8.Sınıf Olası Durumları Belirleme Konu Anlatımı

8.sinif-olasi-durumlari-belirleme-1

Efe yukarıdaki hayvan resimlerinden iki tanesini seçecektir. Efe'nin bu seçimi kaç farklı şekilde yapabileceğini bulalım.

8.sinif-olasi-durumlari-belirleme-2

Kombinasyon

8.sinif-olasi-durumlari-belirleme-3
8.sinif-olasi-durumlari-belirleme-4

Örnek
8.sinif-olasi-durumlari-belirleme-5

Bir turizm firması yukarıdaki 4 farklı turizm merkezine 3'lü paketler oluşturup farklı turlar yapmaktadı r. Kaç farklı tur yapabileceğini bulalım.


8.sinif-olasi-durumlari-belirleme-6

Örnek Soru
8.sinif-olasi-durumlari-belirleme-7

14 kişilik milli basketbol takımından 5 kişi kaç farklı şekilde seçilebilir?
8.sinif-olasi-durumlari-belirleme-8

Cevap
8.sinif-olasi-durumlari-belirleme-9

 

Örnek Soru
8.sinif-olasi-durumlari-belirleme-10

7 kişilik öğrenci grubu arasından 3 öğrenci seçilip okullar arası bir bilgi yarışmasına gönderilecektir.
Bu ekip kaç farklı şekilde oluşturulabilir?
8.sinif-olasi-durumlari-belirleme-11

Cevap
8.sinif-olasi-durumlari-belirleme-12

Örnek Soru
8.sinif-olasi-durumlari-belirleme-13

Yukarıdaki kağıdın üzerinde bulunan farklı 5 noktadan kaç doğru geç?
8.sinif-olasi-durumlari-belirleme-14

Cevap
8.sinif-olasi-durumlari-belirleme-15

Örnek Soru
8.sinif-olasi-durumlari-belirleme-16

 

Yukarıda verilen m,n ı üzerindeki 7 farklı nokta kullanılarak kaç farklı üçgen oluşturulabilir?
8.sinif-olasi-durumlari-belirleme-17

Cevap
8.sinif-olasi-durumlari-belirleme-19

Örnek Soru

12 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısı kaçtır?
8.sinif-olasi-durumlari-belirleme-20

Cevap
8.sinif-olasi-durumlari-belirleme-22

Örnek Soru
8.sinif-olasi-durumlari-belirleme-23

10 kişinin bulunduğu bir iş toplantısında herkes birbiriyle tokalaşıyor.
Toplam kaç tokalaşma yapılmıştır?
8.sinif-olasi-durumlari-belirleme-24


Genel Çarpma Kuralı

 

İki işlemden birincisi m yolla yapılabiliyorsa ve ilk işlem bu m yoldan birisiyle yapıldıktan  ikinci işlem n yolla yapılabiliyorsa bu iki işlem birlikte m . n yolla yapılabilir.

Örnek Soru
8.sinif-olasi-durumlari-belirleme-25

4 doktor ve 5 hemşire arasından 2 doktor ve2 hemşireden oluşan acil yardım ekibi kaç farklı şekilde oluşturulabilir?
8.sinif-olasi-durumlari-belirleme-26

Cevap
8.sinif-olasi-durumlari-belirleme-27

Örnek Soru
8.sinif-olasi-durumlari-belirleme-28

8.sinif-olasi-durumlari-belirleme-29

Cevap

Paralelkenar oluşturabilmek için 2 tane mavi doğruya; 2 tane de kırmızı doğruya ihtiyacımız vardır. 3 mavi doğrudan 2 mavi doğruyu C(3, 2) = 3 farklı şekilde, 4 kırmızı doğrudan 2 kırmızı doğruyu C(4, 2) = 6 farklı şekilde seçebiliriz. C(3, 2) . C(4, 2) = 3 . 6 = 18 tane paralelkenar vardır.
Yanıt D

Örnek Soru
8.sinif-olasi-durumlari-belirleme-30

 

Bir test 10 matematik sorusu ve 8 Türkçe sorusundan oluşmaktadır. Öğrencilerden 8 matematik sorusu 6 Türkçe sorusu seçerek çözmeleri diğerlerini boş bırakmaları istenmiştir.
Öğrenciler bu seçimi kaç farklı şekilde yapabilir?
8.sinif-olasi-durumlari-belirleme-31

Örnek Soru
8.sinif-olasi-durumlari-belirleme-32

12 çi arasından 5 güreşçi ve bu 5 güreşçi arasından bir takım kaptanı seçilerek bir olimpiyat kafilesi oluşturulacaktır.
Bu kafile kaç farklı şekilde oluşturulabilir?
8.sinif-olasi-durumlari-belirleme-33

Cevap
8.sinif-olasi-durumlari-belirleme-34

Örnek Soru
8.sinif-olasi-durumlari-belirleme-35

 

A kenti ile B kenti arasında 5 değişik yol, B kenti ile C kenti arasında 3 değişik yol vardır.
Buna göre, A kentinden C kentine B kentinden geçmek şartıyla kaç değişik yoldan gidilebilir?
8.sinif-olasi-durumlari-belirleme-36

Cevap
8.sinif-olasi-durumlari-belirleme-37

Permütasyon ile Kombinasyon Arasındaki Fark

Permütasyonda sıralama önemlidir. Kombinasyonda ise sıralamanın bir önemi yoktur.

8.sinif-olasi-durumlari-belirleme-38

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)