Ana Sayfa » Edebiyat » Tekerlemeler » Tekerlemeler
42


Tekerlemeler

Tekerleme, çocuğun dinleme, konuşma ve dilin anlam yapılarının, cümlelerin, dilin özelliklerini, sık sık yapılan tekrarlarla ezber alışkanlığını kazandırarak çocuğun psikomotor becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur. Dilin telaffuzu, boğumlaması ile bir bütün halinde öğretilmesine katkıda bulunur. Dildeki sembolleri, alegorik anlatımı, sebep-sonuç ilişkisine dayandırarak dilin mantıksal dizinini kavratır. Dilin matematiğini geliştirir. Dilin gülmece ve eleştirel boyutunu tanıtır.

Bu bölümden tam yararlanmak için aşağıdaki sayfalar size yardımcı olabilir:

» Masal Tekerlemeleri – 1 » Masal Tekerlemeleri – 2
» Ninniler » Maniler

“Ebe ebe nerede, su doldurur derede, dere boyu çalılık, şu ebe ne de alık, ebe suya dalamaz, araba da bulamaz, ene mene dostum, ben sana küstüm, armudu kestim, tavana astım, tap dedi düştü, kargalar üşüştü, bu da bana düştü.”(Şimşek, 2002: 45).

Ebe bulma oyunlarındaki tekerlemenin dilin koşullarıyla oyunun eş zamanlı olarak tanıtılması, dil aracılığı ile oyun kişilerinin ruhsal ve eylemsel konumlarının belirlenmesi, dili oldukça geliştiren bir durumdur.

Tekerlemeler, manilerin giriş bölümleri, sayışmalar ilk başta anlamsız görünürler, çok zengin özlü simgesel içerikleri düşünsel olarak da anlaşılmalarını zorlaştırır, “ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallarken” tekerleme cümlesinin anlamı şudur: anası beşikte olacak kadar küçükken o insan var olmayacağından beşiği de sallayamaz. Belli bir düzeyde doğrudur. Bu sözcük kümesi zaman kavramı üstünde ilginç bir oyun oynuyor. Kuşaklar arasında katılım dolayısıyla, ilerde ana olacak her bebekten çocuğun var olduğu söylenebilir. Anasının beşiğini sallayan bir insanın olduğunu söyleyerek bu tekerleme parçası, çok ekonomik biçimde tarihsel zaman kavramının dışına çıkıyor. Kısacası, masaldaki olayların tüm kuşaklar için geçerli olacağını anlatmaya çalışıyor (Karabaş, 1999: 274). Dil oyunları ile tekerleme çocuğun dil sınırlarını tıpkı düş gücünü, düşlerinin sınırlarını genişletir gibi genişletir. Dili matematiksel problemlere dönüştürerek, egzersizler yaptırarak güçlendirir.

Tekerleme, mani, sayışma, bilmece çocuğun dilsel bellek gücünü artırır. Pratik bir dil kazandırır. Çocuklar bu halk anlatı türleriyle eğlenir, düşünmeye başlar, dil ve düşünce ilişkisini sezinler, dilin gizemli dünyasını duyumsar. Bilmeceler, sayışmalar, maniler, bir varlığın, olayın, kavramın adını vermeden kapalı biçimde, çağrışımla birlikte, özelliklerini belirterek bulunmasını sağlarken, çocuğun sözcük dağarcığını da zenginleştirir (Nas, 2002 : 325).

Sözlüklerde “ağızda yuvarlanan söz, saçma sapan söz, eşsesli kelimelerle kurulu konuşma” anlamlarına gelen tekerleme masal, öykü, bilmece, halk tiyatrosu gibi bazı edebi türler içinde veya bağımsız olarak söylenen ölçülü ve kafiyeli sözlerdir.

Çokluk çocuk folklorunda hoşça vakit geçirmek, konuşma kabiliyeti kazanmak, oyunlarda eş ve ebe seçmek için bu yola başvurulur. Masal tekerlemesi, oyun tekerlemesi gibi adlar alırlar. En çok çocuk oyunlarında, masalların baş, orta ve sonunda söylenirler. Yöreye göre değişik isimle de söylenirler. Doğu Anadolu da döşeme, Güney Anadolu da sayışma denir. Karagöz ve ortaoyununda muhavere, çocuk oyununda ebe, çıkarmada ise sayışma diyebiliriz. Türk edebiyatında ilk tekerleme örneklerine XI. yüzyıldan itibaren rastlanır. Divanü Lügati t Türk‘te bazı tekerlemeler yer alır.

