Ana Sayfa » Türk Adının Anlamı » Türk Tarihi ve Kültürü » Türk Adının Anlamı
39


Adının Anlamı…

http://resim.bilgicik.com/Turk_tarihi_ve_kulturu/Turk_adinin_anlami.jpg

Türk Milleti’nin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. “Türk” sözü tarihin en eski çağlarından beri kullanılıyordu ve belirli bir kavmin yada kavimler birliğinin adı olarak mevcuttu.


Türkler’in köklü ve çok zengin bir tarihe ve kültüre sahip olması nedeniyle birçok bilim adamı “Türk” adının nereden geldiği hakkında araştırmalar yapmış, bu araştırmalar neticeside Türk adı ilk defa MÖ. XIV. yy’da “Tik” vveya “Tikler” adıyla geçmeye başlamıştır.

Diğer bir görüşe göre ise Türk adı MÖ. XIV. yy’dan öncede varolduğudur. Zira Türk ırkının tarihi insanlığın tarihi kadar eskidir. Bu gerçeği kavmi ve milli mitolojilerde ve tarihi oluşumlarda izaheden eski kayıtlarda görmek mümkün olmaktadır.


Türk ırkının çok eski olması nedeniyle Türk adının nerden geldiği hakkında birçok iddia ve görüşler ileriye sürmüşlerdir. Buna göre,

-Heredotos’un doğıu kavimleri arasında zikrettiği TARGİTAB‘lar.

-İskit topraklarında doğdukları söylenen TYRKAE‘ler

-Tevratta adı geçen Togarma‘lar.

-Eski Hint kaynaklarında tesadüf edilen TURUKHA‘lar veya THRAK‘lar

-Esiki Ön Asya çivili metinleride görülen TURUKKU‘lar.

-Çin Kaynaklarında MÖ. I.yy’da rol oynadıkları belirtilen TİK veya ‘ler
Bizzat “Türk” adını taşıyan Türk kavimleri olarak gösterilmektedir.


İslam kaynaklarında yer alan İran menşeli “Zend – Avesta” rivayetleri ile İsrail menşeli “Tevrat” rivatetleride Nuh Peygamber’in torunu olan Yafes’in oğlu “Türk” ile İran rivayetlerideki Feridun’un oğlu “Türac” veya “Tur”un soyu Türk adını taşıyan ilk kavim olarak gösterilmek istenmiştir.


“Avesta”da yer alan “Ebül Beşer”den (1) ,Cemil ve oğu Ferdiun’dan bahsedilmektedir. “Ferdidun ülkesi Salm, Irak ve Turak (Türk) ismindeki üç oğlu arasında pay etmiştir. Salma!a bugünkü İran ve havalisi, Irak’a bugünkü Irak ve havalisi ,Turak’a ise Orta Asya ve Çin havvalisi düşmüştür. Feridun ölünce Irak, Salm’a saldırarak İran ve havalisini almış,dahasonra Turak’a saldırmıştır.


Irak, Turak’ı yenememiş, savaş bunların torunlarına uzanan dek senelerce sürmüştür. Sonunda Turak’ın torunu “Afrasyap”(2) Irak torunun “Muncihir”i mağlup ederek Ceyhun nehri sınır kabul edilen bir anlaşma yapmıştır. Bu tarihten sonra ceyhun nehri doğusunda “TURAN”, batısına da “İRAN” denmiştir.

Tevrat rivayetleride ise Nuh tufanından sonra Nuh peygamber dünyayı üç oğlu arasında pay etmiş.Yafes’e Orta Asya ve Çin ülkeleri düşmüş,Yafes ölürken tahtını sekiz oğullarından biri olan “TÜRK” e bırakmıştır.
Görülmektedirki Hz. Adem devrina yakın zamanlarda Turak(Türk)‘den İran-Turan savaşlarından ve Alp Er Tunga gibi büyük bir Türk Başbuğunndan ve Saka İmparatorluğu Kağa’nından bahsedilmektedir.

Yukarıda mitoloji ve tarihi kayıtlar içerisinde yer alan “Türk” kelimelerinden ,Türk adının ne kadar eski olduğu ortaya çıkmaktadır.

MÖ XIV. yy’da yer alna “Tik”ler ile dünyada mevcut olan medeniyetlerin en eskisi olan MÖ. VII. yy. da Orta Asya’da kurulan “Anav” medeniyeti de Türkler tarafından kurulmuştu. O halde Türkler MÖ. XIV. yy’da Tik’ler , MÖ. VII. yy’da Anavlar ,MÖ IV yy’da Sakalar ile tarih kayıtlarında yer almaktadır.
Türk kelimesinin yazılı olarak kullanılması ilk defa MÖ 1328 yılında Çin tarihide “Tu-Kiu” şeklinde görülmektedir.

