Ana Sayfa » Roman Özetleri » Şiir Öykü Roman » Yeşil Gece (Reşat Nuri Güntekin) – Roman (Kitap) Özeti
35


Yeşil Gece

 (Reşat Nuri Güntekin)

KİTABIN ADI : YEŞİL GECE
KİTABIN YAZARI : Reşat Nuri Güntekin
KİTABIN YAYIN EVİ : İNKILAP KİTABEVİ Bağcılar / İSTANBUL
BASIM YILI : 2001

KİTABIN KONUSU :Toplumsal yönü ağır basan bu romanda, medresede yetişen, ancak sonra öğretmen okulunu bitirerek Ege Bölgesi’ ndeki bir kasabada , gerici ve çıkarcı birtakım güçlerle savaşan, idealist bir gencin serüveni ele alınıyor.Atatürk Devrimi’ nin o çoşkulu havası içinde, çok güçlü sezgi ve gözlemlerle kaleme alınmış bu kitapta, toplumumuzun o günkü büyük sorunları, yürekli biçimde tartışılıyor. Romanın en önemli kahramanı Şahin Hocanın kişiliğini oluşturan nitelikler, mücadelesi ve uğradığı yenilgilerin öyküsü sayılabilir.

KİTABIN ÖZETİ

Şahin Efendinin babası öldükten sonra, köyde çobanlık yaparak annesine bakmak zorunda kalmıştır.Bunun yanısıra medresede öğrenimi sürdürmektedir.Medresede gördüğü eğitiminde etkisiyle, onu hasta edecek kadar bir olay onun canını sıkmaktadır ki bu da ruhun ölümsüzlüğüne inanamamasıdır. Köydeki bazı hocalara danışır ve aldığı cevaplar hastalığını iyi edecek tarzda cevaplar değildir. Sonunda medreseyi bitirdikten sonra öğretmen okuluna girer. Ve mektep öğretmeni olarak mezun olur. Medreseden öğretmen okuluna geçmesinin nedeni şüphesiz ki orada verilen eğitim ve öğretim geri olmasından kaynaklanmaktadır. Okulu bitirdikten hemen sonra ilk tayin yeri belli olur. Ege Bölgesi’ nde Sarıova adında bir kasabadır. Bu kasabanın namını arkadaşlarından duyduğu kadarıyla bilmektedir. Çok geri kalmış, halkın sefalet içinde yaşadığı bir yer olduğunu billmektedir. Sonuda bavulunu hazırlayarak Sarıova’ ya gider.Köye vardığında burasını tam tahmin ettiği gibi bulur.Evler,binalar kısacası herşey harap bir haldedir.Neyse ki aslına bakılacak olursa o kadar da kötü değildir.

Köye geldiği ilk akşam onu köy halkı yemeğe davet ederler.Yemekte, köyde sözü geçen bazı hocalarla, muallimlerle tanışır. Onun bu köydeki görevi tebliğ edilir.Köyün ünlü mekteplerinden Emir Dede mektebinin başmuallimliğini yapacaktır. Onun bu göreve atanmasını çekemeyen bazı hocalar bundan hoşnut olmazlar.Şahin Efendi hocaların bu tavırlarından geleceği kestirebilmektedir., , Roman Özetleri, Yüz Temel Eser, Özet

Şahin Efendite göre yapılacak ilk iş Emir Dede Mektebinin eski binasının yıkılıp yenisinin yapılmasıdır. Ama köy halkı özellikle Eyüp Hoca önderliğinde bir grup bu işi olumsuz karşılarlar. Şahin Efendiye karşı halkı kışkırtırlar. Bu durumda Şahin Efendiye çok iş düşmektedir. Bu yıkım işine bir süre ara vermesi gerektiğini düşünür. Şimdiye kadar hiç arkadaşlık kurmamış olan Şahin Efendi kendisiyle hem fikir olan Rasim ve Deli Necip ile arkadaşlık kurar.

