Ana Sayfa » Türk Dili » Türk Dili - Devamı » Türkçe Bilgi Yarışması (Türkçe Bilginizi Sınayın) – Sorular
51


Türkçe Bilgi Yarışması (Türkçe Bilginizi Sınayın)

…Sorular…

Sorular, Ekrem Durmuşoğlu adlı bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninin hazırlamış olduğu ve her düzeyde Türkçe bilgisiyle çözülebilecek türden sorulardır.

Soruları çözdükten sonra, sayfanın en altındaki “Çözümler” bağlantısından, soruların çözümlerini görebilirsiniz. Başarılar… (:

 

1. Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

A) Sen, bundan sonra bir daha buraya gelme.
B) Halkı, ilk defa başlattığımız bu kampanya ile bilgilendireceğiz.
C) “Kitap” sözcüğünün sonu tonsuz ünsüzle bitiyor.
D) Buralarda bayan pantolon satan bir yer var mı?
E) Ankara, nüfus sayısı bakımından İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer alıyor.

2. Bu şehrin üç yerinde üç ayrı gözyaşım var: Biri seni ilk gördüğüm yerde, biri beni ilk öptüğün yerde, biri de ya beni terk edip gideceğin ya da daima seveceğin yerde.

Bu cümledeki anlatım bozukluğuna benzer bir anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Kardeşini bulmak için bir aşağı bir yukarı çıkıyor.
B) Kadının saçları ağarmış olmasına rağmen hala güzeldi.
C) Benim buraya geldiğimi kimse istemiyor.
D) Bölgedeki yangınların sabotaj sonucu çıktığı öngörülüyor.
E) Son yazdığı romanına, isim bulmakta bir hayli zorlandı.


3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Ağlayan kadın, yaşlı gözlerle kendisine sorulanları cevaplıyordu.
B) Çocuğu bir süre bekleyip gitti.
C) Küllük, Tekin’in birbiri ardınca yaktığı sigara izmaritleriyle dolmuştu.
D) Akşam 20.45’te parkta mı yoksa daha önceden gittiğimiz çay bahçesinde mi buluşalım?
E) Erzurum’da bugün hava sıcaklığı sıfırın altında beş derece.

4. “Arkadaşımla gezerken babam telefon açtı, işim olduğunu söyleyip ondan özür diledim.”

Bu cümledeki anlatım bozukluğuna benzer bir anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Boş vakitlerimde korku romanları okumasını çok seviyorum.
B) Ali’yi top oynarken gördüm.
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban adlı romanında, Yunanlıların Türklere yaptığı zulmü çok ayrıntılı bir şekilde anlatmış ve bazı Türk köylülerinin Yunanlılara kucak açmasını eleştirmiştir.
D) Adana’da otobüs bileti fiyatları yeniden ayarlandı.
E) Yıllar sonra doğduğu kasabaya gitmeyi hiçbir zaman istemedi.
Türkçenin Tarihi, Orhun Abideleri, Anlatım Bozuklukları, Cümlenin Öğeleri, Yazım ve Noktalama, Türkoloji Makaleleri, Edebiyat Nedir?, Alfabelerimiz, Atasözleri, Bulmacalar, Edebi Sanatlar


5. Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Türkler, İslamiyet’i kabul ettikten sonra , hayata bakış açılarında önemli değişiklikler olmuştur.
B) Bütün gün anlattığın o işi düşündüm.
C) Kar yağışının durması üzerine ulaşıma kapanan köy yolları açıldı.
D) Bunu Mehmet kendi istemişti.
E) Kardeşim, toplantıdan hemen ayrılmak istediğini kulağıma sessizce söyledi.6. Ne ışığı kalır güneşin ne de ısısı
Karanlığı ufku sarınca yağmur sesinin
Bozulur aşk nağmelerinin bütün büyüsü
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?

A) Bir ad tamlamasında bir tamlayan birden çok tamlanana bağlanmıştır.
B) Bir ad tamlamasında tamlayan ile tamlanan yer değiştirmiştir.
C) Sıfat tamlaması kullanılmıştır.
D) Sözcük halinde zamir kullanılmıştır.
E) İki tane zincirleme ad tamlaması kullanılmıştır.


7. “Bu mutfak balık kokuyor” cümlesindeki “balık” sözcüğünün görevce özdeşi hangi seçenekte kullanılmıştır?