MÖ. I yy’da Roma’lı yazarlardan biri olan Pompeius Meala’nın Azak Denizi kuzeyinde yaşayan halktan “Turcae” olarak bahsetmesi ile ilk defa yazılı olarak karşılaşıyoruz.


Türk adının tarih sahnesine çıkışı MS VI yy’da kurulan Kök-Türk Devleti ile olmuştur. Orhun kitablerinde yer alan “Türk” adı daha çok “Türük” şeklide gösterilmektedir. Bundan dolayı Türk kelimesini Türk Devleti’nin ilk defa resmi olarak kullanılan siyasi teşekkülün Kök-Türk imparatorluğu olduğu bilinmektedir. Kök-Türkler’in ilk dönemlerinde Türk sözü bir devlet adı olarak kullanılmışken,sonrada Türk milletini ifade etmek için kullanılmaya başlanmıştır.


MS. 585 yılında Çin İmparatoru’nun KÖK-TÜRK Kağanı İşbara’ya yazdığı mektupta “Büyük Türk Kağanı” diye hitap etmesi, İşbara Kağan’ın ise Çin İmparatoruna verdiği cevabi mektupta “Türk Devleti’nin Tanrı tarafından kuruluşundan bu yana 50 yıl geçti” hitapları Türk adını resmileştirmiştir.
Kök-Türk yazıtlarında Türk sözü daha çok “Türk Budun” şeklide geçmektedir. Türk Budun’un ise Türk Milleti olduğu bilinmektedir.

Dolayısıyla türk adı bu dönemlerde bir topluluğun veya kavmin isminden ziyade ,siyasi bir mensubiyeti belirleyen bir kelime olarak görülmektedir. Yani Türk soyuna mensup olan bütün boyları ve toplulukları ifade etmek üzere milli bir isim haline gelmiştir.


“Türk”ün Anlamı

Türk adına çeşitli kaynak ve araştırmalarda türlü manalar verilmiştir. Çin kaynakları Tu-küe (Türk)’ü miğfer olarak , İslam kaynakları ise ses benzetmesine dayanarak terkedilmiş,olgunlukçağı ve benzeri manalar vererek yeni anlamlar üretmiştir.


XIX. asırda A. Vambery’nin ilmi izaha yakın olan fikrine göre ise Türk kelimesi “TÜREMEK”ten gelmektedir. Zira Gökalp bunu “TÜRELİ” yani kanun ve nizam sahibi olarak açıklamıştır.


Ancak Türk sözünün cins isim olarak “GÜÇ-KUVVET” manasında olduğu, buradaki Türk kelimesinin milletin adı olan “Türk” kelimesi ile aynı olduğu A.V. Le Coq tarafından ileri sürülmüştür. Bu iddia Kök-Türk kitabelerinin çözücüsü olan V. Thomsen tarafından kabul edilmiş,aynı iddia G. Nemeth’in tetkikleri ile de ispat edilmiştir.


Ayrıca Türk kelimesinin cins isim olarak “ALTAYLI” (Ceyhu ötesi Turanlı) kavimlerini ifade etmek üzere 420 yıllarına ait bir Pers metninde, daha sonradan 515 hadiseleri dolayısıyla “Türk-Hun”(Kudretli-Hun) tabirlerinin de geçtiği bilinmektedir.


İran kaynaklarında Türk sözü “Güzel İnsan” karşılığında kullanılırken, XI. yy’da Kaşkarlı Mahmut “Türk adının Türkler’e Tanrı tarafından verildiğini ” belirterek, “Gençlik,kuvvet,kudret ve olgunluk çağı” demek olduğunu bir kez daha belirtmiştir. Tarihçiler ise Türk kelimesinin “Güçlü-Kuvvetli” anlamına geldiğini kabul etmektedirler.

