 2008 at 20:34

çok teşekkür ederim biz öğrenciler için işimize yarayan bir site mesala bn teknoloji ve tasarım ödevini bu siteden yapmayı düşünüyorum

AYŞE on Şubat 16th, 2008 at 13:50

güzel olmuş ama çok uzun orta olsaydı keşke

Elif on Şubat 17th, 2008 at 13:13

(Lütfen, bu yazıya dokunarak uyarıları okuyun ve Türkçemizi doğru kullanarak iletiler oluşturun.) dediğiniz yerde çok eğitici yazı yazmışsınız ben 6. sınıfa gidiyorum ve ödevlerimde burdan yardım alacağım ben sizi yani siteyi açanı tebrik eder ve başarılarının devamını dilerim herkese BOL ŞANSLAR!!!

Elif on Şubat 17th, 2008 at 13:13

ÇOKKKK GÜZEL OLMUŞŞŞ ELLERİİNİZE SAĞLIKKK

bilal özgü on Şubat 20th, 2008 at 15:15

ben buradan araştırma ödevimi yapmıştım öğretmenden tam 92,36 puan aldım.çok sağolun

naz on Şubat 20th, 2008 at 18:10

bu yazılar bize çok yardımcı oldu.fakat daha kısa olabilirdi.(olsaydı iyi olurdu )

ayşe on Şubat 20th, 2008 at 18:12

ÇOOOOK GÜZEL OLMUŞ GERÇEKTEN.BEN SOSYAL BİLGİLER ÖDEVİMİ BURDAN YAPMIŞTIM AMA BAZI ŞEYLER EKSİK ONLARDA OLURSA DAHA İYİ OLUR

ceren on Şubat 22nd, 2008 at 13:03

bence çok saçma bunu herkes bilir bilmeyenler benim wep adresime bağlansın…

nurdan on Şubat 25th, 2008 at 18:46

BENCE ÇOOK GÜZEL ŞAÇMA DİYENLERDE KAFASINI ÜŞÜTMÜŞ OLABİLİRLER

yagmur on Şubat 25th, 2008 at 17:53

Ben de ödevimi bu siteden yapmayı düşünüyordum. Ama sosyal bilgiler dersi için araştırma sonucumda tam sonuç alamadım.

yagmur on Şubat 25th, 2008 at 17:55

sitenizi daha da geliştirmelisiniz!!!!! Çok güzel bilgiler var ama biraz 7. sınıfa uygun şeyler yazmayı deneyin!!!!!!

emine on Şubat 28th, 2008 at 17:07

çok iyi bilgiler varama bu bilgiler az yinede teşekürler ederim beni bilgilendirdiğiniz için

gonca gül on Şubat 28th, 2008 at 17:10

çok güzel sağ ollun

karizma burak on Şubat 29th, 2008 at 14:24

slm cidden güzel bir sayfa herkese tavsiye ederim askımada slm

zeynep on Şubat 29th, 2008 at 18:57

çok güzel bilgiler var bence bende ödeviimi burdan yaptım eksik şeler olabilir pek dikkat etmedim ama bence gerçekten çok güzel bir site…

zeynep on Mart 4th, 2008 at 19:13

biraz daha çok bilgi olması gerekiyor.

kader on Mart 6th, 2008 at 19:42

doğrusu siteyi beğenemedim çünkü çok uzuuuuuuuuun
ama sosyal ödevimi burdan yapmayı düşünüyorum
ama genede tam istediğim gibi değil ((((tekerlek niçin,nasıl bulunmuştur ve nasıl gelişmiştir?))))BANA BUNLAR LAZIMDI ilginiz için teşekkür ederim

yookk on Mart 15th, 2008 at 11:47

ya bu güzel ama benim bulduğum soruların cavabı yokk hoca bunu kabul etmez kii

valla banada gelişimi falan lazım sosyal ödevii

kübra on Mart 16th, 2008 at 07:41

site güzel güzel olmasına ama tekerlek konusu aydınlatıcı değil.saygılarla

gizem on Mart 18th, 2008 at 16:34

ben 7.sınıfa giden bir öğrenciyim ve buluşlar hakkında araştırma yapmam istendi.Bende tekerleği seçtim Ve bulduğum bilgilerden ötürüde mutluyum.Ayrıca okuldada çok başarılıyım.övündüğümü biliyorum ama napiyim ki?dimi!