Birgün Şahin Efendiyi çocuğu hafız çıkacak bir adamın yemeğine davet ederler. Şahin Efendi hafız çoçukla tanışır. Şahin Efendi Çocuğu çok hasta görür ve hemen hastaneye götürülmesini söyler. Çoçuğun babası ve oradaki hocalar çocuğun hiçbirşeyi olmadığını iddia ederler. Aradan birkaç dakika geçtikten sonra çocuk birden yere düşer. Herkes çocuğun başına toplanır. Ve çocuğun birkaç gün istirahat ettikten sonra hiçbirşeyi kalmayacağını söylerler. Aradam üç gün geçmeden çocuk ölür.Çocuğun annesi çok küçük yaşta mektepten alınarak hafız yapılmak istendiği için çocuğum öldü der.Şahin Efendinin yanına giderek durumu anlatır. Şahin Efendi de çocuğun annesiyle aynı fikirdedir.

Bu ölen çocuğun babası kısa bir süre sonrs küçük çocuğunu Emir Dede mektebinden alarak hafız yapmak istediğini söyler. Şahin Efendi bu olayı uygun görmez. Aynı durumunda bu küçük çocuğun başına geleceğini söyler.Adamın çucuğunu hafız yapmaktan başka çaresi yoktur. Çünkü maddi duraumları da çok kötüdür. Şahin Efendi bu durumr değerlendirip çocuğun hafız olmasının sakıncalı olduğunu ısrar ederek onu kararından caydırmaya çalışır. Adam sonunda yola gelir. Çocuğu mektepten almaz.

Kasabanın dilinde Şahin Efendi hakkında bazı söylentiler çıkar. Eyüp Hoca ve yandaşları Maarif müdürüne Şahin Efendiyi şikayet ederler. Şikayet şundan ibarettir: Çocuğunu hafız yapmak isteyen bir adamın çocuğunun mektepten ayrılmasına izin verilmediğinin ayrıca hafız da yapılmasının sakıncalı olduğudur. Maarif müdürü bu duruma çok sinirlenir ama şahin Efendiyi sevdiğinden ve görevini tam yaptığından dolayı olayın kapanmasını ister. Bütün kasaba bu olayla çalkalanır. Adam bu çıkan söylentilere dayanamayarak çocoğunu mektepten alır. Fakat hafız da yapmaz.Çünkü çocuğun annesi bu çocuğunu da kaybetmekten korktuğu için, çocuğun hafız olmasına gönlü razı olmaz. Şahin Efendi ile aynı fikirde olduğundan hemen onun yanına giderek durumu anlatır.

Şahin Efendiden yardım ister. Şahin Efendi bir plan bulur. Plan aynen şöyledir: Bu çocuk çok zayıf olduğundan hafız olması için daha yeterli yaşta plmadığını gösteren bir rapor almak.Kasabadaki bütün doktorları dolaşırlar ama hepsi de çocuğun hafız olmasında bir sakınca olmadığını söyler. Artık bu çocuk olayı kasabanın dilinden düşmüştür. Bir gece sabaha karşı tüm kasaba halkı yangın nedeniyle ayağa kalkar. Yanan yer Kelami Baba Türbesi olduğunu görürler. Bu türbe onlar için o kadar kutsaldır ki bütün dertlere deva, işsizlere iş bulan ve ve hastaları iyileştiren bir yer olarak bilirler.Bu yüzden burayı yakanlara kafir diye sokaklarda haykırırlar.

Ertesi gün araştırma başlatılır. Yangın akşamı türbe yaınlarında Mehmet Nihat Efendi adında bir öğretmen in görüldüğü ortaya çıkar. Bu öğretmen kimsenin etlisine sütlüsüne karışmayan birisidir. Ailesine bile yakın davranmayan ayyaş bir adamdır. İçkiliyken Her zaman Kelami Baba Türbesinin yakılması gerektiğini söylermiş. Elde bundan başka delil yoktur. Kasabalılar onun cezasını çekmesinin gerektiğini ön görür. Mahkeme neticesinde hapse atılır. Şahin Efendi bütün bu olanlara karşılık onun suçsuz olduğunu savunan nadir kişilerdendir. Yakın arkadaşları olan Rasim ve Deli Necip ile Durumu tartışırlar. Sonunda bir avukat tutmaya karar verirler.