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…İle Yorum Yap!
39 Yorum Bulunmaktadır
esra on Şubat 23rd, 2008 at 20:01

tek kelime süperrr olmuş tüm arkadaşlarıma tavsiye ederim

ebru on Mart 4th, 2008 at 20:43

ya çok sağolun çok yadımcı oldunuz teşekkurlerr

SABRİ YOLAÇAN on Mart 18th, 2008 at 19:20

budun sözcüğü bud sözcüğünden türemiş olabilir.şöyleki halk dilinde kasaba gidildiğinde ön budlardan yada arka budlardan et istenir. bud hayvanı taşıyan ayakların her biridir.TÜRK BUDUNU bütünü taşıyan birliktelik anlamındadır.

eda on Mart 24th, 2008 at 19:27

süperrr olmuşşş arkadaşlar sag olun

Osmanlihayrani on Mayıs 2nd, 2008 at 22:16

Kaynaklarinizi tam olarak belirtir misiniz?

muharrem on Ağustos 10th, 2008 at 13:10

Bence süper olmuş bu adreste her şey var. Helal olsun teşekkürler.

kadir inanır on Eylül 15th, 2008 at 10:13

Sağ olun ödevime çok yardımcı oldu. Herkese tavsiye ederim.

sevgi on Kasım 2nd, 2008 at 23:26

Ödevime çok yardımcı oldu. Teşekkür ederim.

ismail on Kasım 4th, 2008 at 16:45

Türk türediği gibi kalan bozulmamış güçlü kuvvetli anlamındadır. 2 nci ademde denilen nuh a.s torunu Türk’ten türeyen ve türediği gibi kalan bozulmayan korkusuz güçlü kuvvetli.

dursun on Aralık 10th, 2008 at 13:00

Bence çok güzel olmuş.Yıllık ödevime çok yardımcı oldu.Teşekkürler.

duygu on Aralık 27th, 2008 at 13:02

Çok iyi bir site.Ödevime çok yardımcı oldu.

ipek on Aralık 29th, 2008 at 18:13

Merhaba! Ben İpek bu siteyi çok beğendim. Lütfen bana da bu site hakkında önemli bilgileri e-mail’ime gönderirseniz sevinirim sizi çok sevdim.

Güler on Ocak 12th, 2009 at 18:09

Çok güzel bir site okula yardımcı herkese tavsiye ederim.

nimet on Şubat 13th, 2009 at 14:40

Çok güzel olmuş aradıklarımı bu sayfada kolaylıkla buldum… Teşekkürler başarılarınızın devamını diliyorum sevgilerimi gönderiyorum… :-O

CeyHaN on Şubat 14th, 2009 at 18:28

Evet çok güzel umarım herkes benle aynı fikirdedir.

GÖKÇE on Şubat 18th, 2009 at 17:40

Gerçekten sitenizi çok ama çok beğendim ve başarılarınızında devamını diliyorum.Ben 5.sınıf öğrencisiyimve sizden bir isteğim olacak.Biz bir hava kirliliği ile ilgili bir proje hazırlıyoruz ve sizinde yani bu sitenin shibi ve bu siteye giren arkadaşlarımdan yardım istiyorum.Bana yardım ederseniz çok sevinirim…

demet on Nisan 8th, 2009 at 06:37

Sitenizi henüz bugün keşfettim ve verdiğiniz bilgiler sıkılmadan okunabilecek kadar aydınlatıcı.. Türk olmak okuduktan sonra çok daha fazla gururlandırdı, tebrik ediyorum tüm ekibinizi, umuyorum başarınız daim olur.

betül on Mayıs 15th, 2009 at 20:34

Sitenizi çok beğendim hemen aradığım cevabı buldum teşekkürler.

Turan on Haziran 9th, 2009 at 16:31

Bod sözcüğü d->y dönüşümü ve biraz anlam kayması yaşayarak günümüze boy şekliyle gelmiştir. Şu an boy bir ırkın çeşitli gruplarına deniliyor. Ama sanırım o zamanlar ırk deyu kullanılırdı. Türk Bodunu
Eskiden Türk Bodun: Türk Irkı
Günümüzde Türk boyu: Oğuz, Uygur, Kazak, Özbek, …

alper on Ekim 5th, 2009 at 17:57

Bu bilgiye internet siteniz de yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim.

Alper Aslan

emel on Ekim 5th, 2009 at 18:27

Bu siteyi çok beğendim. :-)

tuba on Aralık 18th, 2009 at 22:44

Çok güzel olmuş site için

sena on Şubat 4th, 2010 at 16:04

Bu siteyi çok beğendim.Çok güzel bir siteymiş.Daha önce keşfetmediğim için üzüldüm. Ama şimdi çok mutluyum.

Beyce on Şubat 5th, 2010 at 18:30

Çok beğendim bana yardımcı oldunuz.Teşşekür ederim.

MUSTAFA AKTAŞ on Haziran 20th, 2010 at 14:03

Türk’ün adı hz.zülkarneyn zamanından gelmektedir. Hz.zülkarneyn yecüc ve mecüc kavmini şuanki yerlerine hapesderken Türklerde hz. zülkarneyn’e yardım etmişlerdir, yecüc ve mecüc kavmini şu anki yerlerine terk ettirtiklerinden dolayı hz. zülkarneyn kavmimize Türk diye hitap etmiştir.