A) Ahmet Ağa, oğullarından birini Adana’ya göndermiş.
B) Alemin saygı ve taktirini kazanmış bir adam olacaksın.
C) Maksadını açıkça yaz, gerisini onlar düşünsün.
D) Bana da incir reçeli alır mısın?
E) Sevmeyi bilmeyen ölmeyi bilmez; savaş sevginin tamamlayıcısıdır.

8. .Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde türerken ünlü kaybına uğramış bir sözcük bulunmaktadır?

A) Dervişin zikri neyse fikri de odur.
B) Besle kargayı oysun gözünü.
C) Altın ateşte, insan mihnette belli olur.
D) Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.
E) Kaynayan kazan kapak tutmaz.

9. Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum
Her lahza alev gibi hasretti duyduğum.

Bu dizelerin öznesi ve yüklemi sırasıyla aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Çocukluğum / balkan şehirlerinde geçerken
B) Her lahza / duyduğum
C) Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum/ alev gibi hasretti.
D) Çocukluğum/ hasretti
E) Her lahza duyduğum/ alev gibi hasretti

10. Şimdi ne yararı var (1) “Senden mi (2) benden mi (3) kaynaklanıyor (4) bu hallere düşmemiz (5)” diye sormamın (6)

Yukarıdaki cümlede numaralanmış yerlerin hangi ikisine soru işareti getirilmelidir?

A) 1. ve 2. B) 2. ve 3. C) 3. ve 4. D) 5.ve 6. E) 4. ve 5.

11. Aşağıdakilerin hangisinde kendi sözcüğü bir adın yerine kullanılmamıştır?

A) Herkes gibi o da kendi halinde bir insandı.
B) Bütün bunları daha önce kendisine de söyledim.
C) Kendini dev aynasında görmekten vazgeç artık.
D) Sen kendini boş yere üzüyorsun be kardeşim!
E) Geleceğe yönelik kararları sen kendin vermelisin.

12. ”Elindeki kaşık ve çatalı peçeteye sardı , masaya bıraktı.”

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tamlama yanlışlığı
B) Gereksiz sözcük kullanımı
C) Nesne eksikliği
D) Mantık yanlışlığı
E) Özne eksikliği


13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sıfat kullanılmıştır?

A) Saçları sarı bir kadın seni sordu.
B) Uzun boylular daha iyi basket oynar.
C) Bahçenin yıkık duvarını tamir etmişler.
D) Dokunaklı bir ses tonu vardı kızın.
E) Evin salonu ve odaları çok genişti.

14. Burada yapayalnız kaldım işte.Her gün senin yokluğunu, sensizliğin acısını, ayrılığı düşünüyorum.Senlik benlik davasına düşeceğimize kendimiz olsaydık ne iyi olurdu, diye kendime kızıyorum.Gel gör ki , elimden bir şey gelmiyor.Senin hayatın sana, benimki bana diyorum artık.

Bu parçada sözcük olarak kaç farklı türde zamir kullanılmıştır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8


15. Kimi ad tamlamalarında tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu kural örneklenmiştir?

A) Aşağıdan, yukarıdan yolun sonu görünüyor.
B) Yerini sorsalardı ülkemizin kalbimizi gösterirdik.
C) Yokluğun cehennemin öbür adıdır.
D) Ayrılığın, özlemin, her şeyin bir hazzı var.
E) Gönlüm ayak sesinde ,gözüm merdivendedir.


16. Ayırma gözlerini gözlerimden bu akşam
Böyle saatlerce bak, böyle asırlarca bak

Bu dizelerde kaç zaman zarfı kullanılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

17. “Evimizin her tarafı yosun kokuyordu.”

Yukarıdaki cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Özne- nesne- yüklem
B) Nesne- özne-yüklem
C) Özne-zarf tümleci- yüklem.
D) Özne- yüklem
E) Nesne-yüklem.18.
“Zirvede yılana da kartala da rastlarsınız; ancak biri uçarak, diğeri ise sürünerek çıkmıştır oraya.”

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?

A) Yüksek mevkilerde iyilere de kötülere de rastlamak mümkündür.
B) Yaşamda iyi bir yere gelebilmek ancak çok çalışmakla mümkündür.
C) Yüksek mevkidekilerin bazıları, bulundukları konumları hak etmezler.
D) Belli bir çaba sarf etmeden bir mevkiye gelenler orada kalıcı olamaz.
E) Yüksek mevkilerde çalışanlarla çalışmayanlar bir aradabulunabilir.

19. Doğruları yalanlarla anlattığım,
Göğüs kafesimin içinde bir yerde,
Bir şiir dünyam var benim.
Dünyadan çıkar orada yaşarım

Yukarıdaki dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Üçüncü kişiyle çekimlenmiş fiil yoktur.
B) İki zincirleme ad tamlaması vardır.
C) Bir sözcükte iki farklı ses olayı olmuştur.
D) İki edat (ilgeç) vardır.
E) İki zamir (adıl) vardır.


