Ana Sayfa » Türk Tarihi ve Kültürü » Türklerin Ana Yurdu » Türklerin Ana Yurdu
47


…Türklerin Ana Yurdu…

http://resim.bilgicik.com/Turk_tarihi_ve_kulturu/tanri_daglari.jpg


Türkler M.Ö. 2000 yılından daha eski çağlarda, ’da Sayan-Altay dağlarının kuzeybatı bölgesinde, Ye-nisey ırmağı boylarında yaşıyorlardı. M.Ö. 1500′lerde oturdukları geniş bölge Sayan dağlarından Altaylar’a ve Tanrı dağlarına kadar iniyor, batıda Urallar’a kadar uzanıyor, güneyde Balkaş gölünü, güneybatıda Aral gölünü, Hazar denizini ve kuzeydoğu bozkırlarını içine alıyordu.

M.Ö. 1100 yıllarından itibaren Türkler yurtlarını boşaltarak Altaylar’a inmiş, Türkistan’a (Doğu ve Batı Türkistan) yerleşmişlerdi. M.Ö. yedinci yüzyılda, Ordos, Volga ve Kuzeybatı Asya olmak üzere üç yöne göç yapılmıştı: Yakut Türkleri Kuzeydoğu Sibirya’ya göç etmişti. Onlarla bir süre yaşayan Çuvaşlar ise batıya yönelerek Ural dağlarının güneyine indiler.http://resim.bilgicik.com/Turk_tarihi_ve_kulturu/turk_atlisi.gif

M.Ö. 4. ve 3. yüzyıllarda Türkler hem batıda, hem doğuda yoğun olarak göründüler. İrtiş nehrinin batısında ve Hazar çevresinde yaşayanlara Batı Türkleri; doğuda, iç Asya’nın çeşitli yerlerinde ve kuzeybatı Çin’de yaşayanlara ve buralara hâkim olanlara Doğu Türkleri denildi.

• Yayılma sebepleri

Türkler yaradılış olarak taşkın ruhlu, çok hareketlidirler. Fakat göçlerin asıl sebebi bu özellikleri değildir. Türk göçlerinin ilk sebebi ekonomiktir. Nüfusun artması, anayurt topraklarının büyük hayvan sürülerini otlatmaya yetmez hâle gelmesi ve kuraklıkların hüküm sürmesi asıl sebeptir. Bu yüzden, hem nüfusları az, hem de toprakları çok verimli olan komşu ülkelere doğru ilerlediler. Başlangıçta ele geçirdikleri yeni topraklar hemen hemen ıssızdı ve bunlara sahip görünenler de o verimli yerleri öylece bırakmışlardı.

Bazen Türkler de yabancıların baskısına uğruyor ve özellikle bozkır hayatı yaşayan boylar yurtlarını terketmek zorunda kalıyorlardı. Çünkü, yabancı bir devletin idaresinde olmak, bağımlı yaşamak onların katlanabileceği bir durum değildi ve hür ve bağımsız kalmak Türklerin asıl özelliği idi.

İlk büyük İmparatorluğu’nu kuran Hunların, Orhun-Selenga ırmakları ile bu ırmakların batısındaki Ötüken ve daha aşağıda kalan Ordos çevresinde oturduklarını biliyoruz. Bu bölge, bugünkü Moğolistan’ı ve Kuzey Çin’i içine alır.


http://resim.bilgicik.com/Turk_tarihi_ve_kulturu/yayilis.gif


Milâttan önceki yüzyıllarda başlayan Hım yayılması, milâttan sonra da devam etti. Türkler, çağ çağ çeşitli adlar verdikleri devletlerinin egemenlik sınırını doğuda Büyük Okyanus’a, batıda Avrupa içlerine, kuzeyde Sibirya buzullarına, güneyde Hindistan içlerine ulaştırdılar. Bu yayılmanın ve göçlerin safhaları ana hatlarıyla şöyledir:

•M.S. 2. yüzyılda Hunlar Orhun bölgesinden Güney Kazakistan bozkırlarına ve Türkistan’a,

•M.S. 350 yıllarında Ak-Hunlar Afganistan ve Kuzey Hindistan’a,

•374′ten sonraki yıllarda Avrupa’ya,

•461-465 yıllarında Oğuzlar, Güneybatı Sibirya’dan Güney Rusya’ya ve aynı dönemde Sabar’lar Aral’ın kuzeyinden Kafkaslar’a,

•6. yüzyılın ortasında Avarlar, Orta Asya’dan Orta Avrupa’ya,

•669 yılından itibaren Bolgarlar, Karadeniz’in kuzeyinden Balkanlar’a ve Volga nehri kıyılarına,

•830′dan itibaren Macarlar ve bazı Türk boyları Kafkaslar’ın kuzeyinden Orta Avrupa’ya,

•840′tan sonra Uygurlar Orhun bölgesinden İç Asya’ya,

•10. ve 11. yüzyıllar arasında Peçenek, Kuman (Kıpçak) ve Oğuzlar’ın bir kolu olan Uz’lar, Doğu Avrupa’ya ve Balkanlar’a,

•10. yüzyılda Oğuzlar Orhun bölgesinden Seyhun nehri kıyılarına ve 11. yüzyılda Ma-veraünnehir üzerinden İran’a ve Anadolu’ya göç ettiler. Bilindiği gibi Maveraünnehir Ceyhun ve Seyhun (Amuderya ve Sırderya) havzalarını içine alır.

