Türkçe Dersi Soru Bankalari ile etiketlenmiş başlıklar

7. Sınıf Yazılı Soruları – 9 – (Testler – Sorular)

7. Sınıf Yazılı Soruları – 9 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1- “Evlerle ağaçlar orada ne güzel kaynaşmış” cümlesinden çıkarılacak en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir? A) Evlerin ve ağaçların çok olduğu C) Evlerle ağaçların uyum içinde olduğu B) Evlerin ağaçlar tarafından gizlendiği D) Evlerin ağaçlara bitişik olduğu  

7. Sınıf Yazılı Soruları – 8 – (Testler – Sorular)

7. Sınıf Yazılı Soruları – 8 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “azarlama” anlamı vardır? A) Bu romanları beğenmedin mi yani! B) Senin yaptığın da iş mi yani? C) Yeni ayakkabılarını beğeniyor musun? D) Dünkü filmi beğendin mi?     2. İş işten geçti artık…….

7. Sınıf Yazılı Soruları – 7 – (Testler – Sorular)

7. Sınıf Yazılı Soruları – 7 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1- ‘‘Bozmak’’sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde ‘‘geçersiz bir duruma getirmek’’ anlamında kullanılmıştır? A. Adamcağızı fena bozdunuz. B. Adamcağız politika ile bozmuş. C. Eskileri bozuyor, çocuklarını, eşini giydiriyor. D. Akşama doğru geldi, pazarlığı bozduğunu söyledi.       2-

8. Sınıf Yazılı Soruları – 4 – (Testler – Sorular)

8. Sınıf Yazılı Soruları – 4 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1) “Acı” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? A) Acı biberlerin kokusu her yana dağılmıştı. B) Kesilmiş elinin acısına dayanamıyordu. C) Acı soğuk ciğerlerine kadar işledi. D) Acılılar bitince,sıra tatlılara gelmişti.       2) Aşağıdaki

7. Sınıf Yazılı Soruları – 12 – (Testler – Sorular)

7. Sınıf Yazılı Soruları – 12 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı bir anlatım yoktur? A) Okumaya öyle açlar ki kitap yetiştiremiyoruz. B) Konuşmacı,dinleyicilerin alkışlarıyla iyice açıldı. C) Kullandığı ağdalı dil,anlaşılmasını güçleştiriyor. D) Ülkenin kültürel açılımı bence olumlu. 2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı

6. Sınıf Yazılı Soruları – 15 – (Testler – Sorular)

6. Sınıf Yazılı Soruları – 15 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1) “Kuru” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? A) Masayı kuru bir bezle sildi. B) Bu kuru tepeleri yeşertmek için çalışmalı. C) Böyle kuru bir yaşam istememişti. D) Elma ağacının kuru dallarını kestiler.      

7. Sınıf Yazılı Soruları – 6 – (Testler – Sorular)

7. Sınıf Yazılı Soruları – 6 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1-Aşağıdakilerden hangisinde “-lik” eki somut bir isim meydana getirmiştir ? A) İyilik      B) Kıskançlık      C) Şekerlik      D) Bencillik       2-Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamında kullanılmıştır ? A) Dağın etekleri karla

6. Sınıf Yazılı Soruları – 14 – (Testler – Sorular)

6. Sınıf Yazılı Soruları – 14 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1) ”Bu kitap beni sardı.”cümlesindeki “sarmak”sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Çekmek       B) Etkilemek C) Rahatlamak     D) İlgilendirmek         2) Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış sözcük vardır? A) Kime ne diyeyim,kaderim böyle!

8. Sınıf Yazılı Soruları – 3 – (Testler – Sorular)

8. Sınıf Yazılı Soruları – 3 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1) Aşağıdaki cümlelerde yer alan ad tamlamalarından hangisinin tamlananı zamirdir? A) Kendi çocuğunu sevmez mi insan? B) Geziden kimsenin haberi olmamış. C) Onun malı çok kıymetlidir,dokunmayın. D) Kalemlerin hiçbiri işe yaramaz,atalım gitsin.       2) ”Vatanımı

7. Sınıf Yazılı Soruları – 5 – (Testler – Sorular)

7. Sınıf Yazılı Soruları – 5 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1. ”Soğuk”sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Soğuk, iliklerimize kadar işlemişti.”cümlesindeki anlam ve göreviyle kullanılmıştır? A) Soğuk davranışlardan pek hoşlanmam. B) Dışarıda müthiş bir soğuk vardı. C) O gün, dostumuz bizi soğuk karşıladı. D) Karayel soğuk bir rüzgar çeşididir.