Hiçbir avukat Mehmet Nihat Efendiyi savunmayı kabul etmez. Çünkü hepsinde kasabalıdan tepki görmek düşüncesi vardır. Uzun çabalardan sonra onu savunacak bir avukat bulurlar. Bir hafta sonra kadar kasaba komiseri Kazım Efendi durumu aydınlığa kavuşturur. Suçlunun Kelami Baba’ nın oğlunun olduğunu tespit eder. Gerçek araştırılır ve Kelami Baba’ nın oğlunun türbedeki değerli eşyeları çalarak daha sonra türbeyi ateşe verdiği anlaşılır. Gerçek anlaşıldıktan sonra Mehmet Nihat Efendi serbest bırakılır. Şahin Efendi kazandığı bu büyük zafer karşısında çok memnun olur. Eyüp Hoca ve yandaşları başarısızlıklarından dolayı az da olsa kasabanın güvenini kaybeder.
Bir mayıs günü kasaba top sesleriyle uyanır. Yunanlılar kasabaya istila etmeye hazırlanmakta olduğu anlaşılır. Zaten Böyle bir şey daha önce beklendiği için bazı aileler kasabayı terk etmeye başlamıştı.

Şahin Efendi, deli Necip ve Rasim burada kalarak sonona kadar mücadele etmeye karar verirler. İlk önce Rasim, daha sonra mühendin Deli Necip ölür. Özellikle Deli Necip onun gözleri önünde öldürülür. Bu olay onu çok sarsar. Kendisinin de bu uğurda ölmesi gerektiğini düşünür. Bu sırada Şahin Efendi acele karakola çağırılır. Karakolda kendisine Yunanlılar tarafından gönderilen bir emir tebliğ edilir. Bu emir aynen şöyledir :” Şafin Efendi sen kasabada sözü geçen bir zatsın. Yunan Devleti’ nin Müslümanlat hakkında kötü bir niyeti olmadığına dair ahaliyi inandır.” Şahin Efendi, ilk önce bu durumu yadırgar. Ama biraz düşündükten sonra sonra halk için faydalı olacağı kanısına varır. Böylece işgal ortadan kalkabilirdi.Bu teklifi kabul eder.Kılık değiştirek halkın arasında ve Yunanlılardaki gelişmeleri takip eder. Hakikaten de olaylar düşündüğü gibi gider. Yunan baskısı azalır.

Artık Şahin Efendinin yeşil gecesi ortadan tamamen kalkmış Sarıova kasabası düşmandan arındırılmıştır. Zaten halifelik de kaldırılmıştır. İnkılaplar yapılmaya başlanmıştır. Birgün Şahin Efendi kasabadan ayrılır. Kendine yeni bir hayat kurmak için başka yerlere gider. On yıl kadar başka diyarlarda çalışır.On yıl sonra Sarıova’ ya geri döner. Sarıova kasabasını çok değişmiş görür. Kendi eseri gibi saydığı Emir Dede mektebine gider.Başmuallime kendisini takdim eder. Başmuallim onu şöyle tarif eder:”Sen on yıl evvel Yunanlılara yaltaklık eden başmuallimsin.Senin bu kasabada yerin yok.” der.
Şahin Efendi kasabayı dolaşarak eski tanıdıklarını arar. Bu kişilerden de aynı tepkiyi alır. Artık kasabayı terk etmekten başka bir çaresi yoktur. Üzüleceği yerde sevinmektedir. Çünkü bütün emelleri gerçekleştirilmiştir. Yeni inkılaplar yapılmıştır.

KİTABIN ANA FİKRİ

Bir insan ne kadar azimli olursa üstesinden gelemeyeceği iş yoktır.En kötü şartlarda olsa bile.