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…
İle Yorum Yap!
47 Yorum Var.

Sayfalar: [5] 4 3 2 1 »

seyma | 8 Mart 2014 - 15:02 | Bağlantı

çok az biraz daha fazla olsaydı daha ıyı olurdu ama begendım,

Ad Soyad | 8 Ağustos 2013 - 00:45 | Bağlantı

qashqayidir konuşmak istiyorsan ben seninle konuşurum.

çağla | 9 Nisan 2012 - 19:28 | Bağlantı

çok güzel işimi yaradı gerçekten

muammer | 7 Şubat 2012 - 18:48 | Bağlantı

türklerin ilk ana yurdu orta asyadır ama türkler orta asyaya ise “nu kıtasından” gelmiştir.

hayri kale | 14 Mayıs 2011 - 12:16 | Bağlantı

Dünya tıp bilim adamları TÜRK milletini 4 ana kola ayırmişlar. BU 4 koldan gelenler ve daha sonra o kola gelenler olarak da belirlemişler . 4 ana koldakilerin DNA’ları %85-90 aynı oldukları için onlara çekirdek ırk olarak belirlemişler . Bu gün yer yüzünde DNA haritasına bakacak olursanız görecek siniz ki bizler 4 gerçek koldan daılmişız.bu gün yine o harita’da göreceksiniz ki artık o yüzdelerde Türklerin sayısı 50 milyon cıvarında . peki onlar yer yüzünde neredeler acaba.

DNA WORLD ATLASE–Sf 90-97
%85-87-Türmenistan ,Çin, Kırgızistan, Kuzey Amerika,Azarbaycan,İran
%82-85- Kırgızistan ve civarı Çin ,Hindistan,Rusya , Balkanlar ,yine İran , Özbekistan
%50-82 -Yukardaki ülkeler hemen -hemen hepsi amma Balkanlardan sadece Romanya
%47-50 -Anadolu, Suriye, İrak , Adalar Arab yarım adasının tamamında var ,Kuzey ve dou Afrikanın tüm ülkelerinde bu gün bile var -Çok az da olsa orta avrupa -Macaristan -Romanya- Ukrayna ,Rusya .

Bu 4 ana kolda tabi ki az da olsa farklılıklar var -meselya Muğla ,Denizli ,Bursa ,Uşak ,Isparta civarlarında -%82-85 giren gruplar da var. Genelde bu grup kategoriler bu şekilde ve bu da bir 15 yıllık bir kan grubu araştırmalar sonucunda elde edilen veriler-tüm dünya’dan örnekler .1.7 milyar kan grubu araştırması sonucunda elde edilmiş bilgiler.

hayri kale | 14 Mayıs 2011 - 11:20 | Bağlantı

Bir kitap okumuştum bir rus yazarda ,adını bile unuttum 30 sene oldu artık.Bilimsel bir araştırma idi ve dünya islam ünüversitelerinde tezler yazıldı ve doruluğu ispatlandı . Kitap ilk Türkler nasıl Dinimizi kabul ettiler. Daha önce tüm Türkler şaman ‘idi.Çarçu (Türkmenistan) Türkler bir tören yapyılar ve orada tüm Türk boylarından gelenler bir anlaşma yaptılar- (yazılar moskova müzesinde )-

Bu dini kabul ediyoruz amma bu kitap haricinde hiç başka bir yazıya inanmıyacaz -Bu söz tutulmadı,daha sonradan türeyen başka başka mesheplere kayıldı amma yine ‘de bu gün Türklerin %60 Sünni olarak kaldılar. Tabi islam dinini kabul etmeyenler de oldu o zamanlar ve bu gün hala ŞAMAN’lar.Hristiyan olanlar da var ,budist ‘ler de var amma çok azlar – bu gün 12-15 milyon .

Ben ilk Türkler arasındaki o anlaşmayı gürdüm ve o yazıya inanıyorum .

Komik Oyunlar | 9 Mayıs 2011 - 00:20 | Bağlantı

Arkadaşlar Türküm gurur duyuyorum kökeni bilmek geçmişi bilmek gerçekten güzel ve doğrusu fakat bunu ırkçılıkla karıştırmamak gerekir bunuda unutmayalım.

Sayfalar: [5] 4 3 2 1 »

Yorum Yap!

(İletinizi yazmadan önce, lütfen buraya dokunarak uyarıları okuyun!)

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Yazı Detayı
  • Yazının Bağlantısı: Türklerin Ana Yurdu
  • Yazının Kategorisi: Türk Tarihi ve Kültürü, Türklerin Ana Yurdu
  • Yazar:
  • Eklenme Tarihi: 18 Eylül 2007
  • Bu yazıya yapılan yorumları RSS kaynağı ile takibe alın.
  • Bu yazıya kendi sayfanızdan geri izleme yapın.
  • Diğer kaynaklarda arayın:
  • Etiketler:, , , , , ,