7. Sınıf SBS Matematik

Türk Edebiyatında Anı Türü Tarihi Gelişimi ve Önemli Temsilcileri

Türk Edebiyatında Anı Türü Tarihi Gelişimi ve Önemli Temsilcileri

Türk Edebiyatı’nda Anı Türü (Tarihi Gelişimi ve Temsilcileri) ‘Anı’nın eski karşılığı ‘hatıra’dır. Edebî bir tür olarak anı, bir kişinin aklının erdiği dönemden itibaren görüp yaşadığı, kendisi ve toplum için önemli gördüğü olayları ve durumları belli bir sistem içinde yazıya döktüğü, genellikle, otobiyografik metinlere denir. Otobiyografi, kişinin yalnızca kendisiyle ilgili bilgileri verirken anı, hem bireysel hem […]

F-G Sınıfı Ehliyet Sınav Soruları (15 Aralık 2012)

F-G Sınıfı Ehliyet Sınav Soruları (15 Aralık 2012)

İlk Yardım Bilgisi Trafik ve Çevre Bilgisi Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

Kip ve Şahıs Uyuşmazlığı – Anlatım Bozuklukları

Kip ve Şahıs Uyuşmazlığı – Anlatım Bozuklukları

Kip ve Şahıs Uyuşmazlığı Öğesi ortak sıralı, bağlı cümlelerde yüklemler arasında kip ve şahıs uyumu bulunmalıdır. Eğer bir kip ve şahıs birkaç cümle için ortak kullanılmışsa bu eklerin tüm yüklemlere uygun olması gerekir. Ara sıra bize gelir, birlikte film izlerdik. Her iki cümle için de ortak kullanılan “di-k” kip ve şahıs ekleri ilk cümleye uygun değildir. Bu yüzden cümlede […]

Ruh Sağlığı ve Davranış Bozuklukları

Ruh Sağlığı ve Davranış Bozuklukları

Ruh Sağlığı ve Davranış Bozuklukları Akıl sağlığı bireyin kendi içinde ve çevresiyle dengeli ve uyum içinde olmasıdır. Beden sağlığı ne derece önemliyse akıl sağlığı da organizmanın varlığını sürdürebilmesi için o denli önemlidir. Ruh Sağlığının Ölçüt ve Göstergeleri  Gerçekleri net ve doğru algılama  Kendini gerçekleştirebilme  Yeteneklerini tanıma, geliştirebilme, sergileyebilme  Üretken olabilme  Kendini kabul etme, ettirebilme  Çevresiyle barışık olma  iyimser, […]

Reform

Reform

Reform Avrupa’da XVI. yy. da din alanında meydana gelen yeni düzenlemelerin tümüne birden Reform denir. Reform ’un Nedenleri: 1. Matbaanın kurulması 2.Rönesans’ın etkisi (Rönesans’ın getirdiği pozitif düşünce ile insanlarda araştırma merakının doğması ve incil’in araştırılması). 3. Katolik kilisesinin bozulması, din adamlarına güvenin azalması 4. Papa ve din adamlarının af kâğıdı (Endülüjans) satışı ile halkı sömürmeleri 5. Luther, Erasmus, Röklen, […]

Cüzzam Hastalığı Nedir? Belirtileri Nelerdir? Cüzzam Nasıl Bulaşır? Cüzzam’ın Belirtileri Nelerdir?

Cüzzam Hastalığı Nedir? Belirtileri Nelerdir? Cüzzam Nasıl Bulaşır? Cüzzam’ın Belirtileri Nelerdir?

Cüzzam Hastalığı Nedir? Cüzzam Nasıl Bulaşır? Tarihte izine çok rastladığımız, filmlere konu olan bir hastalıktır lepra, yani bilinen adı ile cüzzam. Bulaşma ihtimali çok az olmasına rağmen, vebâ kadar korkulan bir hastalıktır. En çok deriyi ve sinir sistemini etkilese de birçok organı da etkiler. Korkulmasının nedenlerinden biri de bu olsa gerek. Ve bu hastalıktan korkulmasının […]

Nokta İle Doğrunun Birbirine Göre Durumları

Nokta İle Doğrunun Birbirine Göre Durumları

Nokta Doğrunun Üzerinde ise; Doğrunun üzerindeki noktaların koordinatları doğru denklemini sağlar. Örnek; A(2, a) noktası y = 3x – 5 doğrusu üzerinde ise a kaçtır? A) – 1 B)0 C)1 D)2 E)3

Alıştırmalar

Alıştırmalar

1. A(–1, 4), B(2, 19) noktalarından geçen doğrunun denklemini yazınız. Yanıt : y = 5x + 9 2. A(–3, 4), B(–5, 0) noktalarından geçen doğrunun denklemini yazınız. Yanıt : y = 2x + 10 3. A(–2, 1), B(1, 3) noktalarından geçen doğrunun denklemini yazınız. 4. A(3, 5) noktasından geçen ve m = 2 olan doğrunun […]

Geometrik Yer Denklemleri

Geometrik Yer Denklemleri

Aynı özellikteki noktaların geometrik yeri; bu noktaların meydana getirdiği şekildir. Geometrik yer probleminin çözümü yapılırken, problemde istenen koşula uygun bir P(x, y) noktası alınır. Bu P(x, y) noktasının koordinatlarının arasındaki bağıntı, problemde koşulu sağlayan noktaların geometrik yerinin denklemidir. Örnek; A(–2, 1) ve B(0, 3) noktalarına eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yerinin denklemini bulunuz. Örnek; A(1, […]

Doğrunun Parametrik Denklemi

Doğrunun Parametrik Denklemi

Analitik düzlemde bir doğrunun denklemi yazılırken, x ve y olmak üzere iki değişken kullanılır. Bu durum bazı problemlerin çözümünü çok uzatmaktadır. Değişken sayı sını azaltarak problemlerin çözümünü çok kısaltacaktır. Örneğin y = 2x + 1 denklemi üzerindeki herhangi bir P noktasının koordinatlarını tek değişken cinsinden yazalı m. P(x, y) olmak üzere; x = t olsun […]

İki Noktası Bilinen Doğru Denklemi

İki Noktası Bilinen Doğru Denklemi

Örnek; A(5, 3) ve B(–1, 7) notalarından geçen doğrunun denklemini bulunuz.

Eğimi ve geçtiği bir noktası bilinen doğrunun denklemi

Eğimi ve geçtiği bir noktası bilinen doğrunun denklemi

y = mx + n tipindeki bir denklemde “m” sayısı doğrunun eğimini verir. “n” sayısı da y– eksenini kestiği noktanın ordinatını verir. Örnek; A(3,5) noktasından geçen ve m = 2 olan doğrunun denklemini bulunuz.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)