Âşık fasıllarında Tekerleme (Tekellüm): Âşık fasıllarında, saz şairlerinin yaptıkları şiir yarışmaları halk dilinde tekerleme, âşıklar arasında tekellüm olarak adlandırılır. Bu tür şiirler ya söylenmesi zor sözcüklerden meydana getirilir ya da darayak şeklindedir. Ayak daraldıkça kafiye bulmak zorlaşır. Âşıklardan biri fasıl aralarında tekerlemeye başlar ve yeni bir ayak açar.

TEKİR

Bir iki tombul tekir
Camdan bakar
Başına takar
Hop hop, altın top

MISTIK

Mustafa, Mıstık,
Arabaya kıstık,
Üç mum yaktık,
Seyrine baktık.

LEYLEK

Leylek leylek havada,
Yumurtası tavada,
Gel bizim hayata,
Hayat kapısı kitli,
Leyleğin başı bitli.

KUZU

Kuzu kuzu me
Bin tepeme
Haydi gidelim
Ayşe teyzeme.

YAĞMUR

Yağ yağ yağmur,
Teknede hamur,
Bahçede çamur,
Ver Allah’ım ver,
Sicim gibi yağmur.

KARGA

Karga karga “gak” dedi,
“Çık şu dala bak” dedi,
Karga seni tutarım,
Kanadını yolarım.

PORTAKAL

Portakalı soydum,
Başucuma koydum.
Ben bir yalan uydurdum,
Duma duma dum.
Duma duma dum.
Öğretmeni kandırdım,
Kandırdım.

OYUN

Oooo…..
İğne battı,
Canımı yaktı,
Tombul kuş Arabaya koş.
Arabanın tekeri,
İstanbul’un şekeri.
Hop Hop altın top,
Bundan başka oyun yok.

HANIM KIZI

Çan çan çikolata,
Hani bize limonata?
Limonata bitti,
Hanım kızı gitti.
Nereye gitti?
İstanbul’a gitti.
İstanbul’da ne yapacak?
Terlik pabuç alacak.
Terliği pabucu ne yapacak?
Düğünlerde,
Şıngır mıngır oynayacak.

KEÇİLER

Ayşe Hanımın keçileri,
Hop hop hopluyor,
Arpa, saman istiyor,
Arpa, saman yok,
Kilimcide çok.
Kilimci kilim dokur,
İçinde bülbül okur.
İki kardeşim olsa,
Biri ay, biri yıldız,
Biri oğlan, biri kız,
Hop çikolata çikolata,
Akşam yedim salata,
Seni gidi kerata.

SINIFLAR

Mini mini birler,
Çalışkandır ikiler,
Mavi gözlü üçler,
Dayak yiyen dörtler,
Misafirdir beşler,
Altılar, altınımı çaldılar,
Yediler, yemeğimi yediler,
Sekizler, semizdirler,
Dokuzlar, doktor oldu,
Onlar bizi okuttu.

EBE

Ebe ebe gel bize
Uzaktan vur elimize
Eğer vuramazsan
Ebesin ebe
Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi,
Bunu sana kim dedi?
Diyen dedi on yedi
Yağlı böreği kim yedi?

TAVUK

Pazara gidelim,
Bir tavuk alalım,
Pazara gidip,
Bir tavuk alıp ne yapalım?
Gıt gıdak diyelim.
Happur huppur,
Happur, huppur yiyelim.

TOP

Bir iki üç
Söylemesi güç
Sana verdim bir elma
Adını koydum Fatma
Hop hop hop
Bir büyük altın top

DEDE

Altı kere altı otuz altı
Dedemin sakalı yolda kaldı
Sakalını aldı dereye attı
Dedem sakalsız kaldı

EV

Evli evine
Köylü köyüne
Evi olmayan
Sıçan deliğine

İĞNE

Ooooo
İğne iplik
Derme diplik
Çelik çubuk
Sen çık.