KİTAPTAKİ OLAYLARIN VE ŞAHISLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Şahin Efendi : Romanın en önemli kahramanıdır. Geri kalmış bir kasabanın yenileştirilmesi için çok çaba sarfetmiştir. Çoğu zamanda azmi sayesinde başarılı olmuştur. Hakkında birçok söylenti çıkmıştır. Ama hepsini birer birer yenmiştir.

Rasim : Şahin Efendinin fikirlerini savunan nadir kişilerdendir. Deli Necip’ le birlikte Şahin Efendinin en yakın arkadaşıdır.

Mühendis Deli Necip : Şahin Efendinin en yakın arkadaşıdır. Şahin Efendiyle yenileştirme çabalarına girmiştir. Ama amaçlarını gerçekleştiremeden şehit olmuştur.

Eyüp Hoca : Çok yaşlı olmasından dolayı kasaba halkı ona saygı duymaktadır. Şahin Efendinin yapmak istediği her yeniliğe karşı çıkmıştır. Sonunda Şahin Efendiye Mağlup olmuştur.

Mehmet Nihat Efendi : Hayatta hiçbir kimseyle duygusal bağı kalmamış olan bu adamın en önemli özelliği görevinde başarılı olmasıdır. Kasaba mektebinde Fransızca öğretmenliği yapmaktadır. Hakkında asılsız söylentiler çıkmıştır. Bu söylentllerin aslı olmadığı anlaşılınca hapisten çıkmıştır.

KİTAP HAKKINDA ŞAHSİ GÖRÜŞLER

Kitap, bizim tarihimizi anlatmakla beraber , nasıl yenileşme çabalarının yapıldığını anlatmaktadır. Bütün zorluklara rağmen, Hepsinin üstesinden gelinmiştir. Kitapta çok fazla yabancı kelime kullanılmıştır. Oldukça sade ve akıcı bir dille yazılmıştır. Herkese bu kitabı okumasını tavsiye ederim.

YAZAR HAKKINDA KISA BİLGİ

Ünlü yazarlarımızdan Reşat Nuri Güntekin 26 Kasım 1889 yılında İstanbul’ da doğdu ve babası Doktor Nuri bey ‘ dir. Önce Çanakkale idadisinde okuyan Güntekin daha sonra İzmir ‘ de Fransız Frerler Mektebine devam etti.

Reşat Nuri Güntekin, 1912 yılında İstanbul Darulfünunu Edebiyat Şubesini bitirdikten sonra liselerde Edebiyat, Fransızca ve Felsefe okuttu. Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişi olarak Anadolu ‘ nun çeşitli yerlerini Görme fırsatı buldu.
1939 ve 1943 yılları döneminde Çanakkale milletvekilliği yaptıktan sonra 1947’ de başmüfettişlik ve 1954’ te Paris Kültür Ataşeliği yaptı.

Romanları : Harabelerin Çiçeği (1918), Gizli El (1920) , Çalıkuşu (1922), Dudaktan Kalbe (1923), Damga (1924), Akşam Güneşi(1926), Ateş Gecesi (1942). Vb…

Hikayeleri : Gençlik ve Güzellik (1917), Tanrı Misafiri (1927), Leyla ile Mecnun ,Sönmüş Yıldızlar, Eski Ahbablar.

|» Roman Özetleri Sayfasına Dön! « |

 Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…İle Yorum Yap!
35 Yorum Bulunmaktadır
büşra on Mart 11th, 2008 at 22:42

bunu kim yazdıysa gerçekten çok teşekkür ederim.
Böyle şeyler her zaman işe yarıyor. Neyse lafı uzatmayalım bizim için uğraşan herkese çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar…

seda on Nisan 16th, 2008 at 18:59

Slm bilgicik.com site güzel olmuş gerçekten hazırlayanların ellerine sağlık bir arkadaş sürekli şiir yazıp duruyor sana diyorum mikail şiir yazıp durma bura ders amaçlı şiir amaçlı değil ayrıca şiiri kime yazdığınıda biliyorum senin iğneli laf atmana gerek yok….