20. Öfkeni yapraklara yaz,
Sonbaharda dökülsün!
Derdini rüzgârlara yaz,
Estikçe uzaklara götürsün!
Sevgimi kalbine yaz,
Öldüğünde seninle mezara gömülsün!

Yukarıdaki şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 1. Vizede yansımadan türemiş bir sözcük kullanılmıştır.
B) Tamlananı düşmüş isim tamlaması kullanılmıştır.
C) 1. , 2. ve 3. cümlelerde anlatım bozukluğu vardır.
D) Son dizede iyelik eki yoktur.
E) 2. ve 3. cümleler, içinde girişik birleşik cümle barındıran sıralı bağımsız bir cümledir.


21. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?

A) Olaylara çok karamsar bakıyorsun.
B) Kaldırımsız bir yolumuz kalmasın.
C) Bu girişimim de sonuçsuz kaldı.
D) Mankenlerden bazıları sutyensiz çıkıyor.
E) Taşlıkta ne arıyordun?


22. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi birleşik bir sözcüktür?

A) Bazen çok kötü şeyler düşünüyorum.
B) Doktorlar, kaplıcaya gitmemi öneriyor.
C) Anadolu’nun dört bir yanından aşıklar geldi.
D) İşte bu gündür 19 Mayıs.
E) Bu şehrin sensiz tadı yok be gülüm.

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik bir isim yoktur?

A) O günlerde giyecek bir ayakkabımız dahi yoktu.
B) Bu denemenin sonuçlarını ne zaman alırız?
C) Bendeniz Yusuf Kenan, ne alırdınız?
D) Eğer böyle yapacağını bilseydim hiç başlamazdım.
E) Çocuklar, niçin beni üzüyorsunuz?


24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul eki (–lar, -ler) kullanılmamıştır?

A) Cömert derler, maldan ederler;yiğit derler, candan ederler.
B) Şu okulun bahçesinde öğrencilerin olmadığını bir düşün.
C) Ellerin, ellerin ve parmakların, bir nar çiçeğini eziyor gibi.
D) Tüm sevgiler zamanla biter ;ama benimki bitmedi anlayamadım.
E) Akşamları gelir incir kuşları, konar bahçenin ağaçlarına.


25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük farklı işlevde bir ek almıştır?

A) Gördüğün o kırmızı yazmalı kız benim sevdiğimdir.
B) Şu kolu dövmeli adamı tanıyor musun?
C) Bakışın tarçın kokmalı, gülüşün can yakmalı.
D) Anlaşmalı olduğumuz başka bir iş yeri yok.
E) Bu sanatçımız hep korumalı gezer.

» Çözümler «

|» “Türk Dili – Devamı” Sayfasına Dön! « |

Not:
İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…İle Yorum Yap!
51 Yorum Bulunmaktadır
Bengi Su on Kasım 28th, 2007 at 13:05

kolay bir soru idi.gerçekten hemen çözdüm.ama yinede güzel.ellerinize sağlık

ّ۩ஜّ۩¤ّۣۜ●•٠••$•#seni seviyorum•●•٠۩ஜّ۩¤ّّۣۜ۩ஜ:::::(merve)::::: on Aralık 13th, 2007 at 16:50

evet gerçekten güzel sorular. kim yazdıysa çok teşekür ederiz

gizem on Ocak 10th, 2008 at 14:11

hayatımda bu kadar zor soru görmedim dermişim çok basit :-)

BÜŞRA VE SEDA on Ocak 21st, 2008 at 19:06

SİTENİZDE DOĞRU DÜZGÜN BİR ŞEY YOK ÇOĞALTILMASINI İSTİYORUM

CcC-MHP on Ocak 31st, 2008 at 17:54

BÜTÜN BOZKURTLARA SAYGILARIMI SUNARIM

Aslısu on Şubat 21st, 2008 at 20:58

Ben daha önceleri ödevlerimi düzgün bulamazdım şimdi ise aradıgımı anında dogru düzgün bula biliyorum. Bu siteyi yapan herkeze tşk. ederim ellerinize saglık.{TEBRİKLER}.*.*.*

BİZE ÇOK YARDIM CI OLDUNUZ.