Türk arabça ve ”terk”ten türeme bir kelimedir.

Orkun Kutlu on Temmuz 24th, 2010 at 16:43

Mustafa Bey,

Bu söyledikleriniz arapların uydurmalarıdır. Tıpkı uydurma hadislerde yecüc ve mecüc’ün TÜRKlerden çıkacağının söylenmesi gibi, bu köken çözümlemesi de islamcılığın temelindeki arapçılık zihniyetinin yansımasından başka bir şey değildir.

Ayrıca açıklamanız kendi içinde çelişiyor. Hem TÜRKler Hz. Zülkarneyn’e yardım etmişler diyorsunuz hem de bu yüzden arapçadaki “terk” sözcüğünden TÜRK adının oluştuğunu söylüyorsunuz. TÜRKler neyi terk etmişler de böyle bir sözcüğe yakıştırılsınlar?

TÜRK adının arapçadan türemesi mümkün değildir. Yukarıdaki rivayetlerden en olanaklısı “Türe”den türeyen “Türük” sözcüğüdür. Bu sözcük de öz Türkçedir.

TTK!

neşe on Ekim 4th, 2010 at 15:32

gerçekten çok güzel bir site başarınızın devamını dilerim

morteza on Ekim 10th, 2010 at 23:27

Sm. Çok gozel bir veb siteniz vardi. Sag olun.

Guney Azerbaycanli

tugce kaya on Ekim 25th, 2010 at 16:00

Orhun bey sıze katılıyorum. Türkçe arap kökenli bir kelime değildir. Her zamanki gibi uydurmadır.

meleq on Ocak 4th, 2011 at 21:34

Güzel!Teşekkür ederim!
Bilgilerinize arz ederim.

çiçekçi on Nisan 23rd, 2011 at 04:27

Verdiğiniz bilgiler çok güzel ve değerli.
Takipteyiz.

Komik Oyunlar on Mayıs 9th, 2011 at 00:13

Çok güzel olmuş aradıklarımı bu sayfada kolaylıkla buldum… Teşekkürler başarılarınızın devamını diliyorum.

Nedimabi on Eylül 1st, 2011 at 10:54

Hiç beğenmedim yazılanları…

pek inandırıcı değil..

Tüm insanların anası babası Türk diyeceksin!

Türk olmasa tarih ne yazacaktı? diyeceksin!

Bir Türk Dünyaya bedel değil mi, diye soracaksın.

Ancak o zaman okuyanlar, senin zır deli olduğuna inanırlar.

Bu kadar yazılanlarla sadece deli diyebilirler.

Batuhan on Kasım 16th, 2011 at 12:07

Çok Saol Ödevime Yardımcı Oldun

Kursat on Kasım 20th, 2011 at 17:47

Turkiye

TUR OK OYU kelimelerden olusmustur

TUR lar VE OK larin birlesmesiyle TUROK kelimesi olmustur.

OYU kelimesi de Ev anlamina gelir eski Turkcede. Halen bu kelimeyi kullaniriz bakiniz Koyu.

Koy kelimesinin olusmasi OK OYU yani OK larin Evi anlamina geliyor. Zamanla “O” harfi kaybolub bu KOY yada KOYU olmustur

Saygilar.

Anonim on Nisan 13th, 2012 at 21:51

[…] […]

bozkurt on Mayıs 19th, 2012 at 14:21

rabbim islam alemi ve türkü korusun amin!

OSMAN YAZICI on Nisan 3rd, 2013 at 02:26

araplar kimseye bir şey yakıştırmamış ve yapıştırmamış Araplarda (TÜRK) İsmine çok rslanır zira araplarda TÜRK kelimesinin (boz kurt) anlamını taşır bozkurt araplarda korkusuzluğun ve cesaretin simgfesini anlatır . İnanmayan arapça sözlüğüne bakabilir???…

Ad Soyad on Temmuz 3rd, 2013 at 19:17

ben daha denemedim

Yazı Detayı
  • Yazının Bağlantısı: Türk Adının Anlamı
  • Yazının Kategorisi: Türk Adının Anlamı, Türk Tarihi ve Kültürü
  • Yazar:
  • Eklenme Tarihi: 18 Eylül 2007
  • Bu yazıya yapılan yorumları RSS kaynağı ile takibe alın.
  • Bu yazıya kendi sayfanızdan geri izleme yapın.
  • Diğer kaynaklarda arayın:
  • Etiketler:, , , ,