Anlam İlişkilerine Göre Cümleler


Anlam İlişkilere Göre Cümleler

leşik ve sıralı cümlelerde den çok yargı, önerme bulunur. Genellikle Bu yargılar arasında ya da tek yargılı anlatımlarda değişik çlarla değişik anlam ilişkileri kurulabilir. Bağlaçlar, ilgeçler ya da diğer dil birimleriyle kurulan anlam ilişkilerinin başlıcaları şunlardır:

Neden – Sonuç İlişkili Cümleler: Bir cümlede ifade edilen yargılardan birinin neden, diğerinin sonuç olabilecek biçimde kullanılmasıyla ortaya çıkan cümleler, neden sonuç anlamı taşır. Bir cümlede neden sonuç ilişkisi genellikle “için, ile, den dolayı, den ötürü” ilgeçleriyle kurulabileceği gibi “den / dan” eki ya da kimi bağlaç ve sözcüklerle de kurulabilir. cümlelerde “neden” bildiren kısım başta ya da sonda olabilir.

Örnek:
– Yoğun kar yağışı yüzünden Ankara – İstanbul seferleri iptal edilmiş.
– Elindeki işi bitiremediğinden bir hafta kadar yeni bir iş alamayacağını söyledi.
– Derslere sürekli geç gelmesi ve ödlerini zamanında yapmaması öğretmenini çok kızdırıyordu.

UYARI:-den” ekiyle “dolayı” ve “ötürü” ilgeçlerinin birlikte kullanılması genellikle gereksiz sözcük kullanımından lanan anlatım bozukluğu yaratır. Ancak anlatım bozukluğu olmayan kullanımları da vardır.

Örnek:
– Sizi sevdiğimden dolayı böyle davranı. (“dolayı” ilgeci gereksiz kullanılmış)
– Bundan dolayı akşam size gelemeyiz. (anlatım bozukluğu yok)

Amaç – Sonuç İlişkili Cümleler: Sonuç bildiren bir yargıyla o sonucun hangi amaçla yapıldığını anlatan bir başka yargıdan oluşan cümlelerdir. Bu ilişki “-mek / -mak için, -mek / -mak üzere” ilgeçleri ya da “-e , -a” ekiyle kurulur.

Örnek:
– Biraz hava almak ve dinlenmek için arkadaşlarıyla Pazar günü pikniğe gideceklermiş.
– Onunla bu durumu bütün ayrıntılarıyla değerlendirmek üzere tekrar bir araya geleceğiz.
– Okula onu görmeye gittim.

Açıklama İlişkili Cümleler: Açıklama, bilinmeyeni bilinir kılmaktır. Bir kavram, durum ya da olguyla li b vermek amacıyla kurulan cümleler, açıklama nitelikli cümlelerdir. Açıklama belirten cümlelerde yargılar arasındaki bağlantı bağlaçlarla kurulur.

Örnek:
– Bugün okula gitmeyeceğim; çünkü hastayım.
– Yüzünden düşen bin parça, anlaşılan üzgünsün.

Koşul İlişkili Cümleler: Bir durumun, yargının oluşmasını, gerçekleşmesini, bir diğer yargı ile, anlatılan koşulun olmasına bağlayan cümlelerdir. Bu ilişki genellikle “-se / -sa” dilek koşul kip ekiyle, “ise” ek-eylemi ya da bağlaçlarla sağlanır.

Örnek:
– Annem sana baktıkça gençlik yıllarını anımsadığını söylüyor.
– Sinemaya gideceksin; ancak önce ödevlerini bitir.
– İstediğin her şeyi alırım, yeter ki sınıfını geç.
– Git; ama saat on ikiden önce evde ol.
– Buraya gelirse görüşebiliriz.

Karşılaştırma Cümleleri: Karşılaştırma, birbirleriyle ilişkili iki varlık, iki kavram ya da herhangi iki şeyi, ortak olan ya da olmayan yönleriyle anlatmaktır. Karşılaştırma cümlelerinde; karşılaştırma ilişkisi “gibi, kadar, daha, en…” gibi bağlaç, ilgeç ve belirteçlerle kurulur.

Örnek:

– Haber alma gereksinimini en iyi karşılayan iletişim aracı televizyondur.
– Hiçbirimiz onun kadar duyarlı ve hoşgörülü değildik.
– Kendi yaşıtı insanlardan daha genç ve daha diri bir görünüşü vardı.

Cümle Tamamlama: Kimi zaman bir yargı bütünlüğünden bir sözcük yada sözcük öbeği çıkarılmış olabilir. Yargının anlamsal ve anlatımsal bütünlüğü göz önünde bulundurularak bu eksik tamamlanır.

Tamamlanacak ve tamamlayacak cümleler ya da sözler arasında;
– Anlamsal ilişki doğru kurulmalıdır.
– Zaman ve kişi yönünden uyum olmalıdır.
– Cümleleri anlamca bağlamak için uygun bağlaçlar kullanılmalıdır.

Örnek: İnsanlar bilerek ya da bilmeyerek doğanın dengesini bozuyorlar, sonra aynı doğayı korumak için sempozyumlar düzenleyip, dernekler kuruyorlar; çünkü…

– Doğanın kendileri için yaşamsal değerini biliyorlar.
– Yanlış yaptıklarının bilincindeler.
– Kendilerini affettirmek istiyorlar.
– Doğayı taklit etmek istiyorlar.

» “Ödev Paylaşımı” Sayfasına Dön! «

Not:İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)