sabit reklam
Büyük Kan Dolaşımı

  • Kalp ile vücut arasında gerçekleşen dolaşımdır. Amaç; temiz kanı tüm hücre ve dokulara taşımaktır.
  • Sol karıncığın kasılmasıyla temiz kan aort atardamarına geçer. Aort ikiye dallanır.
  • Üst kısımdan baş ve kollara; alt kısımdan ise bacaklara ve iç organlarımıza giden damarlara ayrılır.
  • Dallara ayrılan atardamarlar, kılcaldamarlara açılır. Böylece hücre ve dokularda madde iletimi gerçekleşir.
  • Hücrelerde oluşan artık maddeler ve CO2 gazı kılcallardan toplardamarlara geçer.
  • Vücudumuzun alt kısımlarından (karaciğer, böbrek, bacaklar) alt ana toplardamarla, üst kısımlarından (baş, kollar) üst ana toplardamarla kalbin sağ kulakçığına dökülür.

buyuk_kan_dolasimi

kan_dolasimi

ÖRNEK: İnsanda, böbrek toplardamarına verilen işaretli bir alyuvar, baş atardamarına gidene kadar kat ettiği dolaşım yolunda,
I. Böbrek
II. Akciğer
III. Karaciğer
IV. İnce bağırsak
organlarının hangilerinde bulunan kılcaldamarlardan geçer?
A) YalnızI B)YalnızII C)I veIII D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV
1994 ÖYS

ÇÖZÜM: Böbrek toplardamarındaki kan alt ana toplardamara buradan da sağ kulakçığa taşınır. Sağ kulakçıktan sağ karıncığa, temizlenmek üzere akciğerlere gider. Temizlenen kan kalbin sol kulakçığına ve sol karıncığına taşınır. Sol karıncığın kasılmasıyla aorta geçer. Aort ile baş atardamarına dallanır.

Yanıt B

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)