kausu on Şubat 24th, 2008 at 10:53

iğrenc bir site insan biraz özaenir yaparken

tugce on Şubat 28th, 2008 at 13:48

Çok ama çok güzel bir site hersey var gerçektenyani kısaca mükemmel bir sitee

tolga on Şubat 29th, 2008 at 22:08

Siteyi dolaştım çk güzel sorular basit beğendim yani ne diyebilirim?

tolga on Şubat 29th, 2008 at 22:10

Site gerçekten çok güzel olmuş kim yaptıysa sağ ol sorular basit derslerime yardımcı oluyor?

nisaaa=) on Mart 2nd, 2008 at 11:54

Çok gzl bir sitee çok daa yararlı…sorularda gzllmiŞ…Tebrik edermmm

damla on Mart 19th, 2008 at 16:45

çok teşekkür ederiz gerçekten güzel bir teşekkürler

(:mine:) on Mart 30th, 2008 at 21:54

çok güzel bir site ben beğendim ve çok yadımı oluyor iyiki böyle bir siteyi bulmuşum

gerçekten çok güzel bir site ben çok beğendim çok faydası oluyor süper bir site çok tşkkürler şimdilik bu kadarr

Nil on Nisan 2nd, 2008 at 02:30

Soruları çözdüm gayet güzel sorular. Bu soruları hazırlayan hocayı biliyorum. Anlatmı da çok mükemmel. Ortaokuldan beri dershaneye giderim bu hoca gibi anlatan birini görmedim. Onun sayesinde Türkçeyi çok sevdim ve öss denemelerinde tam yapıyorummm. Herkese tavsiye ederim.

MUSTAFA on Nisan 2nd, 2008 at 17:15

ya site muhtesem sorular mükemmel daha ne olsun ya ama dikkatimi cekti de benden baska erkek yazmamıs yorum olsun düsünce olsun herhalde (bizim toplumumuzdaki erkekler chat sayfalarından cıkamıyo) bu yuzde boyle yaralı ve tam birbılgı kutuphanesı ıle ılgılenmıyorlar yazık ya burayı tavsıye ederım ve edecegım herkes bılgılensın… saygılar

cahide on Nisan 5th, 2008 at 07:12

çok güzel gerçektn mükemmel bir sayfa…ayrıca mustafa buraya geleceğini düşünenler gelir zorlama yok sen anladın…

su perisi on Nisan 10th, 2008 at 12:34

bence çok yararlı bir site ben çok beğendim siteyi açana çok teşşekür ediyorum…

SU PERİSİNDEN SELAMLAR..

ESRA YILMAZ on Nisan 21st, 2008 at 20:45

Size teşekkür ederiz süpersiniz. Çok güzel bir site hep böyle bir site istedim buldum falan. hehe

Biz sbs derdindeyiz, mustafa die biri chat derdinde…

ayşegül on Nisan 24th, 2008 at 16:27

Bence de bu site gerçekten çok güzel teşekürlerrr…

ebruli on Nisan 24th, 2008 at 21:02

Bu site çok güzel. Her aradığımı bulabiliyorum ve bütün arkadaşlarıma tavsiye ediyorum siz de edin.

Poyraz on Mayıs 4th, 2008 at 15:03

Benim site yöneticilerine bir sorum var. Bu sitenin linki’ni dağıtabilir miyim?

Betül GÜNAY on Mayıs 4th, 2008 at 16:25

Merhaba arkadaşlar, ben de bu siteyi çok beğendim. Herkese tavsiye ederim…

Orkun Kutlu on Mayıs 4th, 2008 at 16:44

Poyraz,

Ağelimizin bağlantısını (linkini) uygun gördüğünüz yerlerde herkesle paylaşabilirsiniz.

Esenlikle…

esra on Mayıs 5th, 2008 at 21:32

Ben çok beğendim. Çok güzel bir site.

melda on Mayıs 15th, 2008 at 16:14

Selam güzel bir site ama sorular biraz zor olmalı çünkü zoru başarmalı ki kolayı yapalım. BEN BU YIL OKS ye hazırlanıyorum ve TÜRKÇEm çok iyi. Bence hepinize başarılar.