NACAK

Nacak sapına
İki kes
Bir sana
Biri de bana

HEDİYE

Kızın adı Hediye
Ekmek vermez kediye
Kedi gider Kadıya
Kadının kapısı kitli
Hediyenin başı bitli

EL EL EPENEK

El el epenek
Elden düşen kepenek
Kepeneğin yarısı
Keloğlan’ın karısı

KARNIM AÇ

Karnım aç
Karnına kapak aç
Değirmene kaç
Değirmenin kapısı kitli
Heybaşı bitli

DEĞİRMEN

Değirmene girdi köpek
Değirmenci vurdu kötek
Geldi yedi köpek
Hem kötek
Hem yedi köpek

ALİ DAYI

Ali dayının keçileri
Kıyır kıyır kişniyor
Arpa saman istiyor
Arpa saman yok
Kilimcide çok
Kilimci kilim dokur

ÇARŞI

Çarşıya gittim
Eve geldim hanım yok
Bebek ağlar beşik yok
Çorba taşar kaşık yok
Ali baba öldü tabut yok

HAKKI

Hakkı hakkının hakkını yemiş.
Hakkı Hakkı’dan hakkını istemiş.
Hakkı Hakkıya hakkını vermeyince
Hakkı da Hakkı’nın hakkından gelmiş.

HASAN

Hasan Hasan
Helvaya basan
Kapıyı kıran
Kızı kaçıran

KÜÇÜK DOSTUM

Küçük dostum gelsene
Ellerini versene
Ellerimizle şap şap
Ayaklarımızla rap rap
Bir şöyle, bir böyle
Dans edelim seninle.

ELLERİM PARMAKLARIM

Sağ elimde beş parmak,
Sol elimde beş parmak
Say bak, say bak, say bak.
Hepsi eder on parmak.
Sen de istersen saymak
Say bak, say bak, say bak.
Hepsi eder on parmak.

ALİ

Ali baksa dum dum
Sakalına kondum
Beş para buldum
Cebime koydum

KUZU

Kuzu kuzu mee
Bin tepeme
Haydi gidelim
Hacı dedeme
Hacı dedem hasta
Mendili bohça
Kendisi hoca

KOMŞU, KOMŞU

-Komşu, komşu !
-Hu, hu!
-Oğlun geldi mi?
-Geldi
-Ne getirdi?
-İnci, boncuk.
-Kime, kime?
-Sana, bana.
-Başka kime?
-Kara kediye
-Kara kedi nerede?
-Ağaca çıktı
-Ağaç nerede?
-Balta kesti
-Balta nerede?
-Suya düştü.
-Su nerede?
-İnek içti.
-İnek nerede?
-Dağa kaçtı.
-Dağ nerede?
-Yandı, bitti kül oldu

TAVŞAN

Kapıdan tavşan geçti mi?
Geçti
Tuttun mu?
Tuttum
Kestin mi?
Kestim
Tuzladım mı?
Tuzladım
Pişirdin mi?
Pişirdim
Bana ayırdın mı?
Ayırdım
Hangi dolaba koydun?
Çık çık dolaba koydum
Haydi, al getir
Getiremem
Neden getiremezsin?
Kara kediler yemiş.
Vay vay, miyav

NEREDEN GELİRSİN?

Nerden gelirsin?
Zikzak kalesinden.
Ne gezersin?
Açlık belasından.
Nerde yattın?
Beyin konağında.
Altına ne serdiler?
Perde.
Desene kupkuru yerde.
Bıyıkların neden yağ oldu?
Bıldırcın eti yedim.
Bıldırcın yağlı mıydı?
Gökte uçarken gördüm.
Saçların neden ağardı?
Değirmenden geldim.
Değirmen dönüyor mu?
Zımbırtısını duydum.
Ayakların neden ıslandı?
Çaydan geçtim.
Çay derin miydi?
Köprüyü dolaştım,
İşte geldim sana ulaştım.