7. Sınıf Yazılı Soruları – 4 – (Testler – Sorular)

7. Sınıf Yazılı Soruları – 4 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1. ”Okul,insana doğru şeyler verir.” Cümlesinde türemiş sözcük hangisidir? A) Okul      B) Verir      C) Doğru      D) Şeyler     2.  Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük farklı türdendir.? A) İhtiyar, kardeşini arıyor. B) Genç insan yorulur

6. Sınıf Yazılı Soruları – 13 – (Testler – Sorular)

6. Sınıf Yazılı Soruları – 13 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir” sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır? A) Şuralarda bir okul olacaktı. B) Bir yağmur yağdı görmelisin. C) Bir park biliyordum, onu bulamadım. D) Dersin ortasında sınıfa bir çocuk girdi.     2. “Çizmeden yukarı

7. Sınıf Yazılı Soruları – 3 – (Testler – Sorular)

7. Sınıf Yazılı Soruları – 3 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1) “Kara”kelimesi aşağıdakilerin hangisinde terim olarak kullanılmıştır? A) Alnımıza sürülen bu karayı nasıl temizleriz? B) Karadır kaşların ferman yazdırır. C) Kara bahtım,kem talihim,taşa bassam iz olur. D) Ancak üç ay sonra karaya çıkabildik.       2)

6. Sınıf Yazılı Soruları – 12 – (Testler – Sorular)

6. Sınıf Yazılı Soruları – 12 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1- “Geleceğinizin nasıl olmasını istiyorsanız ……………… öyle ………………” cümlesindeki boşlukları en uygun şekilde aşağıdakilerin hangisiyle tamamlayabiliriz? A) çocukları – planlayınız B) gençleri – eğitiniz C) insanları – korkutun D) doğayı – anlayın     2- Aşağıdaki kelimelerden

6. Sınıf Yazılı Soruları – 11 – (Testler – Sorular)

6. Sınıf Yazılı Soruları – 11 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisi öğelerine yanlış ayrılmıştır? A) Kardeşin / çalışkanlığı ile / tanınıyor. B) Buraya / kim bilir / ne zaman / gelir. C) Korku / her insanda / az yada çok / vardır. D) Yemek

6. Sınıf Yazılı Soruları – 10 – (Testler – Sorular)

6. Sınıf Yazılı Soruları – 10 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır? A) Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar. B) Her şey incelikten, insan kabalıktan kırılır. C) Hesapsız kasap ya bıçak kırar ya masat. D) Herkesin aklı bir olsa,koyuna çoban

8. Sınıf Yazılı Soruları – 2 – (Testler – Sorular)

8. Sınıf Yazılı Soruları – 2 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur? A) Bu soruyu size sormak isterim. B) Benim anladığım bu değildi. C) Bu sorularda bize yardımcı olabilir misiniz? D) Bu şair çok sevilir.     2. “O” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde

7. Sınıf Yazılı Soruları – 2 – (Testler – Sorular)

7. Sınıf Yazılı Soruları – 2 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olasılık anlamı vardır? A) Kar dolayısıyla okullar tatil edildi. B) İnsanlar her zaman birbirlerine karşı dürüst olmalıdır. C) Bugün oldukça fazla kar yağabilir D) Her birey bir sorumluluk taşır. 2. Aşağıda dizelerin hangisinde

6. Sınıf Yazılı Soruları – 9 – (Testler – Sorular)

6. Sınıf Yazılı Soruları – 9 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır? A) Güzel- çirkin B) İyi- kötü C) Akıllı- zeki D) Gelmek-gitmek     2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “karanlık” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? A) Polisten kaçan hırsız karanlık

6. Sınıf Yazılı Soruları – 8 – (Testler – Sorular)

6. Sınıf Yazılı Soruları – 8 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1) Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisinde kaynaşma sesi yoktur? A) Burslu okumayı aklına koymuş. B) Kalemini yere düşürmüşsün. C) Cevap anahtarını henüz hazırlamadım. D) Yeni sokak lambalarını gördün mü?     2) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)