özlem on Mayıs 29th, 2008 at 23:22

Bencede biraz zor olmalı.

fatma on Ağustos 9th, 2008 at 15:47

Ben de bu sene oks ye girdim ve Türkçe’m tam netti. Bu sorular bence de biraz kolay. Ama tabi bilene…

serap on Ağustos 17th, 2008 at 22:28

Bence testlerin ilk soruları zor ama sonlara doğru kolaylaşıyor ama yine de iyi bir site teşekkürler.

serap on Ağustos 17th, 2008 at 22:40

Bence testlerin ilk soruları zor ama sonlara doğru kolaylaşıyor ama yine de iyi bir site teşekkürler.

rabia on Ağustos 26th, 2008 at 19:27

Ben bu siteyi çok beğeniyorum sorular güzel fakat sitede ne bulursanız var. Siteyi kuranlara her şey için teşekkürler.

ahmet on Eylül 8th, 2008 at 21:35

Sorular güzel tamam ama neden çoktan seçmeli bunu anlamadım. Bunun normal bir test sınavdan farkı ne. Bence bilgi yarışması soruları tek cevaplı ve net olmalı. Şıklı olmamalı. Ayrıca yorum kesinlikle olmamalı direk bilen kazanmalı. Teşekkürler.

merve on Kasım 26th, 2008 at 17:48

Bu site bir harika! Güzel bu sitede matematik var mı?

gamze on Kasım 29th, 2008 at 13:40

Çok güzel hazırlamışsınız fakat cevabı tıklayarak kendimizi degerlendirsek daha güzel olurdu ama böyle de güzel.

nergis on Aralık 30th, 2008 at 12:41

Bu site ödevlerimi yaparken bana çok yardımcı oldu.Hazırlayanlara teşekkür ediyorum.

sevcan on Ocak 7th, 2009 at 19:38

Bence çok iyi bir site.Biz çocuklar için eğitici.

emine on Şubat 12th, 2009 at 17:42

Gerçekten çok güzel. Ama keşke cevapların üzerine tıklayabilseydik. :-)

İSMAİL on Şubat 28th, 2009 at 11:04

gerçekten değerli çalışmaların olduğu bir site teşekkür ederim ellerinize sağlık

suna on Mart 24th, 2009 at 19:44

Gerçekten çok güzel keşke şıkların üzerine tıklayabilseydik.Teşekkürler.

ebru on Mayıs 24th, 2009 at 17:51

Ben sitenizi çok beğendim ama soruların cevapları işaretlenmiyor.

furkan on Mayıs 30th, 2009 at 20:15

Bu site bir harika süper konu anlatım var.

prnses on Eylül 9th, 2009 at 11:30

Mükemmel bir site olmuş tebrik ederim.

sabri on Aralık 28th, 2009 at 19:03

harika bir site gerçekten…

ayten on Ekim 28th, 2010 at 17:29

Güzel sorular ama ben liseye gidiyorum.

dünya on Ekim 30th, 2010 at 12:21

gercekten çok güzel bir site bütün arkadaslarıma tavsiye edeceğim ben bu siteyi öğretmenimden yararlanabileceğim bir site için yardım istediğimde öğretmenimden öğrenmiştim bu siteyi gercekten çok güzel ama keşke cevaplarını üzerine işaretleyebilseydik :)

hacer on Kasım 21st, 2010 at 19:08

Siteniz güzel hatta mükemmel ama şıklar işaretlenseydi harkulade olrdu ama buna da şükür.

emre on Kasım 30th, 2010 at 16:20

Siteniz gerçekten çok güzel.Ben de öğrencilerime bazen yazılılarda buradan soru sorabiliyorum.Teşekkürler.

sena on Mart 14th, 2011 at 13:27

Bence hiç güzel bir site değil. Şıklar bile işartlenmiyor. yasmine gıcık odum.

elif on Mart 24th, 2011 at 21:08

çok güzel bir site ama keşke cevaplara tıklansaydı o zaman daha güzel olurdu

aykan on Haziran 13th, 2011 at 20:36

Süper bir site deil ama iyi bir site bilgi yarılmaları böyle olmaz. Cevapları degerlendirmemiz daha iyi olurdu.

selahattin on Kasım 1st, 2011 at 22:03

güzelmiş yaaaaa!:))

Ad Soyad on Ocak 10th, 2014 at 08:30

çok faydalı çok tesekkuler sınava sizinle hazılanıyorum ancak ulasamadıgım konular var ne yapmalıyım teşekkürler…

Yazı Detayı
  • Yazının Bağlantısı: Türkçe Bilgi Yarışması (Türkçe Bilginizi Sınayın) – Sorular
  • Yazının Kategorisi: Türk Dili, Türk Dili - Devamı
  • Yazar:
  • Eklenme Tarihi: 26 Kasım 2007
  • Bu yazıya yapılan yorumları RSS kaynağı ile takibe alın.
  • Bu yazıya kendi sayfanızdan geri izleme yapın.
  • Diğer kaynaklarda arayın:
  • Etiketler:, , , , , ,