gülşah on Mart 18th, 2008 at 16:58

bence güzel bir site.ben yine bir yorum yapmıştım fakat 10 saat kabul edilmesini beklerken bir yorum daha yapayım dedim.yani canım sıkıldı anlayacağınız.asıl adım gülşah.ama ilk önce kuzenimin ismini kullandım.ne zeka.bakmayın böyle yazıyorum.aslında ben çok çalışkan bir talebeyim.şimdide bu sitede ödev yapıyordum ki yorum yap yerini gördüm.site süper.bence herkes girmeli.saygılarla.Ben GÜLŞAAHH!

arzu on Mart 18th, 2008 at 20:46

bence çok güzel ama benim aradığım sorunun cevabı yok sosyal hocası bu yazıyı beğenmez

efe on Mart 19th, 2008 at 19:50

çok işime yaradı teşekkürler ama biraz daha resim ekleyin

neslihan on Mart 19th, 2008 at 21:38

siteniz çokk güzel.Ben 7. sınıf öğrencisiyim beğendim tam bizlere göre kurulmuş bir site hem bana da ödevime de yardımcı oldu.

Mehmet on Mart 20th, 2008 at 09:01

Abi sağ olun yaa süper çok güzel olmuş ödevimi de yaptım sağ olun.

betül on Mart 20th, 2008 at 17:14

bence guzel bir sıte ama benım bulacağım seyler yoook

bence daha güzel olmalı

boşver on Mart 22nd, 2008 at 12:48

yav iyi desem yalan olur biraz daha güzel yapabilirdiniz ve kısaa (yav hoca beğenmez bunu bee )

M.Akif TÜRKERİ on Mart 23rd, 2008 at 14:31

Çok güzel site yapmışsınız teşekkür ederim bana çok bilgi verdiniz

kubi on Mart 23rd, 2008 at 20:38

abi sağ olun güzel bir site ödevimi yaptım rahatladım

yook on Mart 24th, 2008 at 19:54

Hiç güzel site değil dermişim çok güzel ama çok uzun ya.

didem on Mart 24th, 2008 at 20:02

güzel güzel daha çok çalışın

yook on Mart 24th, 2008 at 20:48

valla süper bir şey işime çok yaradı süper olmuş sağ olun bee…

deniz on Mart 26th, 2008 at 17:28

Gerçekten çok güzel bir kelimeyle harika daha ne diyebilirim ki böyle uzun yazmanız hoşuma gitti…

sema koyuncu on Mart 26th, 2008 at 20:46

yaa çook güzzell

aslı on Mart 28th, 2008 at 14:04

Site gerçekten süper diyecek laf bulamıyorum. Emeği geçen herkese teşekkürler…

şule on Mart 29th, 2008 at 17:21

Çok güzel olmuş ellerinize sağlık kıskananlar çatlasın

çağlar on Mart 29th, 2008 at 22:19

abi valla süper ya tşk ederim hem de kısa cabuk bitti sağ olun tşk ederim tekrar

recep on Nisan 2nd, 2008 at 17:21

bu sümerliler de ne zekiymiş be

nuber32 on Nisan 3rd, 2008 at 20:46

Çok teşekkür ediyorum bana çok yardımcı oldu ve tekrar tekrar teşekkür ederim.

aynur on Nisan 4th, 2008 at 14:33

Tebrik ediriyorum çok güzel

bahar on Nisan 5th, 2008 at 13:36

çok güzel olmuş bana çok yardımcı oldu teşekkür ederim

burak on Nisan 7th, 2008 at 11:46

harika olmuşşş çokk begendim

beyzanur on Nisan 7th, 2008 at 20:18

Çok duygulandım çok güzel olmuş bravo

sedef on Nisan 9th, 2008 at 11:11

bu tekerliği bulan battal gazi onu görünce alnından öpeceğim

cansu on Nisan 9th, 2008 at 15:17

çook güzel bilgi vermişsiniz çok beğendim doğrusu

derinn on Nisan 10th, 2008 at 18:06

Bence de çok güzel olmuş çok beğendim tebrik ederim (sitenin kurucusunu)

aleyna on Nisan 11th, 2008 at 19:29

Bence süper olmuş yapanın eline sağlık

Hamit on Nisan 19th, 2008 at 11:39

Bence çok güzel ama benim aradığım cevap yok. Bence tekerlek hakkında her şey yazıyor.

beyza on Nisan 19th, 2008 at 17:56

Süperr olmuş ellerinize sağlıkk vallahi ödveim için lazımdı.