aygul on Nisan 25th, 2008 at 18:56

Gerçekten çok güzel bir site ama ben hala istediğimi bulamamdım. Bana lütfen yardımcı olur musunuz?

reyhan on Mayıs 6th, 2008 at 21:36

Slm bilgicik. Çalışmalarınızdan dolayı sizi tebrik ederim. Çok güzel olmuş. Yani benim için çok önemli. Çünkü edebiyat bölümü öğrencisiyim.

pınar on Mayıs 11th, 2008 at 18:12

Çok iyi yapmışsınız da romanın iç ve dış mekanını, mekanın nasıl anlatıldığını, kahramanların kişilikleri, romanda görevleri, roman hangi dönemde hangi tarihte yasıldığını, gün, ay, yıl, bir anki durum bile olabilir. Kahraman, zaman, mekan ve nasıl incelendiğini de yazsaydınız çok güzel olurdu. Çünkü benim için çok önemliydi.

ndndll on Haziran 1st, 2008 at 13:43

Kitabı okumadım. Fakat okumayı düşünüyorum. Özetinde çok güzel bir kitap olduğu belli zaten. En kısa sürede okumaya çalışacağım.

tolga on Haziran 16th, 2008 at 14:29

2008 össde bu romanın soru olarak gelecegini ve beni yakacagını tahmin bile edemezdim. Çalıkusular sonra dudakten kalbe sonra yaprak dökümü gibi eserleri sorulmazken bu soru bende sok etkisi uyandırdı. Yesil gece!

2008 in seçici sorularından yesil gece!!!! Bilgicik.com ‘un edebiyat alanındaki güzel bilgilerini bilen her kişi takır takır össde edebiyat sorularını yapar. Yesil geceler bitmesin! Beni yakan yesil gece !

rüveyda on Haziran 27th, 2008 at 20:58

Teşekkürler kitabı o kadar iyi anlatıyorsunuz ki; kitabı okumuş kadar oluyorum. :-)

rnee on Eylül 25th, 2008 at 21:04

Bir sınav olacağız bu kitap hakkında. Bana çok yardımcı oldu, kim yazdıysa çok teşekkürler.

şennur on Ekim 5th, 2008 at 15:46

Size çook teşekkür ederim kitap ile ilgili bilgileri bulmamı sağladığınız için.

deren on Ekim 14th, 2008 at 18:28

Çok teşekkür ederim. Gerçekten işime yarayacak…

sevgi on Kasım 2nd, 2008 at 04:28

Kitabı okumadım, ama en kısa zamanda okuyacağım. Bu site en cok biz öğrencilere yarıyor. Bizim için çalışan herkese cok teşekkür ederim.

ruken on Kasım 18th, 2008 at 22:47

Özetini şimdi okudum kitabı alıp okuyacaktım ama vazgeçtim hiç beğenmedim. Ödev olmasa özetini de çıkarmazdım ama neyse…

nesrin on Ocak 14th, 2009 at 16:01

Çok güzel bir kitaba benziyor, hemen okuyacağım. Reşat Nuri Güntekin’in bütün eserlerini okumayı düşünüyorum…

duygu on Mart 20th, 2009 at 11:50

Gerçekten çok güzel bir kitap teşekkür ediyorum.Hayatta neyi başarmak istiyorsan he zaman yaptığın işin arkasında durmalısın çünkü kazanan sen olursun her zaman .Arkadaşlar bu kitabı okuyun derim benn…

MELİKE on Mart 22nd, 2009 at 18:54

Çok teşekkür ederim iyiki bu site var

beyaz gül on Ekim 5th, 2009 at 20:10

Gerçekten cok güzel bir roman. Harika denecek kadar mükemmel bir roman. Çok teşekkür edyorum. İşime yaradı bu özet.

bernanur on Mart 13th, 2010 at 09:52

Ben bu kitabı okudum ve çok beğendim sizinde okumanızı tavsiye ederimmm…

fatma on Mayıs 20th, 2010 at 23:19

Çok iyi bir site ben çok beğendim.Hayatımı kurtaran bir site diyebilirim.Her sitenin de böyle olmasını dileyerek siteyi kuranlara çok teşekkür ediyorum.

