6. Sınıf Yazılı Soruları – 12 – (Testler – Sorular)

6. Sınıf Yazılı Soruları – 12
(Testler – Sorular)

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

1- “Geleceğinizin nasıl olmasını istiyorsanız ……………… öyle ………………” cümlesindeki boşlukları en uygun şekilde aşağıderin hangisiyle tamamlayabiliriz?

A) çocukları – planlayınız
B) gençleri – eğitiniz
C) insanları – korkutun
D) doğayı – anlayın


2- Aşağıdaki kelimelerden hangisi Büyük Ünlü Uyumuna uymaz?

A) Ankaralı
B) İstanbullu
C) Malatyalı
D) İzmirli


3- “Karanlık” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Karanlık basmadan gidelim.
B) Yine karanlık işler çeviriyorsun.
C) Odanın içi çok karanlıktı.
D) Çok derin, karanlık bir kuyuya rastladım.


4- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim kullanılmamıştır?

A) Güneş, hem ısı, hem de ışık kaynağıdır.
B) Kaya, arkadaşlarıyla buluştu.
C) Ay sonunda pul kalmadı.
D) İnsanı cömerttir.


5- Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin hangisi sıfat değildir?

A) Bu insanlarla uğraşılmaz.
B) Kötü çocuklarla oynama.
C) Kaç kişi geldi.
D) Soruların bazısı zordu.


6- “Bunu sana vermem” cümlesinin fiilinin i için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Görülen Geçmiş Zaman – 1. tekil şahıs
B) Şimdiki Zaman – 1. Çoğul şahıs
C) Geniş Zaman – 1. Tekil Şahıs
D) Zaman – 1. Tekil Şahıs


7- “Geçen gün bu sokakta bir ev yandı.” Cümlesinde aşağıdaki unsurlardan hangisi yoktur?

A) Özne
B) D) lı Tümleç
C) Zarf Tümleci
D) Nesne


8- Aşağıdaki cümlelerden hangisi devrik bir cümledir?

A) Bu yıl soğuklar erken başladı.
B) Her da fikrimi sorardı.
C) Herkesle iyi geçinirdi.
D) Saygıda kusur etmezdi.


9- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yanlışı vardır?

A) Yoldaki işaretlere dikkat et!
B) Bu arabayla gidilmez ki!
C) Yaşça daha mı büyüksün?
D) Daha bir evde alamadık!


10- Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden değildir?

A) Olağanüstü olaylar vardır.
B) Kahramanları devler, periler olabilir.
C) Yaşanması mümkün olayları anlatır.
D) Olaylar hayal ürünüdür.

..Yanıtlar…

| 1)B) 2)B) | 3)B) 4)C) | 5)D)
6C) 7)D) | 8)B) 9)D) | 10)C)

» “Testler – Sorular” Sayfasına Dön! «

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)