şule on Nisan 24th, 2008 at 18:15

Çok güzel olmuş herkesin eline sağlık.

VİLDAN on Nisan 25th, 2008 at 16:03

Bu bilgiler çok güzel. Bana da bu lâzımdı. Size çok teşekkür ederim.

GAMZE on Nisan 25th, 2008 at 16:05

Eline sağlık abicim, çok güzel olmuş!

CEZA on Nisan 25th, 2008 at 16:09

Doğrusunu söylemek gerekirse, ben beğenmedim. Ama yine de güzel.

ozcan on Nisan 25th, 2008 at 16:13

Çok güzel olmuş elinize sağlık.

emine on Nisan 27th, 2008 at 12:01

Güzel site ama aradığımı bulamadım…

enes on Nisan 29th, 2008 at 15:35

Çok çok iyi. Çok beğendim bunu kim yapmışsa helal olsun.

Deniz on Nisan 29th, 2008 at 21:25

Süper bir şey bu. Elinize sağlık.

aysun on Nisan 30th, 2008 at 17:40

Çok güzel olmuş, ellerinize sağlık. Yani başka bir şey demiyorum.

gaye on Nisan 30th, 2008 at 23:54

Ya bir de tekerleğin neden yapıldığını yazsaydınız, tam olcaktı. Ne yapacağım ben simdi? Bu ödev yarın teslim.

nuray on Mayıs 2nd, 2008 at 15:23

Bence süper bir site. Herkese tavsiye ederim.

sedanur on Mayıs 5th, 2008 at 18:44

Bu yazı çok fazla. Nasıl yazacağım şimdi ben bu kadar yazıyı. Daha kısa şekli yok mu?

Gizem on Mayıs 6th, 2008 at 11:04

Çok güzel bir siteydi yalnız bir kısmını yazdım.

can on Mayıs 7th, 2008 at 19:15

Bence de çok güzel olmuş. Ödevim için gerekli olan şey bu. Çok sağ ol bilgicik.

berk can on Mayıs 11th, 2008 at 18:32

Yav kardeş çok sağol. Tam istediğim gibi. Ödevimde çok yararlı oldu.

nisan on Mayıs 21st, 2008 at 09:46

Çok güzel bir site ancak her yerde aynı bilgi var. Çok detaylı olsa daha iyi olurdu bence. Yine de teşekkürler…

ali aydın on Eylül 18th, 2008 at 09:44

Çok güzel de nereleri yazcağıma karar veremedim. :-)

samet on Eylül 21st, 2008 at 16:52

Bu yazı sosyal ödevimi yapmamda çok yardımcı oldu.

caner on Ocak 19th, 2009 at 20:09

Çok güzel olmuş, ellerinize sağlık. Yani başka bir şey demiyorum.

NUR on Şubat 18th, 2009 at 19:12

Çok teşekkürler, ellerinize sağlık. Sizin gibi bir site başka yok. Emeğinize sağlık diyorum.

gizem on Mart 5th, 2009 at 15:44

Sitenizi hiç beğenmiyorum.Çünkü istediğim hiçbirşeyi bulamıyorum.Bu nedenle konuları biraz daha açıklaycı anlatın.

kardelen on Nisan 7th, 2009 at 17:39

Bence bu site harika müthiş muhteşem başka bir şey demiyorum. Sosyal performans ödevimi yapmamda büyük bir kaynak neredeyse bütün ödevlerimi burada yapacağım.

oksijen medikal on Eylül 25th, 2009 at 00:42

Bir aksam oturmus kendi web sitemi tasarlarken gözlerim kapandı kapanacak hale geldi biraz gezineyim nette kafam rahatlasın dedim önce oksijen, oksijen tüpü gibi bir kaç kelime yazıp nette araştırdıktan sonra rasgele bir kelime yazdım ve sitenize geldim. Burdaki herşey mükemmel arayıpta nerdeyse bulunamayacak gibi bir şey yok valla helal olsun demekten başka bir şey diyemiyorum eline de sağlık beynine de…

akıllı on Kasım 2nd, 2009 at 16:09

Sosyal ödevimde çok yardımcı oldu elinize sağlık güzel olmuş.