önemsiz insan on Ağustos 3rd, 2010 at 16:47

Çok teşekkürler ama özetin sonunda hata var… Şahin kasabadan kendi isteğiyle ayrılmıyor. Yunanlılar çevirdiği dolabı (kasabadakı askerleri sahte vaiz ruhsatıyla dısarı cıkardıgını) anlayınca onu yunan adalarına sürgüne göndermiştir…

Ayrıca sonunda emir dede bas muallimine değil maarif vekaleti müdürüne gidiyor.

Tekrar teşekkürler.

ecenur on Kasım 21st, 2010 at 15:06

Çok teşkkür ederim yazılımız için çok iyi geldi 95 aldım allah sizden razı olsunn çok çok teşekkürler.

ayşe on Ocak 11th, 2011 at 21:55

Benimde sınavım var hoca bundan sorcak. Kitabı aldım ve hiç begenmedim. Tavsiye etmem ama yinede siz bilirsiniz. Acayip karışık. Çünkü hep yabancı kelimeler. Eğer arkasında sözlüksüz kitab alırsanız yandınız. Benimki sözlüksüz ve ben bu yüzden okumadım. Çünkü hiç bir şey anlamadım.

Tavsiye etmiyorum!

Oğuz Kağan on Mart 13th, 2011 at 20:08

Teşekkürler.Çok işime yaradı.

ravza on Mart 14th, 2011 at 15:27

çok güzel bir kitap ama eserlerinden çalıkuşu yeşil gece yaprak dökümü olağan işler miskinler tekkei vb. kısacası hepsini seviyorum hepsini almak istiyorum ama çok özel ve pahalı olduğu için alamıyorum ve bundan dolayı çok üzülüyorum

yağmur on Mart 23rd, 2011 at 11:00

Bu özet çok işime yaradı kitabı okumuştum fakat anlayamamıştım

alican on Mart 30th, 2011 at 17:01

Çok teşekkür ederim.İşime çok yaradı.

Rock Time on Nisan 9th, 2011 at 12:42

Kitab bir kere berbat, Kitabın eleştirisni çkartmaya çalşyorum. O kadar güzel temiz ve titizlikle iş yapyorsnz ki, kitabı okumadan eleştirisini yaptım. :D Emeğinze sağlık.

Hakan on Nisan 14th, 2011 at 23:30

Mükemmelsiniz ne diyeyim ki?

veli on Ekim 25th, 2011 at 16:13

harika bir site ellerinize saglık

Süleyman Traşoğlu on Şubat 13th, 2012 at 19:27

Bunun özetinin özeti lazım bize yok mudur ?

serhat on Nisan 17th, 2012 at 15:13

özet muhteşem olmuş çok işime yarayacak tşk

esra aslanhan on Aralık 8th, 2013 at 21:21

cok iyi oldu bu yarina ozeti yetistirmem gerekti sizden yardm aldm tsk

Ad Soyad on Mart 15th, 2014 at 06:26

kitabı yeni okumaya başladım yabancı kelimelerden dolayı özetine bakaym dedim bakmaz olaydım o kadar ayrıntıya girmiş …..acba kitabı okumayayım mı…………..

Irmak taç on Mart 16th, 2014 at 19:17

Sürükleyici bir kitap değil ben okudum kendimi kitaba kaptıramadım hiç ama herkesin zevki farklı çok fazla yabancı kelime var sıkılmanızı sağlıyacak bi etkende bu bence ama kitabın arkasında 20 sayfalık bir sözlük var kitaptaki yabancı kelimelerin anlamları yazıyor.

arzu esenli on Aralık 26th, 2014 at 19:43

size çok tesekkur ederim dil anlatımm performans ödevimi yapmam artık daha kolayyy

Yazı Detayı