CAM

Bir cam
İki cam
Üç cam
Dört cam
Beş cam
Altı cam
Yedi cam
Sekiz cam
Dokuz cam
On cam
Bu da benim amcam.Eveleme develeme
Evvel altı elma yedi
Seren sekiz serçe dokuz
Tarmanın topu kara
A devenin çatı kara


EBE

Ebe ebe nerede
Su doldurur derede
Dere boyu çalılık
Derede olur balık
Şu ebe de ne alık
Oltamı attım,
Balığı tuttum.
Balık suya dalamaz,
Ebe beni bulamaz.
Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi
Bunu kim dedi,
Diyen dedi on yedi,
Yağlı böreği kim yedi?

ELLERİM

Ellerim tombik tombik,
Kirlenince çok komik
Kirli eller sevilmez
Güzelliği görülmez
Dişlerim bakım ister
Hele saçlar, hele scalar
Uzayınca tırnaklar
Kirlenince kulaklar
Bize pis derler, pis derler

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…İle Yorum Yap!
42 Yorum Bulunmaktadır
sümeyye on Kasım 13th, 2008 at 19:08

Çok güzel bir site sizi tebrik ederim.

Aziza Ebru KOÇ on Kasım 23rd, 2008 at 21:05

Güzel bir site… Açıkçası çok beğendim.

sertan on Kasım 26th, 2008 at 19:45

Çok güzel bir site gerçekten… Tebrik ederim.

gözde on Aralık 5th, 2008 at 21:17

Bence çok ama çok güzel olmuş. Tebrik ediyorum. Yaşasın böyle bir site bulduğum için.

mert on Aralık 9th, 2008 at 13:30

Gerçekten çok güzel olmuş. Hepinizi canı gönülden kutlarım. Yazarken bayağı zorlandığımı da rahatca söylerim.

mert on Aralık 9th, 2008 at 13:31

Gerçekten çok güzel olmuş.Tebrikler hepinize.

yeliz on Aralık 22nd, 2008 at 20:35

Tüm ödevlerimi buradan buluyorum. Tüm emeği geçenlere teşekkürler.

BeYzA on Aralık 25th, 2008 at 17:52

Gerçekten harika bir site… Bayıldım, burada emeği geçen herkese tüm kalbimle teşekkürlerimi sunuyorum! Ödevlerim için bire bir site sizin sayenizde dünyamız güzelleşiyor. Dilerim daha çok kişi bu siteyi ziyaret eder…

hilal ebru on Aralık 29th, 2008 at 19:44

Bu site mükemmel. Ben ödevlerimi buradan yapıyorum. Emeği geçen herkese teşekkürler ve böyle siteler yapmanızı bekliyoruz. NİCE YILLARA!

neslihan on Ocak 2nd, 2009 at 17:30

Tebrikler… Çok güzel bir site herkese emeği geçenlere çok ama çok teşekkür ederim. Bütün ödevlerimizi kardeşimle buradan yapıyoruz. Herkesi çok seviyoruz.

Miray Özgüner on Şubat 14th, 2009 at 15:27

Bu sayfaya her yöreye ait tekerlemeler de konursa daha verimli olacağına inanıyorum.

alara on Şubat 18th, 2009 at 20:20

Tekerlemeler çok güzel bir de çok komik bu tekerlemeleri yapanı çok seviyorum.

Merve on Mart 1st, 2009 at 19:06

Ana okulu öğretmenliği okuyorum. Bu tekerlemeler ve dahasına çok ihtiyacım oluyo. Hazırlayanlara teşekkürler ;)

semanur on Mart 12th, 2009 at 19:53

Bu site benim işime çok yaradı.Derslerimden beş aldım.Size ve ekibinize teşekkür ederim. Saygılarla.

seren on Mart 15th, 2009 at 18:01

Bu tekerlemeler cok güzel beğendim herkes okusun benden tavsiye sizlere.

seren on Mart 15th, 2009 at 18:05

Ben bu tekerlemeleri çok beğendim herkese benden tavsiye bütün ödevlerimi burada yapıyorum ama gerçekten çok beğendim.