damla on Aralık 8th, 2009 at 16:13

Bence çok güzel bir site

dilşah on Şubat 12th, 2010 at 19:16

Sosyal ödevimde çok yardımcı oldu teşekkür ederim.

aylin on Nisan 7th, 2010 at 13:35

çok iyi..

buse on Mayıs 1st, 2010 at 09:10

Sümerler barajı bulmuş falan diyorlar doğru mu?

ali on Mayıs 12th, 2010 at 20:16

Gerçekten çok güzel olmuş.

mermer tve on Ekim 27th, 2010 at 18:51

Emeğe saygı güzel olmuş. :)

caner on Kasım 23rd, 2010 at 20:36

Çook uzun ama ama bunun hepsini yazdım 1 saattimi aldı.

heves on Aralık 16th, 2010 at 20:29

Çok güzel olmuş çok beğendim emege salık zekayada tabi sosyalden performansım 100 çok teşekkür ederim. Öğretmenim çok beyendi.

buse on Ocak 6th, 2011 at 21:36

Bende bu yazıyı performans ödevim için kullanacağım ama hepsini yazmayacağım. Kısaltarak inşallah 100 alırım . Bu arada bilgiler için teşekkürler.

hhh on Ocak 7th, 2011 at 20:09

Çok güzel olmuş ellerinize sağlık. Fakat benim ödevimee tarih tarih lazım. Olursa iyi olur performans ödevin için 100 bekliyorum.

damla on Şubat 19th, 2011 at 15:23

Bencede katılıyorum çook güzel olmuş bende sosyal dersi için yazacağım.

ceyla on Mart 9th, 2011 at 18:03

sosyal için kullanacağım siteye tşşkr

kader on Mart 25th, 2011 at 14:50

çok güzel yapılmış site cok yerden arastıracağım şeyleri buradan buldum elinize sağlık

ceyda on Mayıs 12th, 2011 at 18:59

Bence güzel fakat biraz uzun olmuş.Detaylı bilgiler güzel olmuş. Ama biraz da çocukları düşünün. Ona göre biraz kısaltın.LÜTFEN!

merve on Aralık 11th, 2011 at 17:28

ama çok uzun

ewrim on Aralık 26th, 2011 at 16:42

Çok güzellll ama çok detayına inilmiş,biraz daha kısa olabilirdi.

bir çocuk on Ocak 2nd, 2012 at 20:02

Çok fazla detaya girilmiş kısaca anlatık olsa daha güzel olurdu.

yok on Şubat 14th, 2012 at 19:02

Çok güzel ama çok uzun valla ben yarısından da az yazdım ama yinede çok teşekkürler :)yazanlara da kolay gelsiin :).

eva on Mart 27th, 2012 at 14:05

sana katılıyorum merveciiiiiiim:):)

erhat on Nisan 11th, 2013 at 17:09

teşekkürler çok işime yaradı.

Aslı Nebioğlu on Kasım 20th, 2013 at 18:09

bencede çok uzun ama iyi yazmışlar ve ilk açınca kısaydı ama onun altında devamı yazıyordu ve onabastım ve bastığıma pişman oldu ve kısaca bende yazdım ceyda doğru söylüyor

başak on Aralık 2nd, 2013 at 21:37

çok iyi sağ olun ;)

zeynep on Şubat 12th, 2015 at 21:32

güzel yazılmış ama kısa olsaydı iyi olurdu

Yazı Detayı
  • Yazının Bağlantısı: Tekerlek (Keşifler ve Buluşlar)
  • Yazının Kategorisi: Karışık Başlıklar, Keşifler ve Buluşlar
  • Yazar:
  • Eklenme Tarihi: 6 Kasım 2007
  • Bu yazıya yapılan yorumları RSS kaynağı ile takibe alın.
  • Bu yazıya kendi sayfanızdan geri izleme yapın.
  • Diğer kaynaklarda arayın:
  • Etiketler:, , , , , , , , , , , , ,