7. Sınıf Yazılı Soruları – 9 – (Testler – Sorular)

7. Sınıf Yazılı Soruları – 9
(Testler – Sorular)

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

1- “Evlerle ağaçlar orada ne güzel kaynaşmış” cümlesinden çıkarılacak en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Evlerin ve ağaçların çok olduğu
C) Evlerle ağaçların uyum içinde olduğu
B) Evlerin ağaçlar tarafından gizlendiği
D) Evlerin ağaçlara bitişik olduğu

 

 

2- “Acı” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmamıştır?

A) Acı poyraz kuvvetle esiyordu
C) Acı kahvesini yudumluyordu
B) Acı sözlerle kalbini kırdı
D) Ölüm acısını yüreğinde hissetti

 

 

3- Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi vardır?

A) Okul      C) Kitap      B) Gül      D) Çanta

 

 

4- Aşağıdaki kelimeler zıt anlamları ile birlikte karışık olarak verilmiştir. Zıt anlamı olmayan kelime hangisidir?

“ uzak-kaçmak-kolay-ileri-uzun-kapamak-büyük-yakın-zor-geri-kısa-açmak-küçük”

A) kapamak
B) uzun
C) zor
D) kaçmak

 

 

 

5- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birbiriyle zıt anlamlı kelimeler yoktur ?

A) Odanın içi dışı doluydu.
C)
Evin önünde üç, yanında iki ağaç vardır.
B) Geniş araba dar bir yola girdi.
D)
Karşıya geçerken önce sola, sonra sağa bakmalıyız.

Türkçenin Tarihi, Orhun Abideleri, Anlatım Bozuklukları, Cümlenin Öğeleri, Yazım ve Noktalama, Türkoloji Makaleleri, Edebiyat Nedir?, Alfabelerimiz, Atasözleri, Bulmacalar, Edebi Sanatlar, Sınav Soruları, Kpss, Oks, Öss, Bunları Biliyor musunuz?, Özlü Sözler, Güzel Sözler, Türkçe, Edebiyat, Masallar, Destanlar, Astroloji, Roman Özetleri

 

6- “Eşeğin kuyruğunu kalabalıkta kesme; kimi uzun, kimi kısa der, ……….” bu cümle en uygun biçimde aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülebilir?

A) el için ağlayan gözden olur.
C) el eliyle yılan tutulur.
B) el ile gelen düğün bayram
D) elin ağzı torba değil ki büzesin.

 

 

7- Aşağıdakilerden hangisinde “vurdumduymazlığı” dünya görüşü edinen birisinden söz edilmektedir?

A) ”Dünyayı sel bassa, ördeğe vız gelir.” diyor, gününü gün ediyor.
B) Havanda dövüyor, kendi kendini yoruyor.
C) Kendi yağıyla kavrulmak istiyor, durmaksızın çalışıyordu.
D) Habbeyi kubbe yapıyor, her meseleyi abartıyordu.

 

 

8- “Konuyu ana hatlarıyla anlattı.” cümlesi ile aşağıdakilerden hangisi aynı anlamdadır?

A) Konuyu iyi anlattı.
B) Konuyu genişçe anlattı.
C) Konuyu ayrıntılara inmeden anlattı.
D) Konuyu çok güzel anlattı.

 

 

9- “Martılar, deniz üstünde çığlık çığlığa uçuşuyor.” cümlesinin zarf tümleci aşağıdakilerden hangisidir?

A) deniz
C) deniz üstünde
B) çığlık çığlığa
D) uçuşuyorlar

 

 

10- “Eserlerinde o güne kadar hiçbir yazarın ulaşamadığı bir düzey açık seçik görülüyordu. O, kötü pamuk alır iyi ip satardı. Belki onu diğerlerinden ayıran en önemli yan budur.”

Bu parçaya göre, sözü edilen yazarın en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Basit konulardan bile çok iyi yazılar çıkarabilmesi.
B) Anlatımda mecazlardan yararlanması.
C) Eserlerinde anlam yoğunluğu oluşturması.
D) Etkili kelimeler seçebilmesi.

...Yanıtlar…

1) C
2) C
3) B
4) D
5) D
6) C
7) A
8) C
9) B
10) A

|» “Testler – Sorular” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)