özge on Haziran 21st, 2009 at 13:49

Site gerçekten çok güzel benim çok işime yaradı çok teşekkürler!

tenzile on Ekim 5th, 2009 at 13:45

Ben bu siteyi çok begendim benim derslerimde çok yararlı oldu buyüzden çok teşekkür ederim.

can on Ekim 5th, 2009 at 13:49

Can * Ben bu sitede çok eğlendim çokta beğendim buradaki tekerlemeler çok güzel çok eğlendim çok teşekkür ederim. *

nurhak on Ekim 20th, 2009 at 19:51

Çok güzeldi. Tek kelimeyle harikaydı.

gamze on Kasım 3rd, 2009 at 19:02

Bu site çok güzel bu site sayesinde derslerimden yüksek not alıyorum.

şeyma on Kasım 21st, 2009 at 16:17

çok güzel bir site sizi tebrik ederim

CeRoSh on Kasım 22nd, 2009 at 19:23

Çok güzel.Çok beğendim ben bu siteyi.

swma on Şubat 23rd, 2010 at 14:31

Beğendim güzel fakat bazılarını eğlenceli bulmadım.

simge şimşek on Mayıs 13th, 2010 at 17:01

Çok güzel bir site iyiki böyle bir site var.

ezgi şimşek on Mayıs 13th, 2010 at 17:06

Güzel yanlı dersler için değil insanlar içinde şaka veya bir işi anlatmak için çok güzel site yapmışzınız sizi alkışlıyorum çünkü bu site işe yaradı. Parlak bir umut bekliyoruz sizden.

gözde yılmaz on Mayıs 23rd, 2010 at 20:49

Güzel yanlı dersler için değil insanlar içinde şaka veya bir işi anlatmak için çok güzel site yapmışzınız sizi alkışlıyorum çünkü bu site işe yaradı. Parlak bir umut bekliyoruz sizden…

irem arıcan on Haziran 4th, 2010 at 18:31

Hiç güzel değilmiş yani hiç beğenmedim. Hepsini biliyorum yani.

bengisu on Haziran 16th, 2010 at 13:54

Bu tekerlemeler bir birinden güzel ve komik.

AnGel on Ekim 21st, 2010 at 21:42

Bence de güzel bir site olmuş bana tekerlemeler çok lazım oluyor.Anaokulunda çocuklara öğretiyorum.29 ekimle ilgili bilmece varsa koyun da!

buket on Aralık 5th, 2010 at 16:05

evet güzelmiş

onur on Ocak 5th, 2011 at 16:04

Bence çok güzel sir site olmuş.Çok işimize yaradı.

@NgLe on Ocak 8th, 2011 at 17:28

Bence,elmamı yedeler bana cüce dediler cücelikten çıktım ablama gittim ablam pilav pişirmiş içine de fare düşürmüş.Bu fareyi ne yapmalı?Minareden atmalı.Miinarede kuş var kanadında gümüş var.€niştemin cebinde türlü türlü yemiş varıda koyun…Lütfen..

melike on Ocak 22nd, 2011 at 18:16

Çok işime yaradı teşekkürler.

melike on Ocak 22nd, 2011 at 18:19

Çok işime yaradı teşekkürler.Ödevimden 95 aldım çok çok teşekkürler.Sitenizi çok sevdim

ömer on Ekim 6th, 2011 at 21:57

TsK EdeRiM

dilara on Kasım 3rd, 2011 at 22:39

bilgicik.com herke’se tavsiye ederim ben

ilayda on Mayıs 15th, 2012 at 20:50

Çok güzel bir site ödevimi yapmak için burdan yararlandım.

günseli ecer on Mart 26th, 2013 at 17:04

türkiyem diye bir tekerleme vardı onu unuttum keşke oda çıksaydı

seda toprak on Ocak 8th, 2014 at 22:58

yyyeeeeeeeee bebi

zehra on Nisan 3rd, 2014 at 20:14

çok güzel tekerleme defteri oluştumam gerkti ve hepsini yazdım hele de hakkı tekerlemesini o çok komik bir tekerleme ve siteniz çok güzel elinize sağilı bilgicik.com artık hep bu siteyi açacam çok güzzel

Süleyman Gündoğdu on Aralık 4th, 2014 at 19:58

Fena tekerlemeler var yaa 10 numara bayildim :)

Yazı Detayı